small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Картель Микола Тимофійович

kartel mt

 

 

 

Вчений у галузі фізичної хімії,

доктор хімічних наук, професор,

академік Національної академії наук України (2012),
лауреат Державної премії УРСР

в галузі науки і техніки (1986).

 

Народився 16 грудня 1948 р. на Київщині  в родині військовослужбовця. В 1966 р. закінчив з золотою медаллю школу в м. Конотопі Сумської області. З 1966 по 1971 р. М.Т. Картель - студент хімічного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, де одержує диплом з відзнакою та кваліфікацію хіміка за спеціалізацією «радіаційна хімія». Працює в Національній академії наук України з 1971 року (1971-1979 рр. – в Інституті фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського; 1979-1991 рр. – в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського; 1991-2007 рр. – в Інституті сорбції та проблем ендоекології; з 2008 р. – в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка). 1975 року М.Т. Картель захищає кандидатську дисертацію «Исследование особенностей радиационно-химического синтеза в адсорбированном состоянии», а 1989 р. - докторську дисертацію «Углеродные гемосорбенты на основе синтетических активних углей».

Микола Тимофійович Картель - фахівець в галузі хімії високих енергій, фізикохімії і технології адсорбентів, хімії поверхні та супрамолекулярної хімії. Дослідження вченого охоплюють широке коло питань радіаційної хімії гетерогенних систем, синтезу і вивчення сорбентів, створення та вдосконалення сорбційних технологій і засобів терапії. М.Т. Картель - автор більш ніж 600 наукових праць, в тому числі 3 монографій і понад 90 авторських свідоцтв та патентів. Серед його учнів 11 кандидатів наук.

Перші наукові роботи М.Т. Картеля присвячені вивченню особливостей радіаційно-хімічних ефектів в міжфазному просторі систем “сорбент-газ” та “сорбент-рідина”. Здобуті ним дані стали суттєвим внеском у побудову загальної теорії радіаційно-хімічних перетворень речовин в адсорбованому стані. Зокрема, автором розвинуто нові уявлення про механізм участі поверхні сорбентів в руйнуванні та перебудові адсорбованих молекул. Показано принципову можливість ефективної реалізації радіаційно-хімічного синтезу на поверхні оксидів, зокрема амінокислот, амінів, пептидів тощо.

Більша частина наукових досліджень і розробок М.Т. Картеля пов’язана з вуглецевими адсорбентами, їх практичним використанням, передусім для вирішення завдань медицини та захисту екології. Запропоновано способи тонкого регулювання пористої структури вуглецевого адсорбенту. Вибір різних типів пористих ко-полімерів промислового виробництва дозволяє одержати активне вугілля з певним різновидом пор. Розроблено оригінальні методи введення у поверхневий шар синтетичних вуглецевих адсорбентів функціональних груп, які виявляють високу реакційну здатність до речовин з біологічною активністю, комплексоутворюючу активність до іонів важких металів та радіонуклідів, а також формують задані сорбційні, каталітичні та електрохімічні властивості отримуваного активованого вугілля.

За активної участі М.Т. Картеля розроблено і впроваджено технології дослідно-промислового та промислового виробництва синтетичного вугілля марок СКН, СКС, СКАН, різновидів кісточкового вугілля марки КАУ, а також сумісних з кров’ю вуглецевих гемосорбентів. М.Т. Картель зробив безпосередній внесок у налагодження дослідно-промислового виробництва вуглецевих ентеросорбентів «Ентеросорбент СКН» та «Карбовіт», запропонував технологію приготування комбінованих (карбомінеральних та карбополіцукридних) ентеросорбентів «Ультрасорб» і «Карбоксикам» для вилучення з організму радіоізотопів цезію, стронцію, трансуранових елементів та іонів важких металів.

В 1986 р. роботи М.Т. Картеля з синтезу та застосуванню сорбентів медичного призначення відзначено Державною премією УРСР в галузі науки і техніки.

Роботи в напрямі використання природних ресурсів для одержання високоякісних типів активного вугілля відмічено в 1998 р. Премією президентів Національних академій Білорусі, Молдови та України.

В 2000 р. М.Т. Картеля обирають членом-кореспондентом НАН України зі спеціальності «фізична хімія».

М.Т. Картель проводить насичену науково-організаційну роботу як член редколегій наукових журналів «Эфферентная медицина» (Росія), «Химия и технология воды», «Украинский химический журнал», голова експертної ради з хімічних наук ВАК України (тепер департамент атестації кадрів МОН України), член експертної ради Комітету з присудження Премій Президента України для молодих учених, багатьох наукових і проблемних рад з питань сорбентів та медичних препаратів, в тому числі Міжнародного адсорбційного товариства (IAS), Європейської карбонової асоціації (ЕСА), Наукової ради РАН з адсорбції та хроматографії. Він провів значну організаційну роботу по створенню в 1991 р. Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України і протягом 17 років працював на посаді заступника директора з наукової роботи цього Інституту.

М.Т. Картель активно займається підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації та педагогічною роботою. Тривалий час викладав спецкурс «Хімія і технологія адсорбентів» на хіміко-технологічному факультеті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», спецкурс «Основи адсорбції» та базовий курс «Фізична хімія» на природничому факультеті Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Наприкінці 2007 року М.Т. Картель був обраний директором Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. Очоливши Інститут і відділ фізико-хімії нанопористих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів, М.Т. Картель активізував дослідження в галузі фізико-хімії поверхневих явищ за участю вуглецевих наноматеріалів. Працює в напрямках технологій синтезу, очищення та збагачення вуглецевих нанотрубок, їх сертифікації, подальшого модифікування та вивчення фізико-хімічних і медико-біологічних властивостей. За його участю в Інституті створено дослідно-промислову установку одержання вуглецевих нанотрубок та нановолокон, відновлено виробництво ентеросорбентів з високодисперсного кремнезему, запропоновано серію комбінованих лікувальних композицій і фітопрепаратів, розпочато випуск дієтичної добавки «Бальзасил».

М.Т. Картель заснував і є головним редактором наукового журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні». Він є також відповідальним редактором збірника наукових праць «Поверхность», головою наукової ради НАН України з проблеми «Хімія і технологія модифікування поверхні», президентом громадської організації «Асоціація «Карбон» в Україні», академіком і членом бюро Президії Академії технологічних наук України.

В 2012 р. М.Т. Картель обрано академіком НАН України зі спеціальності «хімія» та переобрано директором Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України на новий 5-річний термін.

Новини


 

 

 Про результати виборів

02 липня 2024 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися Збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від заступника директора з наукової роботи Інституту, чл.-кор. НАН України В.В. Турова. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 02 липня 2024 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 123 особи. Загальні Збори наукових працівників виключили на час проведення Зборів 23 працівників зі списків виборців відповідно до їх заяв у зв’язку з перебуванням закордоном. Таким чином, на час проведення виборів фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 100 осіб. На Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 87 осіб, що становить 87%. Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 123 бюлетені, участь в голосуванні взяло 87 наукових працівників, в урні виявлено 87 бюлетенів, залишилося нерозданими 36 бюлетені, які були погашені.

За кандидатуру В.В. Турова проголосувало 82 особи, проти – 5 осіб, недійсних бюлетенів – 0.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 58 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 44 голоси.

Таким чином, ТУРОВ Володимир Всеволодович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Голова Оргкомітету,
 головуючий на Зборах А.М. Дацюк,

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів О.О. Казаков


 


 

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

 


 

 

clipboard-list-outlineОголошення щодо виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 2 липня 2024 року

 

Детальніше...

 

clipboard-list-outlineПрограма кандидата на обрання директором ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.В.Турова

 

Детальніше...

 

Шановні наукові співробітники!


За попереднім узгодженням з Відділенням хімії НАН України, враховуючи терміни, визначені законодавством для проведення керівників державних наукових установ, 02 липня 2024 року відбудуться вибори директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.


Згідно з порядком проведення виборів, участь у виборах можуть брати усі наукові працівники, незважаючи на відпустки, декретні відпустки, відпустки за свій рахунок і т.п.

Голосувати можна і під час лікарняного, якщо стан вашого здоров'я дозволяє це.


Онлайн голосування на виборах директора законодавство НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, тобто участь у голосуванні можна взяти лише особисто, будучи присутнім 02.07.2024 року в Інституті.


Зважаючи на літній період, потенційні ваші відпустки, адміністрація Інституту просить спланувати свій час так, щоб ви 02.07.2024 року могли забезпечити кворум та взяти участь у виборах директора.


Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (29 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (30 травня)

clipboard-list-outlineZoom invitation link
 

Інструкція Zoom Інструкція Zoom

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Інструкція Discord Інструкція Discord

38967Photo

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць