small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Collection of scientific papers “Surface”

Борисенко Николай Васильевич

 borisenko  

кандидат химических наук,

старший научный сотрудник,

заведующий лабораторией

оксидных нанокомпозитов

 

Телефон: + 38 (044) 422 96 72

Факс: + 38 (044) 424 35 67

E-mail: borysenko@yahoo.com

 

Работает в Институте химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины с 1986 года.

Член Ученого совета Института химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины.

 

Научные интересы: хемосорбция, кремнезем, CVD-процесс, нанесенные оксиды, переходные металлы.

 

Образование:

1980 г. – окончил химико-технологический факультет Киевского политехнического института

1990 –1994 гг. – обучение в аспирантуре Института химии поверхности НАН Украины

1995 г.– кандидат химических наук по специальности «химия поверхности» ("Газофазный синтез

и адсорбционные свойства высокодисперсных хромсодержащих кремнеземов")

2005 г.– старший научный сотрудник по специальности «физика и химия поверхности».

 

Награды: грамоты за участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

 

Научный вклад: соавтор 150 научных работ и 8 патентов; подготовил 3 кандидатов химических наук.

 

Избранные публикации:

  1.  I.Y. Sulim, M.V. Borysenko, O.M. Korduban, V.M. Gun’ko. Influence of silica matrix morphology on characteristics of grafted nanozirconia // Appl. Surf. Sci. – 2009. – V. 255, N. 17. – P. 7818–7824.
  2.  Л.И. Борисенко, Г.Г. Мнищенко, К.С. Кулик, Л.В. Петрусь, И.Я. Сулим, Н.В. Борисенко. Нанокомпозиты диоксидов кремния, титана, циркония и церия – загустители пластичных смазок // Химия, физика и технология поверхности. – 2010. – Т. 1, №1. – C.111–116.
  3.  M.V. Borysenko, G.R. Webster; S. Tyebjee, T.V. Cherniavska, A.G. Dyachenko, Yu. Gnatiuk, P. Kamarchik, L. Maksimovic, Yi.J. Warburton, S.M. Mohnot. Multi-phase particulates, method of making, and composition containing same // US Patent Application. – US2010/0261029 A1. – Pub. Date: 14.10.2010.
  4.  I.Y. Sulym, M.V. Borysenko, O.V. Goncharuk, K. Terpilowski, D. Sternik, E. Chibowski, V.M. Gun’ko. Structural and hydrophobic–hydrophilic properties of nanosilica/zirconia alone and with adsorbed PDMS // Appl. Surf. Sci. – 2011. – V. 258, N. 1. – P. 270–277.
  5. Л.И. Борисенко, Г.Г. Мнищенко, Н.В. Борисенко, Н.Т. Картель, Л.В. Железный, Й.А. Любинин. Пластическая смазка // Патент Украины на изобретение. – № 99227. – 25.07.2012.
  6. V.M. Gun’ko, I.Y. Sulym, M.V. Borysenko, V.V. Turov. Interfacial behavior of water bound to zirconia/nanosilica with adsorbed poly(dimethylsiloxane) // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2013. – V. 426. – P. 47–54.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць