small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Аспірантура

 

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої освіти ступеня доктора філософії через аспірантуру з відривом від виробництва (термін навчання 4 роки) за спеціальностями: 

  • 102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія, хімія поверхні»
  • 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

«Інституту видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні відповідно до наказу МОН України від 07.07.2017 р. № 145-л з ліцензійним обсягом 10 чол. з кожної спеціальності».

Положення про аспірантуру


Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2020 року, а зарахування  - 1 листопада 2020 року.


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

 

На термін навчання аспіранти забезпечуються гуртожитком.

Вступники складають такі іспити


1.  Спеціальність (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності). 
2.  Іноземна мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів. 
3. Доповідь за матеріалами опублікованої наукової статті чи написаного реферату, який відповідає обраній спеціальності.
 

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури


   1.    Заява на ім'я керівника Інституту (написана власноруч).

2.Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та додатку до диплома з інформацією про здані екзамени та заліки.

3.Копія паспорта.

4.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

5.Копія трудової книжки.

6.Медична довідка про стан здоров’я за формою 286-у.

7.Довідка з місця роботи з інформацією про посаду та дохід за останні шість місяців.

8.Особовий листок з обліку кадрів.

9.Копії опублікованих наукових праць або науковий реферат (20-25 стор.) з обраної спеціальності.

10. 2 фотокартки (3 × 4 см).

11.Витяг- рекомендація до аспірантури (за наявності)..

12.Посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності) 

 
 
Примітка:     паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто;
документи подаються у папці на зав'язках.

 

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі Інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні "ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ", збірнику наукових праць «Поверхность». В Інституті щорічно проводяться наукові конференції за участю аспірантів та молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.

Програма вступних іспитів

      102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія, хімія поверхні»

   105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

Програма кандидатських іспитів

   фізика і хімія поверхні  (фізико-математичні науки)

   фізика і хімія поверхні (хімічні науки)

   фізична хімія

 

Відрядження

Відповідно до роз’яснення відділу науково-правового забезпечення діяльності НАН України від 12.06.2012 № 17/23-10 аспіранти повинні оформляти службові відрядження за кордон та в межах України з метою навчання, стажування чи участі у роботі конференцій.

Перелік необхідних документів для оформлення відрядження:

  1. офіційне запрошення з автентичним перекладом на державну мову (у випадку відрядження за кордон);
  2. службове завдання за підписом наукового керівника та затверджене Директором Інституту;
  3. наказ Директора Інституту.

Про заплановані відрядження необхідно інформувати відповідального за аспірантуру.

 

 Інформація щодо відрядженьЗ приводу питань звертатися:


Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17
Київ 03164 Україна
(корпус 2, кімн. 520)Відповідальний за аспірантуру: 

 

Сулим Ірина Ярославівна
кандидат хімічних наук


Телефон: (+380-66) 956-96-52

Телефон: (+380-44) 422-96-72
E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 Sulym

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

dedicated to the 90th birthday of Aleksey Chuiko,

Academician of NAS of Ukraine

 
 

 

21−22 October, 2020, Kyiv

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (21 October)

clipboard-list-outlineONLINE BROADCAST (22 October)

clipboard-list-outlineO.O.Chuiko

Read more...

List of upcoming conferences