small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ фізики і хімії поверхні наносистем

 semchuk

 

Завідувач відділу
Семчук Олександр Юрійович

доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

 

 

Телефон: 38044 4229697

Факс: 38044 4243567

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 18 спеціалістів, серед них 2 доктори, 12 кандидатів наук і 3 аспіранти. До складу відділу входить лабораторія фотоніки оксидних наносистем (зав. лаб. к.х.н. Смірнова Н. П.). Співробітниками підрозділу опубліковано 1 монографію, окремі глави в 7 колективних монографіях, 300 статей, отримано 9 патентів на винаходи та захищено 1 докторську та 13 кандидатських дисертацій.

 

 

 

 Напрямки досліджень

Теоретичне дослідження теплових ефектів при лазерному розігріві твердих тіл із врахуванням кінцевої швидкості поширення тепла.

Формування (синтез) та дослідження оптоелетронних властивостей нанокомпозитних плівок на основі струмопровідного полімеру 3,4-етилендиоксітіофен (ПЕДОТ)з інкорпорованими неорганічними нанокристалами.

Резонансні та когерентні ефекти квантової електродинаміки в світловому полі, динаміка взаємодіючих квазічастинок в когерентних лазерних полях, структурні перетворення поверхні в полі інтенсивного лазерного випромінювання.

Теоретичне дослідження оптичних і електричних напівпровідникових періодичних структур на поверхні кремнію для використання їх в якості сонячних елементів.

Вивчення процесу самоорганізації фотохромних молекул на поверхні Au (111) та наночастинок золота; розробка наноматеріалів з оптично керованим електричним опором на їх основі.

Вивчення антиоксидантних властивостей екстрактів рослин, ідентифікація компонентів екстрактів, встановлення зв‘язку між складом екстрактів та їх антиоксидантними властивостями; дослідження антиоксидантних властивостей синтетичних флавонолів та їх комплексів з перехідними металами; створення композитів на основі природних/синтетичних антиоксидантів та високодисперсного кремнезему з використанням адсорбційних технологій; синтез та властивості нанорозмірних частинок металів.

 

 

Основні результати за останні роки

Показано, що за допомогою інтенсивного лазерного випромінювання можна проводити мікро- або наноструктурування поверхні напівпровідників. Властивості лазер-індукованих поверхневих періодичних структур залежать від довжини хвилі лазерного випромінювання та абляційних характеристик напівпровідника.

Досліджено залежність спектрів відбивання, пропускання і поглинання від геометричних розмірів періодичних циліндричних кремнієвих нанониток.

Досліджено перемикання терфенілтіазол похідних  діарилетенів самовпорядкованих на поверхні Au(111) під дією світла та локального електричного поля вістря скануючого тунельного мікроскопа (СТМ) при нормальних умовах. Створено моношари молекул діарилетенів у відкритій та закритій формах; продемонстровано перемикання окремих молекул та їх моношару в закриту форму під дією вістря СТМ при напрузі тунелювання  1000 mV. Встановлено, що перемикання молекул локальним електричним полем залежить від їх геометрії на поверхні Au(111) та природи латеральних взаємодій. Продемонстровано колективне перемикання терфенілтіазол похідних  діарилетенів на поверхні Au(111) під дією УФ опромінення.

Запропоновано нові біодеградуючі нетоксичні матриці на основі желатини та високодисперсного кремнезему для створення препаратів з пролонгованою дією. Встановлено, що додавання кремнезему до желатинових матеріалів дозволяє змінювати їх властивості, регулювати швидкість їх розчинення у водному середовищі, уповільнювати десорбцію інкорпорованих біологічно активних сполук.

Встановлено, що екстракти листя магнолій Magnolia sieboldi, Magnoliakobus, Magnoliasoulangeana, Magnoliastellata виявляють високі антиоксидантні властивості, а при додаванні в кремнезем-желатинові матриці суттєво не впливають на їх набухання та розчинення. Встановлено якісний склад екстрактів. На основі виділених екстрактів та кремнезем-желатинових матриць створено біокомпозити, що характеризуються відносно повільним вивільненням антиоксидантів у водне середовище і можуть бути використані при створенні лікарських форм з пролонгованою дією.

Вивчено антиоксидантну активність комплексів Zn(II) та Fe(III) з флавонолами відносно стабільного радикала 2,2-дифеніл-1-пікрилгідразилу. Встановлено, що антиоксидантні властивості вихідних флавонолів та їх комплексів з Zn(II) практично однакові. З‘ясовано, що флавоноли з іонами заліза утворюють більш стійкі комплекси, ніж з іонами цинку. Доведено, що іони заліза можуть заміщувати іони цинку в його комплексі, приводячи до зв‘язування металу-прооксиданту. Комплекси з Fe(III) є потенційними інгібіторами вільних радикалів з активністю, що не перевищує активність вихідних флавонолів.

 

 

 Співробітники відділу

Семчук Олександр Юрійовичдоктор фізико-математичних наук,

завідувач відділу, тел.:+38 (044) 4229697; e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гаврилюк Олександр Олександрович, кандидат фізико-математичних наук, 

старший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4229697,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лагута Ірина Валеріївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4248232; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ставинська Оксана Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел: +38 (044) 4248232; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Фесенко Тетяна Вікторівна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник тел: +38 (044) 4249451; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Золотаренко Олександр Дмитрович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник тел: +38 (044) 4229697

 

Аспіранти

Білюк Анатолій Анатолійович, тел.: +38(044) 4229697; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

Співробітники лабораторії фотоніки оксидних наносистем 

Смірнова Наталія Петрівнакандидат хімічних наук,

завідувач лабораторії, тел.:+38 (044) 4249465; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вітюк Надія Василівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Єременко Ганна Михайлівнадоктор хімічних наук, провідний науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ліннік Оксана Петрівнакандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Муха Юлія Петрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Петрик Ірина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старух Галина Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Добродзій Тетяна Василівна, кандидат фізико-математичних наук,

молодший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 4229698;

 e-mail:

Захаренко Тетяна Миколаївна, провідний інженер, тел.:+38 (044) 4229698; e-mail:

 

  

Публікації останніх років

1. Є.Ф. Венгер, О.Ю.Семчук, О.О.Гаврилюк. Лазер-індуковані наноструктури в твердих тілах. – К.: Академперіодика, 2016. – 236 с.

2. O. V. Pylypova, A. A. Evtukh, P. V. Parfenyuk, I. M. Korobchuk, O. O. Havryliuk, O. Yu. Semchuk. Influence of Si nanowires on solar cell properties: effect of the temperature // Appl. Phys. A. – 2018. – V. 124, N11. – P.773.

3. I. Laguta, O. Stavinskaya, O. Kazakova,·T. Fesenko, S. Brychka. Green synthesis of silver nanoparticles using Stevia leaves extracts / Applied Nanosci. – 2018. – P. 1-11. DOI: 10.1007/s13204-018-0680-5

4. O.O. Gavrylyuk, O.Yu. Semchuk. Formation of periodic structureson the solid surface under laser irradiation // Ukr. J. Phys. 2017. – Vol. 62, No. 1. – P. 20-32.

5. A. Khodko, V. Khomenko, Y. Shynkarenko, O. Mamuta, O. Kapitanchuk, D. Sysoiev, N. Kachalova, T. Huhn, S. Snegir. Ultrafast ring-closing reaction dynamics of a photochromic furan-based difurylethene. // Chem. Phys. Lett. - 2017. - V. 669.-  P. 156–160.

6. P.O. Kuzema, I.V. Laguta, O.N. Stavinskaya, O.A. Kazakova, M.V. Borysenko, T. Lupaşcu, Preparation and characterization of silica-Enoxil nanobiocomposites // Nanoscale Res. Lett. -  2016. -  Vol.11 (1): 68. doi: 10.1186/s11671-016-1287-y

7. I. Laguta, T. Fesenko, O. Stavinskaya, O. Dzjuba, L. Shpak. Antioxidant and antimicrobial properties of Stevia leaves extracts and silver nanoparticles colloids // Сhemistry Journal of Moldova. – 2016. – №2. – P. 46-51.

8. O.O. Gavrylyuk , O.Yu. Semchuk , O.V. Steblova, A.A. Evtukh, L.L. Fedorenko , O.L. Bratus, S.O. Zlobin, M. Karlsteen. Influence of laser annealing on SiOx films properties // Appl. Surf. Sci. – 2015. – V. 336. – Р. 217–221.

9. P.O. Kuzema, O.N. Stavinskaya, I.V. Laguta, O.A. Kazakova. Thermogravimetric study of water affinity of gelatin materials //J Therm Anal Calorim. – 2015. – V. -122. – P.1231–1237.

10. O.O. Gavrylyuk, O.Yu. Semchuk, O.L. Bratus’, A.A. Evtukh, O.V. Steblova, L.L. Fedorenko. Study of thermophysical properties of crystalline and silicon-rich silicon oxide layers // Appl. Surf. Sci. – 2014. – V. 302. – P. 213-215.

11. O.V. Steblova, A.A. Evtukh, O.L. Bratus’, L.L. Fedorenko, M.V. Voitovych, O.S. Lytvyn, O.O. Gavrylyuk, O.Yu. Semchuk Transformation of SiOx films into nanocomposite SiO2(Si) films under thermal and laser annealing // Semicond. Phys. Quantum Electron. Optoelectron. – 2014. – V. 17, № 3.– P. 295–300.

12. S.V. Snegir, P. Yu, F. Maurel, O.L. Kapitanchuk, A.A. Marchenko, E. Lacaze. Switching at the nanoscale: light- and STM-Tip-induced switch of a thiolated diarylethene self-assembly on Au(111) // Langmuir. -2014. – V.30, N 45. P. 13556–13563.

13. І.В. Лагута, О.М. Ставинська Спосіб одержання кремнезем-желатинових матриць. Патент України на корисну модель №94703 від 25.11.2014.

14. O. Stavinskaya, I.V. Laguta, I. Orel. Silica-gelatin composite materials for prolonged desorption of bioactive compounds // Journal of Materials Science (Medžiagotyra) – 2014. – V.20, N 2. - С.171-176.

15. O.N. Stavinskaya, I.V. Laguta, P.O. Kuzema. Effect of highly dispersed silica on water absorption of gelatin materials // Prot. Met.  Phys. Chem.  Surf. - 2011. - V. 47, N 3. - P.302-306.

16. T.V. Fesenko, I.V. Laguta, O.M. Stavinskaya, P.O. Kuzema. Laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometric analysis of some synthetic flavonoids and their complexes with Zn and Fe // Journal of Materials Science (Medžiagotyra) – 2010. - V.16, №3. - С.272-277.

 

 

 

 

Новини

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Детальніше...

 

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 році 

 

Детальніше...

 

 На сайті SCImago Journal & Country Rank оновлено рейтинги періодичних видань

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

і

семінар

«ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬ ТА НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕНІВ ЛЮДИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»

(міжнаціональний дослідницький проєкт G5798 «Працюючий у реальному часі сенсор на основі наночастинок для визначення сибірської язви та туберкульозу» за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки")

 

 

19-20 жовтня, 2022 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM 

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (19 жовтня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (20 жовтня)

38967Photo

 

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)