small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія електрофізики наноматеріалів

 

 

Завідувач лабораторії

Махно Станіслав Миколайович

кандидат фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 422-96-10
Факс: + 380 44 424-35-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зліва направо: к.х.н., м.н.с. Прокопенко С.Л., к.ф.-м.н., н.с. Мазуренко Р.В., пр. інж. Гуня Г.М., к.ф.-м.н., зав. лаб. Махно С.М.

 

В лабораторії працює 6 спеціалістів, серед них 4 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 60 наукових статей, отримано 3 авторських свідоцтва та патенти на винаходи, захищено 4 кандидатські дисертації.


Напрямки досліджень

– електрофізика наноструктурних композитів на основі полімерів, сегнетоелектриків та речовин з фазовими переходами метал-напівпровідник, діелектрик-суперіонік тощо;

– взаємодія електромагнітного випромінювання з гетерогенними, ультрадисперсними та наноструктурними системами;

– вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на активність процесів біологічних систем.


Основні результати за останні роки

Створено нові нанокомпозити з динамічно керованими електрофізичними характеристиками, що ефективно взаємодіють з електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону: поліхлортрифторетилен, що містить високодисперсні оксиди (SiO2, ТiO2, SnO2, Al2O3), модифіковані речовинами з електронно-іонною провідністю (AgI, CuI, КН2РО4, Ag2S, CdS, CuS). За розробленими методиками одержано нановолокна CdS з діаметром 7 нм і довжиною понад 200 нм та гетерогенні системи типу «ядро – оболонка». Результати досліджень можуть бути основою для створення новітніх електропровідних, екрануючих та поглинаючих електромагнітне випромінювання композиційних матеріалів, каталізаторів тощо.

Показано, що додаткові механізми дисипації електромагнітної енергії в надвисокочастотному діапазоні в системах типу полімер–провідник пов’язані з ефектами поляризації, які виникають внаслідок міжфазної взаємодії компонентів. Збільшення значень комплексної діелектричної проникності, а також розширення діапазону їх керованої зміни досягаються шляхом хімічного модифікування поверхні полімеру речовинами з електронно-іонною провідністю.

При дослідженні взаємодії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з високоорганізованими системами встановлено частотно-селективний відгук біосистем. Для суспензії клітин дріжджів спостерігали стимуляцію активності процесів їх життєдіяльності на частотах 40; 47,5; 55; 62,5; 70 ГГц, що розділені широкими частотними смугами, в яких відбувається інактивація клітин. Виявлено, що введення в дріжджову суспензію високодисперсного діоксиду кремнію може компенсувати пригнічення процесів їх життєдіяльності та збільшити біодоступність поживних речовин. В діапазоні частот 47-67 ГГц виявлено також частотно-селективний відгук клітинної системи крові in vitro (зокрема еритроцитів) та ферментів. Ймовірно, зростання антиоксидантного статусу крові, а також виникнення радикальних та пероксидних станів відбувається внаслідок механізмів, що реалізуються через первинні реакції каталітичного типу, які перебігають в ліпідах на поверхні клітин. Одержані результати можуть бути підґрунтям для розробки засобів управління процесами життєдіяльності біологічних систем і систем захисту від екзогенного опромінення.


 Співробітники лабораторії 

Махно Станіслав Миколайович, кандидат фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гуня Григорій Михайлович, провідний інженер, тел.: + 380 44 422-96-10

Лісова Оксана Мирославівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мазуренко Руслана Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокопенко Сергій Леонідович, кандидат хімічних наук,  науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сіренко Олена Геннадіївна,молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422-96-10, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Публікації останніх років

1. Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, Г.М. Гуня, П.П. Горбик. Вплив дисперсності частинок йодиду міді на електрофізичні властивості композитів на основі поліхлортрифторетилену // Металлофиз. новейшие технол. – 2016.– т. 38, № 5. - С. 647-656. DOI: 10.15407/mfint.38.05.0647.

2. Г.М. Багацька, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, П.П. Горбик. Вплив дисперсного йодиду міді на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2016. – T. 7, № 3.– С. 354-360.

3. П.П. Горбик, Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, М.В. Абрамов, Г.М. Гуня, О.А. Васильєва. Нанокомпозитне захисне покриття // Патент на корисну модель України №108505 від 25.07.2016.

4. О.М. Лісова, Г.М. Багацька, С.М. Махно, П.П. Горбик. Вплив мікрохвильового низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на життєдіяльність клітин дріжджів у середовищі лимонної кислоти // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2016. - T. 7, № 3. - С. 337-343.

5. Р.В. Мазуренко, С.М. Махно, Г.М. Гуня, П.П. Горбик. Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію модифікованого йодидом міді // Фізика і хімія твердого тіла.–2016.–Т 17, № 4.–С. 482–486.

6. С.М. Махно, О.М. Лісова, Г.М. Гуня, Ю.І. Семенцов, Ю.В. Гребельна, М.Т. Картель. Властивості синтезованих графенів та системи поліхлортрифторетилен – графени // Фізика і хімія твердого тіла. – 2016. – T. 17. – № 3. С.421-425.

7. S.L. Prokopenko, G.M. Gunja, S.N. Makhno, P.P. Gorbyk. Synthesis and electrophysical properties of composite materials based on heterostructures CuS/CdS, Cu2S/CdS, Ag2S/CdS // J Nanostruct Chem –2014. –№4. – P. 103-108. DOI 10.1007/s40097-014-0120-3.

8. С.М. Махно. Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен-оксид міді // Хімія, фізика та технологія поверхні.–2014.–Т 5, № 1.–С. 23–29.

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»,

присвячена 35-річчю з дня заснування Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

і

семінар

«НАНОСТРУКТУРИ І НАНОМАТЕРІАЛИ В МЕДИЦИНІ: ВИКЛИКИ, ЗАВДАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

 

 

 

26-27 травня, 2021 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (26 травня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (27 травня)

 

 

Детальніше...

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

Проект висновку

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.

 

Муха Юлія Петрівна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Голуб О.А.

      Прилуцький Ю.І.

 

Шаповалова Марина Василівна

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Єременко Г.М.

      Швалагін В.В.