small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ аморфних і структурно-впорядкованих оксидів

 

 

 

Завідувач відділу

Гунько Володимир Мусійович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 38 (044) 422 96 27
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 11 спеціалістів, серед них 1 доктор, 7 кандидатів наук і 1 аспірант. Співробітниками підрозділу опубліковано 4 книги, окремі глави (33) у колективних монографіях, 35 оглядових статей і понад 700 оригінальних наукових статей, отримано 36 патентів України, США, Німеччини на винаходи, захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

 

Напрями досліджень

Синтез нових оксидних, композитних та біонанокмпозитних матеріалів і модифікування поверхні; визначення морфологічних, структурних та сорбційних характеристик дисперсних і пористих адсорбентів; дослідження властивостей нанокомпозитів і водних дисперсій оксидів, адсорбції полімерів і інших сполук методами ІЧ, діелектричної спектроскопії, термостимульованої деполяризації (ТСД), ТПД-МС, адсорбції, лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС), калориметрії; SAXS, РФА, АСМ, СЕМ, TEM, реології, ЯМР, термогравіметрії, ЯМР-, ДСК- і ТСД-кріопорометрії, ЯМР-релаксометрії, ТГ-термопорометрії, квантової хімії, теорії адсорбції та механізмів реакцій; розробка комп’ютерних методів аналізу даних тощо.

 

Основні результати за останні роки

Визначено вплив структури складних оксидів на їх сорбційні і каталітичні властивості, перебіг фотодекструкції і піролізу органічних і металоорганічних сполук на їх поверхні. Розвинуто уявлення щодо структурної ієрархії нанооксидів, її зміни за різних умов синтезу або під впливом механічної чи термічної активації, середовища і сорбатів. Визначено вплив морфології та хімічної будови нанооксидів на параметри колоїдних систем. Визначено механізми реакції кремнійорганічних сполук з поверхнею кремнезему у газовій фазі та у рідинах з урахуванням сольватації різними розчинниками. Визначено вплив модифікування поверхні нанооксидів кремнійорганічними сполуками на характеристики суспензій в залежності від концентрації модифікатору. Розроблено моделі води, адсорбованої на поверхні кремнезему, складних оксидів, вуглецево-мінеральних сорбентів, нанокомпозитів тощо. Розроблено методи кріопорометрії для аналізу даних ТСД, ДСК і ЯМР спектроскопії та ЯМР-релаксометрії при Т < 273 K та термопорометрії на основі даних термогравіметрії. На основі комплексних досліджень нанооксидів алюмінію, кремнію, титану, цирконію тощо визначено закономірності типу «структура – властивість» щодо рН залежності будови подвійного електричного шару, розподілу частинок за розміром, адсорбції малих молекул і полімерів та іонів важких металів, каталітичної деструкції органічних сполук, дипольної і іонної релаксації структурованої води і адсорбованих полімерів тощо. Розвинуто методологію розрахунків розподілу пор за розмірами при використанні різних моделей пор для індивідуальних, комплексних і гібридних адсорбентів. Для вирішення зв’язаних інтегральних рівнянь розроблено метод самоузгодженої регуляризації з використанням методу максимальної ентропії. Було визначено будову адсорбційних комплексів біомолекул та адсорбційного шару біополімерів на різних адсорбентах, механізми адсорбції і хімічних реакцій на поверхні нанооксидів. Встановлено особливості перебігу хімічних реакцій за участю ряду вітамінів, вуглеводів (моно-, аміно-, олігоцукрів), полікетидів, глікозидів, фенотіазинових антидотів, кумаринів, модифікованих флавоноїдів, хітозану, декстрану на поверхні нанооксидів. Значну частину досліджень виконано разом з колегами з університетів з Любліна (Польща), Ілінойса, Цинцинаті, Нью-Йорка та Акрона (США), Брайтона та Кардіфа (Англія), Афін (Греція), Нансі (Франція), Стокгольма (Швеція), Гангжоу (Китай), Квінсланда (Австралія), Києва (Україна), а також з кількох Інститутів НАН України. Співробітники відділу брали участь у двох проектах 7FP, трьох проектах УНТЦ, кількох білатеральних проектах з Польщею та Китаєм, у проекті НАТО SfP “A novel nanoparticle based real-time sensor for B. anthracis and M. tuberculosis” G5798 (2021-2023) з командами з Cardiff University, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (Італія), та трьома командами з України.

 

Співробітники відділу

Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, завідувач відділу

тел.: + 38 (044) 422 96 27; Факс: + 38 (044) 424 35 67,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрійко Людмила Станіславівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник тел.: + 38 (044) 422 96;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головкова Людмила Петрівна, кандидат хімічних наук, старший

науковий співробітник (0.5 ставки), тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гузенко Наталія Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діхтярук Євген Вікторович, провідний інженер (0.5 ставки), аспірант, + 38 (044) 422 96 31;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Казакова Ольга Олександрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 27;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матковський Олександр Костянтинович, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+38 (044)422 96 27; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ничипорук Юрій Миколайович, молодший науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Носач Людмила Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паєнтко Вікторія Василівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пахлов Євген Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. +38 (044) 422-96-27,  е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. V.M. Gun’ko, V.V. Turov. Nuclear Magnetic Resonance Studies of Interfacial Phenomena. - Boca Raton: CRC Press, 2013. - 1040 p.

2. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.I. Zarko, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. Interfacial phenomena at a surface of individual and complex fumed nanooxides // Adv. Colloid Interface Sci. – 2016. – V. 235. - P. 108–189.

3. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, A.I. Marynin, A.I. Ukrainets, B. Charmas, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. Influence of hydrophobization of fumed oxides on interactions with polar and nonpolar adsorbates // Appl. Surf. Sci. – 2017. – V. 423. – P. 855–868.

4. V.M. Gun'ko, V.V. Turov, T.V. Krupska, E.M. Pakhlov. Behavior of water and methane bound to hydrophilic and hydrophobic nanosilicas and their mixture // Chem. Phys. Lett. – 2017. – V. 690. – P. 25–30.

5. V.M. Gun'ko, I. Savina, S.V. Mikhalovsky. Properties of water bound in hydrogels // Gels. – 2017. – V. 3(37). – P. 1-30.

6. V.M. Gun’ko, T.V. Krupska, L.S. Andriyko, N.Yu. Klymenko, I.V. Siora, O.A. Novikova, A.I. Marynin, A.I. Ukrainets, B. Charmas, S.B. Shekhunova, V.V. Turov. Bonding of doxorubicin to nanosilica and human serum albumin in various media // J. Colloid Interface Sci. – 2018. – V. 513. - P. 809–819.

7. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, Yu.M. Nychiporuk, D.Yu. Balakin, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska. Nanosilica modified by polydimethylsiloxane depolymerized and chemically bound to nanoparticles or physically bound to unmodified or modified surfaces: Structure and interfacial phenomena // J. Colloid Interface Sci. - 2018. – V. 529. P. 273–282.

8. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, T.V. Krupska, B. Charmas, Effect of water content on the characteristics of hydro-compacted nanosilica // Applied Surface Science. – 2018. – V. 459. – P. 171–178.

9. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, A.K. Matkovsky, T.V. Krupska, M.T. Kartel, B. Charmas. Blends of amorphous/crystalline nanoalumina and hydrophobic amorphous nanosilica // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2018. – V. 500. – P. 351–358.

10. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, T.V. Krupska, M.V. Borysenko, M.T. Kartel, B. Charmas, Water interactions with hydrophobic versus hydrophilic nanosilica // Langmuir. – 2018. V. 34. – P. 12145-12153.

11. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, T.V. Krupska, I.S. Protsak, M.V. Borysenko, E.M. Pakhlov. Polymethylsiloxane alone and in composition with nanosilica under various conditions // J. Colloid Interface Sci. – 2019. – V. 541. – P. 213–225.

12. V.M. Gun'ko, V.V. Turov, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, O.K. Matkovsky. Interfacial phenomena at a surface of individual and complex fumed nanooxides // Surface. – 2019. – V. 11 (26). – P. 3-269.

13. V.M. Gun’ko. Atomic charge distribution functions as a tool to analyze electronic structure of molecular and cluster systems // International Journal of Quantum Chemistry. – 2021. – V. 121(14). - e26665.

14. V.M. Gun’ko. Polymer adsorbents vs. functionalized oxides and carbons: particulate morphology and textural and surface characterization // Polymers. – 2021. – V. 13. – 1249.

15. V.M. Gun’ko. Morphological and textural features of various materials composed of porous or nonporous nanoparticles differently packed in secondary structures // Applied Surface Science. – 2021. – V. 569. – 151117 (1-8).

Новини


 

 

 Про результати виборів

02 липня 2024 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися Збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від заступника директора з наукової роботи Інституту, чл.-кор. НАН України В.В. Турова. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 02 липня 2024 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 123 особи. Загальні Збори наукових працівників виключили на час проведення Зборів 23 працівників зі списків виборців відповідно до їх заяв у зв’язку з перебуванням закордоном. Таким чином, на час проведення виборів фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 100 осіб. На Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 87 осіб, що становить 87%. Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 123 бюлетені, участь в голосуванні взяло 87 наукових працівників, в урні виявлено 87 бюлетенів, залишилося нерозданими 36 бюлетені, які були погашені.

За кандидатуру В.В. Турова проголосувало 82 особи, проти – 5 осіб, недійсних бюлетенів – 0.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 58 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 44 голоси.

Таким чином, ТУРОВ Володимир Всеволодович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Голова Оргкомітету,
 головуючий на Зборах А.М. Дацюк,

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів О.О. Казаков


 


 

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

 


 

 

clipboard-list-outlineОголошення щодо виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 2 липня 2024 року

 

Детальніше...

 

clipboard-list-outlineПрограма кандидата на обрання директором ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.В.Турова

 

Детальніше...

 

Шановні наукові співробітники!


За попереднім узгодженням з Відділенням хімії НАН України, враховуючи терміни, визначені законодавством для проведення керівників державних наукових установ, 02 липня 2024 року відбудуться вибори директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.


Згідно з порядком проведення виборів, участь у виборах можуть брати усі наукові працівники, незважаючи на відпустки, декретні відпустки, відпустки за свій рахунок і т.п.

Голосувати можна і під час лікарняного, якщо стан вашого здоров'я дозволяє це.


Онлайн голосування на виборах директора законодавство НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, тобто участь у голосуванні можна взяти лише особисто, будучи присутнім 02.07.2024 року в Інституті.


Зважаючи на літній період, потенційні ваші відпустки, адміністрація Інституту просить спланувати свій час так, щоб ви 02.07.2024 року могли забезпечити кворум та взяти участь у виборах директора.


Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (29 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (30 травня)

clipboard-list-outlineZoom invitation link
 

Інструкція Zoom Інструкція Zoom

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Інструкція Discord Інструкція Discord

38967Photo

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць