small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Химия поверхности Т.1

ОГЛАВЛЕНИЕ ТОМА 1

 

 

Предисловие

3

 

  Часть I

Термодинамика адсорбционных явлений

 

Глава 1

 

Начала термодинамики. Термохимия. Термодинамические потенциалы

Н.Т. Картель, В.В. Лобанов

 

 

 

11

 

Глава 2

 

Адсорбции газов на однородной поверхности

В.В. Лобанов

 

 

39

 

Глава 3

 

Полимолекулярная адсорбции паров. Изменения термодинами-ческих функций при адсорбции

В.В. Лобанов

 

 

 

61

 

Глава 4

 

Адсорбция пористыми адсорбентами. Адсорбция из растворов

В.В. Лобанов, Н.Т. Картель

 

 

83

 

Глава 5

 

Термодинамика адсорбции на деформируемых адсорбентах

В.В. Лобанов

 

 

100

 

Глава 6

 

Модель решеточного газа в теории адсорбции на неоднородной поверхности с учетом латеральных взаимодействий

В.В. Лобанов

 

 

 

111

 

Глава 7

 

Основы термодинамики неравновесных процессов

В.В. Лобанов

 

 

144

 

Часть II

Адсорбция и структурно-адсорбционные характеристики материалов

 

Глава 8

 

Физическая адсорбция газов

В.М. Гунько

 

 

179

 

Глава 9

 

Физическая адсорбция газов на пористых твердых телах

В.М. Гунько

 

 

224

 

Глава 10

 

Адсорбция из растворов

В.М. Гунько

 

 

273

 

Глава 11

 

Хемосорбция

В.М. Гунько

 

 

344

 

Часть III

Микроскопическая теория химии поверхности, адсорбции и катализа

 

Глава 12

 

Активные центры поверхности оксидов различных структурных типов

А.Г. Гребенюк, Е.М. Демяненко, В.В. Лобанов

 

 

 

358

 

Глава 13

 

Химические превращения на поверхности. Каталитическое действие поверхности

А.Г. Гребенюк, Е.М. Демяненко, В.В. Лобанов

 

 

 

389

 

Глава 14

 

Методы и модели теоретического описания адсорбции молекул на поверхности твердого тела

Е.М. Демяненко, В.В. Лобанов

 

 

 

415

 

 Часть IV

Свойства наносистем

 

Глава 15

 

Термодинамика наносистем

В.В. Лобанов, М.И. Теребинская, Н.Т. Картель

 

 

472

 

Глава 16

 

Физико-химия наноматериалов и наносистем

В.В. Лобанов, Н.Т. Картель

 

 

503

 

Глава 17

 

Дисперсионные силы Дерягина – Ландау – Фервея – Овербека

A.Ю. Семчук

 

 

586

 

 

Оглавление тома 1

 

622

           

 

 

Новини

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Детальніше...

 

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 році 

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

і

семінар

«ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬ ТА НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕНІВ ЛЮДИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»

(міжнаціональний дослідницький проєкт G5798 «Працюючий у реальному часі сенсор на основі наночастинок для визначення сибірської язви та туберкульозу» за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки")

 

 

19-20 жовтня, 2022 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM 

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (19 жовтня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (20 жовтня)

38967Photo

 

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)