small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням

 

Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20» НАН України

 

Згідно з Розпорядженням Президії НАН України від 18.02.05 №104 в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України створено Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20» НАН України.

 

1. Загальні положення

 

 

1.1. Центр колективного користування науковими приладами/обладнання «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20» НАН України (далі - Центр) створено на базі Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з метою найбільш раціонального використання унікального та коштовного наукового обладнання  - мас-спектрометричного комплексу MALDI-TOF Autoflex II LRF20 фірми (Bruker Daltonik GmbH, Німеччина) (далі – Прилад) науковими установами та організаціями НАН України.

1.2. Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України бере на себе зобов’язання забезпечити якісну та надійну роботу придбаного наукового Приладу, його необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України.

 

2. Структура, завдання і організація роботи центру

 

2.1. Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилад перебуває на балансі Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

2.2. Центр входить до складу Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України без статусу юридичної особи. Центр має назву «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20», яка разом з Положенням про центр затверджена Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України.

2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, що обслуговуються кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

2.4. Керівником Центру призначено к.х.н., с.н.с. Лагуту Ірину Валерієвну, наукове керівництво здійсноє заступник директора з наукової роботи, чл.-кор. НАН України Туров Володимир Всеволодович. Загальне керівництво роботою Центру покладено на директора Інституту академіка НАН України Картеля Миколу Тимофійовича.

2.5. Інститут не менше одного на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення хімії НАН України, а також у разі необхідності, перед Kомісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України. У загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом у паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення хімії НАН України та до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України (далі - Комісія).

 

 

3. Порядок надання послуг

 

3.1. Інформація про Центр колективного користування науковими приладами/обладнанням «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20» (тип приладу, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на Приладі, наданому для колективного користування) міститься на web-сторінках Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка та Президії НАН України.

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу у проведенні досліджень на мас-спектрометричному комплексі MALDI-TOF Autoflex II LRF20 (далі - Замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення хімії НАН України свої заявки на кількість годин (з розрахунку 10 хвилин на один мас-спектр без пробопідготовки та 30 хвилин на один мас-спектр з пробопідготовкою), строки та види досліджень, проведення яких потребує використання зазначеного Приладу.

3.3. Бюро Відділення хімії НАН України за поданням директора ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування на мас-спектрометричному комплексі MALDI-TOF Autoflex II LRF20.

3.4. Директор ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України своїм наказом, узгодженим з Бюро відділення хімії НАН України, затверджує графік роботи Центру, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи Інституту і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

3.5. При плануванні часу роботи Центру дирекція керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України від 28.04.04 №322. Для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб Інституту, 3 години надається безкоштовно для замовників – інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години дозволяється надавати для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. При роботі у дві зміни (12 годин робочого часу) встановлюється такий розподіл часу у пропорції 5 : 4 : 3.

3.6. Використання часу роботи Приладу реєструється в журналах встановленої форми.

3.7. Платні послуги з використання Приладу Центру НАН України для потреб установ, підприємств та організацій, які не перебувають у віданні НАН України, надаються згідно з чинним законодавством та за графіком, затвердженим директором ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України. Плата за витратні матеріали, необхідні для підготовки зразків і проведення мас-спектрометричного аналізу, та за надання консультативних послуг визначається із замовниками на договірній основі.

3.8. Інститут забезпечує всі поточні витрати, пов’язані з використанням Приладу, наданого ЦККП НАН України. У разі необхідності проведення ремонтних робіт, їх вартість розподіляється пропорційно робочому часу між замовниками – Інститутами НАН України.

3.9. Замовники забезпечують надання (відшкодування) витратних матеріалів згідно разового циклу робіт, пробопідготовки та амортизаційних витрат.

 

 

4. Зміна базової наукової установи, закриття Центру

 

4.1 У разі недотримання вимог даного типового Положення, неналежної організації роботи Центру з боку базової наукової установи із забезпечення колективного користування обладнанням Центру для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро Відділення хімії НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром обладнання іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

4.2. Комісія розглядає пропозиції Відділення хімії НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.

 

  

Для користувачів центру

 

Обладнання Центру:

 

 

Найменування приладу/обладнання

 

Основні характеристики

Виробник, країна і рік виготовлення

IMG 20210302 123914

Мас-спектрометр Autoflex II LRF20

Часопролітний мас-спектрометр з матрично-активованої лазерної десорбцією / іонізацією (MALDI-TOF / TOF)

Bruker Daltonik GmbH, Німеччина, 2004

Agilent 1260

ВЕРХ Agilent 1260 Infinity II

Високоефективний рідинний хроматограф для препаративної хроматографії

Agilent Technologies, Німеччина, 2020

 

 

Мас-спектрометр Autoflex II LRF20

 

 

Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20 призначений для аналізу іонів у широкому діапазоні m/z; надає детальну і точну інформацію щодо молекулярної маси аналізованої речовини; дозволяє аналізувати широкий спектр молекул, починаючи від менших молекул, таких як ліпіди та пептиди, аж до полімерів та інтактних білків, що перевищують 100 кДа; являється незамінним при аналізі нелетких високомолекулярних сполук (білків, вуглеводів, олігонуклеотидів) та малих молекул (вторинних рослинних метаболітів, фітогормонів, тощо).

 

Основні технічні характеристики Приладу

Діапазон мас

~ 250 кДа (лінійний режим)

~ 6 кДа (режим рефлектрону)

Роздільна здатність

> 4000 @ ПШПВ* (лінійний режим)

> 10000 @ ПШПВ* (режим рефлектрону)

Іонізація (±еВ)

Матрично-активована лазерна десорбція/іонізація (МАЛДІ) – азотний лазер 337 нм

Впускні системи

384 Мікротитрова пластина / мішень

Лазер: азотний, 337 нм

Особливості

Затримка вилучення (ЗВ)

Розпад після джерела (РПД)

Система даних

Windows 2000 SP4

Bruker Compass 1.0, FlexControl 2.2,

FlexAnalysis 2.2 та ліцензія

Вбудований блок вимірювання та управління вакуумом

Переважне використання

Характеризація та ідентифікація білків шляхом картографування мас пептидів

РПД і секвенування пептидів

Реєстрація молекулярних мас низькомолекулярних органічних речовин

* ПШПВ – повна ширина на половині висоти

 

ВЕРХ Agilent 1260 Infinity II

 

Високоефективний рідинний хроматограф хроматограф Agilent 1260 Infinity II застосовується для аналізу здебільшого полярних нелетких сполук. За допомогою приладу можна визначати різні класи біологічно активних речовин: зокрема, вторинні рослинні метаболіти (фенольні сполуки, флавоноїди, антрахінони, сапоніни і.т.д.); фітогормони (ауксини, гібереліни, абсцизова кислота та її похідні, цитокініни та ін.); інші біологічно активні речовини рослинного походження (алкалоїди, сесквітерпенові лактони тощо).

Основні технічні характеристики Приладу

Чотирьохканальний плунжерний насос (до 400 бар) зі швидкістю потоку 0,001-10 мл/хв (крок 0,001 мл/хв) з відділенням для розчинників. Крок регулювання подачі розчинника: 0,001 мл/хв. Діапазон рН елюентів 1…11,5. Об’єм плунжера: 180 мкл.

Вакуумний дегазатор на 4 канали с продуктивністю до 10 мл/хв.

Автосамплер /Блок автоматичного введення проб/ (100 зразків об’ємом до 2 мл) з можливістю добавляти внутрішній стандарт, розбавляти зразок та проводити дериватизацію. Можливий об'єм зразка 0,1…100 мкл. Точність вводу 1% (відносне стандартна похибка для зразка 0,1 мкл).

Термостат колонок (температурний диапазон від 10°С нижче кімнатної до +80°С з кроком 1°). В термостаті вміщуються 3 колонки довжиною до 30 см. Точність підтримки температури ±0,15ºС Термостат оснащено пристроєм для запису та зчитування інформації, що зберігається на ідентифікаційних модулях колонок.

Діодно-матричний детектор (1024 фотодіоди) з діапазоном довжин хвиль 190…950 нм (дискретність 1 нм), з автоматично змінюваною програмованою спектральною шириною щілини (від 1 до 16 нм.) в тому числі в процесі хроматографічного аналізу, з кюветою високого тиску. Детектор має інтегрований фільтр з оксида гольмія для перевірки правильності встановлення довжин хвиль та оснащений системою попереджень про необхідність своєчасної профілактичної заміни джерела світла. Рівень шуму при роботі спектрофотометричного детектора 0,6×10-5 одиниці оптичної густини.

Програмне забезпечення Agilent OpenLAB CDS

 

 

Умови користування послугами Центру

 

1. Користуватися послугами Центру мають право наукові співробітники установ і організацій НАН України, які мають відповідну кваліфікацію і досвід роботи на аналогічних приладах.

2. Наукові організації та установи НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень у Центрі, за 1-2 місяці до встановлених вище термінів (див. п. 3.2) подають керівнику/відповідальному виконавцю Центру заявку встановленого зразку з обґрунтуванням наукової проблематики та описом типу і класу сполук, що будуть аналізуватись, вказують кількість зразків.

3. Замовник та Виконавець укладають угоду про проведення робіт на приладах/обладнанні Центру.

4. Надання (відшкодування) витратних матеріалів для разового циклу робіт, пробопідготовки та амортизаційних витрат забезпечуються замовниками.

5. Для зручності колективного користування та оптимального використання приладів/обладнання і раціональної організації робочого часу працівників Центру «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20», встановлено наступний розпорядок роботи Центру –вівторок – з 9.00 до 18.00 та четвер з 9.00 до 17.00; обідня перерва з 13.00 до 14.00. Замовники можуть здійснювати моніторинг розподілу робочого часу проведення запланованих досліджень з використанням приладів/обладнання Центру через електронний календар, розміщений на веб-сторінці Центу.

6. Замовники зобов’язані у друкованих роботах, в яких наводяться результати досліджень, виконаних на обладнанні ЦККП «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20» НАН України, посилатися на те, де і в який спосіб було одержано дані та на загальному рівні дотримуватись авторських прав.

7. Для установ замовників, які не підпорядковані НАН України, обладнання ЦККП «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20» може бути надане у платне користування згідно чинного законодавства України. Плата за витратні матеріали, необхідні для підготовки зразків та проведення мас-спектрометричного аналізу визначається із замовниками на договірній основі.

8. Організації та наукові співробітники, які беруть участь у роботі та користуються послугами Центру, зобов'язані: дотримуватися Положення про Центр «Мас-спектрометричний комплекс з лазерною десорбцією/іонізацією MALDI-TOF Autoflex II LRF20» НАН України; виконувати вимоги керівника Центру та уповноважених ним осіб з питань організації робіт та їх техніки безпеки.

 

 

Контакти

 

Керівник Центру:

Лагута Ірина Валеріївна, в.о. завідувача лабораторії, к.х.н., с.н.с., тел.: (044) 422-96-66, 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наукове керівниство здійснює Туров Володимир Всеволодович, заступник директора з наукової роботи, чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф.

тел.: (044) 424 94 62, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Відповідальні виконавці:

Кузема Павло Олександрович, к.х.н., с.н.с., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

Севериновська Ольга Валеріївна, к.х.н., с.н.с., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

Ставинська Оксана Миколаївна, к.х.н., с.н.с., e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фесенко Тетяна Вікторівна, к.х.н., н.с.. e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

 

Контактна інформація:

Поштова адреса: вул. Генерала Наумова, 17, м. Київ, 03164, Україна

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Тел./факс: +380 (44) 424 94 56 / факс+38(044) 424 35 67.

 

Contact us

Your message has been sent sucessfully

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новини

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Детальніше...

 

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 році 

 

Детальніше...

 

 На сайті SCImago Journal & Country Rank оновлено рейтинги періодичних видань

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

і

семінар

«ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬ ТА НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕНІВ ЛЮДИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»

(міжнаціональний дослідницький проєкт G5798 «Працюючий у реальному часі сенсор на основі наночастинок для визначення сибірської язви та туберкульозу» за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки")

 

 

19-20 жовтня, 2022 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM 

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (19 жовтня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (20 жовтня)

38967Photo

 

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)