small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія електрофізики наноматеріалів

LEPhysNANO 

 

Завідувач лабораторії

Махно Станіслав Миколайович

доктор фізико-математичних наук,

старший науковий співробітник

Телефон: + 380 44 422-96-10
Факс: + 380 44 424-35-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Зліва на право, зверху: с.н.с., к.ф.-м.н. Лісова О.М.; м.н.с. Гуня Г.М.; с.н.с. к.ф.-м.н. Мазуренко Р.В.; знизу: зав. лаб., д.ф.-м.н. Махно С.М.; с.н.с., к.х.н. Прокопенко С.Л.

 

В лабораторії працює 6 спеціалістів, серед них 1 доктор та 3 кандидати наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 130 наукових статей, отримано понад 45 патентів на винаходи, захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації.


Напрямки досліджень

– електрофізика наноструктурних композитів на основі полімерів, сегнетоелектриків та речовин з фазовими переходами метал-напівпровідник, діелектрик-суперіонік тощо;

– взаємодія електромагнітного випромінювання з гетерогенними, ультрадисперсними та наноструктурними системами;

– вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на активність процесів біологічних систем.


Основні результати за останні роки

Створено нові нанокомпозити, що ефективно взаємодіють з електромагнітним випромінюванням надвисокочастотного діапазону, які містять нанорозмірні ферити (BaFe12O19, CaFe2O4, NiFe2O4, СоFe2O4), модифіковані електропровідними речовинами (CuI, CuS, вуглецеві нанотрубки), а також ультрадисперсні частинки (TiO2, BaTiO3, вуглецеві нанотрубки, графенові нанопластинки) модифіковані нанорозмірними частинками металів (Ni, Co, Fe).

Встановлено, що утворення перколяційних електропровідних кластерів на поверхні діелектричних структур забезпечує ефективну взаємодію електромагнітного випромінювання з такими нанокомпозитами та забезпечує узгодженість діелектричних i магнітних параметрів з імпедансом навколишнього середовища. Результати досліджень можуть бути основою для створення новітніх електропровідних, екрануючих та поглинаючих електромагнітне випромінювання композиційних матеріалів, каталізаторів, датчиків тощо.

Показано, що додаткові механізми дисипації електромагнітної енергії в надвисокочастотному діапазоні в системах типу полімер–провідник пов’язані з ефектами поляризації, які виникають внаслідок міжфазної взаємодії компонентів. Збільшення значень комплексної діелектричної проникності, а також розширення діапазону їх керованої зміни досягаються шляхом хімічного модифікування поверхні полімеру речовинами з електронно-іонною провідністю.

Дослідженнями взаємодії низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону з високоорганізованими системами було встановлено частотно-селективний відгук біосистем. Для суспензії клітин дріжджів спостерігали стимуляцію активності процесів їх життєдіяльності на частотах 40; 47,5; 55; 62,5; 70 ГГц, що розділені широкими частотними смугами, в яких відбувається інактивація клітин. Виявлено, що введення в дріжджову суспензію високодисперсного діоксиду кремнію може компенсувати пригнічення процесів їх життєдіяльності та збільшити біодоступність поживних речовин. В діапазоні частот 40-70 ГГц виявлено також частотно-селективний відгук клітинної системи крові in vitro (зокрема еритроцитів) та ферментів. Ймовірно, зростання антиоксидантного статусу крові, а також виникнення радикальних та пероксидних станів відбувається внаслідок механізмів, що реалізуються через первинні реакції каталітичного типу, які перебігають в ліпідах на поверхні клітин. Одержані результати можуть бути підґрунтям для розробки засобів управління процесами життєдіяльності біологічних систем і систем захисту від екзогенного опромінення.

Дослідженнями процесів тепловиділення клітинами дріжджів Saccharomyces cerevisiae в умовах ендогенного метаболізму у водному середовищі в присутності мікронних і високодисперсних частинок йодиду міді, виявлено порушення регулярності теплового процесу, а саме, виникнення стадії активації захисних механізмів системи внаслідок запуску адаптивних функцій клітин. Проведені дослідження вказують на можливість контрольованого впливу на ферментативний процес дріжджовими клітинами з можливістю як ефективної активізації, так і пригнічення ферментації в залежності від концентрації наночастинок йодиду міді в дріжджовій суспензії.


 Співробітники лабораторії 

Махно Станіслав Миколайович, доктор фізико-математичних наук,

завідувач лабораторії, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Гуня Григорій Михайлович, молодший науковий співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10

Лісова Оксана Мирославівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мазуренко Руслана Валентинівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Прокопенко Сергій Леонідович, кандидат хімічних наук,  старший науковий

співробітник, тел.: + 380 44 422-96-10, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сіренко Олена Геннадіївна, молодший науковий співробітник,

тел.: + 38 (044) 422-96-10, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Публікації останніх років

1. S.L. Prokopenko, R.V. Mazurenko, G.M. Gunja, N.V. Abramov, S.M. Makhno, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of polymeric nanocomposites based on cobalt and nickel ferrites modified with copper iodide // Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2020. –V. 494.– 165824.

2. R. V. Mazurenko, S. L. Prokopenko, O. I. Oranska, G. M. Gunya, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk. ElectrophysicalpProperties of polymeric nanocomposites based on ferrite/carbon nanotube/copper iodide // Metallofiz. Noveishie Tekhnol. - 2019 - V. 41, No. 3. - P. 289–296.

3. R.V. Mazurenko, S.L. Prokopenko, M.V. Abramov, G.M. Gunya, S.M. Makhno, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of polymeric nanocomposites based on barium ferrites modified by copper iodide // Nanosistemi, Nanomateriali, Nanotehnologii. - 2021. - V.19, No 1. -  P. 111-120.

4. O.M. Lisova, O.M. Sedov, L.Ya. Shvartsman, S.M. Makhno, G.M. Gunya, P.P. Gorbyk. Electrophysics properties of polychlorotrifluoroethylene – iron-containing carbon fiber // Nanocomposites. Funct. Mater. - 2021. - V.28 (1). - P.49-54.

5. O.G. Sirenko, jO.M. Lisova, S.M. Makhno, G.M. Gunya, N.V. Vituk, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of composites based on epoxy resin and carbon fillers // Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. - 2021. - V. 12(2). - P.104-111.

6. O.G. Sirenko S.М. Маkhno, O.M. Lisova, G.М. Gunya, P.P. Gorbyk. Electrophysical properties of composites based on the epoxy resin and expanded graphite // Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. – 2018. – Vol. 8, No4.– Р. 442-446.

7. O.M. Lisova, S.М. Маkhno, G.М. Gunya, P.P. Gorbyk. Еlectrophysical properties of carbon nanotubes/NiCo composites // Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni. – 2018. –Vol. 8, No 4. – Р. 362-367.

Новини

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

 

Нещодавно у місті Любліні (Республіка Польща) на Arena Lublin відбулася Міжнародна виставка винаходів і технологій INNO-WINGS 2023, організована Центром науково-освітніх інновацій у Любліні. У заході взяли участь науковці з Польщі, США, Індії, Ірландії, Норвегії, Італії та України. На виставці було показано новітні рішення в галузях техніки та медицини.

Інститут хімії поверхні успішно представила команда розробників проекту «Зубна паста із мікро-і наночастинками», що підтверджуює отримана нагорода (бронзова медаль)  https://innowings.pl/innowings-2023/ 

 

Детальніше...

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць