small isc logo

Chuiko Institute of Surface Chemistry

National Academy of Sciences of Ukraine
(official site)

Воронін Євгеній Пилипович

 

доктор хімічних наук, 
старший науковий співробітник

завідувач лабораторії модифікування

поверхні оксидів

 

Телефон: 38 (044) 424 96 63

Факс: 38 (044) 424 35 67

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 1986 року.

Член Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

 

Наукові інтереси: хімічні pеакції за участю активних центpів повеpхні твердих тіл, адсорбційне модифікування диспеpсних твердих тіл, механохімія, нанотехнологія.

 

 Освіта:

1974 р. – закінчив хіміко-технологічний факультет Київського політехнічного інституту ім. 50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції

1977-1980 рр. – навчання в аспірантурі Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР

1981 р. – кандидат хімічних наук зі спеціальності «фізична хімія» (кандидатська дисертація на тему «Вплив природи поверхневих функціональних груп кремнезему на процеси хемосорбції полярних молекул»)

1985 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «фізична хімія»

2014 р. - доктор хімічних наук зі спеціальності "фізика і хімія поверхні" (докторська дисертація на тему "Особливості хімічного та адсорбційного модифікування пірогенного нанокремнезему")

 

Нагороди:

1982 р. – медаль „В память 1500-летия Киева”

1986 р. – грамоти Державної урядової комісії та Прип’ятського міського комітету Компартії України і виконкому Прип’ятської міської ради народних депутатів за активну участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

2002 р. – премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України за цикл наукових праць «Фізико–хімічні процеси у поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних матеріалів (разом з акад. О.О. Чуйком та чл.-кор. В.М. Огенком)

 

Науковий доробок: автор 250 наукових праць, серед яких окремі глави в 4 книгах, 130 наукових статей, 67 авторських свідоцтв та патентів, підготував 5 кандидатів хімічних наук

 

Вибрані праці:

1. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.И. Оранская, Н.В. Борисенко, И.С. Чекман. Стабилизация высокодисперсного состояния CuSO4 путём образования монослоя на поверхности наночастиц кремнезёма в условиях механоактивации // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С.109–113.

2. Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, В.М. Гунько. Газофазное сольвато-стимулированное адсорбционное модифицирование наноразмерного кремнезёма нелетучими органическими соединениями // Сб. Поверхность. – 2010. – №17 (2). – С.221–243.

3. V.M. Gun’ko, E.F. Voronin, L.V. Nosach, V.V. Turov, Z. Wang, A.P. Vasilenko, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, W. Janusz, S.V. Mikhalovsky. Structural, textural and adsorption characteristics of nanosilica mechanochemically activated in different media // Journal of Colloid and Interface Science. – 2011. – V.355. – P.300–311.

4. А.Л. Габчак, И.И. Геращенко, Л.В. Носач, Е.Ф. Воронин, А.Н. Чепляка, Т.П. Осолодченко. Структура, белоксорбирующие и антимикробные свойства композиций нанодисперсного кремнезёма с 1-(β-оксиэтил)-3-метил-5-нитроимидазолом // Фізика, хімія і технологія поверхні. – 2011. – Т.2, №1. – С.86-92

5. В.В. Туров, Е.Ф. Воронин, Л.П. Морозова, В.М. Гунько, Л.В. Носач. Влияние механоактивации на гидратные свойства нанодисперсного кремнезёма // Журнал прикл. химии. – 2011. – Т.84, №8. – С.1239-1248.

6. Д.С. Савченко, І.С. Чекман, Є.П. Воронін, Л.В. Носач. Спосіб одержання нанокомпозиту високодисперсного кремнезему-кластерів срібла з протимікробними та сорбційно-детоксикаційними властивостями // Патент України на корисну модель №69526 від 25.04.2012.

7. I.V. Yakubtsova, T.D. Khilko, E.P. Voronin, T.D. Preobrazhenska, L.I. Ostapchenko, S. Makai. Bionanocomposite Effect on Mucosal Protection Indicators at Mucosa Gastric Ulceration Simulation // Journal of Materials Science and Engineering A 3 (9). – 2013. – Р. 635-639.

8. І.Ф. Миронюк, В.І. Мандзюк, Н.А. Безрука, Є.П. Воронін, О.В. Гончарук, В.М. Огенко. Реологічні властивості суспензій органокремнеземів із різним співвідношенням силанольних та триметилсилільних груп // Фізика і хімія твердого тіла. – 2014. – Т.15, №2. – С.527-534.

9. Л.В. Карабанова, Ю.П. Гомза, С.Д. Несин, О.Н. Бондарук, И.И. Геращенко, Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, В.И. Зарко, Е.М. Пахлов. Наноструктурированные полимерные материалы и нанокомпозиты на основе взаимопроникающих полимерных сеток для биомедицинского применения // Глава 6 ”Нанохимия” монографии «Наноразмерные системы и наноматериалы: состояние и перспективы развития исследований в Украине» / Редкол.: А.Г. Наумовец (глав. ред.) ; НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2014. – С. 724-730.

10. M.D. Zheliba, I.I. Gerashchenko, L.V. Karabanova, E.F. Voronin, R.M. Chornopyshchuk, T.P. Osolodchenko, M.I. Burkovskyi. Assessment of the Antimicrobial Activity of Polymer Materials with Added Nanosilica Modified by Silver Compounds // IFMBE Proceedings. – 2015. – V.55. – Р.264-267. DOI 10.1007/978-981-287-736-9

11. Е.В. Сосникова, Н.О. Плауде, Е.Ф. Воронин, Л.В. Носач, Е.М. Пахлов, В.М. Гунько, В.А. Покровский. Исследование эффективности наноразмерных кристаллизующих реагентов AgI/SiO2 // Вопросы физики облаков. Атмосферные аэрозоли, активные воздействия. Сб. статей памяти Н.О.Плауде. – Обнинск: ФГБУ "ВНИИГМИ-МЦД", 2015. – С.323-330.

12. Є.П. Воронін, Л.В. Носач, Є.М. Пахлов, В.М. Гунько, І.С. Чекман, А.В. Руденко, Л.М. Осіння, М.М. Івасенко, Б.О. Кравчук, К. Терпіловський. Cтворення стабільних водних дисперсій нанорозмірного кремнезему як сорбційно-детоксикаційного засобу медичного призначення // Поверхность. – 2016. – Вып. 8 (23). – С. 267-283.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Read more...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Read more...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Read more...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Conferences

 

Ukrainian conference with international participation 

"CHEMISTRY, PHYSICS AND TECHNOLOGY OF SURFACE"

 

 

29-30 May, 2024, Kyiv

 

 

  

Read more...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць