small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія оксидних нанокомпозитів


 

 

Завідувач лабораторії

Борисенко Микола Васильович

кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 422-96-72 
Факс: + 380 44 424-35-67 
E-mail: borysenko@yahoo.com

 

В лабораторії працює 7 спеціалістів, серед них 6 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 300 наукових статей, отримано 20 патентів на винаходи, захищено 8 кандидатських дисертацій.

Напрямки досліджень

Хімічні реакції хлоридів, оксохлоридів та ацетилацетонатів перехідних металів з дисперсним кремнеземом; синтез оксидних наночастинок і шарів Zr, Ti, Cr, Ni, Co, Fe, Cu, Ce, Eu, Ho/Yb, Er/Yb на поверхні кремнеземних матриць; фазові перетворення нанесеної металоксидної фази на поверхні кремнезему в процесі синтезу, гідролізу та прокалювання; золь–гель процес отримання допованого кварцового скла та нанокомпозитів; оптичні властивості скляних та склокерамічних систем, допованих перехідними та рідкісноземельними металами. Рентгенодифракційні дослідження слабко кристалічних оксидів металів. Розробка антикорозійних пігментів та захисних антимікробних покриттів стійких до біообростання на основі високодисперсних модифікованих кремнеземів, вуглецевих матеріалів та полімерних біоцидів.

Основні результати за останні роки

Розроблено метод синтезу препаративних партій нанокомпозитів складу CuO/SiO2 та CeO2/SiO2 з використанням як прекурсорів ацетилацетонатів металів. Метод дозволяє отримувати наночастинки моноклінної модифікації CuO, тенориту з розміром кристалітів ~80 нм та їх вмістом в CuO/SiO2 2,1–6,1 мас. %, а також рентгеноаморфного та кристалічного CeO2 з розміром частинок 3–25 нм. Встановлено, що поріг визначення кристалічної фази CeO2 методом РФА становить 12–15% і не залежить від методу синтезу нанокомпозитів (молекулярне нашарування або просочення). В концентраційному інтервалі 12–23% CeO2 і при термообробці нанокомпозитів при 550 °C утворюються наночастинки діоксиду церію 3–4 нм. Підвищення температури призводить до спікання кремнезему і агломерації CeO2, при цьому наночастинки укрупнюються до 16–25 нм.

Запропоновано новий варіант золь-гель синтезу зразків ксерогелів та кварцового скла, легованих наночастинками оксидів перехідних металів, який передбачає введення металвмісних високодисперсних кремнеземів, як наповнювачів та допантів у алкоксидно-формовані золі. Такі матеріали можуть застосовуватися як високотемпературні світлоперетворювачі, світлофільтри, каталізатори, адсорбенти і т.д. Отримане золь-гель способом леговане скло має високу оптичну однорідність та містить ~ 0,3 % мас. ОН-груп. Легуючі добавки до кварцового скла – наночастинки ZrO2, CeO2, Fe2O3, Eu2O3, Cr2O3 і CuO приводять до збільшення показника заломлення в порівнянні з чистим кварцовим склом.

З використанням модифікованих оксидами металів кремнеземів розроблені пластичні мастила, які відрізняються високою механічною стабільністю і термостійкістю (Патент України № 99227) та нові антикорозійні пігменти для захисту металів, що не містять шестивалентний хром (US Patent Application US20070088111 A1, US20130071682 A1).

Співробітники лабораторії

Борисенко Микола Васильович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: borysenko@yahoo.com

Галабурда Марія Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Горніков Юрій Іванович, провідний інженер,

тел.:+380 44 4249470; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дяченко Алла Григорівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оранська Олена Іванівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249470; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сулим Ірина Ярославівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернявська Тетяна Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 97 4460382, +380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. I.Ya. Sulym, P. Veteška, R. Klement, Z. Hajdúchová, J. Lokaj, A. Gatial, M.V. Borysenko, M. Janek, D.V. Gryn, M.S. Yakhnenko, A.P. Naumenko. Structural, optical and lumines cence features of Er3+/Yb3+ co-doped sol-gel silica glasses // Functional Materials. – 2021. – V. 28, N. 1. – P. 14–21.

2. O.S. Yakovenko, L.Yu. Matzui, L.L. Vovchenko, V.M. Bogatyrov, M.V. Galaburda, A.V. Bodnaruk, V.M. Kalita, O.A. Syvolozhskyi, V.V. Vilchinskyi. Electric properties of Ni-C and Co-C core–shell nanoparticles in polymer matrix // Molecular Crystals and Liquid Crystals – V. 718(1). – 2021/07/19 – P. 132–141.

3. M. Chodkowski, I.Ya. Sulym, K. Terpiłowski, D. Sternik. Surface properties of silica–MWCNTs/PDMS composite coatings deposited on plasma activated glass supports // Applied Sciences. – 2021. – V. 11. – 9256.

4. M. Nazarkovsky, B. Czech, A. Żmudka, V. Bogatyrov, O. Artiushenko, V. Zaitsev, T. Saint-Pierre, R. Rocha, J. Kai, Yu. Xing, W. Gonçalves, A. Veiga, M. Rocco, S. Safeer, M. Galaburda, V. Carozo, R. Aucélio, R. Caraballo-Vivas, O. Oranska, J. Dupont. Structural, optical and catalytic properties of ZnO-SiO2 colored powders with the visible light-driven activity // J. Photochem. Photobiol., A.– 2021/12/1. – V. 421. – P. 113532.

5. M. Galaburda, V. Bogatyrov, D. Sternik, O. Oranska, M. Borysenko, I. Škorvánek, E. Skware, A. Deryło-Marczewska, V. Gun’ko. Magneto-sensitive carbon-inorganic composites based on particleboard and plywood wastes // Chemistry journal of Moldova. – 2021. V. 16(1) – P. 68–78.

6. I. Sulym, M. Wiśniewska, L. Storozhuk, K. Terpilowski, D. Sternik, M. Borysenko, A. Derylo-Marczewska. Investigation of surface structure, electrokinetic and stability properties of highly dispersed Ho2O3–Yb2O3/SiO2 nanocomposites // Applied Nanoscience. – 2021/2/13 – P. 1–12.

7. А.G. Dyachenko, O.V. Ischenko, O.V. Goncharuk, M.V. Borysenko, O.V. Mischanchuk, V.M. Gun’ko, D. Sternik, V.V. Lisnyak. Preparation and characterization of Ni–Co/SiO2 nanocomposite catalysts for CO2 methanation // Applied Nanoscience. – 2021/1/28. – P. 1–11.

8. S. Rogalsky, J.-F. Bardeau, L. Lyoshina, O. Tarasyuk, O. Bulko, O. Dzhuzha, T. Cherniavska, V. Kremenitsky, L. Kobrina, S. Riabov. New promising antimicrobial material based on thermoplastic polyurethane modified with polymeric biocide polyhexamethylene guanidine hydrochloride // Materials Chemistry and Physics. – 2021/7/15. – V. 267. – 124682.

9. K. Kulyk, L. Azizova, J.M. Cunningham, L. Mikhalovska, M. Borysenko, S. Mikhalovsky. Nanosized copper (ii) oxide/silica for catalytic generation of nitric oxide from S-nitrosothiols // Journal of Materials Chemistry B – 2020. – V8, N19. – P. 4267-4277. 

 

Новини

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Детальніше...

 

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 році 

 

Детальніше...

 

 На сайті SCImago Journal & Country Rank оновлено рейтинги періодичних видань

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

і

семінар

«ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬ ТА НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕНІВ ЛЮДИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»

(міжнаціональний дослідницький проєкт G5798 «Працюючий у реальному часі сенсор на основі наночастинок для визначення сибірської язви та туберкульозу» за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки")

 

 

19-20 жовтня, 2022 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM 

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (19 жовтня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (20 жовтня)

38967Photo

 

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)