small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Горбик Петро Петрович

 

 

 

 

 

доктор фізико-математичних наук, професор

завідувач відділу наноматеріалів

 

 

Телефон: + 38 (044) 424 12 35

Факс: + 38 (044) 424 35 67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Працює в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України з 1986 року.

Академік Академії технологічних наук України.

Член Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, член наукової ради цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій"; Наукової ради Відділення хімії НАН України з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», секції «Фізика наноструктурних систем» міжвідомчої Наукової ради з проблеми «Фізика твердого тіла» НАН і МОН України, секції “Загальна фізика” Наукової ради Міністерства освіти і науки України, редколегій журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні», наукових збірников «Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології», «Поверхность», «Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова», заступник голови спецради Д 26.210.01 в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, член спецради Д 26.168.02 в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

 

Наукові інтереси: фундаментальні властивості нанорозмірних твердотільних нерівноважно-конденсованих, структурно-неоднорідних, кластерно-зібраних, корелюючих багатокомпонентних систем на основі активних діелектриків, напівпровідників, високотемпературних надпровідників, речовин з фазовими переходами типу напівпровідник-метал та діелектрик-суперіонік, полімерів, їх взаємодія з електромагнітними випромінюваннями та іншими фізичними полями; спрямована організація приповерхневого шару, збірка та молекулярний дизайн поверхні багаторівневих наносистем і поліфункціональних нанокомпозитів з ієрархічною архітектурою.

 

Освіта:

1974 р. – закінчив фізичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка

1975-1979 рр. – навчання в аспірантурі Інституту напівпровідників АН УРСР

1982 р. – кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика напівпровідників і діелектриків» (дисертація на тему «Исследование свойств гетеропереходов сульфид меди-твердый раствор системы ZnS-CdS»)

1992 р. – старший науковий співробітник зі спеціальності «хімія, фізика і технологія поверхні»

1993 р. – доктор фізико-математичних наук зі спеціальності «фізика твердого тіла» (дисертація на тему «Структурно-неоднородные системы с функциональными свойствами»)

2001 р. – професор зі спеціальності «фізика і хімія поверхні».

 

Нагороди:

1983 р. – медаль «В честь 1500-річчя Києва»

2007 р. – Державна премія України в галузі науки та техніки.

 

Науковий доробок: автор близько 650 наукових праць, із яких 9 книг, понад 350 статей, близько 45 авторських свідоцтв та патентів, серія актуальних наукових оглядів, 4 навчально-методичні видання для студентів на електронних та паперових носіях, підготував 11 кандидатів фізико-математичних та хімічних наук.

 

Вибрані праці:

1. Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур. В 2 т. / Под ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика. - Киев: Наукова думка, 2007. - 866 с.

2. Nanomaterials and Supramolecular Structures: Physics, Chemistry, and Applications. / Еds. A.P. Shpak, P.P. Gorbyk.- Springer, 2009. - 420 р.

3. Наноматериалы и нанокомпозиты в медицине, биологии, экологии. / Под редакцией А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна. // Составители П.П. Горбик, В.В. Туров. - Киев: Наукова думка, 2011. - 444 с.

4. П.П. Горбик, С.В. Горобець, М.П. Турелик, В.Ф. Чехун, А.П. Шпак. Біофункціоналізація наноматеріалів і нанокомпозитів. Навчальний посібник. - Київ: Наукова думка, 2011. - 293 с.

5. П.П. Горбик, М.П. Турелик, С.В. Горобець, О.Ю. Горобець, І.В. Дем’яненко. Біофункціоналізовані наноматеріали і нанокомпозити: наукові основи та напрями застосування. Навчальний посібник (електронне видання НМУ № Е 12/13-090). - Київ: НТТУ (КПІ), 2013. - 480 с.

6. Б.Є. Патон, П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, М.П. Турелик, М.В. Абрамов, О.А. Васильєва, В.Ф. Чехун, Н.Ю. Лук’янова. Магнітна протипухлинна рідина // Патент України на корисну модель № 78473 25.03.2013 р

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.