small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія кінетики та механізмів хімічних перетворень на поверхні твердих тіл

 

 Foto Kulyk Lab 6 2

 

Завідувач лабораторії

Кулик Тетяна Володимирівна

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

 

Телефон: +380 44 422-96-76

Факс: +380 44 424-35-67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Лабораторію було створено в квітні 2014 року на основі групи десорбційної мас-спектрометрії біомолекул та біополімерів. В лабораторії працює 8 спеціалістів, серед них 5 кандидатів наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 60 наукових статей, захищено 5 кандидатських дисертації.

 

Напрямки досліджень

· Визначення можливостей застосування термопрограмованої десорбційної мас-спектрометрії (ТПД МС) для вирішення задач хімії поверхні та каталізу.

· Дослідження процесів гетерогенного каталітичного піролізу компонент відновлюваної біомаси для розробки зелених технологій синтезу олеохімікатів та біопалива.

· Пошук кореляцій будова-реакційна здатність на поверхні дисперсних оксидів.

· Адсорбція та встановлення будови адсорбційного шару біологічно активних сполук і біополімерів на поверхні нанорозмірних матеріалів.

· Розробка біосумісних композитів на основі кремнезему, полісахаридів та біоактивних молекул (анестетиків, гемостатиків, антисептиків, тощо) як потенційних систем пролонгованого або трансдермального вивільнення лікарських речовин.

 

Основні результати за останні роки

Встановлено закономірності та особливості кінетики термічних перетворень широкого ряду органічних молекул (аліфатичні карбонові кислоти, аліфатичні аміни, фенолокислоти, анестетики) та біомолекул (кумарини, флавоноїди, мурамоїлдипептиди, вуглеводи, полісахариди) в твердому стані та на поверхні. На теперішній час наявне в лабораторії програмно-аналітичне забезпечення та приладова база для проведення ТПД МС досліджень не мають аналогів в Україні.

Розроблено методологічний підхід для отримання кореляцій структура - реакційна здатність органічних молекул на поверхні високодисперсних матеріалів та каталізаторів за даними ТПД МС. Розраховано кінетичні параметри, визначено реакційний параметр та встановлено механізми реакцій утворення кетенів та алкенів на поверхні кремнезему з хемосорбованих комплексів карбонових кислот та аліфатичних амінів.

Ідентифіковано стадії термолізу, розраховано кінетичні параметри та запропоновано схему термоперетворень аглікону, пептидного фрагменту та вуглеводного залишку О-глікозиду мурамоїлдипептиду.

За даними ТПД МС на прикладі полісахаридів медичного призначення вперше розроблено метод визначення частки безпосередньо зв’язаних з поверхнею сегментів полімера - параметра р, який є основною фізико-хімічною характеристикою в адсорбції полімерів. Показана інформативність кривих залежностей тиску летких продуктів від температури піролізу (Р/t) для контролю якості та чистоти біополімерів. Вперше запропоновано метод визначення ступеня дезацетилювання хітину та хітозану за даними ТПД МС, що має практичне значення для їх стандартизації.

Дослідження в лабораторії проводяться в співпраці з науковцями Інститутів НАН України, університетів (Україна, Угорщина, Корея, Швеція), в рамках міжнародних грантів «Піроліз із застосуванням нанокаталізаторів MexOy/SiO2 – шлях до отримання біопалива ІІ покоління за допомогою переробки жирних кислот, тригліцеридів та відновлюваної рослинної біомаси» (CRDF Global, США), «Мас-селективне осадження йонів та методи характеризації поверхні для оцінки нанокаталітичної конверсії компонентів біомаси для виробництва біопалива» (EMSL, США), "Розробка зелених нанотехнологій для каталітичного піролізу біомаси" (Швеція).

 

Співробітники лабораторії

Кулик Тетяна Володимирівна, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.: + 38 (044) 422 96 76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Азізова Ліана Решитівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий

співробітник, тел.: + 38 (044) 422 96 76;

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галиш Віта Василівна, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.:+380-44 422-96-82; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Настасієнко Наталія Сергіївна, кандидат хімічних наук, молодший

науковий співробітник, тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ніколайчук Аліна Анатоліївна, молодший науковий співробітник

тел.:+380-44 4229682; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Паляниця Борис Борисович, молодший науковий співробітник,

тел.: + 380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Терець Марія Іванівна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.:+380-44 422-96-76; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Трофименко Світлана Іванівна, молодший науковий співробітник.

тел.: + 380-44 422-96-44; е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. L.R. Azizova, T.V. Kulik, B.B. Palyanytsya, A.E. Zemlyakov, V.N. Tsikalova, V.Ya. Chirva. Investigation of chemical transformations of thiophenylglycoside of muramyl dipeptide on the fumed silica surface using TPD-MS, FTIR spectroscopy and ES IT MS // Nanoscale Research Letters. – 2014. – V. 9, N1. – P.234–243.

2. T.V. Podust, T.V. Kulik, B.B. Palyanytsya, V.M. Gun'ko, A. Toth, L. Mikhalovska, S. Mikhalovsky, A. Menyhard, K. Laszlo. Chitosan-nanosilicas hybrid materials: preparation and properties // Appl. Surf. Sci.– 2014. – V.320. –P.563–569.

3. T.V. Kulik. Use of TPD-MS and linear free energy relationships for assessing the reactivity of aliphatic carboxylic acids on a silica surface. // J. Phys. Chem. C.– 2012. – V. 116. – P.570–580.

4. T.V. Kulik, V.N. Barvinchenko, B.B. Palyanytsya, N.A. Lipkovska, O.O. Dudik. Thermal transformations of biologically active derivatives of cinnamic acid by TPD MS investigation // J. Anal. Appl. Pyrolysis.– 2011. – V. 90. – P.219-223.

5. K.S. Kulyk, V.V. Ishchenko, B.B. Palyanytsya, V.P. Khylya, M.V. Borysenko, T.V. Kulyk. A TPD-MS study of the interaction of coumarins and their heterocyclic derivatives with a surface of fumed silica and nanosized oxides CeO2/SiO2, TiO2/SiO2, Al2O3/SiO2 // J. Mass Spectrom. – 2010. – V. 45. – P. 750–761.

6. T.V. Kulik, L.R. Azizova, B.B. Palyanytsya, A.E. Zemlyakov, V.N. Tsikalova. Mass spectrometric investigation of synthetic glycoside of muramyl dipeptide immobilized on fumed silica surface // Mat. Sci. Eng. B. – 2010. – V. 169. – P.114–118.

7. T.V. Borodavka, T.V. Kulik, B.B. Palyanytsya. Application of temperature programmed desorption mass spectrometry for the determination of the deacetylation degree of chitosan // J. Anal. Chem. – 2010. – V. 65, N 13. – P.1377–1381.

8. T.V. Kulik, N.N. Vlasova, B.B. Palyanytsya, O.V. Markitan, L.P. Golovkova. Spectroscopic study of biogenic amine complexes formed at fumed silica surface // J. Colloid Interf. Sci.– 2010. – V.351. – P.515–522.

9. T.V. Kulik, N.A. Lipkovska, V.N. Barvinchenko, B.B. Palyanytsya, O.A. Kazakova, O.A. Dovbiy, V.K. Pogorelyi. Interactions between bioactive ferulic acid and fumed silica by UV-VIS spectroscopy, FT-IR, TPD MS investigation and quantum chemical methods // J. Colloid Interf. Sci.– 2009. – V. 339.–P.60-68.

10. T.V. Kulyk, B.B. Palyanytsya, T.V. Borodavka, M.V. Borysenko. Supramolecular structures of chitosan on the surface of fumed silica // Nanomaterials and Supramolecular Structures. Part 4. Springer. – 2009.– Р.259–268.

 

 

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

і

семінар

«НАНОСТРУКТУРИ І НАНОМАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

26-27 травня, 2021 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (26 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (27 травня)

38967Photo

  

Детальніше...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.