small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ композиційних матеріалів

 

 

Завідувач відділу

Горєлов Борис Михайлович

доктор фізико-математичних наук

Телефон: + 38 (044) 424 11 96
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 14 спеціалістів, серед них 1 доктор, 8 кандидатів наук і 1 аспірант. До складу відділу входить лабораторія оксидних нанокомпозитів (зав. лаб. к.х.н. Борисенко М.В.). При відділі функціонує контрольно-аналітична лабораторія випробувань корозійної стійкості матеріалів (керівник к.х.н. Чернявська Т.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано окремі глави в 3 колективних монографіях, понад 50 наукових статей, отримано 17 патентів, захищено 1 докторську та 1 кандидатську дисертації.

 

Напрямки досліджень

Фізико-хімічні закономірності міжфазної взаємодії в нанокомпозитах та наноматеріалах: - атомні зв'язки на міжфазній границі та фізичні явища на міжфазних границях.

Вплив зовнішніх полів і агресивного середовища на нанокомпозити та наноматеріали.

Способи розширення функціональності нанокомпозитів та наноматеріалів.

Розробка та створення стійких до дії зовнішніх чинників полімерних армованих композитних матеріалів функціонального та конструкційного призначення.

 

Основні результати за останні роки

Зростання термостійкості композитів ненасиченої поліефірної смоли з нанокремнеземом реалізується за малого вмісту наповнювача та його механізм полягає в зв’язуванні поліефірних ланцюгів через карбонільну групу складного ефіру з поверхневими центрами частинок.

В композитах ненасиченої поліефірної смоли з мікро- та наночастинками діоксиду кремнію термостійкість матеріалу визначає концентрація наночастинок незалежно від вмісту мікронаповнювача, при цьому зростання термостійкості супроводжує падіння межі міцності композиту.

В композитах ненасиченої ортофталевої поліефірної смоли з нанокремнеземом поведінку діелектричної проникності визначає природа хімічного зв’язку на міжфазній поверхні наночастинка – полімер. Зростання електронної густини на поверхні частинок при утворенні хімічного зв’язку між атомами макромолекули та поверхневих центрів стимулює зміну конформації ланцюгів та зменшення зарядової густини на границі полімер-нанопора. 

Концентраційний ефект наночастинок кремнезему на властивості їх композитів з поліефірною смолою виявляється в: - немонотонному зростанні термостійкості ланцюгів при плавному зменшенні термічної стійкості поперечних стирольних зв’язків; - немонотонному зменшенні полярності всіх атомних зв’язків макромолекули, немонотонній поведінці діелектричної проникності та часу життя атому позитронію, а в композитах з епоксидною смолою – немонотонній поведінці набухання та міцнісних параметрів.

Розроблені та створені вафельні структури з посиленим каркасом, які характеризуються посиленою міцністю та слабким поглинанням електромагнітного випромінювання.

 

Співробітники відділу

Горєлов Борис Михайлович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу

тел.:+38 (044) 424 11 96; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гаращенко Іван Іванович, провідний інженер, тел.:+38 (044) 422 96 45;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гречко Микола Петрович, провідний інженер, тел.:+38 (044) 422 96 61

Сігарьова Надія Володимирівна, інженер, тел.:+38 (044) 422 96 51;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старокадомський Дмитро Левович, кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.: 4-27; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ткаченко Олександр Олексійович, провідний інженер, тел.: 3-90

 

Аспірант

Сігарьова Надія Володимирівна, тел.:+38 (044)4229651; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Співробітники лабораторії оксидних нанокомпозитів

Борисенко Микола Васильович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: borysenko@yahoo.com

Богатирьов Віктор Михайлович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Галабурда Марія Володимирівна,  кандидат хімічних наук, науковий співробітник,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Горніков Юрій Іванович,  провідний інженер, тел.:+380 44 4249470;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оранська Олена Іванівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249470; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сулим Ірина Ярославівна,  кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.: +380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернявська Тетяна Володимирівна,  кандидат хімічних наук, науковий

співробітник, тел.: +380 44 4249455; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. B.M. Gorelov, O.I. Polovina, A.M. Gorb, S. Dacko, M. Kostrzewa, A. Ingram. Fumed silica concentration effect on structure and dielectrical properties of a styrene-cross linked unsaturated polyester resin // J. Appl. Phys. – 2012. – V.112. 094321.

2. D.L. Starokadomsky. About possibilities of strengthening of epoxypolymer composites by modificated brick powder // Am. J. Polymer Sci. – 2012. – 2(5). – P.109–114.

3. B.M. Gorelov, O.I. Polovina, A.M. Gorb, Z. Czapla, S. Dacko. Studying mechanical, acoustical and dielectric properties of SiO2-filled polyester resin nanocomposites // Functional Materials. – 2012. – V.19, №4. – P.493–497.

4. Ю.А. Шевляков, А.Г. Гирченко, Б.М. Горєлов, В.М. Міщенко. Вплив вологовбирання та стану поверхні скловолокон на провідність та міцність скловолоконних композитів // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т.3, №1. – С.94–101.

5. Н.В. Полторацька, Б.М. Горєлов, О.О. Ткаченко. Немонотонна термодеструкція композицій поліефірної смоли з мікро- та нанокремнеземом // Вопросы химии и хим. технологии. – 2012, № 5. – С.94–98.

6. А.И. Касиян, Б.М. Горелов, И.В. Дубовин. Состояние и перспективы термоэлектричества на органических материалах // Термоэлектричество. – 2012. – №3. –С.7–17.

7. Б.М. Горелов, О.І. Половина, А.М. Горб, А.П. Онанко Механічні параметри нанокомпозитів ненасиченої стирол-місткої поліефірної смоли // Нові технології. – 2012. – № 2– 3 (36–37). – C.15–20.

8. А.Г. Гірченко, М.П. Гречко, Г.Є. Павлик, В.О. Покровський. Огороджувальний сорбуючий бон для локалізації плям нафтопродуктів // Патент на корисну модель, 25.05.2012, №69914. Бюл. №10.

9. А.Г. Гірченко, М.П. Гречко, Г.Є. Павлик, В.О. Покровський. Огороджувальний сорбуючий бон для локалізації плям нафтопродуктів // Патент на корисну модель, 25.05.2012, №70040. Бюл. №10.

10. D.L. Starokadomskiy. Swelling as an indicator of structural changes in heat-treated silica- filled epoxypolymer composites // J. Mat. Sci. Eng. – 2011. – V.1, No 3. – А1. – P.436–443.

11. Б.М. Горелов. Влияние оксидных нанонаполнителей на термическую деструкцию ненасыщенной полиэфирной смолы// Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2011. – Т. 2, № 2 –С.201- 212.

12. А.М. Горб, Б.М. Горелов, С.В. Валицька, О.І. Половина. Вплив нанорозмірного діоксиду кремнію на акустичні, термічні та механічні властивості ненасиченої поліефірної смоли // Вісник КНУ. Cерія фіз.-мат. науки. – 2011. –№4. – C.295–302.

13. Б.М. Горелов, Е.В. Котенок, С.Н. Махно, В.B. Сидорчук, С.В. Халамейда, В.А. Зажигалов. Структура, оптические и диэлектрические свойства наночастиц титаната бария, полученных механохимическим способом // Журнал технической физики.– 2011. –Т.81, №1. – С.87–94.

14. А.Г. Гірченко, Б.М. Горєлов, С.П. Малашенков, В.М. Міщенко, Д.Л. Старокадомський, Ю.А. Шевляков. Розширення функціональності полімерних композитних матеріалів // Сб. Поверхность. – 2011. – Вып.3(18). – С.246–261.

15. А.Г Гірченко, Ю.А. Шевляков, П.П. Скурскій, М.П. Гречко, І.І. Гаращенко. Панель // Патент на корисну модель № 56423. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України10.01.2011. Бюлетень №1.

16. А.Г. Гірченко, Ю.А. Шевляков, П.П. Скурскій, М.П. Гречко, І.І. Гаращенко. Панель // Патент на корисну модель № 56424. Зареєстровано в Держ. реєстрі патентів України10.01.2011. Бюлетень №1.

 

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

і

семінар

«НАНОСТРУКТУРИ І НАНОМАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

26-27 травня, 2021 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (26 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (27 травня)

38967Photo

  

Детальніше...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.