small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Наукові підрозділи

Відділ фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів

 Лабораторія електрохімії наноматеріалів 

 Лабораторія кінетики та механізмів хімічних перетворень на поверхні твердих тіл 

Відділ біомедичних проблем поверхні

Відділ хімічного дизайну поверхні

 Лабораторія нанохімії функціональних покриттів

Відділ наноматеріалів

 Лабораторія електрофізики наноматерілів

Відділ композиційних матеріалів

 Лабораторія оксидних нанокомпозитів

 Контрольно–аналітична лабораторія випробувань корозійної стійкості матеріалів

Відділ аморфних і структурно-впорядкованих оксидів

 Лабораторія модифікування поверхні оксидів

Відділ хімії поверхні гібридних матеріалів

 Лабораторія хемосорбції

Відділ теоретичної та експериментальної фізики наносистем

 Лабораторія квантової хімії та хімічної фізики наносистем

 Лабораторія  мас-спектрометрії поверхні наносистем

Відділ фізики і хімії поверхні наносистем

 Лабораторія фотоніки оксидних наносистем

 

List of upcoming conferences