small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ фізико-хімії вуглецевих наноматеріалів

 


Завідувач відділу

Картель Микола Тимофійович,

академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 380-44-423 80 58
Факс: + 380-44-424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 23 спеціалістів, серед них 2 доктори, 11 кандидатів наук і 1 аспірант. До складу відділу входять лабораторія електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів (зав. лаб. д. х. н., проф. Тарасенко Ю.О.) та та лабораторія кінетики та механізмів хімічних перетворень на поверхні твердих тіл (зав. лаб. к.х.н. Кулик Т.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано 1 книгу, 1 підручник, окремі глави в 5 колективних монографіях, понад 160 наукових статей, отримано 8 патентів на винаходи, захищено 1 кандидатську дисертацію.

 

Напрямки досліджень

Розробка фізико-хімічних основ та технології синтезу вуглецевих нанопористих сорбентів, аерогелів, нанотрубок та нановолокон.

Розробка методів модифікування вуглецевих матеріалів з метою створення нанесених каталітичних систем та подальшої іммобілізації біологічно активних лігандів, вивчення їх каталітичної та біоспецифічної активності.

Створення нанокомпозитів «полімер/вуглецевий матеріал» і дослідження їх фізико-хімічних, фізико-механічних та медико-біологічних властивостей.

Теоретичне і експериментальне дослідження та розробка технологій спрямованого формування sр2-нанокластерів як активних центрів вуглецевих сорбентів, каталізаторів, електродних матеріалів, наповнювачів та біологічно активних засобів впливу на клітинному рівні.

 

Основні результати за останні роки

Оптимізовано технології отримання нанопоруватих (мікро та мезопористих) вуглецевих сорбентів та іонообмінних матеріалів на основі рослинної і синтетичної сировини.

Запропоновано методи хімічного модифікування вуглецевих матеріалів введенням структурних гетероатомів та поверхневих функціональних груп.

Відпрацьовано методи створення супрамолекулярних структур шляхом іммобілізації біологічно активних сполук на поверхні вуглецевих матеріалів.

Розроблено наукові засади одержання терморозширеного графіту та каталітичного CVD-синтезу вуглецевих нанотрубок з насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів.

Створено нові класи нанокомпозитів «полімер/вуглецевий наноматеріал», здійснюється всебічне вивчення їх фізико-механічних і фізико-хімічних властивостей, біосумісність і біофункціональна здатність та пошук можливостей практичного використання.

Досліджено каталітичну (ензимоподібну) здатність вуглецевих наноматеріалів, їх специфічну сорбційну активність відносно фізіологічно активних речовин і метаболітів в моделях, що імітують біологічні середовища.

Вперше в Україні на НВП ТОВ «ТМСпецмаш» впроваджено повний технологічний цикл одержання терморозширеного графіту, виробів на його основі, зокрема фольги та ущільнюючих матеріалів, а також сорбенту для концентрування нафти і нафтопродуктів.

Створено пілотну установку синтеза вуглецевих нанотрубок і нановолокон в дослідно-промисловому масштабі (до 1,5 кг/день), яка включає інфраструктурне забезпечення газоподібними вуглеводнями, приготування та механохімічну активацію каталізатора.

Створено нові композити на основі медичних полімерів (фторопласт, поліпропілен тощо), армованих вуглецевими нанотрубками, що суттєво відрізняються від існуючих аналогів, які використовуються як протезні та шовні матеріали, поліпшеними експлуатаційними характеристиками та кращою біосумісністю.

На базі створених поліфункціональних вуглецевих наноматеріалів запропоновано мініатюризовані пристрої для здійснення експериментів з сорбційних або біосорбційних технологій з біологічними рідинами в екстремальних режимах (польові умови, гермооб’єкти, умови космічного польоту тощо).

 

Співробітники відділу

Картель Микола Тимофійович, академік НАН України, завідувач відділу

тел.:+380-44 4238058; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бакалінська Ольга Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380-44 4229602; +380-44 4249464;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Бричка Алла Василівна, кандидат хімічних наук, науковий співробітник

тел.:+380-44 4229691; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Войтко Катерина Василівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.: +380-44 4249464;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гаврилюк Наталія Афанасіївна, молодший науковий співробітник

тел.:+380-44 4247152; +380-44 4229616;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галиш Віта Василівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.:+380-44 4229682

Галярник Дарина Миронівна,провідний інженер,  тел.: +380-44 4229464;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гунько Галина Сидорівна, провідний інженер

тел.:+380-44 4247152; +380-44 4229616;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ніколайчук Аліна Анатоліївна, молодший науковий співробітник

тел.:+380-44 4229682; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ніколайчук Антоніна Дмитрівна, молодший науковий співробітник

тел.:+380-44 4249465; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Семенцов Юрій Іванович, кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник,

тел.:+380-44 4247152; +380-44 4229616;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шевчук Олена Миколаївна, провідний інженер,

тел.:+380-44 4247152; +380-44 4229616;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Аспірант

Бортник Наталія Валеріївна, тел.:+380-44 4249464

 

Співробітники лабораторії електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів

Тарасенко Юрій Олександрович, доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник,

тел.: +380-44-422-96-02; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Журавський Сергій Вікторович, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-82; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Каленюк Ганна Олексіївна, молодший науковий співробітник

тел.: +380-44-422-96-02; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куксенко Сергій Петрович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380-44-422-96-02; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Куць Володимир Сергійович, кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник,

тел.: +380-44-423-80-59; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники лабораторії кінетики та механізмів хімічних перетворень на

поверхні твердих тіл

Кулик Тетяна Володимирівна, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.: + 38 (044) 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Азізова Ліана Решитівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дудік Олеся Олександрівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паляниця Борис Борисович, молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Терець Марія Іванівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. S.V. Zhuravsky, M.T. Kartel, Yu.O. Tarasenko, S. Villar-Rodil, G. Dobos, A. Toth, J. Tuscon, K. Laszlo. N-containing carbons from styrene-divinylbenzene copolymer by urea treatment // Appl. Surf. Sci. – 2012. –V.258, N7. – P.2410–2415.

2. Е.А. Ковальская, Н.Т. Картель, Г.П. Приходько, Ю.И. Семенцов. Физико-химические основы методов очистки углеродных нанотрубок (обзор) // Химия, физика и технология поверхности. – 2012. – Т.3, №1. – С.20–44.

3. Є.О. Ковальська, Ю.І. Семенцов, М.Т. Картель, Г.П. Приходько. Синтез каталізаторів росту вуглецевих нанотрубок та тестування їхньої ефективності // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, №3. – С.335–340.

4. Н.Т. Картель, Л.В. Иванов, О.А. Нардид, Я.О. Черкашина, А.В. Козлов, С.В. Репина. Оценка действия углеродных нанотрубок на митохондриальную активность клеток тканей различных органов методом спиновых зондов // Доповіді НАН України. – 2012. – №3. – С.138–144.

5. К.В. Войтко, О.М. Бакалінська, Д.Б. Наседкін, Б.Б. Паляниця, Ю.В. Плюто, М.Т. Картель . Уреазоподібні властивості нанорозмірних вуглецевих матеріалів // Наукові записки НаУКМА. Хімічні науки і технології. – 2012. – Т. 131. – С.3–11.

6. Л.В. Иванов, Н.Т. Картель, О.А. Нардид. Детектирование взаимодействия углеродных нанотрубок с липосомами методом спиновых зондов // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.301–305.

7. Л.В. Иванов, Н.Т. Картель, М.Й. Крамар, Н.Д. Колбун. Комбинированное влияние углеродных нанотрубок и КВЧ-излучения на сперматозоиды мужчин в норме и патологии // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.316–327.

8. Ю.І. Семенцов, Г.П. Приходько, М.Т. Картель, С.М. Махно, Ю.Є. Грабовський, О.М. Алексєєв, Т.М. Пінчук-Ругаль. Композити поліпропілен-вуглецеві нанотрубки: структурні особливості, фізико-хімічні властивості // Сб. Поверхность. – 2012. – Вып. 4(19). – С.203–212.

9. О.М. Гаркуша, С.М. Махно, Г.П. Приходько, Ю.І. Семенцов, М.Т. Картель. Структурні особливості та властивості полімерних нанокомпозитів при низьких концентраціях наповнювача // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т.1, №1. – С.103–110.

10. M.T. Kartel, L.V. Ivanov, S.N. Kovalenko, V.P. Tereschenko. Carbon nanotubes: biorisks and biodefence // In: Biodefence. NATO Science for Peace and Security Series A: Chemistry and Biology / Eds. S.Mikhalovsky and A.Khajibaev. – Springer Science+Business Media B.V., 2011. – P.11–22.

11. Yu. Sementsov, G. Prikhod’ko, M. Kartel, M. Tsebrenko, T. Aleksyeyeva, N. Ulyanchych. Carbon nanotubes filled composite materials // In.: Carbon Nanomaterials in Clean Energy Hydrogen Systems – II. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security 2. –Springer Science+Business Media B.V., 2011. – P.183–195.

12. Н.Т. Картель. Химические основы получения и особенности наноструктуры пор синтетических активных углей // В кн.: Адсорбция, адсорбенты и адсорбционные процессы в нанопористых материалах. – Москва: Граница, 2011. – С.381–405.

13. Ю.В. Савельев, Н.Т. Картель. Синтез и свойства блочных и пенных композитов «полиуретан/нанопористый углерод» // В кн.: Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии / Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. – Киев: Наукова думка, 2011. – С.140–170.

14. S.R. Sandeman, V.M. Gun’ko, O.M.Bakalinska, C.A. Howell, Yi. Zheng, M.T. Kartel, G.J. Phillips, S.V. Mikhalovsky. Adsorption of anionic and cationic dyes by activated carbons, PVA hydrogels and PVA/AC composite // J. Colloid Interface Sci. – 2011. – V. 358, N2. – P.582–592.

15. K.V. Voitko, R.L.D. Whitby, V.M. Gun’ko, O.M. Bakalinska, M.T. Kartel, K. Laszlo, A.B. Cundy, S.V. Mikhalovsky. Morphological and chemical features of nano and macroscale carbons affecting hydrogen peroxide decomposition in aqueous media // J. Colloid Interf. Sci. – 2011. – V. 361. – P. 29–136.

16. S.Ya. Brichka, I.B. Yanchuk, A.A. Konchits, S.P. Kolesnik, A.V. Efanov, A.V. Brichka, N.T. Kartel. Decoration of carbon nanotubes with cerium (IV) oxide // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2011. – V.2, N1. – P.34–40.

17. M.T. Kartel, V.P. Chernykh, L.V. Ivanov, E.A. Gordienko, S.N. Kovalenko, Yu.I. Gubin, O.A. Nardid, E.I. Smolyaniniva. Mechanisms of the cytotoxicity of carbon nanotubes // Chemistry, Physics and Technology of Surface. - 2011. – V.2, N2. – P.182–189.

18. N.M. Rezanova, M.T. Kartel, Yu.I. Sementsov, G.P. Prikhod’ko, I.A. Melnik, M.V. Tsebrenko. Rheological properties of molten mixtures polypropylene/co-polyamide/CNT // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2011. – V.2, N4. – P.451–455.

19. М.Л. Пятковский, Ю.І. Семенцов, Г.П. Приходько, М.Т. Картель. Природний графіт. Хімічне та електрохімічне очищення // Хімічна промисловість України. – 2011. – №6 (107). – С.17–23.

20. М. Картель, В. Лобанов, М. Гороховатская Курс фізичної хімії (лекції, лабораторний практикум та задачі).- Київ: Інтерсервіс, 2011. – 386 с.

21. В.П. Терещенко, Н.Т. Картель. Медико-биологические эффекты наночастиц: реалии и прогнозы. - Киев: Наукова думка, 2010. – 240 с.

22. Е.А. Ковальская, С.Я. Бричка, Н.Т. Картель, И.Б. Янчук, В. Матолин, М. Ворохта. Влияние нековалентного модифицирования на структурные характеристики многослойных углеродных нанотрубок // Cб. Поверхность. –2010. – Вып. 2 (17). – С.205–213.

 

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

23-24 травня, 2018 Київ 

 

clipboard-list-outlineПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

clipboard-list-outlineПОСТЕРНА СЕСІЯ ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

;

Детальніше...

List of upcoming conferences

Колективний договор

Захист дисертації