small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Collection of scientific papers “Surface”

Столярчук Наталья Владимировна

 stoliarch  

младший научный сотрудник

отдела хемосорбции и гибридных материалов

 

Телефон: 38 (044) 4229630

Факс: 38 (044) 4243567

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Работает в Институте химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины с 2001 года.

 

Научные интересы: функционализированные полисилсесквиоксановые материалы: контролируемый синтез, строение, свойства и применение в экоаналитический химии и сорбционных технологиях.

 

Образование:

2001 г. - окончила естественно-географический факультет Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова

2001-2004 гг. - обучение в аспирантуре Института химии поверхности НАН Украины.

 

Научный вклад: результаты отражены в 60 работах, в том числе в 20 статьях в научных журналах.

 

Избранные публикации:

1. Yu.L. Zub, N.V. Stolyarchuk, M. Barczhak, A. Dabrowski. Surface heterogeneity of polysiloxane xerogels functionalized by 3-aminopropyl group // Appl. Surf. Sci. – 2010. – 256. – Р.5361–5364.

2. I.V.  Melnyk, V.P. Goncharyk, N.V. Stolyarchuk, L.I. Kozhara, А.S. Lunochkina, Yu.L. Zub, B. Alonso. Dy3+ sorption from water solutions by mesoporous silicas functionnalized by phosphonic acid groups // Journal of Porous Materials. – 2012. – V.19. – P.579-585.

3. Г.Р. Юрченко, А.К. Матковский, Н.В. Столярчук, И.В. Мельник, Ю.Л.Зуб. Адсорбционные свойства мостиковых полисилсесквиоксановых ксерогелей, функционализированных амино-, меркапто- и фосфоновыми группами // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2013. – T.49, № 4. – С.367-372.

4. Н.В. Столярчук, И.В. Мельник, Ю.Л. Зуб. Структура ксерогелей, содержащих в поверхностном слое 3-аминопропильные группы // Изв. вузов. Физика. - 2014. - Т. 57. - №7/2. -С. 161-166.

5. N.V. Stolyarchuk · M. Barczak · I.V. Melnyk · Yu.L. Zub. Amine-Functionalized Nanospheres, Synthesized Using 1.2-Bis(triethoxysilyl)ethane // Nanophysics, Nanophotonics, Surface Studies, and Applications.- 2015. - P.415-425.

 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць