small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Collection of scientific papers “Surface”

Линник Оксана Петровна

 

 Linnik 1  

кандидат химических наук, старший исследователь, старший научный сотрудник лаборатории фотоники оксидных наносистем

 

Телефон: 38044 4229698

Факс: 38044 4243567

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Работает в Институте химии поверхности им. А. А. Чуйко НАН Украины с 1998 года.

 

Научныеинтересы:гетерогенный фотокатализ; золь-гель синтез пленок; модифицирование диоксида титана ионами металлов, неметаллами, наночастичками благородных металлов; создание полупроводниковых систем титанатов металлов, допированных азотом; иследование физико-химических свойств наноматериалов, определение механизма разложения антропогенных загрязнителей окружающей среды.

 

Образование:

1996 г. - окончила химический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко

2004 г. - доктор естественных наук, Институт неорганической химии Фридрих-Александр университета, Эрланген, Германия

2008 г. - кандидат химических наук по специальности «физика и химия поверхности» (нострификация, тема «Фотокаталитическая фиксация азота в присутствии тонких пленок титанатов металлов»).

2017г. – старший исследователь по специальности «химия»

 

Научный вклад: автор 44 научных работ, в том числе отдельных глав в 3 книгах.

 

Избранные публикации:

  1. O. Linnik, N. Shestopal, N. Smirnova, A. Eremenko, O. Korduban, V. Kandyba, T. Kryshchuk, G. Socol, N. Stefan, G. Popescu-Pelin, C. Ristoscu, I.N. Mihailescu. Correlation between electronic structure and photocatalytic properties of non-metal doped TiO2/ZrO2 thin films obtained by pulsed laser deposition method // Vacuum. - 2015. – V.114. - P.166–171..

  2. O.P. Linnik, M.A. Zhukovskiy,G.N. Starukh, N.P. Smirnova, N.V. Gaponenko, A.M. Asharif, L.S. Khoroshko, V.E. Borisenko. Рhotocatalytic destruction of tetracycline hydrochloride on the surface of titanium dioxide films modified by gold nanoparticles // Journal of Applied Spectroscopy. –2015. – V. 81, № 6.– Р. 990–995.

  3. O. Linnik, N. Chorna, N. Smirnova Nonporous iron titanate thin films doped with nitrogen: optical, structural and photocatalytic properties // Nanoscale Research Letters. – 2017. – V. 12. – P. 249–258.

  4. O. Linnik, O. Nadtoka Polymer dye-containing nanocomposites as photocatalysts // Мolecular crystals and liquid crystals.–2017. – V. 642. – Р. 106–114.

  5. N. Chorna, N. Smirnova, V. Vorobets, G. Kolbasov, O. Linnik. Nitrogen doped iron titanate films: photoelectrochemical, electrocatalytic, photocatalytic and structural features // Applied Surface Science. – 2019. – V. 473. – Р. 343–351.

 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць