small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Картель Микола Тимофійович

kartel mt

 

 

 

Вчений у галузі фізичної хімії,

доктор хімічних наук, професор,

академік Національної академії наук України (2012),
лауреат Державної премії УРСР

в галузі науки і техніки (1986).

 

Народився 16 грудня 1948 р. на Київщині  в родині військовослужбовця. В 1966 р. закінчив з золотою медаллю школу в м. Конотопі Сумської області. З 1966 по 1971 р. М.Т. Картель - студент хімічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де одержує диплом з відзнакою та кваліфікацію хіміка за спеціалізацією «радіаційна хімія». Працює в Національній академії наук України з 1971 року (1971-1979 рр. – в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського; 1979-1991 рр. – в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського; 1991-2007 рр. – в Інституті сорбції та проблем ендоекології; з 2008 р. – в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка). 1975 року М.Т. Картель захищає кандидатську дисертацію «Исследование особенностей радиационно-химического синтеза в адсорбированном состоянии», а 1989 р. - докторську дисертацію «Углеродные гемосорбенты на основе синтетических активних углей».

Микола Тимофійович Картель - фахівець в галузі хімії високих енергій, фізикохімії і технології адсорбентів, хімії поверхні та супрамолекулярної хімії. Дослідження вченого охоплюють широке коло питань радіаційної хімії гетерогенних систем, синтезу і вивчення сорбентів, створення та вдосконалення сорбційних технологій і засобів терапії. М.Т. Картель - автор більш ніж 600 наукових праць, в тому числі 3 монографій і понад 90 авторських свідоцтв та патентів. Серед його учнів 11 кандидатів наук.

Перші наукові роботи М.Т. Картеля присвячені вивченню особливостей радіаційно-хімічних ефектів в міжфазному просторі систем “сорбент-газ” та “сорбент-рідина”. Здобуті ним дані стали суттєвим внеском у побудову загальної теорії радіаційно-хімічних перетворень речовин в адсорбованому стані. Зокрема, автором розвинуто нові уявлення про механізм участі поверхні сорбентів в руйнуванні та перебудові адсорбованих молекул. Показано принципову можливість ефективної реалізації радіаційно-хімічного синтезу на поверхні оксидів, зокрема амінокислот, амінів, пептидів тощо.

Більша частина наукових досліджень і розробок М.Т. Картеля пов’язана з вуглецевими адсорбентами, їх практичним використанням, передусім для вирішення завдань медицини та захисту екології. Запропоновано способи тонкого регулювання пористої структури вуглецевого адсорбенту. Вибір різних типів пористих ко-полімерів промислового виробництва дозволяє одержати активне вугілля з певним різновидом пор. Розроблено оригінальні методи введення у поверхневий шар синтетичних вуглецевих адсорбентів функціональних груп, які виявляють високу реакційну здатність до речовин з біологічною активністю, комплексоутворюючу активність до іонів важких металів та радіонуклідів, а також формують задані сорбційні, каталітичні та електрохімічні властивості отримуваного активованого вугілля.

За активної участі М.Т. Картеля розроблено і впроваджено технології дослідно-промислового та промислового виробництва синтетичного вугілля марок СКН, СКС, СКАН, різновидів кісточкового вугілля марки КАУ, а також сумісних з кров’ю вуглецевих гемосорбентів. М.Т. Картель зробив безпосередній внесок у налагодження дослідно-промислового виробництва вуглецевих ентеросорбентів «Ентеросорбент СКН» та «Карбовіт», запропонував технологію приготування комбінованих (карбомінеральних та карбополіцукридних) ентеросорбентів «Ультрасорб» і «Карбоксикам» для вилучення з організму радіоізотопів цезію, стронцію, трансуранових елементів та іонів важких металів.

В 1986 р. роботи М.Т. Картеля з синтезу та застосуванню сорбентів медичного призначення відзначено Державною премією УРСР в галузі науки і техніки.

Роботи в напрямі використання природних ресурсів для одержання високоякісних типів активного вугілля відмічено в 1998 р. Премією президентів Національних академій Білорусі, Молдови та України.

В 2000 р. М.Т. Картеля обирають членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «фізична хімія».

М.Т. Картель проводить насичену науково-організаційну роботу як член редколегій наукових журналів «Эфферентная медицина» (Росія), «Химия и технология воды», «Украинский химический журнал», голова експертної ради з хімічних наук ВАК України (тепер департамент атестації кадрів МОН України), член експертної ради Комітету з присудження Премій Президента України для молодих учених, багатьох наукових і проблемних рад з питань сорбентів та медичних препаратів, в тому числі Міжнародного адсорбційного товариства (IAS), Європейської карбонової асоціації (ЕСА), Наукової ради РАН з адсорбції та хроматографії. Він провів значну організаційну роботу по створенню в 1991 р. Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України і протягом 17 років працював на посаді заступника директора з наукової роботи цього Інституту.

М.Т. Картель активно займається підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації та педагогічною роботою. Тривалий час викладав спецкурс «Хімія і технологія адсорбентів» на хіміко-технологічному факультеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», спецкурс «Основи адсорбції» та базовий курс «Фізична хімія» на природничому факультеті Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Наприкінці 2007 року М.Т. Картель був обраний директором Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Очоливши Інститут і відділ фізико-хімії нанопористих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів, М.Т. Картель активізував дослідження в галузі фізико-хімії поверхневих явищ за участю вуглецевих наноматеріалів. Працює в напрямках технологій синтезу, очищення та збагачення вуглецевих нанотрубок, їх сертифікації, подальшого модифікування та вивчення фізико-хімічних і медико-біологічних властивостей. За його участю в Інституті створено дослідно-промислову установку одержання вуглецевих нанотрубок та нановолокон, відновлено виробництво ентеросорбентів з високодисперсного кремнезему, запропоновано серію комбінованих лікувальних композицій і фітопрепаратів, розпочато випуск дієтичної добавки «Бальзасил».

М.Т. Картель заснував і є головним редактором наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні». Він є також відповідальним редактором збірника наукових праць «Поверхность», головою наукової ради НАН України з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», президентом громадської організації «Асоціація «Карбон» в Україні», академіком і членом бюро Президії Академії технологічних наук України.

В 2012 р. М.Т. Картель обрано академіком НАН України зі спеціальності «хімія» та переобрано директором Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України на новий 5-річний термін.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць