small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія електрофізики наноматеріалів

 

 

Завідувач лабораторії

Махно Станіслав Миколайович

кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 422-96-10
Факс: + 380 44 424-35-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зліва направо: к.х.н., м.н.с. Прокопенко С.Л., к.ф.-м.н., н.с. Мазуренко Р.В., пр. інж. Гуня Г.М., к.ф.-м.н., зав. лаб. Махно С.М.

 

В лабораторії працює 6 спеціалістів, серед них 4 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 60 наукових статей, отримано 3 авторських свідоцтва та патенти на винаходи, захищено 4 кандидатські дисертації.


Напрямки досліджень

– електрофізика наноструктурних композитів на основі полімерів, сегнетоелектриків та речовин з фазовими переходами метал-напівпровідник, діелектрик-суперіонік тощо;

– взаємодія електромагнітного випромінювання з гетерогенними, ультрадисперсними та наноструктурними системами;

– вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на активність процесів біологічних систем.


Основні результати за останні роки

Створено нові нанокомпозити з динамічно керованими електрофізичними характеристиками, що ефективно взаємодіють з електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону: поліхлортрифторетилен, що містить високодисперсні оксиди (SiO2, ТiO2, SnO2, Al2O3), модифіковані речовинами з електронно-іонною провідністю (AgI, CuI, КН2РО4, Ag2S, CdS, CuS). За розробленими методиками одержано нановолокна CdS з діаметром 7 нм і довжиною понад 200 нм та гетерогенні системи типу «ядро – оболонка». Результати досліджень можуть бути основою для створення новітніх електропровідних, екрануючих та поглинаючих електромагнітне випромінювання композиційних матеріалів, каталізаторів тощо.

Показано, що додаткові механізми дисипації електромагнітної енергії в надвисокочастотному діапазоні в системах типу полімер–провідник пов’язані з ефектами поляризації, які виникають внаслідок міжфазної взаємодії компонентів. Збільшення значень комплексної діелектричної проникності, а також розширення діапазону їх керованої зміни досягаються шляхом хімічного модифікування поверхні полімеру речовинами з електронно-іонною провідністю.

При дослідженні взаємодії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з високоорганізованими системами встановлено частотно-селективний відгук біосистем. Для суспензії клітин дріжджів спостерігали стимуляцію активності процесів їх життєдіяльності на частотах 40; 47,5; 55; 62,5; 70 ГГц, що розділені широкими частотними смугами, в яких відбувається інактивація клітин. Виявлено, що введення в дріжджову суспензію високодисперсного діоксиду кремнію може компенсувати пригнічення процесів їх життєдіяльності та збільшити біодоступність поживних речовин. В діапазоні частот 47-67 ГГц виявлено також частотно-селективний відгук клітинної системи крові in vitro (зокрема еритроцитів) та ферментів. Ймовірно, зростання антиоксидантного статусу крові, а також виникнення радикальних та пероксидних станів відбувається внаслідок механізмів, що реалізуються через первинні реакції каталітичного типу, які перебігають в ліпідах на поверхні клітин. Одержані результати можуть бути підґрунтям для розробки засобів управління процесами життєдіяльності біологічних систем і систем захисту від екзогенного опромінення.


 Співробітники лабораторії 

Махно Станіслав Миколайович, кандидат фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гуня Григорій Михайлович, провідний інженер, тел.: + 380 44 422-96-10

Лісова Оксана Мирославівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мазуренко Руслана Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокопенко Сергій Леонідович, кандидат хімічних наук,  науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сіренко Олена Геннадіївна,молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422-96-10, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Публікації останніх років

1. Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, Г.М. Гуня, П.П. Горбик. Вплив дисперсності частинок йодиду міді на електрофізичні властивості композитів на основі поліхлортрифторетилену // Металлофиз. новейшие технол. – 2016.– т. 38, № 5. - С. 647-656. DOI: 10.15407/mfint.38.05.0647.

2. Г.М. Багацька, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, П.П. Горбик. Вплив дисперсного йодиду міді на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2016. – T. 7, № 3.– С. 354-360.

3. П.П. Горбик, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, М.В. Абрамов, Г.М. Гуня, О.А. Васильєва. Нанокомпозитне захисне покриття // Патент на корисну модель України №108505 від 25.07.2016.

4. О.М. Лісова, Г.М. Багацька, С.М. Махно, П.П. Горбик. Вплив мікрохвильового низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на життєдіяльність клітин дріжджів у середовищі лимонної кислоти // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2016. - T. 7, № 3. - С. 337-343.

5. Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, Г.М. Гуня, П.П. Горбик. Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію модифікованого йодидом міді // Фізика і хімія твердого тіла.–2016.–Т 17, № 4.–С. 482–486.

6. С.М. Махно, О.М. Лісова, Г.М. Гуня, Ю.І. Семенцов, Ю.В. Гребельна, М.Т. Картель. Властивості синтезованих графенів та системи поліхлортрифторетилен – графени // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – T. 17. – № 3. С.421-425.

7. S.L. Prokopenko, G.M. Gunja, S.N. Makhno, P.P. Gorbyk. Synthesis and electrophysical properties of composite materials based on heterostructures CuS/CdS, Cu2S/CdS, Ag2S/CdS // J Nanostruct Chem –2014. –№4. – P. 103-108. DOI 10.1007/s40097-014-0120-3.

8. С.М. Махно. Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен-оксид міді // Хімія, фізика та технологія поверхні.–2014.–Т 5, № 1.–С. 23–29.

Вибори директора

 21 листопада 2017 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від діючого директора Інституту академіка НАН України М.Т. Картеля. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 21 листопада 2017 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 135 осіб, з них на Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 109 осіб, що становить 80,7% . Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 135 бюлетенів, участь в голосуванні взяло 108 наукових працівників, в урні виявлено 108 бюлетенів, залишилося нерозданими 27 бюлетенів.

За кандидатуру М.Т. Картеля проголосувало 88 осіб, проти – 19 осіб, недійсних бюлетенів – 1.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 72 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 54 голоси.

Таким чином, КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

Голова Оргкомітету, головуючий на Зборах чл.-кор. НАН України В.В. Туров.

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів А.М.Дацюк