small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Воронін Євгеній Пилипович

 

доктор хімічних наук, 
старший науковий співробітник

завідувач лабораторії модифікування

поверхні оксидів

 

Телефон: 38 (044) 424 96 63

Факс: 38 (044) 424 35 67

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

       Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 1986 року.

Член Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

 

Наукові інтереси: хімічні pеакції за участю активних центpів повеpхні твердих тіл, адсорбційне модифікування диспеpсних твердих тіл, механохімія, нанотехнологія.

 

 Освіта:

1974 р. – закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

1977-1980 рр. – навчання в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР

1981 р. – кандидат хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія» (кандидатська дисертація на тему «Вплив природи поверхневих функціональних груп кремнезему на процеси хемосорбції полярних молекул»)

1985 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «фізична хімія»

2014 р. - доктор хімічних наук зі спеціальності "фізика і хімія поверхні" (докторська дисертація на тему "Особливості хімічного та адсорбційного модифікування пірогенного нанокремнезему")

 

Нагороди:

1982 р. – медаль „В память 1500-летия Киева”

1986 р. – грамоти Державної урядової комісії та Прип’ятського міського комітету Компартії України і виконкому Прип’ятської міської ради народних депутатів за активну участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2002 р. – премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України за цикл наукових праць «Фізико–хімічні процеси у поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних матеріалів (разом з акад. О.О. Чуйком та чл.-кор. В.М. Огенком)

 

Науковий доробок: автор 250 наукових праць, серед яких окремі глави в 4 книгах, 130 наукових статей, 67 авторських свідоцтв та патентів, підготував 5 кандидатів хімічних наук

 

Вибрані праці:

1. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.И. Оранская, Н.В. Борисенко, И.С. Чекман. Стабилизация высокодисперсного состояния CuSO4 путём образования монослоя на поверхности наночастиц кремнезёма в условиях механоактивации // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С.109–113.

2. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, В.М. Гунько. Газофазное сольвато-стимулированное адсорбционное модифицирование наноразмерного кремнезёма нелетучими органическими соединениями // Сб. Поверхность. – 2010. – №17 (2). – С.221–243.

3. V.M. Gun’ko, E.F. Voronin, L.V. Nosach, V.V. Turov, Z. Wang, A.P. Vasilenko, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, W. Janusz, S.V. Mikhalovsky. Structural, textural and adsorption characteristics of nanosilica mechanochemically activated in different media // Journal of Colloid and Interface Science. – 2011. – V.355. – P.300–311.

4. А.Л. Габчак, И.И. Геращенко, Л.В. Носач, Е.Ф. Воронин, А.Н. Чепляка, Т.П. Осолодченко. Структура, белоксорбирующие и антимикробные свойства композиций нанодисперсного кремнезёма с 1-(β-оксиэтил)-3-метил-5-нитроимидазолом // Фізика, хімія і технологія поверхні. – 2011. – Т.2, №1. – С.86-92

5. В.В. Туров, Е.Ф. Воронин, Л.П. Морозова, В.М. Гунько, Л.В. Носач. Влияние механоактивации на гидратные свойства нанодисперсного кремнезёма // Журнал прикл. химии. – 2011. – Т.84, №8. – С.1239-1248.

6. Д.С. Савченко, І.С. Чекман, Є.П. Воронін, Л.В. Носач. Спосіб одержання нанокомпозиту високодисперсного кремнезему-кластерів срібла з протимікробними та сорбційно-детоксикаційними властивостями // Патент України на корисну модель №69526 від 25.04.2012.

7. I.V. Yakubtsova, T.D. Khilko, E.P. Voronin, T.D. Preobrazhenska, L.I. Ostapchenko, S. Makai. Bionanocomposite Effect on Mucosal Protection Indicators at Mucosa Gastric Ulceration Simulation // Journal of Materials Science and Engineering A 3 (9). – 2013. – Р. 635-639.

8. І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука, Є.П. Воронін, О.В. Гончарук, В.М. Огенко. Реологічні властивості суспензій органокремнеземів із різним співвідношенням силанольних та триметилсилільних груп // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №2. – С.527-534.

9. Л.В. Карабанова, Ю.П. Гомза, С.Д. Несин, О.Н. Бондарук, И.И. Геращенко, Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, В.И. Зарко, Е.М. Пахлов. Наноструктурированные полимерные материалы и нанокомпозиты на основе взаимопроникающих полимерных сеток для биомедицинского применения // Глава 6 ”Нанохимия” монографии «Наноразмерные системы и наноматериалы: состояние и перспективы развития исследований в Украине» / Редкол.: А.Г. Наумовец (глав. ред.) ; НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2014. – С. 724-730.

10. M.D. Zheliba, I.I. Gerashchenko, L.V. Karabanova, E.F. Voronin, R.M. Chornopyshchuk, T.P. Osolodchenko, M.I. Burkovskyi. Assessment of the Antimicrobial Activity of Polymer Materials with Added Nanosilica Modified by Silver Compounds // IFMBE Proceedings. – 2015. – V.55. – Р.264-267. DOI 10.1007/978-981-287-736-9

11. Е.В. Сосникова, Н.О. Плауде, Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.М. Пахлов, В.М. Гунько, В.А. Покровский. Исследование эффективности наноразмерных кристаллизующих реагентов AgI/SiO2 // Вопросы физики облаков. Атмосферные аэрозоли, активные воздействия. Сб. статей памяти Н.О.Плауде. – Обнинск: ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД", 2015. – С.323-330.

12. Є.П. Воронін, Л.В. Носач, Є.М. Пахлов, В.М. Гунько, І.С. Чекман, А.В. Руденко, Л.М. Осіння, М.М. Івасенко, Б.О. Кравчук, К. Терпіловський. Cтворення стабільних водних дисперсій нанорозмірного кремнезему як сорбційно-детоксикаційного засобу медичного призначення // Поверхность. – 2016. – Вып. 8 (23). – С. 267-283.

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

і

семінар

«НАНОСТРУКТУРИ І НАНОМАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

26-27 травня, 2021 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (26 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (27 травня)

 

 

Детальніше...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.

 

Муха Юлія Петрівна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Голуб О.А.

      Прилуцький Ю.І.

 

Шаповалова Марина Василівна

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Єременко Г.М.

      Швалагін В.В.