small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Картель Микола Тимофійович

 

 

академік НАН України,

доктор хімічних наук, професор

завідувач відділу

фізико-хімії нанопористих та

нанорозмірних вуглецевих матеріалів

 

Телефон: +380-44 4238058

Факс: +380-44 4243567

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 2008 року на посаді директора Інституту.

Голова Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України та Наукової ради НАН України з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», член спецради Д 26.210.01 (Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України). Головний редактор наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні», відповідальний редактор збірника наукових праць «Поверхность». Член редколегії журналів «Украинский химический журнал» та «Химия и технология воды». Голова експертної комісії МОН України з захисту дисертаційних робіт по хімічних спеціальностях, член експертної комісії по присудженню премій Президента України для молодих учених Державного комітету України з науки і техніки. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Академік і член Президії Академії технологічних наук України. Президент громадської організації «Асоціація «Карбон» в Україні», член Європейської асоціації «Карбон» (ЕСА). Дійсний член Національної академії наук України.

 

Наукові інтереси: хімія;

фізична хімія, радіаційна хімія, адсорбція, поверхневі явища;

фізико-хімія та технологія вуглецевих адсорбентів і наноструктурних матеріалів, технічні, медико-біологічні та екологічні аспекти їх використання.

 

Освіта:

1966-1971 рр. – хімічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

1971-1974 рр. – аспірантура Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР.

1975 р. – кандидат хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія» (дисертація «Исследование особенностей радиационно-химического синтеза в адсорбированном состоянии»).

1984 р. – старший науковий співробітник з спеціальності «фізична хімія».

1990 р. – доктор хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія» (дисертація «Углеродные гемосорбенты на основе синтетических активных углей»).

1993 р. – професор з спеціальності «фізична хімія».

2000 р. – член-кореспондент Національної академії наук України зі спеціальності «фізична хімія».

2012 р. – академік Національної академії наук України зі спеціальності «хімія».

 

Нагороди:

1976 р. – Премія Президії АН УРСР для молодих учених.

1986 р. – Державна премія України в галузі науки та техніки.

1994 р. – Візит - професор Агенції науки і техніки Японії.

1997 р. – Премія президентів національних академій наук Білорусі, Молдови та України.

 

Науковий доробок: автор більше 600 наукових праць, серед яких три книги, понад 300 наукових статей та 90 авторських свідоцтв і патентів, підготував 11 кандидатів хімічних наук.

 

Вибрані праці:

1. Yu.I. Sementsov, G.P. Prikhod’ko, A.V. Melezhyk, T.A. Aleksyeyeva, M.T. Kartel. Physicochemical properties and biocompatibility of polymer/carbon nanotubes composites // Nanomaterials and Supramolecular Structures / Eds. A.P. Shpak, P.P. Gorbyk. – Springer Science+Business Media B.V., 2009. – P.347-368.

2. В.П. Терещенко, Н.Т. Картель.Медико-биологические эффекты наночастиц: реалии и прогнозы.- Киев: Наукова думка, 2010. – 240 с.

3. Н.Т. Картель. Химические основы получения и особенности наноструктуры пор синтетических активных углей // Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых материалах. - Москва: Граница, 2011. – С. 381-405.

4. S.V. Zhuravsky, M.T. Kartel, Yu.O. Tarasenko, S. Villar-Rodil, G. Dobos, A. Toth, J. Tuscon, K. Laszlo. N-containing carbons from styrene-divinylbenzene copolymer by urea treatment // Appl. Surface Sci. – 2012. – V.258, N7. – P.2410-2415. 

5. М. Картель, В. Лобанов, М. Гороховатская. Курс фізичної хімії (лекції, лабораторний практикум та задачі). - Київ: Інтерсервіс, 2011. – 386 с.

6. Е.А. Ковальская, Н.Т. Картель, Г.П. Приходько, Ю.И. Семенцов. Физико-химические основы методов очистки углеродных нанотрубок (обзор) // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, №1. - С. 20–44.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць