small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Горбик Петро Петрович

 

 

 

 

 

доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач відділу наноматеріалів

 

 

Телефон: + 38 (044) 424 12 35

Факс: + 38 (044) 424 35 67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 1986 року.

Академік Академії технологічних наук України.

Член Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, член наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій"; Наукової ради Відділення хімії НАН України з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», секції «Фізика наноструктурних систем» міжвідомчої Наукової ради з проблеми «Фізика твердого тіла» НАН і МОН України, секції “Загальна фізика” Наукової ради Міністерства освіти і науки України, редколегій журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні», наукових збірников «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології», «Поверхность», «Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова», заступник голови спецради Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, член спецради Д 26.168.02 в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

 

Наукові інтереси: фундаментальні властивості нанорозмірних твердотільних нерівноважно-конденсованих, структурно-неоднорідних, кластерно-зібраних, корелюючих багатокомпонентних систем на основі активних діелектриків, напівпровідників, високотемпературних надпровідників, речовин з фазовими переходами типу напівпровідник-метал та діелектрик-суперіонік, полімерів, їх взаємодія з електромагнітними випромінюваннями та іншими фізичними полями; спрямована організація приповерхневого шару, збірка та молекулярний дизайн поверхні багаторівневих наносистем і поліфункціональних нанокомпозитів з ієрархічною архітектурою.

 

Освіта:

1974 р. – закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

1975-1979 рр. – навчання в аспірантурі Інституту напівпровідників АН УРСР

1982 р. – кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика напівпровідників і діелектриків» (дисертація на тему «Исследование свойств гетеропереходов сульфид меди-твердый раствор системы ZnS-CdS»)

1992 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «хімія, фізика і технологія поверхні»

1993 р. – доктор фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика твердого тіла» (дисертація на тему «Структурно-неоднородные системы с функциональными свойствами»)

2001 р. – професор зі спеціальності «фізика і хімія поверхні».

 

Нагороди:

1983 р. – медаль «В честь 1500-річчя Києва»

2007 р. – Державна премія України в галузі науки та техніки.

 

Науковий доробок: автор близько 650 наукових праць, із яких 9 книг, понад 350 статей, близько 45 авторських свідоцтв та патентів, серія актуальних наукових оглядів, 4 навчально-методичні видання для студентів на електронних та паперових носіях, підготував 11 кандидатів фізико-математичних та хімічних наук.

 

Вибрані праці:

1. Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур. В 2 т. / Под ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика. - Киев: Наукова думка, 2007. - 866 с.

2. Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications. / Еds. A.P. Shpak, P.P. Gorbyk.- Springer, 2009. - 420 р.

3. Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии. / Под редакцией А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. // Составители П.П. Горбик, В.В. Туров. - Киев: Наукова думка, 2011. - 444 с.

4. П.П. Горбик, С.В. Горобець, М.П. Турелик, В.Ф. Чехун, А.П. Шпак. Біофункціоналізація наноматеріалів і нанокомпозитів. Навчальний посібник. - Київ: Наукова думка, 2011. - 293 с.

5. П.П. Горбик, М.П. Турелик, С.В. Горобець, О.Ю. Горобець, І.В. Дем’яненко. Біофункціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити: наукові основи та напрями застосування. Навчальний посібник (електронне видання НМУ № Е 12/13-090). - Київ: НТТУ (КПІ), 2013. - 480 с.

6. Б.Є. Патон, П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, М.В. Абрамов, О.А. Васильєва, В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова. Магнітна протипухлинна рідина // Патент України на корисну модель № 78473 25.03.2013 р

Вибори директора

 21 листопада 2017 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від діючого директора Інституту академіка НАН України М.Т. Картеля. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 21 листопада 2017 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 135 осіб, з них на Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 109 осіб, що становить 80,7% . Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 135 бюлетенів, участь в голосуванні взяло 108 наукових працівників, в урні виявлено 108 бюлетенів, залишилося нерозданими 27 бюлетенів.

За кандидатуру М.Т. Картеля проголосувало 88 осіб, проти – 19 осіб, недійсних бюлетенів – 1.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 72 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 54 голоси.

Таким чином, КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

Голова Оргкомітету, головуючий на Зборах чл.-кор. НАН України В.В. Туров.

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів А.М.Дацюк