small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Department of Physico-chemistry of Carbon Materials

 


Завідувач відділу

Картель Микола Тимофійович,

академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 380-44-423 80 58
Факс: + 380-44-424 35 67
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

У відділі працює 29 спеціалістів, серед них 5 докторів, 13 кандидатів наук. До складу відділу входять лабораторія електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів (зав. лаб. д. х. н., проф. Тарасенко Ю.О.) та та лабораторія кінетики та механізмів хімічних перетворень на поверхні твердих тіл (зав. лаб. д.х.н., проф. Кулик Т.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано 1 книгу, 1 підручник, окремі глави в 5 колективних монографіях, понад 160 наукових статей, отримано 8 патентів на винаходи, захищено 1 кандидатську дисертацію.

 

Напрямки досліджень

Розробка фізико-хімічних основ та технології синтезу вуглецевих нанопористих сорбентів, аерогелів, нанотрубок та нановолокон.

Розробка методів модифікування вуглецевих матеріалів з метою створення нанесених каталітичних систем та подальшої іммобілізації біологічно активних лігандів, вивчення їх каталітичної та біоспецифічної активності.

Створення нанокомпозитів «полімер/вуглецевий матеріал» і дослідження їх фізико-хімічних, фізико-механічних та медико-біологічних властивостей.

Теоретичне і експериментальне дослідження та розробка технологій спрямованого формування sр2-нанокластерів як активних центрів вуглецевих сорбентів, каталізаторів, електродних матеріалів, наповнювачів та біологічно активних засобів впливу на клітинному рівні.

 

Основні результати за останні роки

Оптимізовано технології отримання нанопоруватих (мікро та мезопористих) вуглецевих сорбентів та іонообмінних матеріалів на основі рослинної і синтетичної сировини.

Запропоновано методи хімічного модифікування вуглецевих матеріалів введенням структурних гетероатомів та поверхневих функціональних груп.

Відпрацьовано методи створення супрамолекулярних структур шляхом іммобілізації біологічно активних сполук на поверхні вуглецевих матеріалів.

Розроблено наукові засади одержання терморозширеного графіту та каталітичного CVD-синтезу вуглецевих нанотрубок з насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів.

Створено нові класи нанокомпозитів «полімер/вуглецевий наноматеріал», здійснюється всебічне вивчення їх фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей, біосумісність і біофункціональна здатність та пошук можливостей практичного використання.

Досліджено каталітичну (ензимоподібну) здатність вуглецевих наноматеріалів, їх специфічну сорбційну активність відносно фізіологічно активних речовин і метаболітів в моделях, що імітують біологічні середовища.

Вперше в Україні на НВП ТОВ «ТМСпецмаш» впроваджено повний технологічний цикл одержання терморозширеного графіту, виробів на його основі, зокрема фольги та ущільнюючих матеріалів, а також сорбенту для концентрування нафти і нафтопродуктів.

Створено пілотну установку синтеза вуглецевих нанотрубок і нановолокон в дослідно-промисловому масштабі (до 1,5 кг/день), яка включає інфраструктурне забезпечення газоподібними вуглеводнями, приготування та механохімічну активацію каталізатора.

Створено нові композити на основі медичних полімерів (фторопласт, поліпропілен тощо), армованих вуглецевими нанотрубками, що суттєво відрізняються від існуючих аналогів, які використовуються як протезні та шовні матеріали, поліпшеними експлуатаційними характеристиками та кращою біосумісністю.

На базі створених поліфункціональних вуглецевих наноматеріалів запропоновано мініатюризовані пристрої для здійснення експериментів з сорбційних або біосорбційних технологій з біологічними рідинами в екстремальних режимах (польові умови, гермооб’єкти, умови космічного польоту тощо).

 

 

Співробітники відділу

Картель Микола Тимофійович, академік НАН України, завідувач відділу

тел.:+380-44 423-80-58; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бакалінська Ольга Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380-44 422-96-02; +380-44 424-94-64;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бричка Алла Василівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.:+380-44 422-96-91; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гринько Аліна Миколаївна, провідний інженер, тел.:+380-44 422-96-02; +380-44 424-94-64

Ігнатенко Олександр Миколайович, провідний інженер, тел.:+380-44 4247152; +380-44 422-96-16

Ільченко Микола Миколайович, кандидат хімічних наук, науковий співробітник, 

тел.: + 380-44 422-96-76

Сенча-Глевацька Катерина Василівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380-44 424-94-64;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Семенцов Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук,

провідний науковий співробітник,

тел.:+380-44 4247152; +380-44 422-96-16;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ушакова Людмила Миколаївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.: +380-44 422-96-91; e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Гребельна Юлія Валеріївна, провідний інженер, тел.:+380-44 424-71-52

Циба Микола Миколайович, провідний інженер, тел.:+380-44 424-71-52

 

Співробітники лабораторії електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів

Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник,

тел.: +380-44-422-96-02; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Борисенко Лариса Іванівна, кандидат технічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Журавський Сергій Вікторович, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-82; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Каленюк Ганна Олексіївна, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-02; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Кононенко Валентина Яківна, інженер,

тел.: +380-44-424-11-35

Куксенко Сергій Петрович, доктор хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380-44-422-96-02; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Куць Володимир Сергійович, кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник,

тел.: +380-44-423-80-59; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шевчук Олена Миколаївна, провідний інженер,

тел.:+380-44 4247152; +380-44 4229616;

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Чернюк Оксана Анатоліївна, провідний інженер,

тел.:+380-44 424-71-52 e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Співробітники лабораторії кінетики та механізмів хімічних перетворень на

поверхні твердих тіл

Кулик Тетяна Володимирівна, доктор хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Азізова Ліана Решитівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422 96 76; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Галиш Віта Василівна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+380-44 422-96-82

Настасієнко Андпій Іванович, провідний інженер, тел.: + 380-44 422-96-76

Настасієнко Наталія Сергіївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422-96-76

Ніколайчук Аліна Анатоліївна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.:+380-44 4229682; e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Паляниця Борис Борисович, науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Терець Марія Іванівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380-44 422-96-76; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Трофименко Світлана Іванівна, молодший науковий співробітник.

 тел.: + 380-44 422-96-44; е-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Публікації останніх років

1. S.V. Zhuravsky, M.T. Kartel, Yu.O. Tarasenko, S. Villar-Rodil, G. Dobos, A. Toth, J. Tuscon, K. Laszlo. N-containing carbons from styrene-divinylbenzene copolymer by urea treatment // Appl. Surf. Sci. – 2012. –V.258, N7. – P.2410–2415.

2. Е.А. Ковальская, Н.Т. Картель, Г.П. Приходько, Ю.И. Семенцов. Физико-химические основы методов очистки углеродных нанотрубок (обзор) // Химия, физика и технология поверхности. – 2012. – Т.3, №1. – С.20–44.

3. Є.О. Ковальська, Ю.І. Семенцов, М.Т. Картель, Г.П. Приходько. Синтез каталізаторів росту вуглецевих нанотрубок та тестування їхньої ефективності // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, №3. – С.335–340.

4. Н.Т. Картель, Л.В. Иванов, О.А. Нардид, Я.О. Черкашина, А.В. Козлов, С.В. Репина. Оценка действия углеродных нанотрубок на митохондриальную активность клеток тканей различных органов методом спиновых зондов // Доповіді НАН України. – 2012. – №3. – С.138–144.

5. К.В. Войтко, О.М. Бакалінська, Д.Б. Наседкін, Б.Б. Паляниця, Ю.В. Плюто, М.Т. Картель . Уреазоподібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2012. – Т. 131. – С.3–11.

6. Л.В. Иванов, Н.Т. Картель, О.А. Нардид. Детектирование взаимодействия углеродных нанотрубок с липосомами методом спиновых зондов // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.301–305.

7. Л.В. Иванов, Н.Т. Картель, М.Й. Крамар, Н.Д. Колбун. Комбинированное влияние углеродных нанотрубок и КВЧ-излучения на сперматозоиды мужчин в норме и патологии // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.316–327.

8. Ю.І. Семенцов, Г.П. Приходько, М.Т. Картель, С.М. Махно, Ю.Є. Грабовський, О.М. Алексєєв, Т.М. Пінчук-Ругаль. Композити поліпропілен-вуглецеві нанотрубки: структурні особливості, фізико-хімічні властивості // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.203–212.

9. О.М. Гаркуша, С.М. Махно, Г.П. Приходько, Ю.І. Семенцов, М.Т. Картель. Структурні особливості та властивості полімерних нанокомпозитів при низьких концентраціях наповнювача // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т.1, №1. – С.103–110.

10. M.T. Kartel, L.V. Ivanov, S.N. Kovalenko, V.P. Tereschenko. Carbon nanotubes: biorisks and biodefence // In: Biodefence. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology / Eds. S.Mikhalovsky and A.Khajibaev. – Springer Science+Business Media B.V., 2011. – P.11–22.

11. Yu. Sementsov, G. Prikhod’ko, M. Kartel, M. Tsebrenko, T. Aleksyeyeva, N. Ulyanchych. Carbon nanotubes filled composite materials // In.: Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems – II. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security 2. –Springer Science+Business Media B.V., 2011. – P.183–195.

12. Н.Т. Картель. Химические основы получения и особенности наноструктуры пор синтетических активных углей // В кн.: Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых материалах. – Москва: Граница, 2011. – С.381–405.

13. Ю.В. Савельев, Н.Т. Картель. Синтез и свойства блочных и пенных композитов «полиуретан/нанопористый углерод» // В кн.: Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии / Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. – Киев: Наукова думка, 2011. – С.140–170.

14. S.R. Sandeman, V.M. Gun’ko, O.M.Bakalinska, C.A. Howell, Yi. Zheng, M.T. Kartel, G.J. Phillips, S.V. Mikhalovsky. Adsorption of anionic and cationic dyes by activated carbons, PVA hydrogels and PVA/AC composite // J. Colloid Interface Sci. – 2011. – V. 358, N2. – P.582–592.

15. K.V. Voitko, R.L.D. Whitby, V.M. Gun’ko, O.M. Bakalinska, M.T. Kartel, K. Laszlo, A.B. Cundy, S.V. Mikhalovsky. Morphological and chemical features of nano and macroscale carbons affecting hydrogen peroxide decomposition in aqueous media // J. Colloid Interf. Sci. – 2011. – V. 361. – P. 29–136.

16. S.Ya. Brichka, I.B. Yanchuk, A.A. Konchits, S.P. Kolesnik, A.V. Efanov, A.V. Brichka, N.T. Kartel. Decoration of carbon nanotubes with cerium (IV) oxide // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2011. – V.2, N1. – P.34–40.

17. M.T. Kartel, V.P. Chernykh, L.V. Ivanov, E.A. Gordienko, S.N. Kovalenko, Yu.I. Gubin, O.A. Nardid, E.I. Smolyaniniva. Mechanisms of the cytotoxicity of carbon nanotubes // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2011. – V.2, N2. – P.182–189.

18. N.M. Rezanova, M.T. Kartel, Yu.I. Sementsov, G.P. Prikhod’ko, I.A. Melnik, M.V. Tsebrenko. Rheological properties of molten mixtures polypropylene/co-polyamide/CNT // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2011. – V.2, N4. – P.451–455.

19. М.Л. Пятковский, Ю.І. Семенцов, Г.П. Приходько, М.Т. Картель. Природний графіт. Хімічне та електрохімічне очищення // Хімічна промисловість України. – 2011. – №6 (107). – С.17–23.

20. М. Картель, В. Лобанов, М. Гороховатская Курс фізичної хімії (лекції, лабораторний практикум та задачі).- Київ: Інтерсервіс, 2011. – 386 с.

21. В.П. Терещенко, Н.Т. Картель. Медико-биологические эффекты наночастиц: реалии и прогнозы. - Киев: Наукова думка, 2010. – 240 с.

22. Е.А. Ковальская, С.Я. Бричка, Н.Т. Картель, И.Б. Янчук, В. Матолин, М. Ворохта. Влияние нековалентного модифицирования на структурные характеристики многослойных углеродных нанотрубок // Cб. Поверхность. –2010. – Вып. 2 (17). – С.205–213.

 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць