small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Collection of scientific papers “Surface”

Видавнича діяльність

Науковий журнал "ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ"

ISSN 2079-1704

В журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних питань хімії, фізики та технології поверхні. Тематика видання охоплює теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних та біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних та хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі розподілу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.

 

редакційна колегія

Головний редактор М.Т. Картель

Заступник головного редактора В.А. Тьортих

Відповідальні секретарі

А.Г. Гребенюк,  В.Є. Клименко

 

Члени редколегії

Л.О. Бєлякова

 

А.Г. Білоус

В.В. Брей

П.П. Горбик

Б.М. Горєлов

В.М. Гунько

 

В.О. Зажигалов

В.М. Зайцев

Ю.Л. Зуб

 

Л.А. Карачевцева

С.О. Кириллов

 

Б.Ю. Корнілович

С.Я. Кучмій

М.І. Лебовка

В.В. Лобанов

Т.Г. Лупашку

 

О.А. Марченко

С.В. Михаловський

 

М.О. Мчедлов-Петросян

В.Г. Ніколаєв

В.О. Покровський

В.М. Розенбаум

Ю.В. Савельєв

Ю.І. Тарасевич

Ю.О. Тарасенко

В.В. Туров

А.О. Фомкін

Ю.В. Холін

В. Януш 

 

Засновники: Національна академія наук України

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Видавець: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Мови видання: українська, російська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 15571-4043 ПР від 18.08.2009 р.

 

Адреса редакції: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, Київ, 03164, Україна

тел. +380 44 422-96-26; факс +380 44 424-35-67

е-таіі: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                           http://www.cpts.com.ua

 

Редакція: Колос Ірина Вікторівна, кімн. 203, корп. І; кімн. 416, корп. II; тел. +380 44 422-96-26;

е-таіі: ігупа This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Шевчук Олена Миколаївна; кімн. 203, корп. І; кімн. 224, корп. II; тел. +380 44 424-71-52;

е-таіі: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Міжвідомчий збірник наукових праць «Поверхность»

ISBN 978-966-00-083-1

 

В збірнику публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних

питань хімії, фізики та технології поверхні. Розраховано на наукових співробітників, аспірантів та спеціалістів, робота яких пов'язана з синтезом та дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних задач хімії, фізики, біології та медицини.

 

УДК 544.723

ББК 24.5я5

П42

 

Редакционный совет:

 

АкадемикНАНУкраиныН.Т. Картель- председатель

АкадемикНАНУкраиныА.Г. Наумовец

АкадемикНАНУкраины  В.Ф. Чехун

Чл.-корр. НАНУкраиныМ.Я. Валах

Чл.-корр. НАНУкраиныСЯ. Кучмий

Чл.-корр. НАНУкраиныВ.М. Огенко

Чл.-корр. НАНУкраиныН.С. Слободяник

Чл.-корр. НАНУкраиныЮ.И. Тарасевич

Чл.-корр. НАНУкраиныИ.М. Трахтенберг

Чл.-корр. НАНУкраиныИ.С. Чекман

 

Редакционная коллегия:

 

АкадемикНАНУкраины  Н.Т. Картель-ответственныйредактор

Докторхим. наукВ.В. Лобанов- ответственныйсекретарь

Докторхим. наук, проф. Л.А. Белякова

Докторфарм. наукИ.И. Геращенко

Докторфиз.-мат. наук, проф. П.П. Горбик

Докторфиз.-мат. наукБ.М. Горелов

Докторхим. наук, проф. В.М. Гунько

Докторхим. наук, проф. А.М. Еременко

Докторхим. наук, проф.Ю.Л. Зуб

Докторфиз.-мат. наук, проф. В.А. Покровский

Докторфиз.-мат. наукВ.М. Розенбаум

Доктортехн. наук  Л.С. Семко

Докторхим. наук, проф. Ю.А. Тарасенко

Докторхим. наук, проф. В.А. Тертых

Докторхим. наук, проф. В.В. Туров

 

Печатается по решению Ученого совета

Института химии поверхности им. А.А. Чуйко

Национальной академии наук Украины

и редакционной коллегии сборника

Адрес редакции: Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины,

ул. Генерала Наумова, 17, Киев, 03164, Украина.

Тел. 38044 4249604, факс: 38044 4243567

Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http:// www.isc.gov.ua

 

Регистрационное свидетельство: КВ №15862-4334 Р от 27.10.09 г.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць