small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія мас-спектрометрії поверхні наносистем

 

 

Завідувач лабораторії

Покровський Валерій Олександрович

доктор фізико-математичних наук, професор

Телефон: + 38 (044) 424 94 62
Факс: + 38 (044) 424 35 67
Моб: 067 449 19 11
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У лабораторії працює 8 спеціалістів, серед них 1 доктор, 2 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 100 статей, захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

Мас-спектрометричні дослідження будови та властивостей вуглецевих матеріалів, білків, гібридних наносистем, білок-білкових та білок-лігандних взаємодій; встановлення взаємозв’язку між структурою біологічно активних молекул та особливостями їх іоноутворення і фрагментації; вивчення газофазної модифікаціїї портів і стінок вуглевих нанотрубок в ході мас-спектрометричного експерименту та пост-термовакуумної обробки; дослідження механізму утримання органічних сполук всередині вуглецевих нанотрубок.

Головний методичний напрям: синтез та хімічне модифікування традиційних і нових наноструктурованих поверхонь - підкладок для лазерної десорбції/іонізації, що відкривають принципово нові можливості в мас-спектрометрії біомолекул.

 

Основні результати за останні роки

Методом мас-спектрометрiї з лазерною десорбцією/іонізацією вивчено деструкцiю фулерену С60, нанесеного на різні пiдкладки методом термiчного осадження. Встановлено, що механізм іоноутворення та хімічні реакції молекул фулеренів залежать від природи та будови поверхні, на якій вони сконденсовані, від умов конденсації та іоноутворення, а також від механізмів іон-молекулярних реакцій, що відбуваються в гарячій іонній плямі. Доведено, що плазмонний резонанс як результат багатофотонного збудження фулеренових молекул в конденсованому стані є початковою стадією та основним механізмом постачання енергії для лазерно-індукованої іонізації, фрагментації, агрегації та хімічних реакцій, що відбуваються в адсорбованому стані та іонній плямі.

Методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрiї вивчено особливості термічної деструкції лінійного поліметилфенілсилоксану, адсорбованого на поверхні оксидних нанокомпозитів МхОу/SiO2, де М – Cu, Mg, Mn, Ni, Zn. Встановлено, що в процесі термолизу адсорбованого поліметилфенілсилоксану не утворюються леткі шестичленні циклічні силоксани на відміну від полідиметилсилоксану. Доведено, що утворення толуолу та дифенілу відбувається в поверхневому шарі кремнеземної матриці при термолізі адсорбованого поліметилфенілсилоксану в результаті рекомбінації метильних та фенільных радикалів.

Методом мас-спектрометрії з лазерною десорбцією/іонізацією вивчено взаємодію білків альбумуну, лізоциму, альфа-синуклеїну та інсулину з іоноутворюючими домішками. Встановлено вплив металокомплексів на процеси самоассоціації білку, та висловлено припущення про їх специфічний зв’язок з різними функціональними групами (в залежності від природи і структури білку). Показана можливість ідентифікації різних конформацій білків за характерними піками та загальними виглядами мас-спектру.

 

Співробітники лабораторії

Покровський Валерій Олександрович, доктор фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел: + 38 (044) 424 94 62;

факс: + 38 (044) 424 35 67; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Громовий Тарас Юрійович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лагута Валентин Миколайович, інженер,

тел: 097 5604930; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місчанчук Борис Григорович, провідний інженер

тел: +38 (044) 2393316; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Місчанчук Олександр Володимирович, провідний інженер

тел: +38 (044) 2393316; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мошківська Надія Михайлівна, провідний інженер

тел: +38 (044) 4249451; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Образков Олександр Григорович, провідний інженер

тел: 0504438010; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Севериновська Ольга Валеріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4249456; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

  1. A.M. Puziy, O.I. Poddubnaya, T.Y. Gromovoy. Laser desorption/ionization time of flight mass spectrometry of phosphorus-containing carbons // Carbon. – 2013. – V. 53. - P.405-408.
  2. И.В. Романова, Т.Е. Териковская, Б.Г. Мисчанчук, С.А. Кириллов, В.А. Покровский. Исследование разложения цитратных прекурсоров до оксида цинка методом температурно-программированной масс-спектрометрии // Химия, физика и технология поверхности. – 2012. – Т.3, № 2. – С.166–172.
  3. Л.О. Давиденко, Б.Г. Місчанчук, А.Г. Гребенюк, В.О. Покровський, Ю.В. Плюто. Дослідження термолізу Cr(acac)3 на поверхні SiO2 та Al2O3 методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, №3. – С.273–282.
  4. A.Б. Карпенко, В.С. Куць, С.В. Снегір, В.А. Покровський. Закономірності фрагментації фулерену С60 за даними лазерно-десорбційної мас-спектрометрії та квантової хімії // Укр. фіз. журнал. – 2012. – Т.57, N 7. – Р.769–674.
  5. В.О. Габович, В.О. Покровський, Є.М. Дем’яненко, А.Г. Гребенюк. Експериментальне та теоретичне дослідження лазерної десорбції/іонізації метиленоsвого блакитного з поверхні терморозширеного графіту // Укр. фіз. журнал. – 2012. – Т. 57, № 7. – С.775–782.
  6. A.Б. Карпенко, В.В. Трачевський, О.В. Філоненко, В.В. Лобанов, М.В. Авдеєв, Т.В. Тропін, О.А. Кизима, С.В. Снегір. ЯМР дослідження нерівноважного стану фулерену C60 в n-метил-2-піролідоні // Укр. фіз. журнал. – 2012. – Т.57, № 8. – С.863–866.
  7. F.F. Contreras-Torres, E.V. Basiuk, V.A. Basiuk, V. Meza-Laguna, and T.Yu. Gromovoy. Nanostructured diamine–fullerene derivatives: computational density functional theory study and experimental evidence for their formation via gas-phase functionalization // J. Phys. Chem. A. – 2012. – V 116, № 6. – P.1663–1676.
  8. В.О. Покровський. Десорбційна мас-спектрометрія: фізика, фізична хімія, хімія поверхні // Вісник НАНУ. – 2012. – №12. – С.28–43.
  9. І.І. Романовська, О.В. Осійчук, С.С. Декіна, Ю.А. Шестеренко, О.В. Севастьянов, Т.Ю. Громовий. Окиснення фенолу ковалентно іммобілізованою пероксидазою хрону // Біотехнологія. – 2011. –- Т. 4, № 6. – С.31–35.
  10. М.А. Андрусишина, І. О. Голуб, Г.Г. Дідікін, С.Е. Літвин, Т.Ю. Громовий, В.Ф. Горчев, В.О. Мовчан. Структура, властивості та токсичність наночастинок оксидів срібла та міді // Біотехнологія. – 2011. – Т. 4, № 6. – С.51-60.

 

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

23-24 травня, 2018 Київ 

 

clipboard-list-outlineПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

clipboard-list-outlineПОСТЕРНА СЕСІЯ ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

;

Детальніше...

List of upcoming conferences

Колективний договор

Захист дисертації