small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія модифікування поверхні оксидів

 

 

Завідувач лабораторії

Воронін Євгеній Пилипович

доктор хімічних наук,
старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 424-94-63 
Факс: + 380 44 424-35-67 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
          Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

В лабораторії працює 5 спеціалістів, серед них 1 доктор та 3 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано окремі глави в 4 колективних монографіях, 152 наукові статті, отримано 49 авторських свідоцтв та патентів на винаходи, захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

 

Напрямки досліджень

Розробка наукових основ газофазних способів адсорбційного, хімічного і полімеризаційного модифікування нанорозмірного кремнезему нелеткими низько- та високомолекулярними органічними сполуками (у тому числі біологічно активними) в умовах псевдозрідженого стану та механічної активації, геометричне модифікування нанокремнезему шляхом механообробки. Вивчення впливу передадсорбції органічних молекул на взаємодію кремнійорганічних сполук з поверхнею дисперсного кремнезему. Комбіноване хімічно-адсорбційне модифікування дисперсних оксидів різної дисперсності метакрилатмісткими олігомерами та кремнійорганічними сполуками з метою створення гібридних наповнювачів для полімерних систем, у тому числі медичного призначення.

Проведення досліджень, спрямованих на розширення сфери застосування препарату сорбційно-детоксикаційної дії "Силікс". Розробка нових лікарських форм ентеросорбенту "Силікс" з використанням механічної дії на дисперсії нанокремнезему в різноманітних середовищах. Створення комбінованих препаратів у формі нанорозмірних контейнерів типу "ядро–оболонка" шляхом послідовного адсорбційного модифікування нанокремнезему біологічно активними сполуками і полімерами.

 

Основні результати за останні роки

Розроблено новий ефективний спосіб газофазного сольвато-стимульованого адсорбційного модифікування нанорозмірного кремнезему полімерами та нелеткими органічними сполуками в умовах псевдозрідження в атмосфері сольватанту, який дозволяє досягати заданого ступеня покриття поверхні і практично повністю зберегти його початкову дисперсність.

Розроблено лабораторну технологію одержання нанорозмірного кремнезему з високою насипною густиною (300-400 г/дм3) "Денсил" шляхом геометричного модифікування нанокремнезему А-300 з використанням механоактивації. Оформлено технічні умови, тимчасовий технологічний регламент та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на геометрично модифікований нанокремнезем.

Встановлено, що механоактивація гідрофобного нанокремнезему, незважаючи на відсутність на його поверхні вільних силанольних груп, приводить до зростання насипної густини та зниження загущуючої здатності наповнювача. Присутність у газовій фазі парів води або етанолу практично не впливає на процес геометричного модифікування гідрофобного нанокремнезему.

Розроблено і оптимізовано лабораторну технологію газофазного механосорбційного модифікування нанорозмірного кремнезему сульфатами цинку, міді і срібла, а також синтезу на основі одержаних матеріалів нанокомпозитів Ag-SiO2, CuO-SiO2 та ZnO-SiO2. Показано, що солі в одержаних нанокомпозитах знаходяться у вигляді моношару високогідратованих іонів на поверхні кремнезему, а металічне срібло та оксиди міді і цинку утворюють окремі структури розміром від 15 до 25 нм.

Шляхом механосорбційного модифікування нанорозмірного кремнезему амінокислотами (гістидином, гліцином, лізином і триптофаном) одержано і охарактеризовано біонанокомпозити, що є перспективними аплікаційними сорбентами для медицини. Встановлено утворення моношарового покриття з амінокислот на поверхні кремнезему.

 

Співробітники лабораторії

Воронін Євгеній Пилипович, завідувач лабораторії, доктор хімічних наук,

тел. + 38 (044) 424-94-63, факс.+ 38 (044) 424-35-67,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пахлов Євген Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. +38 (044) 422-96-27,  е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Носач Людмила Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гузенко Наталія Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Габчак Олександра Леонідівна, молодший науковий співробітник,

тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

 

1. M.L. Perrine, P.JR. Kamarchik, V.V. Brei, O.O. Chuiko, E.P. Voronin. Mineral-filled coating having enhanced abrasion resistance and methods for using same // US Patent Application 20030194549 A1. – Опубл. 2009.

2. А.П. Василенко, Н.В. Гузенко, М.Л. Малышева, Е.Ф. Воронин. Влияние поливинилпирролидона и полиоксиэтилена на адсорбцию белков на поверхности нанокремнезёма // Сб. Химия, физика и технология поверхности – 2009. – Вып. 15 – С.111–118.

3. E.F. Voronin, L. V. Nosach, N.V. Guzenko, E.M. Pakhlov, О.L. Gabchak. Adsorption modification of nanosilica with non-volatile organic compounds in fluidized state. – Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications / eds. A.P. Shpak, P.P. Gorbyk. - London: Springer, 2009. – Р.169-178.

4. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, В.М. Гунько. Газофазное сольвато-стимулированное адсорбционное модифицирование наноразмерного кремнезёма нелетучими органическими соединениями // Сб. Поверхность. – 2010. – Вып. 2 (17). – С.221–243.

5. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.И. Оранская, Н.В Борисенко., И.С. Чекман. Стабилизация высокодисперсного состояния CuSO4 путём образования монослоя на поверхности наночастиц кремнезёма в условиях механоактивации // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С.109–113.

6. V.M. Gun’ko, E.F. Voronin, L.V. Nosach, V.V. Turov, Z. Wang, A.P. Vasilenko, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, W. Janusz, S.V. Mikhalovsky. Structural, textural and adsorption characteristics of nanosilica mechanochemically activated in different media // J Colloid Interf. Sci. – 2011. – V.355. – P.300–311.

7. А.Л. Габчак, И.И. Геращенко, Л.В. Носач, Е.Ф. Воронин, А.Н. Чепляка, Т.П. Осолодченко. Структура, белоксорбирующие и антимикробные свойства композиций нанодисперсного кремнезёма с 1-(β-оксиэтил)-3-метил-5-нитроимидазолом // Хімія, фізика і технологія поверхні. – 2011. – Т.2, №1. – С.86-92.

8. Д.С. Савченко, І.С. Чекман, Є.П. Воронін, Л.В. Носач. Спосіб одержання нанокомпозиту високодисперсного кремнезему-кластерів срібла з протимікробними та сорбційно-детоксикаційними властивостями // Патент України на корисну модель №69526 від 25.04.2012.

9. Л.В. Носач. Порівняння ефективності модифікування нанокремнезему сахаридами в рідкому та газовому дисперсійних середовищах // Поверхность. – 2014. – Вип. 6 (21). – С.83-95.

10. Е.В. Сосникова, Н.О. Плауде, Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.М. Пахлов, В.М. Гунько, В.А. Покровский. Исследование эффективности наноразмерных кристаллизующих реагентов AgI/SiO2 // Вопросы физики облаков. Атмосферные аэрозоли, активные воздействия. Сб. статей памяти Н.О.Плауде. – Обнинск: ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД", 2015. – С.323-330.

11. І. Чекман, З. Ульберг, А. Руденко, С. Білоус, Є. Воронін. Підтримка стану здоров"я людей після Чорнобильської трагедії із застосуванням нанопрепаратів // The scientific proccedings of the International network AgroBioNet "Biodiversity after Chernobyl Accident. Part. 1". – 2016. – Р. 51-54.

12. L.V. Karabanova, Yu.P. Gomza, S.D. Nesin, O.M. Bondaruk, E.P. Voronin, L.V. Nosach. Nanocomposites based on multicomponent polymer matrices and nanofiller densil for biomedical application // Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies and Applications. – Springer International Publishing. – 2016. – р.451-475. DOI 10.1007/978-3-319-30737-4_38

13. О.С. Куколевська, І.І. Геращенко, Є.М. Пахлов. Нанокомпозитні матеріали з регульованим вивільненням біоактивних речовин // Наукові записки НаУКМА. – Хімічні науки і технології. – 2016. – Т. 183. – С. 60-64.


 


List of upcoming conferences

Захист дисертації