small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ аморфних і структурно-впорядкованих оксидів

 

 

 

Завідувач відділу

Гунько Володимир Мусійович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 38 (044) 422 96 27
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 12 спеціалістів, серед них 2 доктори і 7 кандидатів наук. До складу відділу входить лабораторія модифікування поверхні (зав. лаб. д.х.н. Воронін Є.П.). Співробітниками підрозділу опубліковано 4 книги, окремі глави (30) у колективних монографіях, 10 оглядових статей і понад 500 оригінальних наукових статей, отримано 10 патентів на винаходи, захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

 

Напрями досліджень

Синтез нових оксидних матеріалів і модифікування поверхні; визначення структурних характеристик дисперсних і пористих адсорбентів; дослідження властивостей нанокомпозитів і водних дисперсій оксидів, адсорбції полімерів і інших сполук методами ІЧ, діелектричної спектроскопії, термостимульованої деполяризації (ТСД), ТПД-МС, адсорбції, лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС), калоримертрії; реології, ЯМР, термогравіметрії, ЯМР-, ДСК- і ТСД-кріопорометрії, ЯМР-релаксометрії, ТГ-термопорометрії, квантової хімії, теорії адсорбції та механізмів реакцій; розробка комп’ютерних методів аналізу даних тощо.

 

Основні результати за останні роки

Визначено вплив структури складних оксидів на їх адсорбційні і каталітичні властивості, перебіг фотодекструкції і піролізу органічних і металоорганічних сполук на їх поверхні. Розвинуто уявлення щодо структурної ієрархії нанооксидів, її зміни за різних умов синтезу або під впливом механічної чи термічної активації, середовища і адсорбатів. Визначено вплив морфології та хімічної будови нанооксидів на параметри колоїдних систем. Визначено механізми реакції кремнійорганічних сполук з поверхнею кремнезему у газовій фазі та у рідинах з урахуванням сольватації різними розчинниками. Визначено вплив модифікування поверхні нанооксидів кремнійорганічними сполуками на характеристики суспензій в залежності від концентрації модифікатору. Розроблено моделі води, адсорбованої на поверхні кремнезему, складних оксидів, вуглецево-мінеральних сорбентів, нанокомпозитів тощо. Розроблено методи кріопорометрії для аналізу даних ТСД, ДСК і ЯМР спектроскопії та ЯМР-релаксометрії при Т < 273 K та термопорометрії на основі даних термогравіметрії. На основі комплексних досліджень нанооксидів алюмінію, кремнію, титану, цирконію тощо визначено закономірності типу «структура – властивість» щодо рН залежності будови подвійного електричного шару, розподілу частинок за розміром, адсорбції малих молекул і полімерів та іонів важких металів, каталітичної деструкції органічних сполук, дипольної і іонної релаксації структурованої води і адсорбованих полімерів тощо. Розвинуто методологію розрахунків розподілу пор за розмірами при використанні різних моделей пор для індивідуальних, комплексних і гібридних адсорбентів. Для вирішення зв’язаних інтегральних рівнянь розроблено метод самоузгодженої регуляризації з використанням методу максимальної ентропії. Методом ТПД МС було визначено будову адсорбційних комплексів біомолекул та адсорбційного шару біополімерів на різних адсорбентах, механізми адсорбції і хімічних реакцій на поверхні нанооксидів. Встановлено особливості перебігу хімічних реакцій за участю ряду вітамінів, вуглеводів (моно-, аміно-, олігоцукрів), полікетидів, глікозидів, фенотіазинових антидотів, кумаринів, модифікованих флавоноїдів, хітозану, декстрану на поверхні нанооксидів. Значну частину досліджень виконано разом з колегами з університетів з Любліна (Польща), Ілінойса, Цинцинаті і Нью-Йорка (США), Брайтона (Англія), Афін (Греція), Нансі (Франція), Квінсланда (Австралія), Києва (Україна), а також з кількох Інститутів НАН України і РАН (Росія).

 

Співробітники відділу

Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, завідувач відділу

тел.: + 38 (044) 422 96 27; Факс: + 38 (044) 424 35 67,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрійко Людмила Станіславівна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник тел.: + 38 (044) 422 96;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гончарук Олена Владиславівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 43;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Казакова Ольга Олександрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 27;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матковський Олександр Костянтинович, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+38 (044)422 96 27; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ничипорук Юрій Миколайович, молодший науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паєнтко Вікторія Василівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники лабораторії модифікування поверхні

Воронін Євгеній Пилипович, доктор хімічних наук, завідувач лабораторії

тел. + 38 (044) 424-94-63, факс. + 38 (044) 424-35-67,

Габчак Олександра Леонідівна, молодший науковий співробітник

тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гузенко Наталія Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Носач Людмила Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63,

Пахлов Євгеній Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 422-96-27, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. V.M. Gun’ko, O.P. Kozynchenko, S.R. Tennison, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, S.V. Mikhalovsky. Comparative study of nanopores in activated carbons by HRTEM and adsorption methods // Carbon. - 2012. – V.50. – P.3146 –3153.

2. R.L.D. Whitby, V.M. Gun’ko, A. Korobeinyk, R. Busquets, A.B. Cundy, K. László, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, E. Tombácz, I.Y. Toth, K. Kovacs, S.V. Mikhalovsky. Driving forces of conformational changes in single-layer graphene oxide // ACS Nano. – 2012. – V. 6(5). – P.3967–3973. 

3. V.M. Gun’ko, V.V. Turov. Nuclear Magnetic Resonance Studies of Interfacial Phenomena. - New York: Taylor & Francis, 2013. - 1040 p.

4. V.M. Gun’ko, I.N. Savina, S.V. Mikhalovsky. Cryogels: Morphological, structural and adsorption characterization // Adv. Colloid Interface Sci. – 2013. – V.187–188. –P.1–46.

5. N. Kothalawala, J.P. Blitz, V.M. Gun’ko, M. Jaroniec, B. Grabicka, R.F. Semeniuc. Post-synthesis surface modified silicas as adsorbents for heavy metal ion contaminants Cd(II), Cu(II), Cr(III), and Sr(II) in aqueous solutions // J. Colloid Interface Sci. – 2013. – V.392. – P.57–64.

6. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, R.L.D. Whitby, G.P. Prykhod'ko, A.V. Turov, S.V. Mikhalovsky. Interactions of single and multi-layer graphene oxides with water, methane, organic solvents and HCl studied by 1H NMR // Carbon. – 2013. – V.57. – P.191–201.

7. V. V. Turov, V. M. Gun'ko, V. I. Zarko, O. V. Goncharuk, T. V. Krupska, A. V. Turov, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba. Interfacial behavior of n-decane bound to weakly hydrated silica gel and nanosilica over a broad temperature range // Langmuir. – 2013. – V. 29(13). - P. 4303-4314.

8. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, B. Charmas. Confined space effects driving to heterogenization of solutions at the interfaces // Adsorption. - 2013. – V.19. – P.305–321.

9. P.S. Shuttleworth, V.L. Budarin, R.J. White, V.M. Gun’ko, R. Luque, J.H. Clark. Molecular-level understanding of the carbonisation of polysaccharides // Chem. Eur. J. (Chemistry - A European Journal). – 2013. – V.19. – P.9351 – 9357.

10. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.I. Zarko, E.M. Pakhlov, G.P. Prykhod’ko, O.S. Remez, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. High-pressure cryogelation of nanosilica and surface properties of cryosilicas // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2013. – V.436. – P.618-632.

11. V.M. Gun’ko. Modeling of interfacial behavior of water and organics // Journal of Theoretical and Computational Chemistry. – 2013. – V.12(7). – P.1350059-1-24.

12. V.M. Gun'ko. Composite materials: textural characteristics // Applied Surface Sci. – 2014. –V.307. – P.444–454.

13. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.I. Zarko, E.M. Pakhlov, A.K. Matkovsky, O.I. Oranska, B.B. Palyanytsya, O.S. Remez, Y.M. Nychiporuk, Y.G. Ptushinskii, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba. Cryogelation of individual and complex nanooxides under different conditions // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2014. – V.456. – P.261–272.

14. V.М. Gun’ko, V.Ya. Ilkiv, Ya.V. Zaulychnyy, V.І. Zarko, E.M. Pakhlov, М.V. Karpetz. Structural features of fumed silica and alumina alone, blend powders and fumed binary systems // J. Non-Crystal. Solids. – 2014. – V.403. – P.30–37.

15. V.M. Gun’ko, R. Nasiri, S.S. Sazhin. Effects of the surroundings and conformerisation of n-dodecane molecules on evaporation/condensation processes // J. Chem. Phys. – 2015. –V. 142. –P.034502 (1-8).

 

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

і

семінар

«НАНОСТРУКТУРИ І НАНОМАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

26-27 травня, 2021 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (26 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (27 травня)

 

 

Детальніше...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.

 

Муха Юлія Петрівна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Голуб О.А.

      Прилуцький Ю.І.

 

Шаповалова Марина Василівна

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Єременко Г.М.

      Швалагін В.В.