small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Collection of scientific papers “Surface”

Научный журнал "Химия, Физика и Технология Поверхности "

ISSN 2079-1704 

В журнале публикуются оригинальные научные и обзорные статьи по результатам исследований актуальных вопросов химии, физики и технологии поверхности. Тематика издания охватывает теоретическое и экспериментальное изучение физических, физико-химических и биомедицинских аспектов поверхностных явлений, адсорбционных и химических процессов на поверхности дисперсных твердых тел, формирование молекулярных и супрамолекулярных структур на границе раздела фаз, а также наноразмерных и наноструктурированных материалов и покрытий.

Журнал внесен в перечень научных профильных (специализированных) изданий Украины, в которых могут публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (химические, физико-математические) (Бюллетень ВАК Украины, № 2, 2011.).

 

Редакционная колегия

Главный редактор Н.Т. Картель, д.хим.н, профессор, акад. НАН Украины

Заместитель главного редактора В.А. Тертых, д.хим. н., профессор

Ответственный секретарь А.Г. Гребенюк, к.хим.н.

 

Члены редколлегии:

Л.А. Белякова, д.хим.н., профессор

А.Г. Билоус, д.хим.н., профессор, акад. НАН Украины

В.В. Брей, д.хим.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

П.П. Горбик, д.физ.-мат.н., профессор

Б.М. Горелов, д.физ.- мат.н.

В.М. Гунько, д.хим.н., профессор

В.А. Зажигалов, д.хим.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

В.М. Зайцев, д.хим.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

Л.А. Карачевцева, д.техн.н., ст. н.с.

С.О. Кириллов, д.хим.н., ст.н.с.

С.Я. Кучмий, д.хим.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

Б.Ю. Корнилович, д.хим.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

М.И. Лебовка, д.физ.-мат.н., профессор

В.В. Лобанов, д.хим.н., профессор

А.А. Марченко, д.физ.-мат.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

Н.О. Мчедлов-Петросян, д.хим.н., профессор

В.Г. Николаев, д.мед.н., профессор, члю-корр. НАН Украины

В.А. Покровский, д.физ.-мат.н., профессор

В.М. Розенбаум, д.физ.-мат.н., профессор

Ю.В. Савельев, д.хим.н., профессор

Ю.И. Тарасевич, д.хим.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

Ю.А. Тарасенко, д.хим.н., профессор

В.В. Туров, д.хим.н., профессор, чл.-корр. НАН Украины

 

 

International Scientific Council

Bárány S. – PhD, Dr. hab., Prof. (Hungary);

Derylo-Marczewska A. – Dr. hab., Prof. (Poland);

Fomkin A.A. – Dr. Sci. (Phys.&Math.) (Russia);

Gogotsi Yu. – PhD, Dr. Sci., Prof. (USA);

Janusz W. – Dr. (Chem.), Prof. (Poland);

Jaroniec M. – Dr., Prof. (USA);

Kanellopoulos N. – Dr. (Greece);

Krutko N.P. – Dr. Sci. (Chem.), Prof., Acad. of NAS of Belarus (Belarus);

Larsson Mats – Dr., Prof., Fell. of RCS (Sweden);

László K. – PhD, Prof. (Hungary);

Lodewyckx P. – Dr. Ir., Prof. (Belgium);

Loureiro J.M. – Prof. (Portugal);

Lupascu T.G. – Dr. Sci. (Chem.), Prof., Acad. of AS of Moldova (Moldova);

Mansurov Z.A. – Dr. Sci., Prof. (Kazakhstan);

Mikhalovsky S.V. – PhD Chem., Fell. of RCS (United Kingdom, Kazakhstan);

Tascón J.M.D. – Dr., Prof. (Spain)

 

Учредители: Национальная академия наук Украины

Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины

 

Издатель: Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины

 

Языки издания: украинский, русский, английский

 

Правила для авторов: скачать

 

Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации

серия КВ № 15571-4043 ПР от 18.08.2009 г.

 

Адрес редакции: Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины

ул. Генерала Наумова, 17, Киев, 03164, Украина

тел.: (380-44) 422-96-26; факс: (380-44) 424-35-67

е-mаіі: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

site: www.cpts.com.ua

 

Редакция:

Шевчук Елена Николаевна

комн. 203, корп. І; тел.: (380-44) 422-96-26;

моб. тел.: (067) 898-92-96;

е-mаіі: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Опубликованный разделы

 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць