small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Аспірантура, Докторантура

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України відповідно до наказу МОН України від 07.07.2017 р. № 145-л отримав ліцензію на продовження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальностями:

  • 102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія,  хімія поверхні»
  • 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

Положення про аспірантуру


Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2021 року, а зарахування  - 1 листопада 2021 року.


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Ліцензований обсяг складає 10 осіб з кожної спеціальності при прийомі в аспірантуру Інституту.

 

На термін навчання аспіранти забезпечуються гуртожитком.

Постанова КМУ від 23 березня 2016р. №261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук  у вищих навчальних закладах (наукових установах)"

Вступники складають такі іспити


1.  Спеціальність (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності). 
2.  Іноземна мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів. 
3. Презентація дослідницької пропозиції за обраною науковою спеціальністю
 

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури


1.    Заява на ім'я керівника Інституту (зразок заяви).

2. Копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

3. Копія військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

4. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений відділом кадрів Інституту;

5. Медична довідка про стан здоров'я за формою №86/о

6. Копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче В2 (при наявності);

7. Ксерокопія публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності);

8. Дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, у якій обгрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, підготовлену відповідно до вимог;

9. Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

10. Копію паспорта (сторінки 1-2 і сторніка з відомостями про місце реєстрації) або інший документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України "Про громадянсьво України")

 

 
Примітка:     Під час подання заяви вступник до аспірантури пред'являє особисто оригінали таких документів:

 

1. Паспорт;

2. Військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;

3. Документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

 

 

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі Інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні "ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ", збірнику наукових праць «Поверхня». В Інституті щорічно проводяться наукові конференції за участю аспірантів та молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.

 

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2021 рік 

pdf icon ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії_спеціальність 102 ХІМІЯ  

pdf icon ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА з підготовки доктора філософії_спеціальність 105 ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА НАНОМАТЕРІАЛИ 

Програма вступних іспитів

  102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія, хімія поверхні»

 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

clipboard-list-outlineАнкети для опитування аспірантів

 З приводу питань звертатися:


Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17
Київ 03164 Україна
(корпус 2, кімн. 520)
Відповідальна за аспірантуру: 

 

 

 Сулим Ірина Ярославівна

кандидат хімічних наук, старший дослідник


Телефон: (+380-66) 956-96-52

Телефон: (+380-44) 422-96-72
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 irynasulym

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine

and

Workshop

"NANOSTRUCTURES AND NANOMATERIALS IN MEDICINE: CHALLENGES, TASKS AND PERSPECTIVES" 

 

 

26−27 May, 2021, Kyiv

 

Read more...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України