small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Химия поверхности Т.2

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ ТОМА 2 

 

 Часть V

Химия поверхности кремнезема

 

 

 Глава 18

 

Получение высокодисперсного кремнезёма

Е.Ф. Воронин, Л.В. носач

 

 

637

 

 Глава 19

 

Химия поверхности и модифицирование кремнезёмов

Е.Ф. Воронин, В.А. Тертых

 

 

643

 

 Глава 20

 

Комплексообразование для количественной оценки адсорбцион-ных равновесий на поверхности раздела фаз кремнезем – водный раствор

Н.Н. Власова

 

 

 

 

687

 

 Глава 21

 

Золь-гель метод, получения органо-неорганических материалов

Ю.Л.Зуб

 

 

744

 

 Часть VI

Алюмосиликаты и системы на их основе

 

 Глава 22

 

Цеолиты и глинистые минералы

М.Т. Картель, Ю.А. Тарасенко

 

 

754

 

 Глава 23

 

Теоретические методы в химии цеолитов

М.Т. Картель, Ю.А. Тарасенко

 

 

787

  

 Часть VII

Углеродные материалы

 

 Глава 24

 

Природные углеродные материалы

Н.Т. Картель, Ю.А. Тарасенко

 

 

805

 

 Глава 25

 

Искусственные углеродные материалы

Н.Т. Картель, Ю.А. Тарасенко

 

 

849

 

 Глава 26

 

Активированные угли

Н.Т. Картель, Ю.А. Тарасенко

 

 

887

 

 Глава 27

 

Углеродные наноструктуры

Н.Т. Картель, Ю.А. Тарасенко

 

 

919

 

 Глава 28

 

Конструкционные углеродные материалы

Н.Т. Картель, Ю.А. Тарасенко

 

 

941

 

 Глава 29

 

Композиты с наноразмерными углеродными материалами

Ю.И. Семенцов, Н.Т. Картель

 

 

968

 

 Глава 30

 

Углерод-углеродные наноразмерные композиционные материалы

Ю.И. Семенцов, Н.Т. Картель

 

 

1009

 

 Часть VIII

Фотохимия поверхности

 

 Глава 31

 

Фотохимические процессы с участием поверхности кремнезема и других оксидов

А.М.Еременко

 

 

 

1045

 

 Глава 32 

 

Перенос энергии электронного возбуждения между молекулами:  влияние поверхностей раздела между различными        конденсирован-ными средами

С.И. Покутний

 

 

 

 

1067

 

 

 Оглавление тома 2

 

1099

           

 

 

Новини

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Детальніше...

 

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 році 

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

і

семінар

«ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬ ТА НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕНІВ ЛЮДИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»

(міжнаціональний дослідницький проєкт G5798 «Працюючий у реальному часі сенсор на основі наночастинок для визначення сибірської язви та туберкульозу» за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки")

 

 

19-20 жовтня, 2022 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM 

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (19 жовтня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (20 жовтня)

38967Photo

 

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)