small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Новини

INNO-WINGS 2023

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

 

Розробка рецептур зубних паст відбувалася разом із представниками АПКУ (Іван Шершенюк), Т-LAB Professional (Наталія Гур'єва, Ольга Коншина),  ТМ «Продукти долголетия» (Дмитро Пронь), ТОВ «Натуральні Ессенції» (Ірутє Склярова, Інесса Крашевець-Любченко), Spa-Vita-Product (Віта Ведмеденко), Zelenaha  (Наталія Курінна).

За результатами досліджень було розроблено рецептури зубних паст з оптимізованими абразивними властивостями та профілактичним ефектом. Обґрунтовано вибір складу композиції пасти, яка забезпечує оптимальні структуроутворюючі властивості та функціональне призначення. Як абразив та носій біоактивних речовин було запропоновано комбінацію глина/нанокремнезем. З урахуванням будови поверхневого шару зубів велике значення для ефективності зубної пасти має розмір і твердість частинок абразивних компонентів пасти.  Абразивні властивості зубної пасти можна регулювати підбором співвідношення глинистий мінерал/нанокремнезем з частинками у мікро- та нано-діапазонах.

Досліджено взаємодію комбінації глина/нанокремнезем із поверхнево-активними речовинами на основі кокосової (Cocoamidopropyl Betaine) та олії какао (Sodium Cocoabutteramphoacetate), а також глюкотаїнами.

Досліджено вплив наноструктурованих компонентів, які входять до  складу пасти, на взаємодію з поверхнею зубної емалі та зубного каменю.

У результаті досліджень і тестових випробувань було розроблено рецептури зубних паст для дітей та дорослих з оптимізованими абразивними властивостями та лікувально-профілактичним ефектом, а також технологію виробництва.

 

 

Recently, the International Exhibition of Inventions and Technologies INNO-WINGS 2023, organized by the Center for Scientific and Educational Innovations in Lublin, was held in the city of Lublin (Republic of Poland) at Arena Lublin. Scientists from Poland, USA, India, Ireland, Norway, Italy and Ukraine took part in the event. The latest solutions in the fields of technology and medicine were shown at the exhibition.

The Institute of Surface Chemistry successfully presented the team of developers of the project "Toothpaste with micronanoparticles", which is confirmed by the award (bronze medal) https://innowings.pl/innowings-2023/

The development of toothpaste recipes took place together with representatives of APKU (Ivan Shershenyuk), T-LAB Professional (Natalia Hurieva, Olga Konshyna), TM "Produkty dolgoletiya" (Dmytro Pron'), LLC "Natural Essences" (Irute Sklyarova, Inessa Krashevets- Lyubchenko), Spa-Vita-Product (Vita Vedmedenko), Zelenaha (Natalia Kurinna).

According to the research results, toothpaste formulations with optimized abrasive properties and preventive effect were developed. The selection of the composition of the paste, which provides optimal structure-forming properties and functional purpose, is substantiated. A combination of clay/nanosilica was proposed as an abrasive and carrier of bioactive substances. Taking into account the structure of the surface layer of the teeth, the size and hardness of the particles of the abrasive components of the paste are of great importance for the effectiveness of the toothpaste. The abrasive properties of the toothpaste can be adjusted by selecting the clay mineral/nanosilica ratio with particles in the micro- and nano-ranges. The interaction of the clay/nanosilica combination with surface-active substances based on coconut (Cocoamidopropyl Betaine) and cocoa oil (Sodium Cocoabutteramphoacetate), as well as glucotains, was studied. The effect of nanostructured components included in the paste on the interaction with the surface of tooth enamel and tartar was studied. As a result of research and tests, formulations of toothpastes for children and adults with optimized abrasive properties and therapeutic and preventive effects, as well as production technology, were developed.

Новини

 

Вибори директора Інституту!

 

18 квітня 2024 р. Національна академія наук України, відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посади директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (відповідно до постанови Президії НАН України «Про проведення виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України» від 17.04.2024 № 158.

 

Read more...

Шановні колеги!

Колектив Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України щиро вітає завідувача відділу наноматеріалів, доктора фізико-математичних наук, професора ГОРБИКА Петра Петровича з його обранням в член-кореспонденти НАН України за спеціальністю "хімія функціональних матеріалів" (вибори відбулися 22.04.2024, затвердження - сьогодні, 25.04.2024).

 

Зичимо Петру Петровичу подальших успіхів в його роботі, нових здобутків та вагомих внесків в розвиток вітчизняної і світової науки!

Read more...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
  • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Read more...

 

11 березня 2024 року у вестибюлі Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України відбулося відкриття пам’ятної дошки на честь кандидата хімічних наук Андрія Кравченка – наукового співробітника відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, захисника України, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

  

9 березня Андрію Кравченку виповнилося б 43 роки.

 

Read more...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць