small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Нагороди та відзнаки вчених Інституту

Премії

Державна премія УРСР в галузі науки і техніки

1972 р. – Чуйко О.О., Тьортих В.А., Хабер М.В. (у складі авторського колективу за науково–технологічну розробку і впровадження у виробництво дисперсних кремнеземів з хімічно модифікованою поверхнею і їх застосування як загусників мастильних матеріалів )

1988 р. – Дякін В.В. (у складі авторського колективу) (закрита тема).

 

Державна премія України в галузі науки і техніки

1992 р. – Миронюк І.Ф., Хома М.І., Бєляков В.С., Сушко Р.В. (у складі авторського колективу за розробку та впровадження екологічно чистих потокових технологій прискореного виробництва харчових напоїв на основі використання нових препаратів діоксиду кремнію )

1997 р. – Усенко Ю.Д. (у складі авторського колективу за цикл наукових праць «Наукова розробка та створення системи пульмонологічної допомоги в Україні»)

2007 р. – Горбик П.П., Малашенков С.П. (у складі авторського колективу) (закрита тема)

2016 р. - Туров В.В. (у складі авторського колективу за цикл робіт «Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему»).

2018 р. - Гунько В.М., Тарасенко Ю.О.  (у складі авторського колективу за цикл наукових праць "Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів")

 

Премія Президента України для молодих вчених

2001 р. – Лагута І.В., Гузенко Н.В., Гончарук О.В., Старух Г.М. (за цикл робіт «Створення матеріалів із заданими фізико-хімічними властивостями на основі нанорозмірних гетерогенних кластернозібраних систем»)

2009 р. – Ругаль А.О., Турова А.А., Керусь С.В. (за цикл наукових праць «Кластерна структура води як основа біоактивності нанокомпозитів, що включають високодисперсні оксиди, біополімерні молекули та клітини»)

2015 р. - Пилипчук Є.В., Сторожук Л.П., Турелик М.П. (за цикл наукових праць "Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення")

2018 р. - Гаврилюк О.О. (у складі авторського колективу за цикл робіт "Лазерне відпалювання нестехіометричних нанокомпозитних півок на основі кремнію")

 

Премія НАН України для молодих учених

2001 р. – Лагута І.В., Пінчук А.П., Гаркуша О.М. (за роботу «Хімічна фізика поверхні розділу нанорозмірних гетерогенних кластернозібраних систем»)

2002 р. – Дяченко А.Г., Прудіус С.В., Якименко О.А. (за роботу «Синтез та дослідження нанорозмірних оксидних матриць з регульованою структурою та хімією поверхні» )

 

Премія ім. Л.В. Писаржевського НАН України

2002 р. – Чуйко О.О., Огенко В.М., Воронін Є.П. (за цикл наукових праць «Фізико–хімічні процеси у поверхневому шарі оксидних систем і проблеми створення нових функціональних матеріалів»)

2006 р. – Єременко Г.М. (у складі авторського колективу) (за роботу «Розвиток фізико-хімічних основ створення нових високоефективних фото каталітичних та фото електрохімічних систем і процесів»)

 

Премія ім. О.І. Бродського НАН України

2006 р. – Чуйко О.О., Погорєлий В.К., Покровський В.О. (за цикл робіт «Медична хімія нанодисперсного кремнезему»)

 

Премія ім. Л.А. Кульского Відділення хімії НАН України для молодих учених

2006 р. – Цендра О.М. (у складі авторського колективу за цикл робіт «Взаємодія сорбентів з неорганічними кислотами та мікроорганізмами у водних середовищах та їх застосування для очистки води»)

 

Премія "Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву"

2004 р. – Бричка С.Я., Бричка А.В., Котьол Л.Ю. (IV конкурс науково – технічних проектів) (за проект у напрямі «Нові речовини і матеріали»)

2006 р. – Сторожук Л.П. (VI конкурс науково – технічних проектів)(за проект «Очистка крові магнітокерованими адсорбентами»)

 

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у

розбудові України 

2010 р. Мельник І.В. (за особливі досягнення молоді у розбудові України)

 

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки»

1993 р. – Чуйко О.О. ( За значний особистий внесок у соціально – економічний розвиток міста Києва, збагачення національної інтелектуальної та культурної спадщини)

 

Лауреат Міжнародної науково-освітньої програми для вчених та викладачів

(Соросівський професор)

1998 р. – Тьортих В.А.

 

 

Ордени, Медалі

 

Орден Трудового Червоного Прапора

1973 р. – Чуйко О.О.

 

Орден «Знак Пошани»

1980 р. – Чуйко О.О.

1986 р. – Огенко В.М.

 

Орден «За заслуги» III ст.

2000 р. – Чуйко О.О.

 

Медаль НАН України

2008 р. – Гунько В.М. («За професійні здобутки»)

2008 р. – Туров В.В. («За підготовку наукової зміни»)

2008 р. – Покровський В.О. (Пам’ятна медаль «90 років Національній академії наук України»)

2011 р. – Бєлякова Л.О. («За підготовку наукової зміни»)

2011 р. – Бєлякова Л.О. (Пам’ятна медаль «90 років Національній академії наук України»)

2011 р. – Покровський В.О. («За професійні здобутки»)

2020 р. - Семчук О.Ю. («За професійні здобутки»)

2020 р. – Лобанов В.В. («За підготовку наукової зміни»)

2020 р. – Горбик П.П. («За підготовку наукової зміни»)

 

Медаль «В пам’ять 1500–років Києва»

1980 р. – Чуйко О.О. 

1982 р. - Воронін Є.П.

1983 р. – Бєлякова Л.О., Горбик П.П., Дубровін І.В.

 

Медаль «Ветеран труда»

1985 р. – Чуйко О.О.

 

Відзнака НАН України для молодих учених „Талант, натхнення, праця”

2011 р. – Дударко О.А. 

 

Відзнака НАН України  „За наукові досягнення”

2018 р. – Гунько В.М.

 

Відзнака НАН України  „За підготовку наукової зміни”

2018 р. – Горбик П.П.

 

Ювілейна відзнака до 100-річчя НАН України

2018 р. – Єременко Г.М., Тарасенко Ю.О.

  

Грамоти

 

Почесна Грамота Верховної Ради України

2004 р. – Огенко В.М.

2018 р. - Тьортих В.А.

 

Почесна Грамота Кабінету Міністрів України

2006 р. – Огенко В.М.

 

Подяка Київського Міського Голови

2005 р. – Горбик П.П., Погорєлий В.К.

 

Грамоти Державної урядової комісії та Прип’ятського міського комітету

Компартії України і виконкому Прип’ятської міської ради народних депутатів

1986 р. – Агаєв І.І., Бакай Е.А.., Бард В.Є., Бондаренко Л.І., Борисенко М.В., Воронін Є.П., Гоменюк В.А., Козирєв Ю.М., Конін К.П., Маніта О.Ф., Матковський О.К., Морєв А.В., Островський Т.Л., Сафро Г.П., Пахлов Є.М., Плюто Ю.В., Юрченко Г.Р., Юхименко В.Д., Чуприн В.А. (за активну участь у роботах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС)

 

Грамота Президента НАН України

2007 р. – Дацюк А.М. (за активну участь в організації та проведенні заходів Першого Всеукраїнського фестивалю науки)

 

Почесна Грамота Президії НАН України

2001 р. – Горбик П.П., Гунько В.М. (за наукові досягнення)

2008 р. – Гречко Л.Г., Єременко Г.М., Тарасенко Ю.О., Павлик Г.Є., Смірнова Н.П. (за наукові досягнення)

2010 р. - Горбик П.П. (за наукові досягнення)

 

Почесна грамота Президії і ЦК профспілки НАН України

2001 р. - Бєлякова Л.О. (за плідну наукову й науково-педагогічну діяльність)

2008 р. – Павлик Г.Є. (за багаторічну плідну працю та з нагоди 90-річчя НАН України)

 

Грамота Відділення хімії НАН України

2009 р. – Сторожук Л.П (за серію наукових робіт «Новітні оксидні функціональні наноматеріали та нанокомпозити для медико – біологічних і технічних застосувань»)

2011 р. - Зуб Ю.Л., Дударко О.А., Борисенко М.В., Гребенюк А.Г., Павлик Г.Є. (з нагоди 25-ї річниці заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України)

 

Подяка Голови Святошинської районної у місті Києві Ради

2008 р. – Павлик Г.Є. ( за сумлінну працю, та з нагоди святкування Дня науки)

 

Диплом Державної служби інтелектуальної власності України Всеукраїнський конкурс «Винахід – 2012» у номінації «Нові речовини та матеріали»

2013 р. – Борисенко Л.І., Борисенко М.В., Картель М.Т. ( у складі авторського колективу за Патент України на винахід, № 99227, 25.07.2012. «Пластичне мастило»).

 

 Гранти, Стипендії

 

Грант Президента України для обдарованої молоді

2003 р. – Дяченко А.Г., Мазуренко Р.В., Філоненко М.М. (за проект «Молодь – сьогодення та майбутнє української науки»)

 

Грант Президента України для молодих вчених

2005 р. – Кузема П.О. (за проект «Кремнеземи регульованої гідрофобності як активні наповнювачі пористих полімерів»)

 

Грант Президента України для підтримки наукових робіт молодих вчених

2007 р. – Дацюк А.М. (за проект «Роль дефектів структури вуглецевих матеріалів у формуванні їх магнітних властивостей»)

2011 р. – Сторожук Л.П., Мудрак І.М., Хуторний С.В. (за проект «Синтез та фізико–хімічні характеристики наносистем спрямованого транспорту для застосування в медицині та біології»)

2015 р. - Пилипчук Є.В. (за проект "Новітні магніточутливі наноматеріали для медичної терапії та діагностики")

 

Грант НАН України для молодих вчених

2003 р. – Дацюк А.М., Саницька О.О., Цендра О.М., Сидоренко І.Г. (за НДР «Теоретичне моделювання в рамках методу функціоналу густини нанотубулярних форм речовини»

2005 р. – Сидоренко І.Г., Дацюк А.М., Теребінська М.І., Саніцька О.О. (за НДР «Розробка каталітичних методів отримання структурованої системи вуглецевих нанотрубок і її використання в якості рецепторного шару сенсорів на вуглеводні бензинової фракції»)

2011 р. – Дударко О.А. (за НДР «Моно- та біфункціональні фосфоровмісні кремнеземи для селективного вилучення з навколишнього середовища іонів важких, рідкісноземельних та радіоактивних металів»)

2013 р. - Роїк Н.В., Трофимчук І.М., Дзязько М.О. (за НДР "Спрямовано модифіковані мезопористі кремнеземи для пролонгованого вивільнення біологічно активних сполук")

2015 р. - Муха Ю.П., Снегір С.В. (за НДР "Фоточутливі композити з пікосекундним оптичним відгуком на основі похідних діарилетенів і наночастинок срібла та золота")

 

Грант DAAD

1998 р. – Зуб Ю.Л. (університет м. Геттінген, Німеччина)

2001 р. – Зуб Ю.Л.( університет м. Геттінген, Німеччина)

2004 р. – Мельник І.В. (“Metalated forms of Nafion dispersed in mesoporous ordered silica of the type MCM-41”)

 

Грант INTAS (ЄС)

1994–1996 рр. – Зуб Ю.Л. (INTAS 94-4612)

1997–1999 рр. – Зуб Ю.Л. (INTAS 96-0978)

2005–2006 рр. – Мельник І.В. (“Functionalized bridged polysilsesquioxanes: synthesis, structure, properties and application”)

 

Грант CAST

1996 р. – Зуб Ю.Л. (університет Флоріди, Гейнсвіл, США)

 

Грант RS

1999 р. – Зуб Ю.Л. (UMIST, Манчестер, Великобританія)

 

Грант CNR-NATO

2000–2001 рр. – Зуб Ю.Л. (університет м. Парма, Італія)

 

Грант  EMSL, США 

2014 - Кулик Т.В. 

 

Стипендія Президента України

2000–2002 рр. – Лагута І.В. Чепелевська Н.В.

2002–2004 рр. – Гузенко Н.В., Дяченко А.Г.

2004–2006 рр. – Бесараб Л.М., Дацюк А.М.

2006–2008 рр. – Корочкова Т.Є., Петрик І.С.

2008–2009 рр. – Каток К.В.

2008–2010 рр. – Роїк. Н.В.

2009–2010 рр. – Березовська І.С.

2009–2011 рр. – Дударко О.А.

2010–2012 рр. – Сторожук Л.П., Сулим І.Я.

2011-2013 рр. - Андрійко Л.С.

2012-2013 рр. - Вітюк Н.В.

2012-2014 рр. - Пилипчук Є.В.

2014-2016 рр. - Дем"яненко Є.М., Войтко К.В., Снегір С.В.

2016-2018 рр. – Гаврилюк О.О., Муха Ю.П., Філоненко О.В., Пилипчук Є.В.

2018р. - Головань А.П.

2018-2019 рр. Войтко К.В.

2018-2020 рр. - Гаврилюк О.О., Муха Ю.П., Сігарьова Н.В.

2019-2021 рр. - Білюк А.А.

2018-2020 рр. - Гаврилюк О.О., Карпенко О.C.

 

Стипендія НАН України

2000–2002 рр. – Гузенко Н.В. Старух Г.М.

2002–2004 рр. – Якименко О.А., Мельник І.В.

2004–2006 рр. – Кузема П.О., Філоненко М.М.

2006–2008 рр. – Сулим І.Я., Севериновська О.В

2008 р. – Ніколайчук А.А.

2008–2009 рр. – Гнатюк Ю.І.

2008–2010 рр. – Ругаль А.О.

2009–2011 рр. – Носач Л.В.

2010-2011 рр. - Вітюк Н.В.

2011-2013 рр. - Галабурда М.В., Головань А. П.

2013-2014 рр. - Швець О.М.

2013-2015 рр. - Погорілий Р.П.

2014-2016 рр. – Хуторний С.В.

2015-2017 рр. – Теребінська М.І.

2016-2018 рр. – Будняк Т.М.

2018-2019 рр. - Снегір С.В.

2018-2020 рр. - Томіна В.М.

2019-2021 рр. - Ткачук О.І.

 

Стипендія Київського міського голови для обдарованої молоді

2006 р. Мельник І.В. (за особистий творчий внесок у розвиток міста)

 

Стипендія Швейцарської Національної наукової фундації

2002 р. – Старух Г.М.

 

Стипендія університету Брайтона

2007–2012 рр. – Коробейник А. В.

 

Стипендія фонду ім. Фулбрайта

2012-2013 рр. – Дударко О.А. ("Synthesis of functionalized hierarchical materials with tailored porosity and surface chemistry as representatives of a new generation of adsorbents")

 

Вишеградська стипендія

2008-2009 рр. - Іващенко Н.А.

2013-2014 рр. - Сулим І.Я. ("Hybrid polydimethylsiloxane - modified silicas materials as protective coatings: structural and hydrophobic–hydrophilic properties")

2014-2015 рр. - М.В. Галабурда ("Development of new approaches for the synthesis of magneto-sensitive nanostructured carbon sorbents")

2014-2015 рр. - Т.М. Будняк (“Development of new effective approaches for synthesis composites based on biopolymer chitosan and natural minerals for concentration of heavy metals for application in water treatment”)

2015-2016 рр. Є.В. Пилипчук ("Development of novel multifunctional theranostic nanocomposites for biomedical application")

2018 р. - Старух Г.М.

2018-2019 р.р. – Носач Л.В.

 

Стипендія посольства Франції в Україні

жовтень-грудень 2015 - Снегір С.В.

 

Стипендія Королівського технологічного Інституту, стокгольм, Швеція

2018 р. - Будняк Т.М. 

 

Нагорода ім. Виговського від Президента Польщі

2018 р. - Сулим І.Я.

 

Стипендія програми обміну між Королівським товариством Канади та НАН України

2019 р. – Носач Л.В.

 

Стипендія програми Вісбі Шведського інституту

2016 - Кулик Т.В.

 

2019-2020 р.р. – Носач Л.В.

 

Стипендія Національної стипендіальної програми Словацької Республіки

2021 р. – Носач Л.В.

 

 

 

 

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
  • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Детальніше...

 

11 березня 2024 року у вестибюлі Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України відбулося відкриття пам’ятної дошки на честь кандидата хімічних наук Андрія Кравченка – наукового співробітника відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, захисника України, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

  

9 березня Андрію Кравченку виповнилося б 43 роки.

 

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць