small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Лабораторія нанохімії функціональних покриттів

 


 

Завідувач лабораторії

Плюто Юрій Володимирович,

кандидат хімічних наук

Телефон: (+380-44) 424-90-27

Факс: (+380-44) 424-35-67

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

В лабораторії працює 4 спеціалісти, серед них 1 кандидат наук. Співробітниками підрозділу опубліковано понад 70 наукових статей, отримано 2 патенти на винаходи, захищено 2 кандидатські дисертації.

 

Напрямки досліджень

- розробка методів синтезу тонких плівок, функціональних покриттів та нанорозмірних неорганічних наповнювачів (оксидних та вуглецевих) з хімічно модифікованою поверхнею;

- розробка нанохімічних рідкофазних та піролітичних методів синтезу тонких оксидних плівок, в тому числі. темплатно-структурованих, на поверхні твердих тіл;

- дослідження особливостей перебігу реакцій хімічного модифікування та утворення наночастинок в порах тонких оксидних плівок;

- створення захисних, антикорозійних та декоративних покриттів на поверхні неорганічних матеріалів, тонкоплівкових структурованих каталізаторів.

 

Практична направленість робіт пов’язана із розробкою функціональних покриттів різного призначення, зокрема при виконанні таких проектів.

6 Рамкова Програма Європейського Союзу (Нанотехнології та нанонауки, наукоємні багатофункціональні матеріали, нові виробничі процеси та обладнання). Проект NMP2-CT-2005-515762 “Re-engineering of natural stone production chain through knowledge based processes, eco-innovation and new organisational paradigms” (I-STONE). Розроблено захисне супергідрофобне покриття на поверхні мармуру та вапняку, яке полегшує їх очистку від пилу, фарби, побутових забруднень, а також захищає від негативного впливу атмосферних факторів. Проект завершено.

7 Рамкова Програма Європейського Союзу (Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові промислові технології). Проект NMP3-SL-2012-310436 “Production of coatings for new efficient and clean coal power plant materials” (POEMA). Розробляються захисні покриття на поверхні металічних конструкційних елементів енергетичного устаткування, що працює при високих температурах та агресивному середовищі продуктів згоряння сірковмісного вугілля. Проект виконується.

 

Основні результати за останні роки

Теоретично обґрунтована та експериментально перевірена можливість застосування адсорбційного методу для оцінки розмірів наноблоків терморозширеного графіту та кількості графенових шарів в них. Для синтезованих зразків терморозширеного графіту розмір наноблоків склав 20-40 нм, а кількість графенових шарів була в межах 50-100. Форма базальної поверхні наноблоків терморозширеного графіту в рамках запропонованих моделей не є критичною для визначення розміру наноблоків виходячи з величини питомої поверхні цього матеріалу.

Розроблено піролітичний метод синтезу вуглецевого покриття на поверхні осадженого та пірогенного Al2O3 шляхом адсорбції 4,4'- метиленбісфенілізоціанату (в молекулі якого є група R-N=С=О, здатна вступати у взаємодію з гідроксильними групами поверхні за рахунок розкриття зв’язків N=C) та піролізу. Зокрема, здійснено синтез наночастинок із структурою „ядро-оболонка” на основі пірогенного Al2O3 із середнім розміром частинок 5-8 нм та вуглецевим покриттям.

Досліджено взаємодію Cr(acac)3 і Mn(acac)3 з активними центрами на поверхні дисперсних SiO2 і Al2O3 та в об’ємі золь-гель плівок SiO2 і з’ясовано, яку участь в цьому процесі беруть поверхневі ОН- групи та координаційно-ненасичені іони Al3+, а також реакційноздатні групи ацетилацетонатних лігандів.

Вивчені особливості хімічної функціоналізації плівок SiO2 товщиною 100-200 нм, синтезованих темплатним і безтемплатним золь-гель методом на поверхні скла. Встановлена перспективність використання темплатно-структурованих плівок для створення функціональних покриттів. Вивчені окиснювально-відновлювальні перетворення наночастинок Ag в темплатно-структурованих плівках SiO2. На основі аналізу спектральних характеристик плазмонного резонансу наночастинок Ag встановлені умови їх диспергування та упорядкування.

 

Співробітники лабораторії

Плюто Юрій Володимирович, кандидат хімічних наук, завідувач лабораторії

тел.: (+380-44) 424 9027; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Назарчук Микола Олександрович, провідний інженер

тел.: (+380-44) 422 9653; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Насєдкін Дмитро Борисович, провідний інженер

тел.: (+380-44) 422 9653; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шаранда Людмила Федорівна, науковий співробітник, тел.: (+380-44) 422 9653;

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Публікації останніх років

1. Л.О. Давиденко, Б.Г. Місчанчук, А.Г. Гребенюк, В.О. Покровський, Ю.В. Плюто. Дослідження термолізу Cr(acac)3 на поверхні SiO2 та Al2O3 методом температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2012. -Т. 3, № 3. - С. 273-282.

2. L. Davydenko, B. Mischanchuk, V. Pokrovskiy, I. Babich, Yu. Plyuto. TPD-MS and IR Studies of Cr(acac)3 Binding Upon CVD at Silica and Alumina Surfaces. // Chem. Vap. Deposition – 2011. – V. 17. – P.123–127.

3. Д.Б. Насєдкін, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто. Хімічні перетворення сполук сірки при синтезі терморозширеного графіту з бісульфату графіту за даними РФС // Сб. Поверхность. – 2011. – Вып. 3(18). – С.180–190.

4. Д.Б. Насєдкін, І.В. Бабич, Ю.В. Плюто. Вивчення графенових наноблоків в терморозширеному графіті // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. – № 10. – С.119–124.

5. Д.Б.Насєдкін, І.В. Бабіч, Ю.В. Плюто Можливості застосування адсорбційного методу для визначення товщини наноблоків у терморозширеному графіті // Сб. Поверхность – 2010. Вып. 2(17) – С.190–196.

6. L.F. Sharanda, I.V. Plyuto, A.P. Shpak, I.V. Babich, M. Makkee, J.A. Moulijn, J. Stoch, and Yu.V. Plyuto. Chemical design of carbon coating on the alumina support. // Nanomaterials and Supramolecular Structures / A.P. Shpak, P.P. Gorbyk (eds.). - Springer Science+Business Media B.V., 2009. - Р.119-130.

7. L. Davydenko, Yu. Plyuto, E.M. Moser. Characterisation of sol-gel silica films doped with chromium (III) acetylacetonate // Thin Solid Films. - 2009. - V. 517. - P.3625–3628.

8. T. Levchenko, Yu. Plyuto, N. Kovtyukhova. Sol-gel template-free and template-structured silica films functionalisation with methylene blue dye and Ag nanoparticles // Sol-Gel Methods for Materials Processing / B.V. P. Innocenzi, Y.L. Zub and V.G. Kessler (eds.). - Springer Science + Business Media, 2008. - P.355-361.

9. L. Davydenko, Yu. Plyuto, E. M. Moser, Sol-gel silica films doped with chromium (III) acetylacetonate on aluminium substrate // Sol-Gel Methods for Materials Processing / B.V. P. Innocenzi, Y.L. Zub and V.G. Kessler (eds.). - Springer Science + Business Media, 2008. - P.283-290.

10. I.V. Babich, L.A. Davydenko, L.F. Sharanda, Yu.V. Plyuto, M. Makkee, J.A. Moulijn. Oxidative thermolysis of Mn(acac)3 on the surface of g-alumina support // Thermochimica Acta. - 2007.- V. 456, N2. - P.145-151.

11. T. Levchenko, Yu. Plyuto, N. Kovtyukhova. Functionalisation of the template-free and template-structured silica films synthesised on glass substrates by sol-gel technique // Journal of Sol-Gel Science and Technology. - 2007. - V.43, N3. - P.269-274.

12. L.F. Sharanda, Y.V. Plyuto, I.V. Babich, I.V. Plyuto, A.P. Shpak, J. Stoch, J.A. Moulijn. Synthesis and characterisation of hybrid carbon-alumina support // Applied Surface Science. - 2006. - V. 252, N 24. - P.8549-8556.

13. I.V. Plyuto, A.P. Shpak, J. Stoch, L.F. Sharanda, Y.V. Plyuto, I.V. Babich, M. Makkee, J. Moulijn. XPS characterisation of carbon-coated alumina support // Surface and Interface Analysis. - 2006. - V. 38, N5. - P.917-921.

 

Новини

 

Вибори директора Інституту!

 

18 квітня 2024 р. Національна академія наук України, відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посади директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (відповідно до постанови Президії НАН України «Про проведення виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України» від 17.04.2024 № 158.

 

Детальніше...

Шановні колеги!

Колектив Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України щиро вітає завідувача відділу наноматеріалів, доктора фізико-математичних наук, професора ГОРБИКА Петра Петровича з його обранням в член-кореспонденти НАН України за спеціальністю "хімія функціональних матеріалів" (вибори відбулися 22.04.2024, затвердження - сьогодні, 25.04.2024).

 

Зичимо Петру Петровичу подальших успіхів в його роботі, нових здобутків та вагомих внесків в розвиток вітчизняної і світової науки!

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
  • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Детальніше...

 

11 березня 2024 року у вестибюлі Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України відбулося відкриття пам’ятної дошки на честь кандидата хімічних наук Андрія Кравченка – наукового співробітника відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, захисника України, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

  

9 березня Андрію Кравченку виповнилося б 43 роки.

 

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

  • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
  • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
  • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць