small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Картель Микола Тимофійович

kartel mt

 

 

 

Вчений у галузі фізичної хімії,

доктор хімічних наук, професор,

академік Національної академії наук України (2012),
лауреат Державної премії УРСР

в галузі науки і техніки (1986).

 

Народився 16 грудня 1948 р. на Київщині  в родині військовослужбовця. В 1966 р. закінчив з золотою медаллю школу в м. Конотопі Сумської області. З 1966 по 1971 р. М.Т. Картель - студент хімічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де одержує диплом з відзнакою та кваліфікацію хіміка за спеціалізацією «радіаційна хімія». Працює в Національній академії наук України з 1971 року (1971-1979 рр. – в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського; 1979-1991 рр. – в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського; 1991-2007 рр. – в Інституті сорбції та проблем ендоекології; з 2008 р. – в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка). 1975 року М.Т. Картель захищає кандидатську дисертацію «Исследование особенностей радиационно-химического синтеза в адсорбированном состоянии», а 1989 р. - докторську дисертацію «Углеродные гемосорбенты на основе синтетических активних углей».

Микола Тимофійович Картель - фахівець в галузі хімії високих енергій, фізикохімії і технології адсорбентів, хімії поверхні та супрамолекулярної хімії. Дослідження вченого охоплюють широке коло питань радіаційної хімії гетерогенних систем, синтезу і вивчення сорбентів, створення та вдосконалення сорбційних технологій і засобів терапії. М.Т. Картель - автор більш ніж 600 наукових праць, в тому числі 3 монографій і понад 90 авторських свідоцтв та патентів. Серед його учнів 11 кандидатів наук.

Перші наукові роботи М.Т. Картеля присвячені вивченню особливостей радіаційно-хімічних ефектів в міжфазному просторі систем “сорбент-газ” та “сорбент-рідина”. Здобуті ним дані стали суттєвим внеском у побудову загальної теорії радіаційно-хімічних перетворень речовин в адсорбованому стані. Зокрема, автором розвинуто нові уявлення про механізм участі поверхні сорбентів в руйнуванні та перебудові адсорбованих молекул. Показано принципову можливість ефективної реалізації радіаційно-хімічного синтезу на поверхні оксидів, зокрема амінокислот, амінів, пептидів тощо.

Більша частина наукових досліджень і розробок М.Т. Картеля пов’язана з вуглецевими адсорбентами, їх практичним використанням, передусім для вирішення завдань медицини та захисту екології. Запропоновано способи тонкого регулювання пористої структури вуглецевого адсорбенту. Вибір різних типів пористих ко-полімерів промислового виробництва дозволяє одержати активне вугілля з певним різновидом пор. Розроблено оригінальні методи введення у поверхневий шар синтетичних вуглецевих адсорбентів функціональних груп, які виявляють високу реакційну здатність до речовин з біологічною активністю, комплексоутворюючу активність до іонів важких металів та радіонуклідів, а також формують задані сорбційні, каталітичні та електрохімічні властивості отримуваного активованого вугілля.

За активної участі М.Т. Картеля розроблено і впроваджено технології дослідно-промислового та промислового виробництва синтетичного вугілля марок СКН, СКС, СКАН, різновидів кісточкового вугілля марки КАУ, а також сумісних з кров’ю вуглецевих гемосорбентів. М.Т. Картель зробив безпосередній внесок у налагодження дослідно-промислового виробництва вуглецевих ентеросорбентів «Ентеросорбент СКН» та «Карбовіт», запропонував технологію приготування комбінованих (карбомінеральних та карбополіцукридних) ентеросорбентів «Ультрасорб» і «Карбоксикам» для вилучення з організму радіоізотопів цезію, стронцію, трансуранових елементів та іонів важких металів.

В 1986 р. роботи М.Т. Картеля з синтезу та застосуванню сорбентів медичного призначення відзначено Державною премією УРСР в галузі науки і техніки.

Роботи в напрямі використання природних ресурсів для одержання високоякісних типів активного вугілля відмічено в 1998 р. Премією президентів Національних академій Білорусі, Молдови та України.

В 2000 р. М.Т. Картеля обирають членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «фізична хімія».

М.Т. Картель проводить насичену науково-організаційну роботу як член редколегій наукових журналів «Эфферентная медицина» (Росія), «Химия и технология воды», «Украинский химический журнал», голова експертної ради з хімічних наук ВАК України (тепер департамент атестації кадрів МОН України), член експертної ради Комітету з присудження Премій Президента України для молодих учених, багатьох наукових і проблемних рад з питань сорбентів та медичних препаратів, в тому числі Міжнародного адсорбційного товариства (IAS), Європейської карбонової асоціації (ЕСА), Наукової ради РАН з адсорбції та хроматографії. Він провів значну організаційну роботу по створенню в 1991 р. Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України і протягом 17 років працював на посаді заступника директора з наукової роботи цього Інституту.

М.Т. Картель активно займається підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації та педагогічною роботою. Тривалий час викладав спецкурс «Хімія і технологія адсорбентів» на хіміко-технологічному факультеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», спецкурс «Основи адсорбції» та базовий курс «Фізична хімія» на природничому факультеті Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Наприкінці 2007 року М.Т. Картель був обраний директором Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Очоливши Інститут і відділ фізико-хімії нанопористих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів, М.Т. Картель активізував дослідження в галузі фізико-хімії поверхневих явищ за участю вуглецевих наноматеріалів. Працює в напрямках технологій синтезу, очищення та збагачення вуглецевих нанотрубок, їх сертифікації, подальшого модифікування та вивчення фізико-хімічних і медико-біологічних властивостей. За його участю в Інституті створено дослідно-промислову установку одержання вуглецевих нанотрубок та нановолокон, відновлено виробництво ентеросорбентів з високодисперсного кремнезему, запропоновано серію комбінованих лікувальних композицій і фітопрепаратів, розпочато випуск дієтичної добавки «Бальзасил».

М.Т. Картель заснував і є головним редактором наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні». Він є також відповідальним редактором збірника наукових праць «Поверхность», головою наукової ради НАН України з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», президентом громадської організації «Асоціація «Карбон» в Україні», академіком і членом бюро Президії Академії технологічних наук України.

В 2012 р. М.Т. Картель обрано академіком НАН України зі спеціальності «хімія» та переобрано директором Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України на новий 5-річний термін.

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

і

семінар

«НАНОСТРУКТУРИ І НАНОМАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

26-27 травня, 2021 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (26 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (27 травня)

38967Photo

  

Детальніше...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.