small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Химия поверхности Т.1

ОГЛАВЛЕНИЕ ТОМА 1

 

 

Предисловие

3

 

  Часть I

Термодинамика адсорбционных явлений

 

Глава 1

 

Начала термодинамики. Термохимия. Термодинамические потенциалы

Н.Т. Картель, В.В. Лобанов

 

 

 

11

 

Глава 2

 

Адсорбции газов на однородной поверхности

В.В. Лобанов

 

 

39

 

Глава 3

 

Полимолекулярная адсорбции паров. Изменения термодинами-ческих функций при адсорбции

В.В. Лобанов

 

 

 

61

 

Глава 4

 

Адсорбция пористыми адсорбентами. Адсорбция из растворов

В.В. Лобанов, Н.Т. Картель

 

 

83

 

Глава 5

 

Термодинамика адсорбции на деформируемых адсорбентах

В.В. Лобанов

 

 

100

 

Глава 6

 

Модель решеточного газа в теории адсорбции на неоднородной поверхности с учетом латеральных взаимодействий

В.В. Лобанов

 

 

 

111

 

Глава 7

 

Основы термодинамики неравновесных процессов

В.В. Лобанов

 

 

144

 

Часть II

Адсорбция и структурно-адсорбционные характеристики материалов

 

Глава 8

 

Физическая адсорбция газов

В.М. Гунько

 

 

179

 

Глава 9

 

Физическая адсорбция газов на пористых твердых телах

В.М. Гунько

 

 

224

 

Глава 10

 

Адсорбция из растворов

В.М. Гунько

 

 

273

 

Глава 11

 

Хемосорбция

В.М. Гунько

 

 

344

 

Часть III

Микроскопическая теория химии поверхности, адсорбции и катализа

 

Глава 12

 

Активные центры поверхности оксидов различных структурных типов

А.Г. Гребенюк, Е.М. Демяненко, В.В. Лобанов

 

 

 

358

 

Глава 13

 

Химические превращения на поверхности. Каталитическое действие поверхности

А.Г. Гребенюк, Е.М. Демяненко, В.В. Лобанов

 

 

 

389

 

Глава 14

 

Методы и модели теоретического описания адсорбции молекул на поверхности твердого тела

Е.М. Демяненко, В.В. Лобанов

 

 

 

415

 

 Часть IV

Свойства наносистем

 

Глава 15

 

Термодинамика наносистем

В.В. Лобанов, М.И. Теребинская, Н.Т. Картель

 

 

472

 

Глава 16

 

Физико-химия наноматериалов и наносистем

В.В. Лобанов, Н.Т. Картель

 

 

503

 

Глава 17

 

Дисперсионные силы Дерягина – Ландау – Фервея – Овербека

A.Ю. Семчук

 

 

586

 

 

Оглавление тома 1

 

622

           

 

 

Наукові звіти відділів

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)

Потапенко Ганна Валентинівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Білоус А.Г.

      Малєтін Ю.А.

      Андрійко О.О.

Ліннік Оксана Петрівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Кучмій С.Я.

      Першина К.Д.

      Іщенко О.В.

 

Ковальчук Ірина Андріївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Мчедлов-Петросян М.О.

      Тарасенко Ю.О.

      Прокопенко В.А.

 

Мельник Інна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Пшинко Г.М.

      Щербань Н.Д.

 

Ніколайчук Аліна Анатоліївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Голуб О.А.

      Мелешевич С.І.

 

Куксенко Сергій Петрович

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Андрійко О.О.

      Малєтін Ю.А.

      Пірський Ю.К.

 

Ушакова Людмила Миколаївна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Прилуцький Ю.І.

      Соляник Л.О.

 

Крупська Тетяна Василівна

Пряма трансляція 

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Слободяник М.С.

      Щербань Н.Д.

      Прокопенко В.А.

 

Сірош Віталій Анатолійович

Пряма трансляція   

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Тарасенко Ю.О.

      Пірський Ю.К.

 

Карпенко Оксана Сергіївна

Пряма трансляція    

 

1.   Автореферат дисертації

2.   Дисертація

 

3.    Відгуки опонентів:

    

      Стрижак П.Є.

      Іванов В.В.