small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Міжнародна діяльність

Географія міжнародних контактів

 

Договори про міжнародне освітнє, науково-технічне співробітництво

pdf icon Institute of Physical Electronics of Kaunas University of Technology (Lithuania) (2007рік)  

pdf icon Interdisciplinary Nanotoxicity Center Jackson State University (USA) (2011рік)  

pdf icon Department of Physics, Chemical Physics, Stockholm University, AlbaNova University Center  (Sweden)(2013 рік)  

pdf icon Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic)(2015 рік) 

pdf icon Department of Molecular Sciences of the Swedish University of Agriculture Sciences (Swedeb)(2017 рік)

pdf icon KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health (Sweden) (2019 рік)

pdf icon Каракалпакский государственный университет Бердаха (Республика Узбекистан) (2019 рік)

 

 

Перелік міжнародних проектів

 

2020

Каталітичний піроліз для конверсії лігноцелюлозних відходів у стале біопаливо за допомогою нанорозмірних каталізаторів та мікрохвильової обробки” (FSA3-20-66700-0, CRDF Global, Purdue University, Вест-Лафайетт, США, 2020-2021)

Керівник Т.В. Кулик

 

2019

Синтез, функціоналізація, колоїдні властивості та застосування новітніх металоксидних та органонеорганічних гібридних наночастинок (Угорщина)

Керівник М.Т Картель

Створення нових органо-неорганічних гібридних матеріалів як сорбентів для очищення стічних вод від іонів важких металів (Індія, 2019-2021)

Керівник О.А. Дударко

Розробка фотокаталізаторів на основі наноструктурних шаруватих подвійних гідроксидів для процесів перетворення діоксиду вуглецю під дією УФ та видимого світла (Чехія, 2019-2020)

Керівник Г.М. Старух

Наступне покоління твердих кислотних паливних комірок та електролізерів (Німеччина, 2019-2020)

Керівник Т.В. Кулик

Полімерні матеріали з подвійною функцією для застосувань  в системах, що контактують з кровю (Англія, 2019-2020

Керівник Л.Р. Азізова

Розробка та одержання гібридних наночастинок Ag-лігнін-кремнезем з антимікробними властивостями (Швеція, 2019-2020)

Керівник Л.В. Носач

Розробка зелених нанотехнологій для каталітичного піролізу біомаси (Швеція, 2019-2022)

Керівник Т.В. Кулик 

Багатофункціональні гібридні адсорбенти для очищення води (Швеція, 2019-2020)

Керівник І.В. Мельник 

 

2018

Створення нових органо-неорганічних гібридних матеріалів для використання в якості каталізаторів для тонкого органічного синтезу (Польща, 2018-2019)

Керівник О.А. Дударко

Синтез гібридних вуглецьмінеральних сорбентів для адсорбції токсичних сполук (Польща, 2018-2019)

Керівник В.М. Гунько

Нанорозмірні гібридні люмінесцентні матеріали на основі функціоналі-зованих кремнеземних мікросфер з вбудованими комплексами РЗЕ (Литва,2018-2019)

Керівник І.В.Мельник

Нанорозмірний матеріал для засіву хмар (Польща, 2018-2019)

Керівник Л.В. Носач

Синтез та характеризація наноструктурних шаруватих подвійних гідроксидів та їх похідних для фотокаталітичного перетворення диоксиду вуглецю (Чехія, 2018)

Керівник Г.М. Старух

Матеріали, створені шляхом структурного модифікування сумішей гідрофобних та гідрофільних компонентів, їх властивості та способи використання (Литва, 2018-2019)

Керівник В.В. Туров

 

2017

Розробка магнітних композитів з регульованою гідрофобно-гідрофільною поверхнею (Словакія, 2017-2019).

Керівник О.А. Дударко

Багатокомпонентні нанокомпозити для стимулю-вання росту сільськогоспо-дарських рослин (Молдова)

Керівник В.В. Туров

Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали (Польща, Англія, Греція, Молдова 2013-2017)

Керівник В.А. Тьортих

Гиперстихіометрія активності при взаємодії наночастинок (Англія, Казахстан, 2017)

Керівник А.В Коробейник

Розвиток нанотехнологій для каталітичного піролізу біомас (Швеція, 2015-2017)

Керівник Т.В. Кулик

2016

Нанокристалічні тонкі плівки на основі допованого металами та неметалами діоксиду титану, синтезовані золь-гель методом та методом лазерного переосадження як фотокаталізатори під видимим світлом (Румунія, 2016-2017)

Керівник Н.П. Смірнова 

8РП Гиперстихіометрія активності при взаємодії наночастинок (Великобританія, Казахстан)

Керівник А.В. Коробейник

2015

Поєднані нанооб’єкти на основі молекул з перемиканням та наночастинок золота (Програма "Дніпро") (Франція, 2015-2016)

Керівник С.В. Снегір

 

2014

7РП «Люди» FP7-IRSES NANOBIOMAT, Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали, PIRSES-GA-2013-612484 (Польща, Великобританія, Греція, Молдова, 2014-2017)

Керівник В.А. Тьортих

Мембрани, модифіковані золь-гель методом, для видалення важких металів (Чехія, 2014-2016)

Керівник Ю.Л. Зуб

Функціоналізовані магнітокеровані матеріали для вилучення токсичних забруднюючих речовин з води (Словаччина, 2014-2016)

Керівник І.В. Мельник

Мас-селективне осадження йонів та методи характеризації поверхні для оцінки нанокаталітичної конверсії компонентів біомаси для виробництва біопалива (США)

Керівник Т.В. Кулик

Мультифункціональні магнетично керовані адсорбенти для комплексного водоочищення (Швеція, 2014-2016)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

 

2013

7РП Європейського Союзу (Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові промислові технології). Спільний проект NMP3-SL-2012-310436 “Виробництво покриттів для нових матеріалів ефективних та чистих вугільних електростанцій” (2013-2016)

Керівник Ю.В. Плюто

Піроліз із застосуванням нанокаталізаторів MexOy/SiO2 – шлях до отримання біопалива ІІ покоління за допомогою переробки жирних кислот, тригліцеридів та відновлюваної рослинної біомаси (CRDF Global, США) (2013-2015)

Керівник Т.В. Кулик

Екологічні композиційні матеріали на основі новітніх вуглецевих наноструктур (Китай)

Керівник В.М. Гунько

Мультіфункціональні магнітокеровані адсорбенти для комплексного очищення води (Швеція, 2013-2015)

Керівник Ю.Л. Зуб

Керамічні мембрани з біфункціональним поверхневим шаром: одержання, будова, властивості (Білорусь, 2013-2014)

Керівник І.В. Мельник

 

2012

Іммобілізовані поліоксометалати на мезопористих сілікатах для селективного окиснення алканів та алкенів (Польща 2012-2013)

Керівник Ю.Л. Зуб

Дизайн нових золь-гель матеріалів для використання в біотехнологіях (Литва, 2012-2013)

Керівник Ю.Л. Зуб

Видалення важких металів і радіонуклідів з води при використанні керамічних і полімерних мембран (Україна, Словенія, Чехія) (NATO SFP-984398, 2012-2015)

Керівник Ю.Л. Зуб

Моделювання молекулярної динаміки складних молекул з використанням квантово-хімічних потенціалів: застосування до моделювання крапель пального (Великобританія, 2012-2014)

Керівник В.М. Гунько

7РП «Люди» FP7-IRSES ECONANOSORB, Використання в екології наносорбентів на основі природних та синтетичних іонітів і вугілля, PIRSES-GA-2011-295260

Керівник М.Т. Картель

 

2011

Мембрани на основі нановолокон – нове покоління сорбентів (Чеська республіка)

Керівник М.Т. Картель, Ю.Л. Зуб

7РП Розробка струменевих золь-гель чорнил для друку на склі для застосування в архітектурі “TIGJET”

Керівник Н.П. Смірнова

Нове покоління мембран, одержаних золь-гель методом, для селективного видалення йонів важких металів (Білорусь, 2011-2012)

Керівник Ю.Л. Зуб

Плівки на основі напівпровідників, доповані азотом та карбоном – перспективні фотокаталізатори в видимій частині спектру (Румунія)

Керівник Н.П. Смірнова

Сучасні матеріали для вилучення токсичних забруднюючих речовин з води (Словаччина, 2011-2013)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2010

7РП Європейського Союзу (Marie Curie Fellow). MONACO-EXTRA проект «Колонки монолітного адсорбенту для екстракорпоральних медичних приладів і біорозділення» (FP7 IAPP (PIAP-GA-2008-218242), 2010–2011)

Керівник В.М. Гунько

Створення мезопоруватих функціоналізованих мікросфер на основі гібридних кремнеземних наночастинок (Франція, 2010-2011)

Керівник Ю.Л. Зуб

Порівняльне спектральне дослідження перехідних та рідкоземельних іонів, інкорпорованих у тетраборатах та кремнеземі (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Розробка допованих іонами перехідних та рідкоземельних елементів тетраборатів та кремнезему, спектральні дослідження та ефект опромінення (Хорватія)

Керівник М.В. Ігнатович

 

2009

7РП «Люди» FP7-IRSES Гібридні нанокомпозити та їх використання „Compositum” (2009-2012)

Керівник В.М. Гунько

Функціоналізовані сілсеквіоксанові полімери: контрольований синтез, будова, властивості та використання в екоаналітичній хімії і сорбційних технологіях (Польща, 2009-2010)

Керівник Ю.Л. Зуб

Оптичні сенсори на основі золь-гель матриць, які доповані люмінісцентними комплексами лантаноїдів (Словенія, 2009-2010)

Керівник Ю.Л. Зуб

Направлений синтез функціональних матеріалів на основі мезопористих оксидних плівок на пористому анодному оксиді алюмінію для оптичного дизайну та екологічного фотокаталізу (Білорусь)

Керівник Н.П. Смірнова

Дослідження і керування організацією нанокластерів фулерену С60 в полярних розчинниках для біомедичних застосувань (Росія)

Керівник В.О. Покровський

Вивчення стохастичних та детерміністичних механізмів виникнення направленого руху нанооб’єктів поблизу границі розділу фаз із орієнтаціонно-структурованим адсорбатом (Тайвань)

Керівник В.М. Розенбаум

Мезопористі гібридні сорбційні матеріали з фосформісними функціональними групами для селективного вилучення йонів стронцію, лантаноїдів та актиноїдів (Білорусь, 2009-2010)

Керівник І.В. Мельник

Азотвмісні вуглецеві нанотрубки - матеріали та носії для каталітичних та медичних застосувань (М/24-2009, Міннаука, Угорщина)

Керівник М.Т. Картель

 

2008

Біонанокомпозити з переносом заряду між біомолекулами та наноматері­алами: розробка та нові мас-спектрометричні методи контролю №4918 (УНТЦ)

Керівник В.О. Покровський

Комплексні наноматеріали для адсорбції і каталізу та вивчення впливу нанорозмірних ефектів на їх характеристики № 4481 (УНТЦ)

Керівник В.М. Гунько

Розробка стабільних систем контрольованого усунення нікотину на основі супрамолекулярних структур в організованих середовищах для замінної терапії нікотинової залежності (Швеція)

Керівник В.М. Гунько

Функціоналізовані мезопористі кремнеземи: синтез, будова, властивості та використання (№ М/168) (Корейська Народна Республіка)

Керівник Ю.Л. Зуб

Синтез та дослідження мезопоруватих мікросфер з біфункціональним поверхневим шаром (Франція, 2008-2009)

Керівник І.В. Мельник

Фізичні та хімічні методи синтезу плівок напівпровідників чутливих до видимого світла для застосування в фотокаталізі (Румунія)

Керівник Н.П. Смірнова

Модернізація нанотехнології виробництва фармацевтичного препарату СИЛІКС (УНТЦ)

Керівник П.П. Горбик

Розвиток фундаментальних основ актуальних фізико-хімічних процесів на поверхні високодисперсних оксидів та наноматеріалів (США)

Керівник Л.Г. Гречко 

Вивчення оптичних та структурних характеристик нанорозмірних частинок золота, срібла, палладію (США)

Керівник Л.Г. Гречко, В.В. Гоженко 

Релаксаційні процеси в супрамолекулярних структурах з низько- і високомолекулярних органічних сполук, які взаємодіють із складними нанооксидами і вуглецевими матеріалами у різних середовищах (Росія)

Керівник Л.Г. Гречко 

Газотранспортні та текстурні властивості функціоналізованих мезопористих кремнеземів (Чехія, 2008-2010)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2007

Монокристалічні та аморфні тетраборати літію, леговані іонами перехідних та РЗ металів: синтез та спектральні характеристики (Угорщини)

Керівник М.В. Ігнатович

Нові екологічно безпечні матеріали для захисту металів від корозії (УНТЦ) (2007-2012)

Керівник Т.В.Чернявська

Мезопористі кремнеземи з сірковмісними функціональними групами: синтез, будова, властивості і застосування (Білорусь, 2007-2008)

Керівник Ю.Л. Зуб

Синтез та дослідження біметалічних (Ag, Au, Pt, Pd) наночастинок для фотокаталітичного та антибактеріального застосування. (Туреччина)

Керівник Г.М. Єременко

Розробка медичного підходу для дослідження протеоми печінки щурів за допомогою мас-спектрометріі (УНТЦ)

Керівник В.О. Покровський

Золь-гель технології матеріалів, які застосовуються для контроля забруднення, очищення води та грунту (ARW NATO)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2006

Границі розподілу полімер та полімер/оксид і адсорбція шкідливих сполук

Керівник В.М. Гунько

Вивчення сорбційних властивостей модифікованих оксидних мембранних матеріалів (ПАР, 2006–2008)

Керівник Л.О. Бєлякова

Функціоналізовані мезопористі кремнеземи: синтез, будова, властивості, використання (КНР, 2006-2007)

Керівник Ю.Л. Зуб

Нанохімія: синтез і фізико-хімічна характеристика поліфункціоналізованих магнітних нанокомпозитів та їх застосування в біомедичній практиці (УНТЦ)

Керівник П.П. Горбик

 

2005

Розробка поверхні наноструктурованих покриттів на алюмінію для екологічно безпечного антикорозійного захисту

Керівник Ю.В. Плюто

6РП Реорганізація виробничого ланцюга переробки природного каміння з використанням процесів, основаних на знаннях, еко-іноваціях і нових організаційних підходах

Керівник Ю.В. Плюто

Наукові основи синтезу нанострукторованих склокерамічних систем золь-гель методом з використанням модифікованих пірогенних кремнеземів (Білорусь)

Керівник М.В. Борисенко

Теоретична і прикладна хімія поверхні і наноматеріалів для безпеки життя та захисту навколишнього середовища (ARW NATO)

Керівник О.О. Чуйко, В.М. Гунько

 

2004

Спектральне дослідження легованих фосфорів для клінічної дозиметрії та довкілля (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Адсорбція оксоаніонів на поверхні гетиту (Німеччина)

Керівник Н.М. Власова

Високодисперсні композиції: шлях до оптимізації середовищ для репродуктивних клітин (УНТЦ)

Керівник Н.П. Галаган

Угода про наукові дослідження між PPG Industries, Inc та Інститутом хімії поверхні (2004-2006)

Керівник Т.В. Чернявська

 

2003

Моделювання біологічно активних сполук та їх взаємодії з різними поверхнями (грант Королівського Наукового товариства Великої Британії)

Керівник В.М. Гунько

Вуглецеві і гібридні сорбенти для токсичних і вибухонебезпечних сполук (NATO CLG PST.CLG 979895, 2003-2005) (Польща)

Керівник В.М. Гунько

Електродинамічні властивості наноструктурованих впорядкованих мезопористих структур (Швеція)

Керівник Л.Г. Гречко, В.А. Тьортих

Фітосорбційне очищення ґрунту від важких і радіоактивних металів (NATO EST.CLG 979845, 2003-2005) (ІСПЕ НАН України, Велика Британія, 2003-2005)

Керівник В.М. Гунько

Конструювання активних центрів на поверхні керамічних мембранних матеріалів (ПАР, 2003–2005)

Керівник Л.О. Бєлякова

ЯМР-спектроскопічне дослідження нанорозмірних частинок як льодоутворюючих агентів в атмосфері (США)

Керівник В.В. Туров

 

2002

Функціоналізовані полісилаксанові суперадсорбенти: одержання та використання (НАТО «Наука заради миру», 2002-2006)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2001

Дослідження просторових та електронних структур прекурсорів та похідних оксикалікс[п]аренів (грант Королівського Наукового товариства Великої Британії)

Керівник В.М. Гунько

Спектральні і дозиметричні характеристики Cu, Eu-вмісних кристалофосфорів (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Фотоіндукований пернос електрону у наноструктурних колоїдах TiO2/SiO2 (Польща)

Керівник Г.М. Єременко

Коливальна спектроскопія адсорбатів (Тайвань)

Керівник В.М. Розенбаум

Механізми адсорбції сполук арсену оксидами заліза при підвищених температурах (Німеччина)

Керівник Н.М. Власова

 

2000

5РП Створення екологічно безпечної технології глибокого вилучення елементарної сірки з технологічних газів заводів коксування вугілля і хімічної переробки нафти

Керівник Ю.В. Плюто

Синтез і дослідження багатокомпонентних оксидних систем як перспективних каталізаторів та адсорбентів (Польща)

Керівник В.В. Брей

Синтез та дослідження гібридних вуглицево-мінеральних адсорбентів (НАТО, Польща)

Керівник В.М. Гунько

Вивчення лазерноіндукованих процесів в геторогенних середовищах на основі титановмісних фотокаталізаторів (Великобританія)

Керівник Г.М. Єременко

Дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з поверхні напівпровідників (Швеція)

Керівник О.Ю. Семчук

Дослідження анізотропії електричних і оптичних властивостей моношарів сферичних наночастинок на поверхні твердих тіл (США)

Керівник Л.Г. Гречко

Сучасні структуровані волокнисті каталізатори селективного окислення вуглеводнів (Швейцарія)

Керівник М.В. Борисенко

Дослідження процесів модифікування оксидних матеріалів (ПАР, 2000–2002)

Керівник Л.О. Бєлякова

Дослідження оптичних властивостей металічних кластерів на поверхні твердого тіла (Швеція)

Керівник В.М. Пустовіт

 

1999

Фотофіксація молекулярного азоту на титанових плівкових каталізаторах (Німеччина)

Керівник Г.М. Єременко

Дизайн, вивчення і випробування немодифікованих і модифікованих вуглець/мінеральних адсорбентів (NATO CLG: No.EST.CLG.976890, 1999-2002) (Польща)

Керівник В.М. Гунько

 

1998

Дослідження рентгенолюмінесцентних та дозиметричних характеристик кристалофосфорів для візуалізації іонізуючого випромінювання (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Спектроскопія та структура ванадієвих центрів, інкорпорованих в аморфні та кристалічні оксидні матриці (Чехія)

Керівник М.В. Ігнатович

Активовані кремнеземні матриці для приготування нових хіральних нерухомих фаз для хроматографії (США)

Керівник В.А. Тьортих

4РП Цілеспрямоване створення нових монолітних матеріалів для комбінованої десульфуризації/денітрогенізації гарячого вугільного газу

Керівник Ю.В. Плюто

Дослідження сонячних елементів за допомогою методів ультразвукової та люмінесцентної діагностики (США)

Керівник І.Г. Тарасов

Масспектрометрія промислових аерозолів України (УНТЦ)

Керівник В.О. Покровський

 

1997

Екологічно безпечні транспортні палива із зменшеним вмістом сірки: цілеспрямоване створення нанесених модельних каталізаторів гідродесульфуризації на основі фосфату алюмінію (Нідерланди, Іспанія)

Керівник Ю.В. Плюто

Розробка каталізаторів для глибокої гідродесульфуризації палива для дизельних двигунів (Нідерланди)

Керівник Ю.В. Плюто

Синтез матеріалів для утилізації сонячної енергії в екологічному окислювальному фотокаталізі (Німеччина)

Керівник Г.М. Єременко

Самоорганізуючі наноструктурні плівки на основі шаруватих халькогенідів та оксиду графіту: синтез, морфологія, транспортні властивості і електролюмінесценція (США)

Керівник Н.І. Ковтюхова

Дослідження іонообмінних та протолітичних властивостей поверхні оксидних матеріалів (ПАР, 1997–1999)

Керівник Л.О. Бєлякова

 

1996

Діагностика поверхні кремнезему та створення фоточутливих матеріалів за допомогою ексиплексів (США)

Керівник Г.М. Єременко

 

1995

Потрійні поверхневі комплекси (Росія, Білорусь, Швейцарія, Франція)

Керівник Н.К. Давиденко

 

 

 

Новини

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

11-12 жовтня, 2023 р. Київ 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)