small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Горбик Петро Петрович

 

 

 

 

 

доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач відділу наноматеріалів

 

 

Телефон: + 38 (044) 424 12 35

Факс: + 38 (044) 424 35 67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 1986 року.

Академік Академії технологічних наук України.

Член Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, член наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій"; Наукової ради Відділення хімії НАН України з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», секції «Фізика наноструктурних систем» міжвідомчої Наукової ради з проблеми «Фізика твердого тіла» НАН і МОН України, секції “Загальна фізика” Наукової ради Міністерства освіти і науки України, редколегій журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні», наукових збірников «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології», «Поверхность», «Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова», заступник голови спецради Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, член спецради Д 26.168.02 в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

 

Наукові інтереси: фундаментальні властивості нанорозмірних твердотільних нерівноважно-конденсованих, структурно-неоднорідних, кластерно-зібраних, корелюючих багатокомпонентних систем на основі активних діелектриків, напівпровідників, високотемпературних надпровідників, речовин з фазовими переходами типу напівпровідник-метал та діелектрик-суперіонік, полімерів, їх взаємодія з електромагнітними випромінюваннями та іншими фізичними полями; спрямована організація приповерхневого шару, збірка та молекулярний дизайн поверхні багаторівневих наносистем і поліфункціональних нанокомпозитів з ієрархічною архітектурою.

 

Освіта:

1974 р. – закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

1975-1979 рр. – навчання в аспірантурі Інституту напівпровідників АН УРСР

1982 р. – кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика напівпровідників і діелектриків» (дисертація на тему «Исследование свойств гетеропереходов сульфид меди-твердый раствор системы ZnS-CdS»)

1992 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «хімія, фізика і технологія поверхні»

1993 р. – доктор фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика твердого тіла» (дисертація на тему «Структурно-неоднородные системы с функциональными свойствами»)

2001 р. – професор зі спеціальності «фізика і хімія поверхні».

 

Нагороди:

1983 р. – медаль «В честь 1500-річчя Києва»

2007 р. – Державна премія України в галузі науки та техніки.

 

Науковий доробок: автор близько 650 наукових праць, із яких 9 книг, понад 350 статей, близько 45 авторських свідоцтв та патентів, серія актуальних наукових оглядів, 4 навчально-методичні видання для студентів на електронних та паперових носіях, підготував 11 кандидатів фізико-математичних та хімічних наук.

 

Вибрані праці:

1. Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур. В 2 т. / Под ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика. - Киев: Наукова думка, 2007. - 866 с.

2. Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications. / Еds. A.P. Shpak, P.P. Gorbyk.- Springer, 2009. - 420 р.

3. Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии. / Под редакцией А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. // Составители П.П. Горбик, В.В. Туров. - Киев: Наукова думка, 2011. - 444 с.

4. П.П. Горбик, С.В. Горобець, М.П. Турелик, В.Ф. Чехун, А.П. Шпак. Біофункціоналізація наноматеріалів і нанокомпозитів. Навчальний посібник. - Київ: Наукова думка, 2011. - 293 с.

5. П.П. Горбик, М.П. Турелик, С.В. Горобець, О.Ю. Горобець, І.В. Дем’яненко. Біофункціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити: наукові основи та напрями застосування. Навчальний посібник (електронне видання НМУ № Е 12/13-090). - Київ: НТТУ (КПІ), 2013. - 480 с.

6. Б.Є. Патон, П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, М.В. Абрамов, О.А. Васильєва, В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова. Магнітна протипухлинна рідина // Патент України на корисну модель № 78473 25.03.2013 р

Новини


 

Шановні наукові співробітники!


За попереднім узгодженням з Відділенням хімії НАН України, враховуючи терміни, визначені законодавством для проведення керівників державних наукових установ, 02 липня 2024 року відбудуться вибори директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.


Згідно з порядком проведення виборів, участь у виборах можуть брати усі наукові працівники, незважаючи на відпустки, декретні відпустки, відпустки за свій рахунок і т.п.

Голосувати можна і під час лікарняного, якщо стан вашого здоров'я дозволяє це.


Онлайн голосування на виборах директора законодавство НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, тобто участь у голосуванні можна взяти лише особисто, будучи присутнім 02.07.2024 року в Інституті.


Зважаючи на літній період, потенційні ваші відпустки, адміністрація Інституту просить спланувати свій час так, щоб ви 02.07.2024 року могли забезпечити кворум та взяти участь у виборах директора.


Детальніше...

Щиро вітаємо наших співробітників Золотаренка Анатолія Дмитровича і Золотаренка Олександра Дмитровича з нагородженням медалі «За працю і звитягу». Зичимо подальших професійних успіхів на благо науки і України.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №338/2024

https://www.president.gov.ua/documents/3382024-50873 

Детальніше...

 

Вибори директора Інституту!

 

18 квітня 2024 р. Національна академія наук України, відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посади директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (відповідно до постанови Президії НАН України «Про проведення виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України» від 17.04.2024 № 158.

 

Детальніше...

Шановні колеги!

Колектив Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України щиро вітає завідувача відділу наноматеріалів, доктора фізико-математичних наук, професора ГОРБИКА Петра Петровича з його обранням в член-кореспонденти НАН України за спеціальністю "хімія функціональних матеріалів" (вибори відбулися 22.04.2024, затвердження - сьогодні, 25.04.2024).

 

Зичимо Петру Петровичу подальших успіхів в його роботі, нових здобутків та вагомих внесків в розвиток вітчизняної і світової науки!

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
  • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (29 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (30 травня)

clipboard-list-outlineZoom invitation link
 

Інструкція Zoom Інструкція Zoom

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Інструкція Discord Інструкція Discord

38967Photo

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць