small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ композиційних матеріалів

 

 

Завідувач відділу

Горєлов Борис Михайлович

доктор фізико-математичних наук

Телефон: + 38 (044) 424 11 96
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 14 спеціалістів, серед них 1 доктор і 9 кандидатів наук. До складу відділу входить лабораторія оксидних нанокомпозитів (зав. лаб. к.х.н. Борисенко М.В.). При відділі функціонує контрольно-аналітична лабораторія випробувань корозійної стійкості матеріалів (керівник к.х.н. Чернявська Т.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано окремі глави в 3 колективних монографіях, понад 50 наукових статей, отримано 17 патентів, захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

Фізико-хімічні закономірності міжфазної взаємодії в нанокомпозитах та наноматеріалах: - атомні зв'язки на міжфазній границі та фізичні явища на міжфазних границях.

Вплив зовнішніх полів і агресивного середовища на нанокомпозити та наноматеріали.

Способи розширення функціональності нанокомпозитів та наноматеріалів.

Розробка та створення стійких до дії зовнішніх чинників полімерних армованих композитних матеріалів функціонального та конструкційного призначення.

 

Основні результати за останні роки

Зростання термостійкості композитів ненасиченої поліефірної смоли з нанокремнеземом реалізується за малого вмісту наповнювача та його механізм полягає в зв’язуванні поліефірних ланцюгів через карбонільну групу складного ефіру з поверхневими центрами частинок.

В композитах ненасиченої поліефірної смоли з мікро- та наночастинками діоксиду кремнію термостійкість матеріалу визначає концентрація наночастинок незалежно від вмісту мікронаповнювача, при цьому зростання термостійкості супроводжує падіння межі міцності композиту.

В композитах ненасиченої ортофталевої поліефірної смоли з нанокремнеземом поведінку діелектричної проникності визначає природа хімічного зв’язку на міжфазній поверхні наночастинка – полімер. Зростання електронної густини на поверхні частинок при утворенні хімічного зв’язку між атомами макромолекули та поверхневих центрів стимулює зміну конформації ланцюгів та зменшення зарядової густини на границі полімер-нанопора. 

Концентраційний ефект наночастинок кремнезему на властивості їх композитів з поліефірною смолою виявляється в: - немонотонному зростанні термостійкості ланцюгів при плавному зменшенні термічної стійкості поперечних стирольних зв’язків; - немонотонному зменшенні полярності всіх атомних зв’язків макромолекули, немонотонній поведінці діелектричної проникності та часу життя атому позитронію, а в композитах з епоксидною смолою – немонотонній поведінці набухання та міцнісних параметрів.

Розроблені та створені вафельні структури з посиленим каркасом, які характеризуються посиленою міцністю та слабким поглинанням електромагнітного випромінювання.

 

Співробітники відділу

Горєлов Борис Михайлович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу

тел.:+38 (044) 424 11 96; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Гаврилюк Наталія Афанасіївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: +38 (044) 422 96 16; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Місчанчук Олександр Володимирович, інженер,

тел: +38 (044) 239 33 16; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Наконечний Леонід Сергійович, інженер, тел.:+38 (044) 422 96 51

Сігарьова Надія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук,

молодший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 422 96 51; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старокадомський Дмитро Левович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: 4-27; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хора Олександра Василівна, молодший науковий співробітник, 

тел.:+38 (044) 422 96 51; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Співробітники лабораторії оксидних нанокомпозитів

Борисенко Микола Васильович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: borysenko@yahoo.com

Галабурда Марія Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Горніков Юрій Іванович, провідний інженер, тел.:+380 44 4249470;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дяченко Алла Григорівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оранська Олена Іванівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249470; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сулим Ірина Ярославівна,  кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.: +380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернявська Тетяна Володимирівна,  кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380 44 4249455; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. B.M Gorelov, O.V Mischanchuk., N.V. Sigareva, S.V. Shulga, A.M. Gorb, O.I. Polovina, V.O. Yukhymchuk. Structural and dipole-relaxation processes in epoxy-multilayer graphene composites with low filler content // Polymers. ‒ 2021. ‒ V.13. ‒ Iss. 19. ‒ P. 3360 ‒ 3383.

2. A. Nadtochiy, B. Gorelov, O. Polovina, S. Shulga, O. Korotchenkov. Probing matrix/filler interphase with ultrasonic waves // Journal of Materials Science. ‒ 2021. ‒ V. 56. ‒ P. 14047– 14069.

3. N.V. Sigareva, V.A. Barbash, O.V. Yashchenko, S.V. Shulga, D.L. Starokadomsky, B.M. Gorelov. Influence of cellulose particles on chemical resistance, mechanical and thermal properties of epoxy composites // Біофізичний Вісник. ‒ 2020. ‒ № 43.- С. 57 – 70.

4. N.V. Sigareva, B.M. Gorelov, О.V. Mistchanchuk, D.L. Starokadomsky. Thermal and mechanical properties of nonoxidized graphene – epoxy composites at low graphene loading // Chemistry, Physics and Technology of Surface. ‒ 2020. ‒ Т. 11. ‒ № 3. ‒ С. 291 – 303.

5. D. Rassokhin, D. Starokadomsky, A. Ischenko, O. Tkachenko, M. Reshetnyk, L. Kokhtych. Determining the strength and thermal-, chemical resistance of the Epoxy polymer-composite filled with Basalt micronano fiber for 15–80 % by weight // Eastern European J. of Advanced Technologies. – 2020. – V.1/12 (104). – Iss. 4. – Р. 55-63.

6. Е. Аханова, Д.В. Щур, Н.А. Гаврилюк, М.Т. Габдулін, Н.С. Анікіна, Ан.Д. Золотаренко, О.Я. Крівущенко, Ал.Д. Золотаренко., Б.М. Горєлов, Е. Ерланули, Д.Г. Батришев. Використання спектрів поглинання для ідентифікації ендометалофуллеренів // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020, Вип.11 (3), – С. 429-441.

7. B.M. Gorelov, A.M. Gorb, Z. Czapla, S. Wacke, A.Nadtochiy, V.V. Kuryliuk, M. Kostrzewa, A. Ingram, O.I. Polovina , N.V. Sigareva. Epoxy Molecular Structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites: loading effects. Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics. Editors. Fesenko O., Yatsenko L. – 2020. – V. 246. – P. 459-483.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць