small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ аморфних і структурно-впорядкованих оксидів

 

 

 

Завідувач відділу

Гунько Володимир Мусійович

доктор хімічних наук, професор

Телефон: + 38 (044) 422 96 27
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 11 спеціалістів, серед них 1 доктор, 7 кандидатів наук і 1 аспірант. Співробітниками підрозділу опубліковано 4 книги, окремі глави (33) у колективних монографіях, 35 оглядових статей і понад 700 оригінальних наукових статей, отримано 36 патентів України, США, Німеччини на винаходи, захищено 2 докторські та 11 кандидатських дисертацій.

 

Напрями досліджень

Синтез нових оксидних, композитних та біонанокмпозитних матеріалів і модифікування поверхні; визначення морфологічних, структурних та сорбційних характеристик дисперсних і пористих адсорбентів; дослідження властивостей нанокомпозитів і водних дисперсій оксидів, адсорбції полімерів і інших сполук методами ІЧ, діелектричної спектроскопії, термостимульованої деполяризації (ТСД), ТПД-МС, адсорбції, лазерної кореляційної спектроскопії (ЛКС), калориметрії; SAXS, РФА, АСМ, СЕМ, TEM, реології, ЯМР, термогравіметрії, ЯМР-, ДСК- і ТСД-кріопорометрії, ЯМР-релаксометрії, ТГ-термопорометрії, квантової хімії, теорії адсорбції та механізмів реакцій; розробка комп’ютерних методів аналізу даних тощо.

 

Основні результати за останні роки

Визначено вплив структури складних оксидів на їх сорбційні і каталітичні властивості, перебіг фотодекструкції і піролізу органічних і металоорганічних сполук на їх поверхні. Розвинуто уявлення щодо структурної ієрархії нанооксидів, її зміни за різних умов синтезу або під впливом механічної чи термічної активації, середовища і сорбатів. Визначено вплив морфології та хімічної будови нанооксидів на параметри колоїдних систем. Визначено механізми реакції кремнійорганічних сполук з поверхнею кремнезему у газовій фазі та у рідинах з урахуванням сольватації різними розчинниками. Визначено вплив модифікування поверхні нанооксидів кремнійорганічними сполуками на характеристики суспензій в залежності від концентрації модифікатору. Розроблено моделі води, адсорбованої на поверхні кремнезему, складних оксидів, вуглецево-мінеральних сорбентів, нанокомпозитів тощо. Розроблено методи кріопорометрії для аналізу даних ТСД, ДСК і ЯМР спектроскопії та ЯМР-релаксометрії при Т < 273 K та термопорометрії на основі даних термогравіметрії. На основі комплексних досліджень нанооксидів алюмінію, кремнію, титану, цирконію тощо визначено закономірності типу «структура – властивість» щодо рН залежності будови подвійного електричного шару, розподілу частинок за розміром, адсорбції малих молекул і полімерів та іонів важких металів, каталітичної деструкції органічних сполук, дипольної і іонної релаксації структурованої води і адсорбованих полімерів тощо. Розвинуто методологію розрахунків розподілу пор за розмірами при використанні різних моделей пор для індивідуальних, комплексних і гібридних адсорбентів. Для вирішення зв’язаних інтегральних рівнянь розроблено метод самоузгодженої регуляризації з використанням методу максимальної ентропії. Було визначено будову адсорбційних комплексів біомолекул та адсорбційного шару біополімерів на різних адсорбентах, механізми адсорбції і хімічних реакцій на поверхні нанооксидів. Встановлено особливості перебігу хімічних реакцій за участю ряду вітамінів, вуглеводів (моно-, аміно-, олігоцукрів), полікетидів, глікозидів, фенотіазинових антидотів, кумаринів, модифікованих флавоноїдів, хітозану, декстрану на поверхні нанооксидів. Значну частину досліджень виконано разом з колегами з університетів з Любліна (Польща), Ілінойса, Цинцинаті, Нью-Йорка та Акрона (США), Брайтона та Кардіфа (Англія), Афін (Греція), Нансі (Франція), Стокгольма (Швеція), Гангжоу (Китай), Квінсланда (Австралія), Києва (Україна), а також з кількох Інститутів НАН України. Співробітники відділу брали участь у двох проектах 7FP, трьох проектах УНТЦ, кількох білатеральних проектах з Польщею та Китаєм, у проекті НАТО SfP “A novel nanoparticle based real-time sensor for B. anthracis and M. tuberculosis” G5798 (2021-2023) з командами з Cardiff University, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata (Італія), та трьома командами з України.

 

Співробітники відділу

Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, завідувач відділу

тел.: + 38 (044) 422 96 27; Факс: + 38 (044) 424 35 67,

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Андрійко Людмила Станіславівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник тел.: + 38 (044) 422 96;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Головкова Людмила Петрівна, кандидат хімічних наук, старший

науковий співробітник (0.5 ставки), тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гузенко Наталія Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Діхтярук Євген Вікторович, провідний інженер (0.5 ставки), аспірант, + 38 (044) 422 96 31;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Казакова Ольга Олександрівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 27;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Матковський Олександр Костянтинович, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+38 (044)422 96 27; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ничипорук Юрій Миколайович, молодший науковий співробітник

тел.: + 38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Носач Людмила Вікторівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. + 38 (044) 424-94-63, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паєнтко Вікторія Василівна, молодший науковий співробітник,

тел.:+38 (044) 422 96 27; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Пахлов Євген Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел. +38 (044) 422-96-27,  е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. V.M. Gun’ko, V.V. Turov. Nuclear Magnetic Resonance Studies of Interfacial Phenomena. - Boca Raton: CRC Press, 2013. - 1040 p.

2. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, V.I. Zarko, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. Interfacial phenomena at a surface of individual and complex fumed nanooxides // Adv. Colloid Interface Sci. – 2016. – V. 235. - P. 108–189.

3. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, A.I. Marynin, A.I. Ukrainets, B. Charmas, J. Skubiszewska-Zięba, J.P. Blitz. Influence of hydrophobization of fumed oxides on interactions with polar and nonpolar adsorbates // Appl. Surf. Sci. – 2017. – V. 423. – P. 855–868.

4. V.M. Gun'ko, V.V. Turov, T.V. Krupska, E.M. Pakhlov. Behavior of water and methane bound to hydrophilic and hydrophobic nanosilicas and their mixture // Chem. Phys. Lett. – 2017. – V. 690. – P. 25–30.

5. V.M. Gun'ko, I. Savina, S.V. Mikhalovsky. Properties of water bound in hydrogels // Gels. – 2017. – V. 3(37). – P. 1-30.

6. V.M. Gun’ko, T.V. Krupska, L.S. Andriyko, N.Yu. Klymenko, I.V. Siora, O.A. Novikova, A.I. Marynin, A.I. Ukrainets, B. Charmas, S.B. Shekhunova, V.V. Turov. Bonding of doxorubicin to nanosilica and human serum albumin in various media // J. Colloid Interface Sci. – 2018. – V. 513. - P. 809–819.

7. V.M. Gun’ko, E.M. Pakhlov, O.V. Goncharuk, L.S. Andriyko, Yu.M. Nychiporuk, D.Yu. Balakin, D. Sternik, A. Derylo-Marczewska. Nanosilica modified by polydimethylsiloxane depolymerized and chemically bound to nanoparticles or physically bound to unmodified or modified surfaces: Structure and interfacial phenomena // J. Colloid Interface Sci. - 2018. – V. 529. P. 273–282.

8. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, T.V. Krupska, B. Charmas, Effect of water content on the characteristics of hydro-compacted nanosilica // Applied Surface Science. – 2018. – V. 459. – P. 171–178.

9. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, A.K. Matkovsky, T.V. Krupska, M.T. Kartel, B. Charmas. Blends of amorphous/crystalline nanoalumina and hydrophobic amorphous nanosilica // Journal of Non-Crystalline Solids. – 2018. – V. 500. – P. 351–358.

10. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, E.M. Pakhlov, T.V. Krupska, M.V. Borysenko, M.T. Kartel, B. Charmas, Water interactions with hydrophobic versus hydrophilic nanosilica // Langmuir. – 2018. V. 34. – P. 12145-12153.

11. V.M. Gun’ko, V.V. Turov, T.V. Krupska, I.S. Protsak, M.V. Borysenko, E.M. Pakhlov. Polymethylsiloxane alone and in composition with nanosilica under various conditions // J. Colloid Interface Sci. – 2019. – V. 541. – P. 213–225.

12. V.M. Gun'ko, V.V. Turov, O.V. Goncharuk, E.M. Pakhlov, O.K. Matkovsky. Interfacial phenomena at a surface of individual and complex fumed nanooxides // Surface. – 2019. – V. 11 (26). – P. 3-269.

13. V.M. Gun’ko. Atomic charge distribution functions as a tool to analyze electronic structure of molecular and cluster systems // International Journal of Quantum Chemistry. – 2021. – V. 121(14). - e26665.

14. V.M. Gun’ko. Polymer adsorbents vs. functionalized oxides and carbons: particulate morphology and textural and surface characterization // Polymers. – 2021. – V. 13. – 1249.

15. V.M. Gun’ko. Morphological and textural features of various materials composed of porous or nonporous nanoparticles differently packed in secondary structures // Applied Surface Science. – 2021. – V. 569. – 151117 (1-8).

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць