small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Вчена рада Інституту

 

Склад Вченої ради затверджено рішенням
Бюро Відділення хімії НАН України
від 24.01.2020 р.
(протокол № 1, § 7, п. 2)

акад. НАН України Картель М.Т. (голова)

 

чл.-кор. НАН Украъни Туров В.В. (заст. голови)

 

к.х.н. Дацюк А.М. (секретар)

 

д.х.н.,  проф. Бєлякова Л.О.

 

к.х.н., с.н.с. Борисенко М.В.

 

д.х.н., с.н.с. Власова Н.М.

 

д.х.н., с.н.с. Воронін Є.П.

 

к.ф.-м.н. Гаврилюк О.О.

 

д.фарм.н., проф. Геращенко І.І.

 

д.ф.-м.н., проф. Горбик П.П.

 

д.ф.-м.н. Горєлов Б.М.

 

д.х.н.,  проф. Гунько В.М.

 

к.х.н. Дударко О.Ф.

 

д.х.н.,  проф. Єременко Г.М.

 

к.х.н., с.н.с. Кулик Т.В.

 

к.х.н., с.н.с. Лагута І.В.

 

д.х.н., с.н.с.  Лобанов В.В.

 

к.ф.-м.н., с.н.с. Махно С.М.

 

Мельничук В.С.

  

д.ф.-м.н., проф. Покутній С.І.

 

д.ф.-м.н., проф.  Розенбаум В.М.

 

к.ф.-м.н., с.н.с. Семенцов Ю.І.

 

д.ф.-м.н., с.н.с. Семчук О.Ю.

 

к.х.н., с.н.с.  Смірнова Н.П.

 

д.х.н.,  проф. Тарасенко Ю.О.

 

д.х.н.,  проф. Тьортих В.А.

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України

Олексія Олексійовича Чуйка

 

 

21-22 жовтня, 2020 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

clipboard-list-outlineПОСТЕРНА СЕСІЯ ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (21 жовтня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (22 жовтня)

clipboard-list-outlineO.O.Chuiko

 

Детальніше...

List of upcoming conferences