small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Дисертації

 

2021 

 

1. Мельник Інна Василівна. Створення гібридних сорбційних матеріалів з контрольованим дизайном поверхні на основі кремнезему з N- та S-вмісними групами: Дис.., доктора хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. –  Київ, 2021. - 462 с.

 

2. Ковальчук Ірина Андріівна. Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. - Київ, 2021. - 342 с.

 

3. Ліннік Оксана Петрівна. Фізико-хімічні підходи до створення гібридних напівпровідникових плівок для екологічного фотокаталізу: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 310 с.

 

4. Потапенко Ганна Валентинівна. Вплив морфології і стану поверхні на властивості елект- родних матеріалів для літій-іонних акумуляторів високої потужності: Дис.., докт. хім. наук. - Київ, 2020. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. – 316 с.
 

5. Ніколайчук Аліна Анатоліївна.  Синтез і фізико-хімічні властивості лігноцелюлозних матеріалів: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 156 с.

 

6. Куксенко Сергій Петрович. Конверсійні електроди та функціональні електроліти для літієвих джерел струму: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 312 с.

 

7. Ушакова Людмила Миколаївна. Адсорбційні комплекси N-ацетилнайрамінової кислоти з моно- і дисахаридами та високодисперсним кремнеземом: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 150 с.

 

8. Крупська Тетяна Василівна. Функціональні біокомпозити на основі гідрофільних і гідрофобних високодисперсних кремнеземів: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 474 с.

 

9. Сірош Віталій Анатолійович. Сіль-сольватні електроліти для високоємнісних літієвих акумуляторів з сірковмісними катодними матеріалами: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 185 с.

 

10. Карпенко Оксана Сергіївна. Квантово-хімічне моделювання графеноподібних нанокластерів: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 199 с.

 

11. Муха Юлія Петрівна. Фізико-хімічні закономірності формування, стабілізації та функціонального використання наносистем золота і срібла в біомедицині: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 310 с.

 

12. Шаповалова Марина Василівна. Вплив домішок вуглецю та сірки на фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості діоксиду титану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 142 с.

 

13. Сапельнікова Олена Юріївна. Фотолюмінісценція та локальні електричні поля в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанопокриттями: Дис.., канд. фіз.-мат наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 158 с.

 

14. Сігарьова Надія Володимирівна. Теплофізичні та механічні властивості полімерних композитів, наповнених високодисперсними оксидами і багатошаровим графеном: Дис.., канд. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 171 с.

 

15. Крищук Тарас Васильович. Електронна структура поверхні хімічно активних нанодисперсних сполук вольфраму та титану, синтезованих електричним вибухом провідників: Дис.., канд. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 148 с.

 

16. Махно Станіслав Миколайович. Електрофізичні властивості полімерних композиційних нанострукторованих матеріалів в НВЧ-діапазоні електромагнітного спектра: Дис.., докт. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 374 с.

 

   

 

2020

 

1. Кулик Тетяна Володимирівна. Закономірності каталітичного піролізу природних сполук на поверхні нанорозмірних оксидів елементів ІІІ і IV груп: Дис..., докт. хім. наук - Київ, 2020. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. – 316 с.  

 

2. Діюк Олена Адамівна. Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2020. - 192 с.

 

 

 

2019

 

1. Ткачук Ольга Іванівна. Квантовохімічне моделювання поверхневих структур Ge на грані Si(001): Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 135 с.

 

2. Романова Ірина Вікторівна. Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 297 с.

 

3. Семенцов Юрій Іванович. Формування структури та властивостей SP2-вуглецевих наноматеріалів і функціональних композитів за їх участі: Дис.., докт. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2019. - 364 с.

 

4. Гаврилюк Наталія Афанасіївна. Фізико-хімічні властивості політетрафторетилену та поліпропілену, наповнених багатошаровими вуглецевими нанотрубками: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2019. - 209 с.

 

5. Кізюн Олена Валеріївна. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 170 с.

 

2018

 

1. Морозова Любов Петрівна. Кластерні структури води на міжфазних границях кремнезему та деяких тканин організму. Вплив сильних кислот та органічного середовища. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р..

 

2. Камінський Олександр Миколайович Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною природою поверхні. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р..

 

3. Кусяк Андрій Петрович Адсорбційна активність поверхні в концепції багаторівневих нанокомпозитів з функціями нанороботів. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р.

 

4. Сачук Олена Володимирівна Синтез та електрокаталітичні властивості модифікованого азотом та киснем активного вугілля. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 18.10.2018 р.

 

 

2017

 

1. Власова Наталія Миколаївна. Кількісна оцінка адсорбційних рівноваг як реакцій комплесоутворення на поверхні поділу фаз кремнезем – водний розчин. Дис… докт. хім. наук. – Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 14.09.2017 р.

 

2. Маркіна Альона Ігорівна. Взаємодія Si- та Al-вмісних ентеросорбентів з біогідрогелем полісахаридної природи. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 29.06.2017 р.

 

3. Рябченко Катерина Вікторівна Синтез та сорбційні властивості композитів на основі твердих носіїв з in situ іммобілізованим поліаніліном. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 30.06.2017 р.

 

4. Настасієнко Наталія Сергіївна Одержання і характеризація композитів високодисперсний кремнезем/поліол як компонент кріосередовищ. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 30.06.2017 р.

 

5. Журавський Сергій Вікторович Синтез та електрокаталітичні властивості модифікованого азотом та киснем активного вугілля. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 14.09.2017 р.

 

6. Кравченко Андрій Анатолійович Теоретичне моделювання взаємодії поверхні наночастинок кремнезему з водними розчинами електроліт. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 21.09.2017 р.

 

7. Чорної Наталії Олександрівни Вплив легування йонами металів на структуру та фотокаталітичні властивості азотвмісних плівок діоксиду титану. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 21.09.2017 р.

 

8. Цьомик Оксана Євгенівна. Обертальна рухливість полярних поверхневих груп та її прояв у діелектричних вимірюваннях: Дис. канд. фіз. мат. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 29.06.2017 р.

 

2016

 

 1. Будняк Тетяна Миколаївни. Сорбція йонів перехідних металів композитами хітозан-мінеральний носій: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 189 с.

 

2. Погорілий Роман Петрович. Уреаза в гібридних полісилоксанових матрицях: іммобілізація,  властивості, застосування:  Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 174 с.

 

3. Процак Ірина Станіславівна. Хімічне модифікування поверхні кремнезему поліорганосилоксанами в присутності алкілкарбонатів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 119 с.

 

4. Пилипенко Ігор Володимирович. Синтез і сорбційні властивості мікро/мезопоруватих систем на основі пілар-монтморилоніту: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 147 с.

 

2015

 

 1. Бодюл Наталія Сергіївна. Олігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму в ε-капролактам на твердих кислотах: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 129 с.

 

2. Гаврилюк Олександр Олександрович. Лазер-індуковане наноструктурування нестехіометричних плівок SіOx: Дис..., канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2015. – 141 с.

 

3. Галиш Віта Василівна. Синтез і властивості селективних до радіоцезію целюлозних та лігноцелюлозних сорбентів, модифікованих нанокластерами фероціанідів 3d-металів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 165 с.

 

4. Мудрак Іван Михайлович. Синтез та властивості наноструктурних композитів на основі йодиду срібла та полімерів: Дис..., канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2015. – 164 с.

 

5. Назарковський Михайло Олександрович. Синтез та властивості нанокомпозитів на основі титанокремнеземів, допованих оксидами металів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 169 с.

 

6. Тичина Сергій Олександрович. Структурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару:  Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. - 172 с.

 

2014

 

1. Бражник Д.В. Хімія поверхні та каталітичні властивості активованого вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 159 с.

2. Воронін Є.П. Особливості хімічного та адсорбційного модифікування пірогенного нанокремнезему: Дис…. докт. хім. наук. – Київ, 2014. – 383 с.

3. Галабурда М.В. Властивості залізовмісних кремнеземів, синтезованих з використанням ацетилацетонату заліза(III): Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 172 с.

4. Давиденко Л.О. Хімічні перетворення ацетилацетонатів хрому і мангану на поверхні оксидів алюмінію та кремнію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 139 с.

5. Дудік О.О. Адсорбція та хімічні перетворення аліфатичних амінів різної будови на поверхні пірогенних оксидів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 179 с.

6. Келип О.О. Синтез та фізико-хімічні властивості мезопористих каталізаторів на основі діоксиду титану, модифікованого іонами d-металів (Mn, Co, Ni): Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 164 с.

7. Козакевич Р.Б. Композити на основі кремнеземів та хітозану для контрольованого вивільнення активних речовин: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 151 с.

8. Левандовський І.А. Комп’ютерне моделювання і експериментальне дослідження хроматографічної поведінки алкілароматичних сполук на срібловмісній нерухомій фазі: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 209 с.

9. Сіора І.В. Вплив гідрофобізації та модифікування нанокремнеземів білками і сахаридами на біосумісність композитів на їх основі: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 173 с.

10. Федяніна Т.В. Вплив біосумісних організованих середовищ на фізико-хімічні властивості флавоноїдів у розчинах та на поверхні високодисперсного кремнезему: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 157 с.

11. Фесенко Т.В. Лазерна десорбція/іонізація фотоактивних органічних молекул на поверхні мезопористих оксидних золь-гель плівок: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 143 с.

12. Філоненко О.В. Теоретичне дослідження структури та властивостей фулереноподібних молекулярних форм діоксину кремнію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 144 с.

13. Угнівенко А.П. Кластероутворення води на поверхні композитів на основі нанокремнезему та біополімерів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 170 с.

14. Яновська Г.О. Фізико-хімічні особливості формування кальцій фосфатних покриттів на титанових та магнієвих модельних імплантатах: Дис…. канд. хім. наук. – Суми, 2014. – 194 с.

 

2013

 

1. Азізова Л.Р. Адсорбція та термічні перетворення аліфатичних карбонових кислот, гепарину та мурамоїлдипептиду на поверхні оксидів кремнію та алюмінію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 166 с.

2. Василенко А.П. Вплив геометричного, адсорбційного та хімічного модифікування високодисперсного нанорозмірного кремнезему на адсорбцію желатину: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 193 c.

3. Гончаров В.В. Фізико-хімічні властивості покриття, одержаного методом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 187 c.


4. Дадашев А. Д. Іммобілізовані на кремнеземах полігексаметиленгунідин та його похідні в твердофазній реакції йонів: Дис….канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 160 с.


5. Дем'яненко Є.М. Квантовохімічне дослідження деструкції ацетилсаліцилової та аскорбінової кислот і гістаміну, адсорбованих на поверхні кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 149 c.

6. Іващенко Н.А. Формування наночастинок паладію та  платини на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 150 c.

7. Ковальська Є.О. Каталітичний CVD-синтез вуглецевих нанотрубок, їх модифікування та застосування: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 167 с.

8. Кузнецова Т.Ю. Антирадикальна активність мелатоніну і глутатіону за результатами квантовохімічних та електрохімічних досліджень: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 137 с.

9. Лобода О.А. Квантово-хімічне дослідження електронної будови та нелінійні оптичні властивості порфіринів і фулеренових похідних : Дис…. д. хім. наук. – Київ, 2012. – 288 с.

10. Муха Ю.П. Особливості взаємодії наночастинок срібла та золота з триптофаном і родаміном 6Ж на поверхні кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 170 c.

11. Пенделюк О.І. Змішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбенти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних сполук: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 134 с.

12. Пилипчук Є.В. Синтез та властивості магніточутливих гадолінійвмісних нанокомпозитів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 111 с.

13. Прокопенко С.Л. Фотоозоноліз органічних молекул на поверхні високодисперсних діоксидів кремнію та титану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 147 c.

14. Телегеєв І.Г. Синтез та властивості модифікованих метилметакрилатвмісними сполуками нанокремнеземів як наповнювачів поліепоксидних композитів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 196 с.

15. Теребінська М.І. Квантовохімічне моделювання адсорбції кисню, води та піридоксину на поверхні силіцію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 152 c.

16. Фарбун І.А. Цитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 144 с.

2012

1. Жуковський М.А. Синтез та фотокаталітичні властивості нанокомпозитів на основі плівок діоксиду титану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 141 c.

2. Лющенко М.О. Взаємодія електромагнітного випромінювання з багатошаровими наночастинками та нанопокриттями: прямі та обернені задачі: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2012. - 144 c.

3. Маркітан О.В. Адсорбція біогенних амінів та споріднених сполук на поверхні високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 155 c.

4. Семчук О.Ю. Особливості електричних, оптичних та теплових процесів, обумовлених лазерним опроміненням поверхні конденсованого середовища: теоретичні аспекти: Дис…. д. фіз.-мат. наук. – Київ, 2012. – 307 с.


5. Турелик М.П. Хімічне конструювання наноструктур із функціями медико-біологічних нанороботів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 162 c.

2011

1. Бородавка Т.В. Адсорбція та хімічні перетворення на поверхні кремнеземів, модифікованих хітозаном: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 185 c.

2. Войтко К.В. Каталазоподібні властивості нанопоруватих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів: Дис. канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 191 c.

3. Головань А.П. Нанокомпозити матеріали на основі високодисперсного гідроксіапатиту та біополімерів як модель кісткової тканини: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 198 c.

4. Грищук О.Ю. Діелектричний підхід до опису взаємодії малих частинок в розчині електроліту та під дією електромагнітного випромінювання: Дис.... канд.фіз.-мат. наук. - Київ, 2011. - 129 c.

5. Керусь С.В. Самоорганізація водно-органічних систем в розчинах, пористихз матеріалах та біологічних об'єктах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 163 c.

6. Клименко Н.Ю. Взаємодія аміноцукрів із поверхнею модифікованих альбуміном високодисперсних оксидів та властивості нанокомпозитів на їх основі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 161 с.

7. Кулик К.С. Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками церію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 133 c.

2010

1. Андрійко Л.С. Фізико-хімічні властивості модифікованих полівініловим спиртом, поліетиленгліколем та лецитином високодисперсних бінарних оксидів на основі кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 174 с.

2. Вітюк Н.В. Синтез та фізико-хімічні властивості золь-гель плівок TiO2/ZrO2/SiO2, модифікованих наночастинками золота та срібла: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 155 с.

3. Зуб Ю.Л. Функціоналізовані органокремнеземи: синтез, будова, фізико-хімічні властивості: Дис.... докт. хім. наук. - Харків, 2010. - 603 с.

4. Крупська Т.В. Будова і властивості нанокомпозитів дисперсний кремнезем/левоміцетин: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 166 с.

5. Мануйлов Є.В. Плівкові фотокаталізатори на основі діоксиду титану, легованого наночастинками благородних металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 179 с.

6. Поліщук Л.М. Іммобілізовані на кремнеземних матрицях полііонени: синтез і властивості: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 138 с.

7. Севериновська О.В. Адсорбція білірубіну із індивідальних та сумісних з біологічно активними сполуками розчинів на поверхні кремнеземних адсорбентів: Дис.... канд. хім. наук. - Івано-Франківськ, 2010. - 140 с.

8. Смірнова О.В. Вплив природи адсорбата та розчинника на взаємодію феноксикарбонових кислот з поверхнею нанодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 165 с.

9. Цендра О.М. Моделювання взаємодії кремнезему з деякими компонентами біологічних мембран: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 142 с.

10. Яшан Г.Р. Синтез та фізико-хімічні властивості біметалічних наночастинок благородних металів в водному середовищі та в кремнеземній матриці: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 140 с.

2009

1. Дударко О.А. Синтез, будова та властивості полісилоксанових сорбентів, функціоналізованих похідними фосфонової кислоти: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 157 с. 

2. Снегір С.В. Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2009. - 127 с. 

3. Турова А.А. Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та макромолекулами: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 170 с. 

4. Шмиголь І.В. Хімічно модифікований пористий кремній як підкладка для лазерної десорбції/іонізації низькомолекулярних органічних сполук: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 125 с.

2008

1. Березовська І.С. Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 135 с.  

2. Гічан О.І. Нерівноважні поверхневі структури рекційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2008. - 166 с. 

3. Кичкирук О.Ю. Застосування реакції амінометиювання для іммобілізації комплексотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 145 с. 

4. Ліннік О.П. Фотокаталітична фіксація азоту в присутості тонких плівок титанатів металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. (переатестація)

5. Ругаль А.О. Гідратація білкових компонентів крові, їх самоорганізація та ефекти взаємодії з нанорозмірними частинками високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 164 с. 

6. Усов Д.Г. Перебудова морфології і хімічного складу поверхні подвійних полімерних щіток внаслідок зовнішніх впливів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. (переатестація)

2007

1. Гнатюк Ю.І. Структура та фотокаталітичні властивості мезопористих плівок діоксиду титану, модифікованих діоксидом цирконію та сріблом: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 162 с.

2. Каток К.В. Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих кремнеземних матриць: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 136 с.

3. Кучма О.В. Кремнеземи з супрамолекулярним кремнеземним шаром: синтез, будова, властивості. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 219 с.

4. Нечипор О.В. Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та сироваткового альбуміну людини: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 172 с.

5. Носач Л.В. Особливості взаємодії деяких біологічно активних сполук та полімерів з поверхнею високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 218 с.

6. Сторожук Л.П. Синтез та властивості поліфункціональних магніточутливих нанокомпозитів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 164 с.

7. Сулим І.Я. Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками цирконію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 159 с.

8. Ханіна О.А. Процеси міжмолекулярного фотоіндукованого перенесення електрона в наноструктурних титанокремнеземах: Дис.... канд.хім. наук. - Київ, 2007. - 142 с.

2006

1. Гончарук О.В. Електрофізичні та структурні властивості моно- та біфазних оксидів кремнію, титану та алюмінію. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. -192 с.

2. Кондакова Л.В. Іммобілізована на кремнеземах галактозооксидаза: одержання, властивості, застосування: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 121 с.

3. Корочкова Т.Є. Фізичні моделі виникнення направленого руху нано-частинок у низькорозмірних системах. Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2006. - 134 с.

4. Крилова Г.В Фотосенсібілізоване відновлення іонів благородних  та перехідних металів в гетерогенних системах на основі кремнезему, модифікованого бензофеноном. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 169 с.

5. Петрик І.С. Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках TiO2 та TiO2/Fe2O3. Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2006. -194 с.

6. Роїк Н.В. Конструювання центрів адсорбції холевої кислоти на поверхні високодисперсного кремнезему. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 134 с.

7. Туранська С.П. Дослідження міжфазних взаємодій у системі вода - клітини - білок - кремнезем методоми 1Н ЯМР спектроскопії: Дис....канд. хім. наук. - Івано-Франківськ, 2006. - 168 с.

2005

1. Дацюк А.М. Квантово-хімічне дослідження взаємодії поверхні нанодисперсного кремнезему та вуглецевих нанотрубок з біологічно активними молекулами: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2005. - 151 с.

2. Мазуренко Р.В. Властивості систем з розвиненою поверхнею на основі поліхлортрифторетилену, йодиду срібла та діоксиду кремнію: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 135 с.

3. Рубежанська М.Ю. Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Si-Ge з квантовими точками Ge на ефект розмірного квантування: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 157 с.

4. Шкода Н.Г. Розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання малими багатошаровими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 160 с.

2004

1. Больбух Ю.М. Кремнійгідридні групи поверхні кремнезему в реакціях гідросилілювання та полімеризації олефінів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 167 с.

2. Гоженко В.В. Взаємодія електромагнітного випромінювання з регулярними та нерегулярними структурами на поверхні твердих тіл: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2004. - 130 с.

3. Казакова О.О. Квантово-хімічне дослідження взаємодії амінокислот, поліфенолів, поліпептидів та білків з поверхнею кремнезему у водному середовищі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 137 с.

4. Кузема П.О. Властивості хімічно модифікованих високодисперсних кремнеземів з гідрофільно-гідрофобною поверхнею: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 167 с.

5. Левицька С.І. Олігомеризація вінілових мономерів на поверхні високодисперсних оксидів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 144 с.

6. Прудіус С.В. Синтез та фізико-хімічні властивості суперкислотного вольфрамат-вмісного діоксиду цирконію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 139 с.

7. Скоробогатий Т.В. Вплив гетерофазних реакцій на формування весняної озонової аномалії в Антарктиді: Дис.... канд. фіз.-мат наук. - Київ, 2004. - 133 с.

8. Старокадомський Д.Л. Вплив високодисперсних пірогенних кремнеземів на процеси фотополімеризації олігоефіракрилатів та властивості одержаних композитів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 180 с.

9. Філоненко М.М. Синтез та властивості п'єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2004. - 134 с.

2003

1. Бричка А.В. Піролітичний синтез та властивості поверхні вуглецевих нанорозмірних трубок: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 156 с.

2. Гаркуша О.М. Властивості матричної системи поліхлотрифторетилен - йодид срібла: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2003. - 127 с.

3. Гузенко Н.В. Вплив модифікування полівінілпіролідоном на властивості високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 158 с.

4. Дяченко А.Г. Взаємодія органосилоксанів з поверхнею пірогенного кремнезему, модифікованого оксидами металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 133 с.

5. Мельник І.В. Синтез та дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 150 с.

6. Михайлова І.В. Адсорбція катіонних поверхневоактивних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 138 с.

7. Морозов О.М. Монте-карлівське моделювання орієнтаційних фазових переходів у граткових системах адсорбованих молекул: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2003. - 109 с.

8. Сидоренко І.Г. Процеси формування наносистем на основі терморозширеного графіту та кластерів металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 138 с.

9. Старух Г.М. Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титано-кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 183 с.

10. Стеченко О.В. Синтез, будова та структурно-адсорбційні характеристики поліаміносилоксанових адсорбентів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 189 с.

11. Павленко А.М. Синтез та модифікування мезопористих кремнеземів шляхом супрамолекулярної самоорганізації в органомінеральних системах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 180 с.

2002

1. Береза-Кіндзерська Л.В. Реакції каталітичного гідросилілювання в синтезі функціональних органокремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2002. - 165 с.

2. Брей В.В. Кислотність і реакційна здатність оксидних систем на основі елементів ІІІ-ІV груп: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2002. - 310 с.

3. Давидова О.О. Оптичні властивості композитів на основі нелінійних діелектриків та металів: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2002. - 147 с.

4. Махно С.М. Дослідження дисипації електромагнітної енергії в дисперсних системах з електропровідними інгредієнтами: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2002. - 142 с.

5. Туров В.В. Спектроскопія ЯМР адсорбованих молекул: будова адсорбційних комплексів та гідратних шарів: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2002. - 309 с.

2001

1. Миронюк І.Ф. Наукові основи керованого синтезу пірогенного кремнезему та його фізико-хімічні властивості: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2001. - 265 с.

2000

1. Абрамов М.В. Дослідження властивостей дисперсних систем на основі високотемпературних надпровідних фаз (PbxBi1-х)2Sr2Ca2Cu3Оy і Тl2Ba2Ca2Cu3Оу; Диc.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2000. - 147 c.

2. Комащенко О.В. Вплив стану міжфазної поверхні на властивості гетероструктури сульфід міді - сполука А2В6 при збудженні ультрафіолетовим та бета-випромінюванням: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2000. - 143 c.

3. Кулик Т.В. Mac-спектрометрія вуглеводних фрагментів - термінальних груп рецепторних молекул в адсорбованому на поверхні високодисперсного кремнезему та конденсованому станах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 135 c.

4. Лагута І.В. Синтез і властивості керамічних та дисперсних оксидних систем з фазовими переходами провідник-високотемпературний надпровідник, напівпровідник метал: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 146 с.

5. Паховчишин С.В. Роль природи поверхні змочування та структуроутворення: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2000. - 398 с.

6. Чернявська Т.В. Хемосорбція пропіленоксиду на поверхні анатазу та високодисперсних титан- та алюмінійвмісних кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 153 с.

1999

1. Пустовіт В.М. Оптичні властивості матричних дисперсних систем у наближенні ефективного середовища: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1999. - 119 с.

1998

1. Бричка С.Я. Синтез та властивості кристалічних оксогалогенборатів алюмінію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1998. - 123 с.

2. Лобанов В.В. Електростатичні аспекти хімії поверхні оксидів кремнію та титану: Дис.... док. хім. наук. - Київ, 1998. - 403 с.

3. Пінчук А.О. Розсіяння та поглинання світла композитами з однорідними та неоднорідними частинками: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1998. - 127 с.

4. Семко Л.С. Основні принципи побудови кластерів та закономірності формування властивостей полімерних композиційних систем: Дис.... докт. техн. наук. - Київ, 1998. - 506 с.

5. Ставинська О.М. Синтез і дослідження магнітних залізовмісних адсорбентів на основі синтетичного активного вугілля: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1998. - 180 с.

1997

1. Єфанов B.C. Вплив стану поверхні на процеси електро- та масопереносу в керамічних високотемпературних надпровідниках Tl2Ba2Can-1СunO2n+4+δ (n=1, 2 і 3) і YBa2Cu3O7-δ.: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1997. - 184 с.

1996

1. Жмудь Б.В. Особливості протолітичних та іонних реакцій на поверхні жорстких матриць: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 121 с.

2. Киризій Т.Я. Синтез та дослідження властивостей модифікованої білої сажі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 108 с.

3. ІІахлов Є.М. Вплив стану поверхні кремнезему на хемосорбцію триметилхлорсилану і γ-амінопропілтриметоксисилану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 154 с.

1995

1. Борисенко М.В. Газофазний синтез та адсорбційні властивості високодисперсних хромвмісних кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 119 с.

2. Гуменюк А.А. Хімічні перетворення оксотетрахлориду та пентахлориду молібдену в поверхневому шарі пірогенного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 117 с.

3. Гунько В.М. Механізми хімічних реакцій на поверхні дисперсних оксидів. Дис.... докт. хім. наук. - Киів, - 1995. - 483 с.

4. Дубровін І.В. Взаємодія в напівпровідникових системах, утворених сполуками AIVBVI, АIIВIV і AIVB2VI: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 163 с.

5. Ляшенко Д.Ю. Синтез и адсорбционные свойства органокремнеземов с β-дикетонными и азотсодержащими группами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1995. - 144 с.

1994

1. Белякова Л.А. Особенности синтеза и химия поверхности функциональных органокремнеземов. Дисс.... док. хим. наук. - Киев, 1994. - 411 с.

2. Громовой Т.Ю. Реакции протеиногенных аминокислот на поверхности оксидов кремния и алюминия: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 106 с.

3. Миколайчук В.В. Валентные и координационные превращения ионов хрома в процессе формирования хром(III)-оксидной фазы на поверхности SiO2: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 125 с.

4. Мутовкин П.А. Особенности хемосорбции на поверхности пирогенного кремнезема пентахлоридов фосфора и вольфрама: Дисс.... канд. хим. наук: - Киев, 1994. - 117 с.

5. Симуров А.В. Реакции каталитического гидросилилирования с участием поверхности модифицированных кремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 148 с.

6. Терець М.І. Хімічні перетворення органосилоксанів і моноетаноламіну на поверхні пірогенного кремнезему та алюмокремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1994. - 161 с.

7. Тертишна О.В. Біосорбційні властивості високодисперсного кремнезему та експериментальне обгрунтування його використання в біохімічній практиці: Дис.... канд. біол. наук. - Київ, 1994. - 163 с.

1993

1. Богатирьов В.М. Синтез, властивості та застосування фосфорвмісного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1993. - 203 с.

2. Погорелый К.В. Исследование структуры адсорбционных комплексов на графитизированных поверхностях методом ЯМР-спектроскопии и численного моделирования: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 158 с.

3. Розенбаум В.М. Ориентационные и колебательные состояния двумерных дипольных систем: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1993. - 375 с.

4. Сильченко С.С. Иммобилизация тетраазамакроциклических комплексов на поверхности дисперсых кремнеземов, редокс-свойства закрепленных реагентов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 133 с.

5. Синельник А.П. Химические превращения азиридина на поверхности пирогенного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 146 с.

6. Штатько О.І. Експериментальне обгрунтування використання полісорбу як засобу лікування гострих кишкових інфекцій та вірусних гепатитів: Дис.... канд. мед. наук. - Київ, 1993. - 161 с.

1992

1. Ильченко А.В. Иммобилизация некоторых алкалоидов на поверхности дисперсных кремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 125 с.

2. Козик О.И. Масс-спектрометрическое изучение термической деструкции гетероароматических катионных красителей в твердой фазе и на поверхности дисперсного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 175 с.

3. Кузема О.С. Mac-аналізатори з аксіально-симетричними магнітними призмами: Дис.... докт. фіз.-мат. наук. - Київ, 1992. - 285 с.

4. Матковский А.К. Формирование пористой структуры ксерогелей полититанметилсилоксанов и их адсорбционные свойства: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 149 с.

5. Оранская Е.И. Влияние блочного и компонентного состава на микрофазовую структуру полимерных композиций различной топологии: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 139 с.

6. Полеся Т.Л. Экспериментальное исследование гиполипидемического действия и безвредности энтеросорбента "Полисорб": Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 159 с.

7. Риттер А.Я. Влияние адсорбции на бимолекулярные процессы тушения флуоресценции: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 134 с.

8. Усенко Ю.Д. Технология получения и использования высокодисперсных лекарственных средств в профилактике заболеваний органов дыхания на основе популяционно-экологического подхода: Дисс.... докт. техн. наук в форме научного доклада. - Киев, 1992. -66 с.

9.  Хоменко К.Н. Строение, свойства и применение соединений графит-бром: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 180 с.

10. Черныш И.Г. Физико-химические аспекты технологии получения, модифицирования и свойств терморасширенного графита: Дисс.... докт. техн. наук. - Киев, 1992. - 355 с.

11. Яцюк О.П. Синтез модифицированного оксидами металлов терморасширенного графита и исследование его фазового состава, структуры и свойств: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. -146 c.

1991

1. Исаров А.В. Закономерности формирования хром(VІ)-оксидного слоя на поверхности пирогенного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 117 с.

 

2. Касперский В.А. Хемосорбция эфиров борных кислот на высоко-дисперсном кремнеземе: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 149 с.

3. Котляр С. С. Физико-химические свойства ряда закрепленных на поверхности кремнезема лигандов хелатного типа : Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 163 с.

1990

1. Бондаренко Л.И. Закономерности формирования и свойства гелевых сорбентов на основе окислов сурьмы. Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 142 с.

2. Бурая И.Д. Исследование процесса получения и свойств терморасширенного графита: Дисс.. канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 126 с.

3. Варварин А.М. Взаимодействие поверхности кремнезема с монофункциональными соединениями, содержащими триметил-силильную группу: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 173 с.

4. Горлов Ю.И. Электронные аспекты химии поверхности кремнезема: Дисc.... докт. хим. наук. - Киев, 1990. - 457 с.

5. Гречко Л.Г. Влияние структуры и внешних воздействий на процессы взаимодействия электромагнитного излучения с гетерогенными системами: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 297 с.

6. Кундиренко Д.В. Молекулярно-статистические исследования хемосорбции на аморфных поверхностях: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 151 с.

7. Перминова О.Г. Сравнительные исследования фотоизомеризации провитамина D в гомогенных и гетерогенных средах: Дисc.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 139 с.

8. Покровский В.А. Десорбционная масс-спектрометрия и ее применение в химии поверхности: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 347 с.

9. Полонская И.Н. Синтез и физико-химические свойства азотсеросодержащих органокремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 192 с.

10. Устюжанин П.Ф. Природа центров на поверхности тонких пленок, полученных на основе диоксида кремния: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 153 с.

1989

1. Алексеенко Б.В. Отрицательное дифференциальное сопротивление островковых металлических пленок: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1989. - 140 с.

2. Смирнова Н.П. Влияние легирующих добавок металлов (Аl, Zn, Mn) в кремнеземе на электронные спектры адсорбционных комплексов красителей: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1989. - 144 с.

1988

1. Вовченко Л.Л. Структура и свойства мелкокристаллического графита, интеркалированного хлоридами металлов: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1988. - 148 с.

2. 3арко В.И. Физико-химические свойства диоксида титана и титанокремнезема, полученных различными промышленными способами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 150 с.

3. Игнатченко А.П. Иммобилизация некоторых антибиотиков и ферментов на поверхности диоксида кремния: Дисс.... канд. техн. наук. - Киев, 1988. - 147 с.

4. Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными β-дикетонными и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 169 с.

5. Огий С.А. Физико-химические свойства папаина, иммобилизованного на поверхности органокремнеземов, и его использование в синтезе пептидов: Дисс... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 151 с.

1987

1. Бойко В.Г. Особенности физических свойств гомогенных и дисперсных сред, включая область метастабильных состояний: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1987. - 143 с.

2. Бондарь Л.А. Геометрическое и химическое модифицирование силикагелей небольшими добавками оксидов алюминия и циркония: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1987. - 167 с.

3. Хабер М.В. Розробка технологічних процесів одержання аеросилів з хімічно модифікованою поверхнею: Дис.... док. тех. наук. - Киев, 1987. - 337 с.

1986

1. Басюк В.А. Иммобилизация азотсодержащих гетероциклических соединений на поверхности дисперсных кремнеземов: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1986. - 151 с.

2. Розенбаум В.М. Исследование поворотных переориентации и фазовых переходов в системе структурных групп поверхности твердого тела: Дисc.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1986. - 147 с.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
  • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Read more...

 

11 березня 2024 року у вестибюлі Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України відбулося відкриття пам’ятної дошки на честь кандидата хімічних наук Андрія Кравченка – наукового співробітника відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, захисника України, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

  

9 березня Андрію Кравченку виповнилося б 43 роки.

 

Read more...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць