small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Collection of scientific papers “Surface”

Ляшенко Диана Юрьевна

 diana-liash

 

кандидат химических наук,

старший научный сотрудник отдела химического дизайна поверхности

 

Телефон: +38 (044) 422 96 11

Факс: +38 (044) 4243567

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Работает в Институте химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины с 1986 года.

 

Научные интересы: разработка методов синтеза функциональных органокремнеземов, содержащих селективные центры сорбции токсичных веществ.

 

Образование:

1978-1984 гг. – студент химического факультета Киевского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, физическая химия

1995 г. - кандидат химических наук по специальности «химия поверхности» (кандидатская диссертация на тему «Синтез и адсорбционные свойства органокремнеземов с β-дикетонными и азотсодержащими группами»)

2004 г. - старший научный сотрудник по специальности «физика и химия поверхности».

 

Научный вклад: автор 89 научных работ, в том числе 43 статей в специализированных журналах, 5 авторских свидетельств и 1 патента.

 

Избранные публикации:

1 L.A. Belyakova, O.M. Shvets, D.Yu. Lyashenko. Nanosized centers for mercury (II) ions adsorption on a surface of modified silica // Central European Journal of Chemistry. – 2008. – V. 6, N 4. – P.581–591.

2. Л.А. Белякова, Д.Ю. Ляшенко. Комплексообразование бензолкарбоновых кислот с b-циклодекстрином // Журн. прикл. спектроскопии. – 2008. – Т. 75, № 3. – С. 299–303.

3. L.A. Belyakova, D.Yu. Lyashenko, O.M. Shvets. Designing of the nanosized centers for adsorption of mercury (II) on a silica surface // In: “Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry, and Applications” / Eds. A.P. Shpak, Р. Gorbyk. – Springer, 2009. – P.47-258.

4. Л.А. Белякова, Д.Ю. Ляшенко. Сорбция цинка (II) нанопористыми β-циклодекстринсодержащими органокремнеземами // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, № 3. – С.22–236.

 

 

 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць