small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ аморфних і структурно-впорядкованих оксидів

 

 

 

Завідувач відділу

Гунько Володимир Мусійович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 38 (044) 422 96 27
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 12 спеціалістів, серед них 2 доктори і 7 кандидатів наук. До складу відділу входить лабораторія модифікування поверхні (зав. лаб. д.х.н. Воронін Є.П.). Співробітниками підрозділу опубліковано 4 книги, окремі глави (30) у колективних монографіях, 10 оглядових статей і понад 500 оригінальних наукових статей, отримано 10 патентів на винаходи, захищено 2 докторські та 10 кандидатських дисертацій.

 

Напрями досліджень

Синтез нових оксидних матеріалів і модифікування поверхні; визначення структурних характеристик дисперсних і пористих адсорбентів; дослідження властивостей нанокомпозитів і водних дисперсій оксидів, адсорбції полімерів і інших сполук методами ІЧ, діелектричної спектроскопії, термостимульованої деполяризації (ТСД), ТПД-МС, адсорбції, лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС), калоримертрії; реології, ЯМР, термогравіметрії, ЯМР-, ДСК- і ТСД-кріопорометрії, ЯМР-релаксометрії, ТГ-термопорометрії, квантової хімії, теорії адсорбції та механізмів реакцій; розробка комп’ютерних методів аналізу даних тощо.

 

Основні результати за останні роки

Визначено вплив структури складних оксидів на їх адсорбційні і каталітичні властивості, перебіг фотодекструкції і піролізу органічних і металоорганічних сполук на їх поверхні. Розвинуто уявлення щодо структурної ієрархії нанооксидів, її зміни за різних умов синтезу або під впливом механічної чи термічної активації, середовища і адсорбатів. Визначено вплив морфології та хімічної будови нанооксидів на параметри колоїдних систем. Визначено механізми реакції кремнійорганічних сполук з поверхнею кремнезему у газовій фазі та у рідинах з урахуванням сольватації різними розчинниками. Визначено вплив модифікування поверхні нанооксидів кремнійорганічними сполуками на характеристики суспензій в залежності від концентрації модифікатору. Розроблено моделі води, адсорбованої на поверхні кремнезему, складних оксидів, вуглецево-мінеральних сорбентів, нанокомпозитів тощо. Розроблено методи кріопорометрії для аналізу даних ТСД, ДСК і ЯМР спектроскопії та ЯМР-релаксометрії при Т < 273 K та термопорометрії на основі даних термогравіметрії. На основі комплексних досліджень нанооксидів алюмінію, кремнію, титану, цирконію тощо визначено закономірності типу «структура – властивість» щодо рН залежності будови подвійного електричного шару, розподілу частинок за розміром, адсорбції малих молекул і полімерів та іонів важких металів, каталітичної деструкції органічних сполук, дипольної і іонної релаксації структурованої води і адсорбованих полімерів тощо. Розвинуто методологію розрахунків розподілу пор за розмірами при використанні різних моделей пор для індивідуальних, комплексних і гібридних адсорбентів. Для вирішення зв’язаних інтегральних рівнянь розроблено метод самоузгодженої регуляризації з використанням методу максимальної ентропії. Методом ТПД МС було визначено будову адсорбційних комплексів біомолекул та адсорбційного шару біополімерів на різних адсорбентах, механізми адсорбції і хімічних реакцій на поверхні нанооксидів. Встановлено особливості перебігу хімічних реакцій за участю ряду вітамінів, вуглеводів (моно-, аміно-, олігоцукрів), полікетидів, глікозидів, фенотіазинових антидотів, кумаринів, модифікованих флавоноїдів, хітозану, декстрану на поверхні нанооксидів. Значну частину досліджень виконано разом з колегами з університетів з Любліна (Польща), Ілінойса, Цинцинаті і Нью-Йорка (США), Брайтона (Англія), Афін (Греція), Нансі (Франція), Квінсланда (Австралія), Києва (Україна), а також з кількох Інститутів НАН України і РАН (Росія).

 

Співробітники відділу

Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, завідувач відділу

тел.: + 38 (044) 422 96 27; Факс: + 38 (044) 424 35 67,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрійко Людмила Станіславівна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник тел.: + 38 (044) 422 96;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гончарук Олена Владиславівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 43;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Казакова Ольга Олександрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 27;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матковський Олександр Костянтинович, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+38 (044)422 96 27; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ничипорук Юрій Миколайович, молодший науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паєнтко Вікторія Василівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники лабораторії модифікування поверхні

Воронін Євгеній Пилипович, доктор хімічних наук, завідувач лабораторії

тел. + 38 (044) 424-94-63, факс. + 38 (044) 424-35-67,

Габчак Олександра Леонідівна, молодший науковий співробітник

тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гузенко Наталія Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Носач Людмила Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63,

Пахлов Євгеній Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 422-96-27, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. V.M. Gun’ko, O.P. Kozynchenko, S.R. Tennison, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, S.V. Mikhalovsky. Comparative study of nanopores in activated carbons by HRTEM and adsorption methods // Carbon. - 2012. – V.50. – P.3146 –3153.

2. R.L.D. Whitby, V.M. Gun’ko, A. Korobeinyk, R. Busquets, A.B. Cundy, K. László, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, E. Tombácz, I.Y. Toth, K. Kovacs, S.V. Mikhalovsky. Driving forces of conformational changes in single-layer graphene oxide // ACS Nano. – 2012. – V. 6(5). – P.3967–3973. 

3. V.M. Gun’ko, V.V. Turov. Nuclear Magnetic Resonance Studies of Interfacial Phenomena. - New York: Taylor & Francis, 2013. - 1040 p.

4. V.M. Gun’ko, I.N. Savina, S.V. Mikhalovsky. Cryogels: Morphological, structural and adsorption characterization // Adv. Colloid Interface Sci. – 2013. – V.187–188. –P.1–46.

5. N. Kothalawala, J.P. Blitz, V.M. Gun’ko, M. Jaroniec, B. Grabicka, R.F. Semeniuc. Post-synthesis surface modified silicas as adsorbents for heavy metal ion contaminants Cd(II), Cu(II), Cr(III), and Sr(II) in aqueous solutions // J. Colloid Interface Sci. – 2013. – V.392. – P.57–64.

6. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, R.L.D. Whitby, G.P. Prykhod'ko, A.V. Turov, S.V. Mikhalovsky. Interactions of single and multi-layer graphene oxides with water, methane, organic solvents and HCl studied by 1H NMR // Carbon. – 2013. – V.57. – P.191–201.

7. V. V. Turov, V. M. Gun'ko, V. I. Zarko, O. V. Goncharuk, T. V. Krupska, A. V. Turov, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba. Interfacial behavior of n-decane bound to weakly hydrated silica gel and nanosilica over a broad temperature range // Langmuir. – 2013. – V. 29(13). - P. 4303-4314.

8. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, B. Charmas. Confined space effects driving to heterogenization of solutions at the interfaces // Adsorption. - 2013. – V.19. – P.305–321.

9. P.S. Shuttleworth, V.L. Budarin, R.J. White, V.M. Gun’ko, R. Luque, J.H. Clark. Molecular-level understanding of the carbonisation of polysaccharides // Chem. Eur. J. (Chemistry - A European Journal). – 2013. – V.19. – P.9351 – 9357.

10. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.I. Zarko, E.M. Pakhlov, G.P. Prykhod’ko, O.S. Remez, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. High-pressure cryogelation of nanosilica and surface properties of cryosilicas // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2013. – V.436. – P.618-632.

11. V.M. Gun’ko. Modeling of interfacial behavior of water and organics // Journal of Theoretical and Computational Chemistry. – 2013. – V.12(7). – P.1350059-1-24.

12. V.M. Gun'ko. Composite materials: textural characteristics // Applied Surface Sci. – 2014. –V.307. – P.444–454.

13. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.I. Zarko, E.M. Pakhlov, A.K. Matkovsky, O.I. Oranska, B.B. Palyanytsya, O.S. Remez, Y.M. Nychiporuk, Y.G. Ptushinskii, R. Leboda, J. Skubiszewska-Zięba. Cryogelation of individual and complex nanooxides under different conditions // Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2014. – V.456. – P.261–272.

14. V.М. Gun’ko, V.Ya. Ilkiv, Ya.V. Zaulychnyy, V.І. Zarko, E.M. Pakhlov, М.V. Karpetz. Structural features of fumed silica and alumina alone, blend powders and fumed binary systems // J. Non-Crystal. Solids. – 2014. – V.403. – P.30–37.

15. V.M. Gun’ko, R. Nasiri, S.S. Sazhin. Effects of the surroundings and conformerisation of n-dodecane molecules on evaporation/condensation processes // J. Chem. Phys. – 2015. –V. 142. –P.034502 (1-8).

 

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.