small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Аспірантура, Докторантура

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України відповідно до наказу МОН України від 07.07.2017 р. № 145-л отримав ліцензію на продовження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальностями:

 • 102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія,  хімія поверхні»
 • 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».


Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2021 року, а зарахування  - 1 листопада 2021 року.


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Ліцензований обсяг складає 10 осіб з кожної спеціальності при прийомі в аспірантуру Інституту.

 

Вступники складають такі іспити


1.  Спеціальність (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності). 
2.  Іноземна мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів. 
3. Презентація дослідницької пропозиції за обраною науковою спеціальністю

 

 

Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278-30-13
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   http://cgo.org.ua/ 

 

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278 8971
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

 

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури


1.    Заява на ім'я керівника Інституту (зразок заяви).

2. Копія диплома магістра (спеціаліста) з додатками про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації;

3. Копія військово-облікового документа - для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

4. Особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений відділом кадрів Інституту;

5. Медична довідка про стан здоров'я за формою №86/о

6. Копію сертифіката тестів з іноземної мови рівня не нижче В2 (при наявності);

7. Ксерокопія публікацій за спеціальністю (при наявності) та документів на винаходи (при наявності);

8. Дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, у якій обгрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, підготовлену відповідно до вимог (ВИМОГИ);

9. Три кольорові фотокартки розміром 3х4 см;

10. Копію паспорта (сторінки 1-2 і сторніка з відомостями про місце реєстрації) або інший документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до ст. 5 Закону України "Про громадянсьво України")

 

 
Примітка:     Під час подання заяви вступник до аспірантури пред'являє особисто оригінали таких документів:

 

1. Паспорт;

2. Військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов'язаних;

3. Документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

  102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія, хімія поверхні»

 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

 

організація та забезпечення освітнього процесу

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2021 рік 

 

  

 

Навчання в рамках освітньо-наукових програм аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі.

Аспіранти можуть вільно користуватися Інститутською бібліотекою, фонд якої складає 13886 примірників навчальної та наукової літератури.

Аспірантам, які навчаються в Інституті, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання. Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право.

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі Інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні "Хімія, фізика та технологія поверхні", збірнику наукових праць «Поверхня». В Інституті щорічно проводяться наукові конференції за участю аспірантів та молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

 

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

pdf icon СПИСОК докторантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

 

clipboard-list-outlineАнкети для опитування аспірантів

 

Нормативно-правове забезпечення:

Нормативна база

 

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 13. Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України
 14. Етичний кодекс вченого

 З приводу питань звертатися:


Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17
Київ 03164 Україна
(корпус 2, кімн. 520)
Відповідальна за аспірантуру/докторантуру: 

 

 

 Сулим Ірина Ярославівна

кандидат хімічних наук, старший дослідник


Телефон: (+380-66) 956-96-52

Телефон: (+380-44) 422-96-72
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 irynasulym

 

 

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine

and

Workshop

"NANOSTRUCTURES AND NANOMATERIALS IN MEDICINE: CHALLENGES, TASKS AND PERSPECTIVES" 

 

 

26−27 May, 2021, Kyiv

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (26 May)

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (27 May)


 

Read more...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України