small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

На сторінці ви можете ознайомитися з авторефератами дисертацій здобувачів, відгуками офіційних опонентів та текстами дисертацій, представлених до захисту.

Інформація доступна для публічного перегляду:
- автореферат дисертацій, опублікований не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
- відгуки офіційних опонентів в електронному вигляді, опубліковані не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації;
- примірник дисертації в електронному вигляді, опублікований не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації, зазначеної в авторефераті дисертації.

Згадані матеріали зберігаються у відкритому доступі на офіційному веб-сайті Інституту протягом трьох місяців з дати видачі диплома доктора філософії або доктора наук.

Розміщення інформації здійснюється відповідно до Наказу МОН від 14.07.2015 р. № 758.

 

Вчений секретар

Діюк Олена Адамівна

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кириллов С.О.

      Патриляк Л.К.

Ткачук Ольга Іванівна

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.

 

Романова Ірина Вікторівна

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Іщенко О.В.

      Власова Н.М.

 
 

Кізюн Олена Валеріївна

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

3.    Відгуки опонентів:

 

      Тарасенко Ю.О.

      Соловйов С.О.

 

Гаврилюк Наталія Афанасіївна

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

3.    Відгуки опонентів:

 

      Бровко О.О.

      Щур Д.В.

 

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 90-річчю від дня народження академіка НАН України

Олексія Олексійовича Чуйка

 

 

21-23 жовтня, 2020 р. Київ 

 

 

Детальніше...

List of upcoming conferences