small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Воронін Євгеній Пилипович

 

доктор хімічних наук, 
старший науковий співробітник

завідувач лабораторії модифікування

поверхні оксидів

 

Телефон: 38 (044) 424 96 63

Факс: 38 (044) 424 35 67

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

       Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 1986 року.

Член Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

 

Наукові інтереси: хімічні pеакції за участю активних центpів повеpхні твердих тіл, адсорбційне модифікування диспеpсних твердих тіл, механохімія, нанотехнологія.

 

 Освіта:

1974 р. – закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

1977-1980 рр. – навчання в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР

1981 р. – кандидат хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія» (кандидатська дисертація на тему «Вплив природи поверхневих функціональних груп кремнезему на процеси хемосорбції полярних молекул»)

1985 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «фізична хімія»

2014 р. - доктор хімічних наук зі спеціальності "фізика і хімія поверхні" (докторська дисертація на тему "Особливості хімічного та адсорбційного модифікування пірогенного нанокремнезему")

 

Нагороди:

1982 р. – медаль „В память 1500-летия Киева”

1986 р. – грамоти Державної урядової комісії та Прип’ятського міського комітету Компартії України і виконкому Прип’ятської міської ради народних депутатів за активну участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2002 р. – премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України за цикл наукових праць «Фізико–хімічні процеси у поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних матеріалів (разом з акад. О.О. Чуйком та чл.-кор. В.М. Огенком)

 

Науковий доробок: автор 250 наукових праць, серед яких окремі глави в 4 книгах, 130 наукових статей, 67 авторських свідоцтв та патентів, підготував 5 кандидатів хімічних наук

 

Вибрані праці:

1. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.И. Оранская, Н.В. Борисенко, И.С. Чекман. Стабилизация высокодисперсного состояния CuSO4 путём образования монослоя на поверхности наночастиц кремнезёма в условиях механоактивации // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С.109–113.

2. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, В.М. Гунько. Газофазное сольвато-стимулированное адсорбционное модифицирование наноразмерного кремнезёма нелетучими органическими соединениями // Сб. Поверхность. – 2010. – №17 (2). – С.221–243.

3. V.M. Gun’ko, E.F. Voronin, L.V. Nosach, V.V. Turov, Z. Wang, A.P. Vasilenko, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, W. Janusz, S.V. Mikhalovsky. Structural, textural and adsorption characteristics of nanosilica mechanochemically activated in different media // Journal of Colloid and Interface Science. – 2011. – V.355. – P.300–311.

4. А.Л. Габчак, И.И. Геращенко, Л.В. Носач, Е.Ф. Воронин, А.Н. Чепляка, Т.П. Осолодченко. Структура, белоксорбирующие и антимикробные свойства композиций нанодисперсного кремнезёма с 1-(β-оксиэтил)-3-метил-5-нитроимидазолом // Фізика, хімія і технологія поверхні. – 2011. – Т.2, №1. – С.86-92

5. В.В. Туров, Е.Ф. Воронин, Л.П. Морозова, В.М. Гунько, Л.В. Носач. Влияние механоактивации на гидратные свойства нанодисперсного кремнезёма // Журнал прикл. химии. – 2011. – Т.84, №8. – С.1239-1248.

6. Д.С. Савченко, І.С. Чекман, Є.П. Воронін, Л.В. Носач. Спосіб одержання нанокомпозиту високодисперсного кремнезему-кластерів срібла з протимікробними та сорбційно-детоксикаційними властивостями // Патент України на корисну модель №69526 від 25.04.2012.

7. I.V. Yakubtsova, T.D. Khilko, E.P. Voronin, T.D. Preobrazhenska, L.I. Ostapchenko, S. Makai. Bionanocomposite Effect on Mucosal Protection Indicators at Mucosa Gastric Ulceration Simulation // Journal of Materials Science and Engineering A 3 (9). – 2013. – Р. 635-639.

8. І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука, Є.П. Воронін, О.В. Гончарук, В.М. Огенко. Реологічні властивості суспензій органокремнеземів із різним співвідношенням силанольних та триметилсилільних груп // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №2. – С.527-534.

9. Л.В. Карабанова, Ю.П. Гомза, С.Д. Несин, О.Н. Бондарук, И.И. Геращенко, Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, В.И. Зарко, Е.М. Пахлов. Наноструктурированные полимерные материалы и нанокомпозиты на основе взаимопроникающих полимерных сеток для биомедицинского применения // Глава 6 ”Нанохимия” монографии «Наноразмерные системы и наноматериалы: состояние и перспективы развития исследований в Украине» / Редкол.: А.Г. Наумовец (глав. ред.) ; НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2014. – С. 724-730.

10. M.D. Zheliba, I.I. Gerashchenko, L.V. Karabanova, E.F. Voronin, R.M. Chornopyshchuk, T.P. Osolodchenko, M.I. Burkovskyi. Assessment of the Antimicrobial Activity of Polymer Materials with Added Nanosilica Modified by Silver Compounds // IFMBE Proceedings. – 2015. – V.55. – Р.264-267. DOI 10.1007/978-981-287-736-9

11. Е.В. Сосникова, Н.О. Плауде, Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.М. Пахлов, В.М. Гунько, В.А. Покровский. Исследование эффективности наноразмерных кристаллизующих реагентов AgI/SiO2 // Вопросы физики облаков. Атмосферные аэрозоли, активные воздействия. Сб. статей памяти Н.О.Плауде. – Обнинск: ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД", 2015. – С.323-330.

12. Є.П. Воронін, Л.В. Носач, Є.М. Пахлов, В.М. Гунько, І.С. Чекман, А.В. Руденко, Л.М. Осіння, М.М. Івасенко, Б.О. Кравчук, К. Терпіловський. Cтворення стабільних водних дисперсій нанорозмірного кремнезему як сорбційно-детоксикаційного засобу медичного призначення // Поверхность. – 2016. – Вып. 8 (23). – С. 267-283.

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.