small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Химия поверхности Т.3

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ ТОМА 3

 

 

  Часть IX

Медико-биологические проблемы поверхности твердого тела

 

  Глава 33

 

Активированные угли медицинского назначения

Н.Т. Картель

 

 

1111

 

  Глава 34

 

Медико-биологические аспекты применения высокодисперсных твердых тел

В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская

 

 

 

1125

 

  Глава 35

 

Магниточувствительные нанокомпозиты с функциями нанороботов: синтез, свойства, применения

П.П. Горбик

 

 

 

1213

 

  Глава 36

 

Фармацевтическая химия энтеросорбентов

И.И. Геращенко

 

 

1297

 

  Часть X

Химические и физические методы исследования поверхности твердых тел

 

  Глава 37

 

Методы исследования пористой структуры

В.М. Гунько

 

 

1311

 

  Глава 38

 

Химический и элементный методы анализа поверхности

Л.С. Дзюбенко

 

 

1357

 

  Глава 39

 

Термический и термогравиметрический анализ поверхности

Л.С. Дзюбенко

 

 

1369

 

  Глава 40

 

ИК-спектроскопия в химии поверхности дисперсного кремнезёма

Е.Ф. Воронин

 

 

1393

 

  Глава 41

 

Рентгенофотоэлектронная спектроскопия и Оже- спектроскопия в исследованиях поверхности твердого тела

М.И. Теребинская, В.В. Лобанов

 

 

 

1415

 

  Глава 42

 

Сканирующая зондовая микроскопия

А.А. Гаврилюк, А.Ю.Семчук

 

 

1447

 

  Глава 43

 

Растровая электронная микроскопия

Ю.Н. Козырев

 

 

1491

 

  Глава 44

 

Метод позитронной аннигиляции и его применение в физико-химическом эксперименте

Б.М. Горелов

 

 

 

1502

 

  Глава 45

 

Масс-спектрометрия в исследованиях поверхности твердых тел и наноструктурированных систем

В.А. Покровский, В.В. Лобанов

 

 

 

1527

 

  Глава 46

 

Метод порошковой дифрактометрии в изучении дисперсных и пористых твердых тел

О.И. Оранская

 

 

 

1582

 

  Глава 47

 

Лазерная корреляционная спектроскопия

В.М. Гунько

 

 

1613

 

  Глава 48

 

Применение ЯМР-спектроскопии для определения структуры твердых тел и адсорбционного слоя

В.В. Туров

 

 

 

1666

 

 

  Глава 49

 

 

Электронный парамагнитный резонанс

В.С. Куць, В.В. Лобанов

 

 

 

1706

 

   Оглавление тома 3

 

 

 

1785

       

 

 

Новини

 

 

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для науковців на 2023 рік за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки» (SPS).

Заявки приймаються до 17 лютого 2023 року. 

 

Деталі за посиланням - посилання

 

Детальніше...

Конкурс на отримання грантів для візитів молодих науковців НАН України на місячний термін до Польщі з метою стажування в науково-дослідних установах Польської академії наук

(Кінцевий термін подачі документів: 18 лютого 2023р.)

  Оголошення Оголошено конкурс на здобуття стипендії імені академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії наук України - кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук

(Кінцевий термін подачі документів до 24 листопада 2022р)         

 Оголошення

  


 

Відповідно до наказу МОН №894 від 10.10.2022 р. строком на три роки в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України утворено дві спеціалізовані вчені ради (Д 26.210.01Д 26.210.02) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук.

 

 

Детальніше...

 

Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2021 році 

 

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

і

семінар

«ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОХВИЛЬ ТА НАНОЧАСТИНОК ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПАТОГЕНІВ ЛЮДИНИ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ»

(міжнаціональний дослідницький проєкт G5798 «Працюючий у реальному часі сенсор на основі наночастинок для визначення сибірської язви та туберкульозу» за програмою НАТО "Наука заради миру та безпеки")

 

 

19-20 жовтня, 2022 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM 

clipboard-list-outlinePOSTER SESSION ONLINE

clipboard-list-outlineBOOK of ABSTRACTS

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (19 жовтня)

clipboard-list-outlineONLINE ТРАНСЛЯЦІЯ (20 жовтня)

38967Photo

 

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць

Захист дисертації (Д 26.210.01)