small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Collection of scientific papers “Surface”

Белякова Людмила Алексеевна

 

 

 

доктор химических наук, профессор

заведующий отделом химического дизайна поверхности

 

 

Телефон: +38 (044) 424 94 57; 422 96 12

Факс: +38 (044) 4243567

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Работает в Институте химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины с 1986 года.

Член Ученого совета Института химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины, специализированного совета Д 26.210.01 (Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины), Научного совета НАН Украины по проблеме «Химия и технология модифицирования поверхности», член редколлегий журнала «Химия, физика и технология поверхности» и межведомственного сборника «Поверхность».

 

 Научные интересы: ионообменные, адсорбционные и химические процессы с участием поверхности дисперсных кремнеземов, химический дизайн центров сорбции ионов и молекул на поверхности оксидных материалов.

 

Образование:

1965–1970 гг. – студент химического факультета Ленинградского (Санкт-Петербургского) государственного университета, физико-химик

1971–1975 гг. – очная аспирантура Института физической химии им. Л.В. Писаржевского АН УССР

1976 г. – кандидат химических наук по специальности «физическая химия» (кандидатская диссертация на тему «Ионообменные и адсорбционные свойства кристаллических поликремневых кислот и полисиликатов»)

1986 г. – старший научный сотрудник по специальности «физическая химия»

1994 г. – доктор химических наук по специальности «химия, физика и технология поверхности» (докторская диссертация на тему «Особенности синтеза и химия поверхности функциональных органокремнеземов»)

2004 г. – профессор по специальности «физическая химия».

 

Награды:

2011 г. – Памятная медаль «90 років Національній академії наук України»

2011 г. – Медаль Национальной академии наук Украины «За підготовку наукової зміни».

 

Научный вклад: автор 375 научных публикаций, в том числе 1 книги, 6 глав в коллективных монографиях, 210 статей, 25 авторских свидетельств и патентов; подготовила 6 кандидатов химических наук.

 

Избранные публикации:

1. В.А. Тертых, Л.А. Белякова. Химические реакции с участием поверхности кремнезема. - Киев: Наукова думка, 1991. - 262 с.

2. L.A. Belyakova, O.M. Shvets, D.Yu. Lyashenko. Formation of the nanostructure on silica surface as mercury (II) ions adsorption sites // Inorg. Chim. Acta. – 2009. – V.362, N7. – P.2222–2230.

3. L.A. Belyakova, D.Yu. Lyashenko, O.M. Shvets. Designing of the nanosized centers for adsorption of mercury (II) on a silica surface // Nanomaterials and Supramolecular Structures. (Eds.A.P. Shpak, P.P. Gorbyk). – Springer Science+Business Media B.V., 2009. – P.247–258.

4. N.V. Roik, L.A. Belyakova. Cyclodextrin‑based drug stabilizing system // J. Molec. Struc. – 2011. – V.987, N1–3. – P.225–231.

5. Л.А. Белякова, Н.В. Роик. Нанокапсулы ароматических лекарственных соединений // Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии. (Под ред. А.П. Шпак, В.Ф. Чехун). – Киев: Наукова думка, 2011. – С.67–89.

 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць