small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Відділ композиційних матеріалів

 

 

Завідувач відділу

Горєлов Борис Михайлович

доктор фізико-математичних наук

Телефон: + 38 (044) 424 11 96
Факс: + 38 (044) 424 35 67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

У відділі працює 14 спеціалістів, серед них 1 доктор і 9 кандидатів наук. До складу відділу входить лабораторія оксидних нанокомпозитів (зав. лаб. к.х.н. Борисенко М.В.). При відділі функціонує контрольно-аналітична лабораторія випробувань корозійної стійкості матеріалів (керівник к.х.н. Чернявська Т.В.). Співробітниками підрозділу опубліковано окремі глави в 3 колективних монографіях, понад 50 наукових статей, отримано 17 патентів, захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

Фізико-хімічні закономірності міжфазної взаємодії в нанокомпозитах та наноматеріалах: - атомні зв'язки на міжфазній границі та фізичні явища на міжфазних границях.

Вплив зовнішніх полів і агресивного середовища на нанокомпозити та наноматеріали.

Способи розширення функціональності нанокомпозитів та наноматеріалів.

Розробка та створення стійких до дії зовнішніх чинників полімерних армованих композитних матеріалів функціонального та конструкційного призначення.

 

Основні результати за останні роки

Зростання термостійкості композитів ненасиченої поліефірної смоли з нанокремнеземом реалізується за малого вмісту наповнювача та його механізм полягає в зв’язуванні поліефірних ланцюгів через карбонільну групу складного ефіру з поверхневими центрами частинок.

В композитах ненасиченої поліефірної смоли з мікро- та наночастинками діоксиду кремнію термостійкість матеріалу визначає концентрація наночастинок незалежно від вмісту мікронаповнювача, при цьому зростання термостійкості супроводжує падіння межі міцності композиту.

В композитах ненасиченої ортофталевої поліефірної смоли з нанокремнеземом поведінку діелектричної проникності визначає природа хімічного зв’язку на міжфазній поверхні наночастинка – полімер. Зростання електронної густини на поверхні частинок при утворенні хімічного зв’язку між атомами макромолекули та поверхневих центрів стимулює зміну конформації ланцюгів та зменшення зарядової густини на границі полімер-нанопора. 

Концентраційний ефект наночастинок кремнезему на властивості їх композитів з поліефірною смолою виявляється в: - немонотонному зростанні термостійкості ланцюгів при плавному зменшенні термічної стійкості поперечних стирольних зв’язків; - немонотонному зменшенні полярності всіх атомних зв’язків макромолекули, немонотонній поведінці діелектричної проникності та часу життя атому позитронію, а в композитах з епоксидною смолою – немонотонній поведінці набухання та міцнісних параметрів.

Розроблені та створені вафельні структури з посиленим каркасом, які характеризуються посиленою міцністю та слабким поглинанням електромагнітного випромінювання.

 

Співробітники відділу

Горєлов Борис Михайлович, доктор фізико-математичних наук, завідувач відділу

тел.:+38 (044) 424 11 96; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Гаврилюк Наталія Афанасіївна, кандидат хімічних наук, молодший науковий співробітник,

тел.: +38 (044) 422 96 16; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Місчанчук Олександр Володимирович, інженер,

тел: +38 (044) 239 33 16; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Наконечний Леонід Сергійович, інженер, тел.:+38 (044) 422 96 51

Сігарьова Надія Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук,

молодший науковий співробітник, тел.:+38 (044) 422 96 51; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Старокадомський Дмитро Левович, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: 4-27; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хора Олександра Василівна, молодший науковий співробітник, 

тел.:+38 (044) 422 96 51; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Співробітники лабораторії оксидних нанокомпозитів

Борисенко Микола Васильович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: borysenko@yahoo.com

Галабурда Марія Володимирівна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.:+380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Горніков Юрій Іванович, провідний інженер, тел.:+380 44 4249470;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дяченко Алла Григорівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4229672; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Оранська Олена Іванівна, кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.:+380 44 4249470; e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сулим Ірина Ярославівна,  кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

тел.: +380 44 4229672; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Чернявська Тетяна Володимирівна,  кандидат хімічних наук, старший науковий

співробітник, тел.: +380 44 4249455; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. B.M Gorelov, O.V Mischanchuk., N.V. Sigareva, S.V. Shulga, A.M. Gorb, O.I. Polovina, V.O. Yukhymchuk. Structural and dipole-relaxation processes in epoxy-multilayer graphene composites with low filler content // Polymers. ‒ 2021. ‒ V.13. ‒ Iss. 19. ‒ P. 3360 ‒ 3383.

2. A. Nadtochiy, B. Gorelov, O. Polovina, S. Shulga, O. Korotchenkov. Probing matrix/filler interphase with ultrasonic waves // Journal of Materials Science. ‒ 2021. ‒ V. 56. ‒ P. 14047– 14069.

3. N.V. Sigareva, V.A. Barbash, O.V. Yashchenko, S.V. Shulga, D.L. Starokadomsky, B.M. Gorelov. Influence of cellulose particles on chemical resistance, mechanical and thermal properties of epoxy composites // Біофізичний Вісник. ‒ 2020. ‒ № 43.- С. 57 – 70.

4. N.V. Sigareva, B.M. Gorelov, О.V. Mistchanchuk, D.L. Starokadomsky. Thermal and mechanical properties of nonoxidized graphene – epoxy composites at low graphene loading // Chemistry, Physics and Technology of Surface. ‒ 2020. ‒ Т. 11. ‒ № 3. ‒ С. 291 – 303.

5. D. Rassokhin, D. Starokadomsky, A. Ischenko, O. Tkachenko, M. Reshetnyk, L. Kokhtych. Determining the strength and thermal-, chemical resistance of the Epoxy polymer-composite filled with Basalt micronano fiber for 15–80 % by weight // Eastern European J. of Advanced Technologies. – 2020. – V.1/12 (104). – Iss. 4. – Р. 55-63.

6. Е. Аханова, Д.В. Щур, Н.А. Гаврилюк, М.Т. Габдулін, Н.С. Анікіна, Ан.Д. Золотаренко, О.Я. Крівущенко, Ал.Д. Золотаренко., Б.М. Горєлов, Е. Ерланули, Д.Г. Батришев. Використання спектрів поглинання для ідентифікації ендометалофуллеренів // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2020, Вип.11 (3), – С. 429-441.

7. B.M. Gorelov, A.M. Gorb, Z. Czapla, S. Wacke, A.Nadtochiy, V.V. Kuryliuk, M. Kostrzewa, A. Ingram, O.I. Polovina , N.V. Sigareva. Epoxy Molecular Structure alteration in graphene-epoxy nanocomposites: loading effects. Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications. Springer Proceedings in Physics. Editors. Fesenko O., Yatsenko L. – 2020. – V. 246. – P. 459-483.

Новини


 

 

 Про результати виборів

02 липня 2024 року в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України відбулися Збори колективу наукових працівників, присвячені виборам директора Інституту. В Національну академію наук України надійшли документи від одного претендента, а саме від заступника директора з наукової роботи Інституту, чл.-кор. НАН України В.В. Турова. Саме його кандидатура брала участь у виборах.

Станом на 02 липня 2024 року фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 123 особи. Загальні Збори наукових працівників виключили на час проведення Зборів 23 працівників зі списків виборців відповідно до їх заяв у зв’язку з перебуванням закордоном. Таким чином, на час проведення виборів фактична штатна чисельність наукових працівників Інституту становила 100 осіб. На Зборах колективу наукових працівників зареєструвалося 87 осіб, що становить 87%. Тобто Збори є правочинними обирати директора Інституту.

Для проведення таємного голосування було виготовлено 123 бюлетені, участь в голосуванні взяло 87 наукових працівників, в урні виявлено 87 бюлетенів, залишилося нерозданими 36 бюлетені, які були погашені.

За кандидатуру В.В. Турова проголосувало 82 особи, проти – 5 осіб, недійсних бюлетенів – 0.

Для обрання керівника (директора) Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України необхідно, щоб згідно п. 3.12.4. Статуту НАН України кандидат на посаду директора набрав не менше 2/3 голосів виборців, тобто 58 голоси, або більше 1/2 голосів, коли за кандидата проголосувало менше 2/3 виборців, тобто більше 44 голоси.

Таким чином, ТУРОВ Володимир Всеволодович вважається обраним на посаду директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Голова Оргкомітету,
 головуючий на Зборах А.М. Дацюк,

Секретар Оргкомітету, секретар Зборів О.О. Казаков


 


 

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

 


 

 

clipboard-list-outlineОголошення щодо виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України 2 липня 2024 року

 

Детальніше...

 

clipboard-list-outlineПрограма кандидата на обрання директором ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України чл.-кор. НАН України, д.х.н., проф. В.В.Турова

 

Детальніше...

 

Шановні наукові співробітники!


За попереднім узгодженням з Відділенням хімії НАН України, враховуючи терміни, визначені законодавством для проведення керівників державних наукових установ, 02 липня 2024 року відбудуться вибори директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.


Згідно з порядком проведення виборів, участь у виборах можуть брати усі наукові працівники, незважаючи на відпустки, декретні відпустки, відпустки за свій рахунок і т.п.

Голосувати можна і під час лікарняного, якщо стан вашого здоров'я дозволяє це.


Онлайн голосування на виборах директора законодавство НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ, тобто участь у голосуванні можна взяти лише особисто, будучи присутнім 02.07.2024 року в Інституті.


Зважаючи на літній період, потенційні ваші відпустки, адміністрація Інституту просить спланувати свій час так, щоб ви 02.07.2024 року могли забезпечити кворум та взяти участь у виборах директора.


Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (29 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (30 травня)

clipboard-list-outlineZoom invitation link
 

Інструкція Zoom Інструкція Zoom

clipboard-list-outlineDiscord invitation link

Інструкція Discord Інструкція Discord

38967Photo

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць