small isc logo

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Національної академії наук України
(офіційний сайт)

Головна

Головна сторінка інституту

Про Інститут

емблема Інституту хімії поверхні   Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
              Національної академії наук України

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України було створено 8 травня 1986 року як першу в Радянському Союзі академічну установу з вивчення фундаментальних та прикладних проблем хімії, фізики та технології поверхні твердого тіла. Його основою стало Відділення хімії поверхні (два наукових відділи та Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро) Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського АН УРСР. Засновником та директором Інституту впродовж 1986-2006 рр. був академік НАН України Олексій Олексійович Чуйко. Сьогодні установу очолює академік НАН України Микола Тимофійович Картель.

До числа найбільш суттєвих одержаних в Інституті результатів, що сприяли подальшому розвитку хімічної науки, слід віднести наступні. Встановлено основні закономірності реакцій заміщення атома водню в структурних силанольних групах, процесів заміщення груп біля атома силіцію, реакцій приєднання та елімінування. Розвинуто уявлення про вплив протоно- та електронодонорних молекул на перебіг хімічних реакцій за участю центрів поверхні кремнезему. Виявлено особливості процесів адсорбційного і хімічного модифікування поверхні оксидних та вуглецевих матеріалів різноманітними неорганічними і органічними сполуками, полімерами, лікарськими та біологічно активними речовинами.

Наукові напрями Інституту:

 • теорія хімічної будови і реакційної здатності поверхні твердих тіл;
 • медико-біологічні та біохімічні проблеми поверхні;
 • фізико-хімія поверхневих явищ;
 • хімія, фізика і технології наноматеріалів.

Інститут видає щоквартально науковий журнал "Хімія, фізика та технологія поверхні" і щорічно - збірник наукових праць "Поверхность".

Структура Інституту включає 10 наукових відділів і 7 лабораторій. В установі за станом на 01.01.2023 працює 171 співробітник, з них 121 науковий працівник, у тому числі 21 доктор наук, 71 кандидат наук. Здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру. Функціонують спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій зі спеціальностей «фізика і хімія поверхні», «фізична хімія» і "фізика твердого тіла". Інституту підпорядковані два дослідно-експериментальні заводи.

 

 

Адреса Інституту: 17, вул. Генерала Наумова, Київ, 03164, Україна (на карті Google)
Директор: Картель Микола Тимофійович, академік НАН України
Тел.: (+380-44) 424-11-35, факс: (+380-44) 424-35-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Сайт: www.isc.gov.ua

 

 

Основні наукові напрями

Відділ хемосорбції

Лабораторії оксидних нанокомпозитів

Контрольно-аналітична лабораторія випробувань корозійної стійкості матеріалів

 

Відділ мас-спектрометрії нанорозмірних систем

Лабораторія фотоніки поверхні

Комплексна контрольно-аналітична лабораторія

 

Відділ хімічного дизайну поверхні кремнеземів

 

Відділ хімії поверхні гібридних матеріалів

 

Відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем

Лабораторія епітаксійних наноструктурних систем

 

Відділ біомедичних проблем поверхні

 

Відділ аморфних і структурно впорядкованих оксидів

Лабораторія модифікування поверхні

 

Відділ наноматеріалів

Лабораторія синтезу і аналізу функціональних наноматеріалів

Лабораторія електрофізики нанооб'єктів

 

Відділ фізико-хімії нанопористих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів

Лабораторія електрохімії вуглецевих та неорганічних наноматеріалів

Лабораторія нанохімії функціональних покриттів

 

Експериментально-технологічний відділ нанокомпозитів та наноматеріалів

 

Відділ теорії наноструктурних систем

 
 

Адміністрація

Картель Микола Тимофійович

Картель Микола Тимофійович

академік НАН України

Директор Інституту

Телефон: (+380-44) 423-80-58
Факс: (+380-44) 424-35-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Turov 3

Туров Володимир Всеволодович

доктор хімічних наук, професор

Заступник директора з наукової роботи

Телефон: (+380-44) 424-94-53
Факс: (+380-44) 424-35-67
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дацюк Андрій Михайлович

Дацюк Андрій Михайлович

кандидат хімічних наук

Учений секретар
 
Телефон: (+380-44) 422-96-32
Факс: (+380-44) 424-35-67 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
melnychuk

 мельничук василь семенович

Заступник директора з загальних питань

Телефон: (+380-44) 424-35-47

                 (+380-44) 422-96-37
Факс: (+380-44) 424-35-67

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Наукові підрозділи

 

Вчений секретар Інституту

Вчений секретар Інституту

 

Вчена рада Інституту

 

Склад
Вченої ради Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (оновлено з 01.01.2024 року, затверджено на Бюро Відділення хімії НАН України від 20.12.2023, протокол № 7, § 26, п.2)

  

 1. Картель М.Т. – директор Інституту, доктор хімічних наук, професор, академік НАН України – голова ради; 

 2. Туров В.В. – заступник директора з наукової роботи доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України – заступник голови ради; 

 3. Дацюк А.М. – вчений секретар Інституту, кандидат хімічних наук – секретар ради; 

 4. Бєлякова Л.О. – завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор; 

 5. Борисенко М.В. – завідувач лабораторії, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник; 

 6. Гаврилюк О.О. старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, представник ради молодих вчених; 

 7. Геращенко І.І. – провідний науковий співробітник, доктор фармацевтичних наук, професор; 

 8. Горбик П.П. – завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, професор; 

 9. Горєлов Б.М. – завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук; 

 10. Гунько В.М. – завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор; 

 11. Єременко Г.М. – провідний науковий співробітник, доктор хімічних наук, професор; 

 12. Казакова О.О. – старший науковий співробітник, кандидат хімічних наук, т.в. голови профспілкового комітету; 

 13. Крупська Т.В. – в.о. провідного наукового  співробітника, доктор хімічних наук, старший дослідник; 

 14. Кулик Т.В. – завідувач лабораторії, доктор хімічних наук, професор; 

 15. Лагута І.В.  – завідувач лабораторії, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник; 

 16. Ліннік О.П. – старший науковий співробітник, доктор хімічних наук, старший дослідник; 

 17. Лобанов В.В. – завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор; 

 18. Махно С.М. – завідувач лабораторії, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; 

 19. Мельничук В.С. – заступник директора з загальних питань; 

 20. Покутній С.І. – провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, професор; 

 21. Семенцов Ю.І. – провідний науковий співробітник, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; 

 22. Семчук О.Ю. – завідувач відділу, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник; 

 23. Смірнова Н.П. – завідувач лабораторії, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник; 

 24. Тарас Г.В. – директор ДП КДЕЗ ІХП НАН України; 

 25. Трофименко С.І. – начальник відділу кадрів; 

 26. Тьортих В.А. – завідувач відділу, доктор хімічних наук, професор.

 

Склад Ради молодих вчених

 

Tkachuk 

Ткачук Ольга Іванівна

к.х.н., молодший науковий співробітник.

 

тел.:+380 44 422-96-35; 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(корпус 1, кімн. 406)

 

Голова Ради молодих вчених

 

Havr

Гаврилюк Олександр Олександрович

к.ф.-м.н., старший дослідник

старший науковий співробітник,

 

тел.: +380 44 422-96-97,

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(корпус 1, кімн. 301)

 

Заступник голови 

Ради молодих вчених

 

Член Ради молодих учених

Відділення хімії НАН України

 

Муха Ю.П.

Муха Юлія Петрівна

д.х.н., старший науковий співробітник,

 

тел.: +380 44 422-96-98,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(корпус 2, кімн. 521)

 

 

 

 

Щеглов О.Д. Щеглов Олександр

аспірант,

 тел.: 
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Молдавська В.О.

Молдавська Вікторія Олександрівна

провідний інженер

 

тел.: +380 44 422-96-98,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(корпус 2, кімн. 521)

 

 

 

 

Крамар А.С.

Крамар Анастасія Сергіївна 

аспірантка, провідний інженер,

 

тел.:  +380 44 422-96-98,

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(корпус 2, кімн. 521)

 

 

 

 

 Bilyuk  Білюк Анатолій Анатолійович

аспірант, провідний інженер

тел.: +380 44 422-96-97,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(корпус 1, кімн. 301)

 

 

 

 eugen  Діхтярук Євген Вікторович

аспірант, провідний інженер

тел.: +380 44 422-96-27,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

(корпус 1, кімн. 103, 510)

 

Лабораторії

Лабораторії інституту

 

Дослідно-виробнича база

Державне підприємство «Калуський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні Національної академії наук України» спеціалізується на виробництві пірогенного кремнезему (діоксиду кремнію) стандартних марок, а також є єдиним в країнах Східної Європи виробником його модифікованих форм - високотехнологічного продукту, що застосовується в багатьох галузях промисловості.

 

Адреса підприємства: А-8, м. Калуш-11, Івано-Франківська обл. 77311, Україна

Директор: Тарас Геннадій Васильович

Тел.: (03472) 2-80-53 

 E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 http://www.sillard.com.ua
 

   

Державне підприємство «Джанкойсько-Сиваський дослідно-експериментальний завод Інституту хімії поверхні Національної академії наук України» - спеціалізується на випуску дослідних партій піногасильних бурових розчинів, тиксотропного мастила «Силар», яке використовується в машинобудуванні, авіації, суднобудівній, харчовій та хімічній промисловості, білково-мінеральних кормових добавок, лікарських препаратів, стабілізаторів та освітлювачів харчових напоїв тощо.

 

 Адреса підприємства: вул. Жовтнева, 84/1, м. Джанкой, АР Крим 96100,  Україна

Директор: Мироненко Галина Миколаївна

Тел.:  (06564)3-0135

E-mail:

 

Видавнича діяльність

Науковий журнал "ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ"

ISSN 2079-1704

В журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних питань хімії, фізики та технології поверхні. Тематика видання охоплює теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних та біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних та хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі розподілу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.

 

редакційна колегія

Головний редактор М.Т. Картель

Заступник головного редактора В.А. Тьортих

Відповідальні секретарі

А.Г. Гребенюк,  В.Є. Клименко

 

Члени редколегії

Л.О. Бєлякова

 

А.Г. Білоус

В.В. Брей

П.П. Горбик

Б.М. Горєлов

В.М. Гунько

 

В.О. Зажигалов

В.М. Зайцев

Ю.Л. Зуб

 

Л.А. Карачевцева

С.О. Кириллов

 

Б.Ю. Корнілович

С.Я. Кучмій

М.І. Лебовка

В.В. Лобанов

Т.Г. Лупашку

 

О.А. Марченко

С.В. Михаловський

 

М.О. Мчедлов-Петросян

В.Г. Ніколаєв

В.О. Покровський

В.М. Розенбаум

Ю.В. Савельєв

Ю.І. Тарасевич

Ю.О. Тарасенко

В.В. Туров

А.О. Фомкін

Ю.В. Холін

В. Януш 

 

Засновники: Національна академія наук України

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Видавець: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Мови видання: українська, російська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

серія КВ № 15571-4043 ПР від 18.08.2009 р.

 

Адреса редакції: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

вул. Генерала Наумова, 17, Київ, 03164, Україна

тел. +380 44 422-96-26; факс +380 44 424-35-67

е-таіі: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.                           http://www.cpts.com.ua

 

Редакція: Колос Ірина Вікторівна, кімн. 203, корп. І; кімн. 416, корп. II; тел. +380 44 422-96-26;

е-таіі: ігупа Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Шевчук Олена Миколаївна; кімн. 203, корп. І; кімн. 224, корп. II; тел. +380 44 424-71-52;

е-таіі: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Міжвідомчий збірник наукових праць «Поверхность»

ISBN 978-966-00-083-1

 

В збірнику публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних

питань хімії, фізики та технології поверхні. Розраховано на наукових співробітників, аспірантів та спеціалістів, робота яких пов'язана з синтезом та дослідженням нових оксидних і вуглецевих матеріалів для вирішення різноманітних задач хімії, фізики, біології та медицини.

 

УДК 544.723

ББК 24.5я5

П42

 

Редакционный совет:

 

АкадемикНАНУкраиныН.Т. Картель- председатель

АкадемикНАНУкраиныА.Г. Наумовец

АкадемикНАНУкраины  В.Ф. Чехун

Чл.-корр. НАНУкраиныМ.Я. Валах

Чл.-корр. НАНУкраиныСЯ. Кучмий

Чл.-корр. НАНУкраиныВ.М. Огенко

Чл.-корр. НАНУкраиныН.С. Слободяник

Чл.-корр. НАНУкраиныЮ.И. Тарасевич

Чл.-корр. НАНУкраиныИ.М. Трахтенберг

Чл.-корр. НАНУкраиныИ.С. Чекман

 

Редакционная коллегия:

 

АкадемикНАНУкраины  Н.Т. Картель-ответственныйредактор

Докторхим. наукВ.В. Лобанов- ответственныйсекретарь

Докторхим. наук, проф. Л.А. Белякова

Докторфарм. наукИ.И. Геращенко

Докторфиз.-мат. наук, проф. П.П. Горбик

Докторфиз.-мат. наукБ.М. Горелов

Докторхим. наук, проф. В.М. Гунько

Докторхим. наук, проф. А.М. Еременко

Докторхим. наук, проф.Ю.Л. Зуб

Докторфиз.-мат. наук, проф. В.А. Покровский

Докторфиз.-мат. наукВ.М. Розенбаум

Доктортехн. наук  Л.С. Семко

Докторхим. наук, проф. Ю.А. Тарасенко

Докторхим. наук, проф. В.А. Тертых

Докторхим. наук, проф. В.В. Туров

 

Печатается по решению Ученого совета

Института химии поверхности им. А.А. Чуйко

Национальной академии наук Украины

и редакционной коллегии сборника

Адрес редакции: Институт химии поверхности им. А.А. Чуйко НАН Украины,

ул. Генерала Наумова, 17, Киев, 03164, Украина.

Тел. 38044 4249604, факс: 38044 4243567

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

http:// www.isc.gov.ua

 

Регистрационное свидетельство: КВ №15862-4334 Р от 27.10.09 г.

 

Контакти

 Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка  НАН України

17, вул. Генерала Наумова,
Київ, 03164, Україна

тел.: (+380-44) 422-96-04, 
факс: (+380-44) 424-35-67
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
www.isc.gov.ua

 

 

 

 


Приймальна:
      Тел.: (+380-44) 424-11-35 

Учений секретар:
      Тел.: (+380-44) 422-96-32 

Канцелярія:
      Тел.: (+380-44) 422-96-04 

Відділ кадрів:
      Тел.: (+380-44) 424-98-88

Бухгалтерія:
      Тел.: (+380-44) 422-96-14

Планово-виробничий відділ:
      Тел.: (+380-44) 424-82-65

Головний інженер:
      Тел.: (+380-44) 422-96-37 

Служби ТБ, ЦО:
      Тел.: (+380-44) 422-96-47 

Бібліотека:
      Тел.: (+380-44) 422-96-52 

 

 

 

Аспірантура, Докторантура

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України відповідно до наказу МОН України від 07.07.2017 р. № 145-л отримав ліцензію на продовження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальностями:

 • 102 «хімія» спеціалізації «фізична хімія,  хімія поверхні»
 • 105 «прикладна фізика та наноматеріали» спеціалізації «фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл».

 

pdf icon Наказ про створення докторантури в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України


Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2023 року, а зарахування  - 1 листопада 2023 року.


До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Ліцензований обсяг складає 10 осіб з кожної спеціальності при прийомі в аспірантуру Інституту.

 

Освітньо-наукова програма «Хімія» (рівень вищої освіти – доктор філософії, галузь знань – 10 Природничі науки, спеціальність - 102 Хімія, Фізична хімія, хімія поверхні) акредитована відповідно до рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 16(59) від 30.09.2021 р.)pdf icon Сертифікат

 

Освітньо-наукова програма «Фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл» (рівень вищої освіти – доктор філософії, галузь знань – 10 Природничі науки, спеціальність - 105 Прикладна фізика та наноматеріалиі) акредитована відповідно до рішення Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти (протокол № 20 від 12.12.2023 р.) - pdf icon Сертифікат

Вступники складають такі іспити


1.  Спеціальність (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній науковій спеціальності). 
2.  Іноземна мова на вибір (англійська, німецька, іспанська, італійська, французька) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів. 
3. Презентація дослідницької пропозиції за обраною науковою спеціальністю

 

 

Контактна інформація для здачі вступних іспитів з іноземної мови та філософії:

Центр гуманітарної освіти

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278-30-13
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   http://cgo.org.ua/ 

 

Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України

01601, Україна, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4 (з 10:00 до 17:00)
Телефон: +38(044) 278 8971
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   http://langcenter.kiev.ua/navch_vstup.html

 

Перелік документів, які подаються для вступу до аспірантури
 1.    Заява на ім'я директора ІХП ім. О.О. Чуйка НАНУ (зразок заяви).
 2. документ, що посвідчує особу і громадянство (оригінал, копія);
 3. довідку з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера (оригінал, копія);
 4. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал, копія);
 5. військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);
 6. медичну довідку за формою 086/о (оригінал).
 7. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій абітурієнт навчається або працює;
 8. 4 фотокартки 3x4;
 9. наукову доповідь(реферат) зі спеціальності 102 Хімія та 105 Прикладна фізика та наноматеріали (допуск до вступних іспитів)
 10. дослідницьку пропозицію за обраною спеціалізацією, у якій обґрунтовується вибір тематики майбутньої дисертаційної роботи, підготовлену відповідно до вимог; pdf icon Вимоги до дослідницької пропозиції за спеціальності 102 "Хімія", 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" 
 11. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (наукової установи) (за наявності);
 12. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 13. направлення від організації державної форми власності, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта та його працевлаштування після закінчення аспірантури (за наявності);
 14. список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 15. міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень В2 (за наявності).
При наявності даного сертифікату вступник звільняється від складання іспиту з іноземної мови. Усі копії документів засвідчуються у встановленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВСТУПУ ДО докторантури

 

Повний комплект, обов’язкових для вступу до докторантури, документів у встановлений термін подається вступником особисто в дирекцію ІХП ім. О.О. Чуйка НАН України (особі, уповноваженій на приймання документів) і включає:

 1. заяву в паперовій формі (заповнюється на місці);
 2. документ, що посвідчує особу та громадянство (оригінал, копія);
 3. довідку з податкової інспекції про присвоєння індивідуального податкового номера (оригінал, копія);
 4. документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (оригінал, копія);
 5. військово-обліковий документ для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством) (оригінал, копія);
 6.  диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) - оригінал, копія;
 7. атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності) - оригінал, копія;
 8. медичну довідку за формою 086/о (оригінал).
 9. 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см;
 10. особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою установи, де працює вступник;
 11. засвідчену копію трудової книжки з місця роботи;
 12. список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю майбутньої дисертації);
 13.  розгорнений план дисертації, обгрунтування теми дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня доктора наук.

 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами у встановленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

 

ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 102 "Хімія", спеціалізації "Фізична хімія, хімія поверхні" (2017)

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали", спеціалізації "Фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл" (2017)

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 102 "Хімія", спеціалізації "Фізична хімія, хімія поверхні" (2024)

pdf icon Програма вступного іспиту зі спеціальності 105 "Прикладна фізика та наноматеріали", спеціалізації "Фізика поверхні, фізика нанорозмірних твердих тіл" (2024)

 

 

організація та забезпечення освітнього процесу

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури та докторантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2023 рік 

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до аспірантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2024 рік 

pdf icon ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до докторантури Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України на 2024 рік  

 

logo-you-tube-2 Відеопрезентація Освітньо-наукової програми підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 102 - Хімія в Інституті хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

  

             Освітньо-наукова програма             

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 102 "Хімія"   (2017 рік)

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 102 "Хімія"   (2019 рік)

pdf icon Додаток 1 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 102 "Хімія"

pdf icon Додаток 2 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 102 "Хімія"

pdf icon Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інститутів НАН України 

pdf icon Робоча програма підготовки докторів філософії в аспірантурі Інститутів НАН України

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2017 рік)

pdf icon Освітньо-наукова програма з підготовки доктора філософії_спеціальність 105 "Прикладна фізика та наноматеріали" (2019 рік)

 pdf icon Додаток 1 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

 pdf icon Додаток 2 до освітньо-наукової програми за спеціальністю 105 "Прикладна фізика та наноматеріали"

 

 

  


Обов'язкові дисципліни

pdf icon102-"Методологія, організація та технологія наукових досліджень. Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів"

pdf icon 102-"Фізико-хімія наноматеріалів і нанорозмірних систем"

pdf icon 102-"Фізичні методи дослідження поверхні твердих тіл" 

pdf icon 102-"Хімія поверхні та модифікування дисперсних твердих тіл"

pdf icon 102-"Квантова природа хімічного зв'язку"

pdf icon 102-"Адсорбція та структурно-адсорбційні характеристики матеріалів " (укр.)

pdf icon 102-"Адсорбція та структурно-адсорбційні характеристики матеріалів" (англ.)

pdf icon 102-"Хімічна термодинаміка гетерогенних систем"

pdf icon 102-"Основи хімічної кінетики та некаталітичні процеси"

pdf icon 102-Програма науково-педагогічної практики 

 


 

pdf icon 105-Структура поверхні твердих тіл 

pdf icon 105-Сучасна методологія структурних досліджень твердих тіл з розвиненою поверхнею 

pdf icon 105-Фізика високотемпературних надпровідників 

pdf icon 105-Елементи фізики твердого тіла 

pdf icon 105-Фізика наноматеріалів і нанокомпозитів 

pdf icon 105-Методи отримання твердих тіл з заданими поверхневими властивостями

pdf icon 105-Електродинаміка дисперсних систем

pdf icon 105-Фізичні основи матеріалознавства наноматеріалів

pdf icon 105-Методологія, організація та технологія наукових досліджень. Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів

pdf icon 105-Програма науково-педагогічної практики 

Вибіркові дисципліни

pdf icon 102-"Магніточутливі нанокомпозити з функціями нанороботів (синтез, властивості, застосування)" 

pdf icon 102-"Медико-біологічні аспекти застосування високодисперсних твердих" 

pdf icon 102-"Основи супермолекулярної хімії"

pdf icon 102-"Гетерогенний каталіз"

pdf icon 102-"Електрохімія гетерогенних систем"

pdf icon 102-"Самоорганізація в нерівноважних фізико-хімічних системах"

 


 

pdf icon 105-Електрофізика надвисокочастотних електронних матеріалів 

pdf icon 105-Фізика малих частинок 

pdf icon 105-Кристалічні тверді тіла

pdf icon 105-Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною

pdf icon 105-Спектроскопія поверхні твердих тіл

pdf icon 105-Методи квантової хімії в дослідженні поверхні 

pdf icon 105-Фізичні основи зондових досліджень (атомно-, магнітно-, електросилова, тунельна та ближньопольна оптична мікроскопія) 

pdf icon 105-Фізика молекулярних та наномоторів 

pdf icon 105-Взаємодія електронних, молекулярних та іонних пучків з поверхнею твердого тіла

pdf icon 105-Фізичні основи сучасної мас-спектроскопії

pdf icon 105-Спектроскопія квазіатомних структур 

pdf icon 105-ЯМР-спектроскопія в дослідженнях міжфазних взаємодій

pdf icon 105-Фізика квантоворозмірних систем

pdf icon 105-Дифузійні процеси на поверхні твердих тіл

 

 

Навчання в рамках освітньо-наукових програм аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.

Адміністрація Інституту завжди приділяє велику увагу організації наукової роботи та побуту аспірантів, зокрема забезпеченню іногородніх аспірантів гуртожитком на період навчання в аспірантурі.

Аспіранти можуть вільно користуватися Інститутською бібліотекою, фонд якої складає 13 997 примірників навчальної та наукової літератури.

Аспірантам, які навчаються в Інституті, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання. Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право.

Аспіранти, які навчаються в аспірантурі Інституту, мають можливість публікувати результати своїх досліджень у фаховому періодичному виданні "Хімія, фізика та технологія поверхні", збірнику наукових праць «Поверхня». В Інституті щорічно проводяться наукові конференції за участю аспірантів та молодих учених, тези яких публікуються окремими виданнями.

Випускники аспірантури мають можливість продовжувати наукові фундаментальні та прикладні дослідження під керівництвом висококваліфікованих співробітників Інституту, брати участь у виконанні різноманітних грантів та міжнародних програм.

 

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2022

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2023

pdf icon СПИСОК аспірантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.11.2023

 

pdf icon СПИСОК докторантів з відривом від виробництва ІХП НАН України станом на 01.01.2021

 

Науковий доробок аспірантів Інституту хімії поверхні ІМ. о.о. чУЙКА нАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК уКРАЇНИ 
 1. pdf icon Діхтярук Євген Вікторович, аспірант ІІ курсу
 2. pdf icon Гребельна Юлія Валеріївна, аспірантка ІІІ курсу
 3. pdf icon Чернюк Оксана Анатоліївна, аспірантка ІІІ курсу
 4. pdf icon Єлагіна Наталія Володимирівна, аспірантка ІV курсу
 5. pdf icon Корнійчук Наталія Михайлівна, аспірантка ІV курсу
 6. pdf icon Гребельна Юлія Валеріївна, аспірантка ІV курсу
 7. pdf icon Білюк Анатолій Анатолійович, аспірант ІІІ курсу

 

clipboard-list-outlineАнкети для опитування аспірантів

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

pdf icon Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

pdf icon Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

pdf icon Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності  у сфері вищої освіти

 


 

pdf icon Випускники (хімічні науки), які залишились працювати у відділах Інституту, після закінчення аспірантури Інституту

pdf icon Випускники (фізико-математичні науки), які залишились працювати у відділах Інституту, після закінчення аспірантури Інституту

pdf icon Молоді вчені Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, які успішно захистили дисертаційні роботи і працюють зараз в закордонних наукових установах

pdf icon Викладачі професійних дисциплін та вчені Інституту, які беруть участь в освітній діяльності закордоном

pdf icon Закордонні вчені, які виступали з лекціями, в т.ч. для аспірантів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

  


 

Договори про освітнє, науково-технічне співробітництво

pdf icon ТОВ "Житомирбіопродукт" (2016 рік)

pdf icon Ужгородський національний університет (2016 рік)

pdf icon Вінницький державний педагогічний університет (2017 рік) 

pdf icon ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет" (2017 рік)

pdf icon Вінницький технічний університет (2017 рік) 

pdf icon Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2017 рік) 

pdf icon Національний технічний університет "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" (2019 рік) 

pdf icon Національний технічний університет "Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського" (про організацію і проведення практики студентів)(2019 рік) 

pdf icon Національний авіаційний університет (про проведення практики студентів) (2019 рік) 

pdf icon Національний університет "Києво-Могилянська академія" (про співпрацю) (2021)

pdf icon Національний університет "Києво-Могилянська академія" (про співпрацю) (2021)

pdf icon Національний університет "Києво-Могилянська академія"  (2021)

pdf icon Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (про співпрацю) (2021)

pdf icon Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (про співпрацю) (2021)

pdf icon Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України  (про науково-технічне співробітництво) (2021)

pdf icon Державна науково-технічна бібліотека України (2021)

pdf icon Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України (про науково-технічне співробітництво) (2022)

pdf icon Хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (про навчально-науково практичну співпрацю)  (2023)

pdf icon Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Національний технічний університет "Харківський політехнічний Інститут" (2023)

 

 

Нормативно-правове забезпечення:

 

                                               Нормативна база                                                         

 1. Закон України «Про вищу освіту»
 2. Закон України «Про освіту»
 3. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»
 4. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу»
 5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» від 23 березня 2016 року № 261
 6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 року № 266
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» від 1 березня 1999 року № 309
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24 липня 2013 року № 567 (зі змінами)
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» від 12 січня 2017 року № 40
 10. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання стипендіального забезпечення» від 12 липня 2004 року № 882
 11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06 березня 2019 року № 167
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення»від 28 грудня 2016 р. № 1050
 13. Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України
 14. Етичний кодекс вченого

 

                             102_Нормативно-правове забезпечення ІХП НАНУ                     

 1. 102_Кодекс академічної доброчесності
 2. 102_Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення аспірантам і докторантам
 3. 102_Положення про академічну мобільність
 4. 102_Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 5. 102_Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
 6. 102_Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 7. 102_Положення про організацію освітньо-наукового процесу
 8. 102_Положення про педагогічну практику
 9. 102_Положення про політику попередження і боротьби з сексуальними домаганнями
 10. 102_Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін
 11. 102_Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності
 12. 102_Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін
 13. 102_Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 14. 102_Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
 15. 102_Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 16. 102_Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій
 17. 102_Антикорупційна програма
 18. 102_Положення про комісію з наукової етики при вченій раді
 19. 102_Положення про порядок направлення на стажування за кордоном
 20. 102_Положення про апеляцiйну комiсiю
 21. 102_Положення про приймальну комісію
 22. 102_Положення про стипендіальну комісію
 23.  102_Положення про бібліотеку
 24.  Положення про науково-організаційний відділ
 25.  Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 рр
 26. Статут Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
 27. Положення про Раду молодих вчених
 28. Положення про службу охорони праці
 29. Положення про службу пожежної безпеки
 30. Положення про підрозділ з питань цивільного захисту

 

 

 

                             105_Нормативно-правове забезпечення ІХП НАНУ                   

 1. 105_Кодекс академічної доброчесності
 2. 105_Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та матеріального заохочення аспірантам і докторантам
 3. 105_Положення про академічну мобільність
 4. 105_Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти
 5. 105_Положення про формування, затвердження та оновлення освітніх програм
 6. 105_Положення про гаранта освітньо-наукової програми
 7. 105_Положення про організацію освітньо-наукового процесу
 8. 105_Положення про педагогічну практику
 9. 105_Положення про політику попередження і боротьби з сексуальними домаганнями
 10. 105_Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін
 11. 105_Положення про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності
 12. 105_Положення про порядок та умови обрання вибіркових навчальних дисциплін
 13. 105_Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
 14. 105_Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти
 15. 105_Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату
 16. 105_Положення щодо врегулювання конфліктних ситуацій
 17. 105_Антикорупційна програма
 18. 105_Положення про комісію з наукової етики при вченій раді
 19. 105_Положення про порядок направлення на стажування за кордоном
 20. 105_Положення про апеляцiйну комiсiю
 21. 105_Положення про приймальну комісію
 22. 105_Положення про стипендіальну комісію
 23. 105_Положення про бібліотеку
 24.  Положення про науково-організаційний відділ
 25.  Стратегія розвитку Інституту на 2021-2025 рр
 26. Статут Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка
 27. Положення про Раду молодих вчених
 28. Положення про службу охорони праці
 29. Положення про службу пожежної безпеки
 30. Положення про підрозділ з питань цивільного захисту

 

 

 

програма візиту експертної групи

Під час акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми "Фізична хімія, хімія поверхні" (ID ЄДЕБО 49830) зі спеціальності «102 Хімія» за третім рівнем вищої освіти в Інституті хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України (наказ Національного агенства із забезпечення якості освіти № 1217-Е від 3 червня 2021 року) в період з 17  червня по 19 червня 2021 р.

 

День 1 Відкрита зустріч із представниками Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

 

Дата: 17.06.2021

Час:   17.00-17.45

Місце: Відеоконференція Zoom

Параметри входу: ZoomLogo3

     Meeting ID: 762 9062 4785

     Passcode: 2020

 

pdf icon Програма візиту експертної групи

pdf icon Відомості про самооцінювання освітньої програми "Фізична хімія, хімія поверхні" Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії наук УкраїниЗ приводу питань звертатися:


Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України
вул. Генерала Наумова, 17
Київ 03164 Україна
(корпус 2, кімн. 520)
Відповідальна за аспірантуру/докторантуру: 

 

 

 Сулим Ірина Ярославівна

кандидат хімічних наук, старший дослідник


Телефон: (+380-66) 956-96-52

Телефон: (+380-44) 422-96-72
E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

 iryna sulym
 

Конференції

Перелік конференцій

 

Міжнародна діяльність

Географія міжнародних контактів

 

Договори про міжнародне освітнє, науково-технічне співробітництво

pdf icon Institute of Physical Electronics of Kaunas University of Technology (Lithuania) (2007рік)  

pdf icon Interdisciplinary Nanotoxicity Center Jackson State University (USA) (2011рік)  

pdf icon Department of Physics, Chemical Physics, Stockholm University, AlbaNova University Center  (Sweden)(2013 рік)  

pdf icon Tomas Bata University in Zlin (Czech Republic)(2015 рік) 

pdf icon Department of Molecular Sciences of the Swedish University of Agriculture Sciences (Swedeb)(2017 рік)

pdf icon KTH Royal Institute of Technology, School of Engineering Sciences in Chemistry, Biotechnology and Health (Sweden) (2019 рік)

pdf icon Каракалпакский государственный университет Бердаха (Республика Узбекистан) (2019 рік)

 

 

Перелік міжнародних проектів

 

2020

Каталітичний піроліз для конверсії лігноцелюлозних відходів у стале біопаливо за допомогою нанорозмірних каталізаторів та мікрохвильової обробки” (FSA3-20-66700-0, CRDF Global, Purdue University, Вест-Лафайетт, США, 2020-2021)

Керівник Т.В. Кулик

 

2019

Синтез, функціоналізація, колоїдні властивості та застосування новітніх металоксидних та органонеорганічних гібридних наночастинок (Угорщина)

Керівник М.Т Картель

Створення нових органо-неорганічних гібридних матеріалів як сорбентів для очищення стічних вод від іонів важких металів (Індія, 2019-2021)

Керівник О.А. Дударко

Розробка фотокаталізаторів на основі наноструктурних шаруватих подвійних гідроксидів для процесів перетворення діоксиду вуглецю під дією УФ та видимого світла (Чехія, 2019-2020)

Керівник Г.М. Старух

Наступне покоління твердих кислотних паливних комірок та електролізерів (Німеччина, 2019-2020)

Керівник Т.В. Кулик

Полімерні матеріали з подвійною функцією для застосувань  в системах, що контактують з кровю (Англія, 2019-2020

Керівник Л.Р. Азізова

Розробка та одержання гібридних наночастинок Ag-лігнін-кремнезем з антимікробними властивостями (Швеція, 2019-2020)

Керівник Л.В. Носач

Розробка зелених нанотехнологій для каталітичного піролізу біомаси (Швеція, 2019-2022)

Керівник Т.В. Кулик 

Багатофункціональні гібридні адсорбенти для очищення води (Швеція, 2019-2020)

Керівник І.В. Мельник 

 

2018

Створення нових органо-неорганічних гібридних матеріалів для використання в якості каталізаторів для тонкого органічного синтезу (Польща, 2018-2019)

Керівник О.А. Дударко

Синтез гібридних вуглецьмінеральних сорбентів для адсорбції токсичних сполук (Польща, 2018-2019)

Керівник В.М. Гунько

Нанорозмірні гібридні люмінесцентні матеріали на основі функціоналі-зованих кремнеземних мікросфер з вбудованими комплексами РЗЕ (Литва,2018-2019)

Керівник І.В.Мельник

Нанорозмірний матеріал для засіву хмар (Польща, 2018-2019)

Керівник Л.В. Носач

Синтез та характеризація наноструктурних шаруватих подвійних гідроксидів та їх похідних для фотокаталітичного перетворення диоксиду вуглецю (Чехія, 2018)

Керівник Г.М. Старух

Матеріали, створені шляхом структурного модифікування сумішей гідрофобних та гідрофільних компонентів, їх властивості та способи використання (Литва, 2018-2019)

Керівник В.В. Туров

 

2017

Розробка магнітних композитів з регульованою гідрофобно-гідрофільною поверхнею (Словакія, 2017-2019).

Керівник О.А. Дударко

Багатокомпонентні нанокомпозити для стимулю-вання росту сільськогоспо-дарських рослин (Молдова)

Керівник В.В. Туров

Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали (Польща, Англія, Греція, Молдова 2013-2017)

Керівник В.А. Тьортих

Гиперстихіометрія активності при взаємодії наночастинок (Англія, Казахстан, 2017)

Керівник А.В Коробейник

Розвиток нанотехнологій для каталітичного піролізу біомас (Швеція, 2015-2017)

Керівник Т.В. Кулик

2016

Нанокристалічні тонкі плівки на основі допованого металами та неметалами діоксиду титану, синтезовані золь-гель методом та методом лазерного переосадження як фотокаталізатори під видимим світлом (Румунія, 2016-2017)

Керівник Н.П. Смірнова 

8РП Гиперстихіометрія активності при взаємодії наночастинок (Великобританія, Казахстан)

Керівник А.В. Коробейник

2015

Поєднані нанооб’єкти на основі молекул з перемиканням та наночастинок золота (Програма "Дніпро") (Франція, 2015-2016)

Керівник С.В. Снегір

 

2014

7РП «Люди» FP7-IRSES NANOBIOMAT, Наноструктуровані біосумісні/біоактивні матеріали, PIRSES-GA-2013-612484 (Польща, Великобританія, Греція, Молдова, 2014-2017)

Керівник В.А. Тьортих

Мембрани, модифіковані золь-гель методом, для видалення важких металів (Чехія, 2014-2016)

Керівник Ю.Л. Зуб

Функціоналізовані магнітокеровані матеріали для вилучення токсичних забруднюючих речовин з води (Словаччина, 2014-2016)

Керівник І.В. Мельник

Мас-селективне осадження йонів та методи характеризації поверхні для оцінки нанокаталітичної конверсії компонентів біомаси для виробництва біопалива (США)

Керівник Т.В. Кулик

Мультифункціональні магнетично керовані адсорбенти для комплексного водоочищення (Швеція, 2014-2016)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

 

2013

7РП Європейського Союзу (Нанонауки, нанотехнології, матеріали та нові промислові технології). Спільний проект NMP3-SL-2012-310436 “Виробництво покриттів для нових матеріалів ефективних та чистих вугільних електростанцій” (2013-2016)

Керівник Ю.В. Плюто

Піроліз із застосуванням нанокаталізаторів MexOy/SiO2 – шлях до отримання біопалива ІІ покоління за допомогою переробки жирних кислот, тригліцеридів та відновлюваної рослинної біомаси (CRDF Global, США) (2013-2015)

Керівник Т.В. Кулик

Екологічні композиційні матеріали на основі новітніх вуглецевих наноструктур (Китай)

Керівник В.М. Гунько

Мультіфункціональні магнітокеровані адсорбенти для комплексного очищення води (Швеція, 2013-2015)

Керівник Ю.Л. Зуб

Керамічні мембрани з біфункціональним поверхневим шаром: одержання, будова, властивості (Білорусь, 2013-2014)

Керівник І.В. Мельник

 

2012

Іммобілізовані поліоксометалати на мезопористих сілікатах для селективного окиснення алканів та алкенів (Польща 2012-2013)

Керівник Ю.Л. Зуб

Дизайн нових золь-гель матеріалів для використання в біотехнологіях (Литва, 2012-2013)

Керівник Ю.Л. Зуб

Видалення важких металів і радіонуклідів з води при використанні керамічних і полімерних мембран (Україна, Словенія, Чехія) (NATO SFP-984398, 2012-2015)

Керівник Ю.Л. Зуб

Моделювання молекулярної динаміки складних молекул з використанням квантово-хімічних потенціалів: застосування до моделювання крапель пального (Великобританія, 2012-2014)

Керівник В.М. Гунько

7РП «Люди» FP7-IRSES ECONANOSORB, Використання в екології наносорбентів на основі природних та синтетичних іонітів і вугілля, PIRSES-GA-2011-295260

Керівник М.Т. Картель

 

2011

Мембрани на основі нановолокон – нове покоління сорбентів (Чеська республіка)

Керівник М.Т. Картель, Ю.Л. Зуб

7РП Розробка струменевих золь-гель чорнил для друку на склі для застосування в архітектурі “TIGJET”

Керівник Н.П. Смірнова

Нове покоління мембран, одержаних золь-гель методом, для селективного видалення йонів важких металів (Білорусь, 2011-2012)

Керівник Ю.Л. Зуб

Плівки на основі напівпровідників, доповані азотом та карбоном – перспективні фотокаталізатори в видимій частині спектру (Румунія)

Керівник Н.П. Смірнова

Сучасні матеріали для вилучення токсичних забруднюючих речовин з води (Словаччина, 2011-2013)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2010

7РП Європейського Союзу (Marie Curie Fellow). MONACO-EXTRA проект «Колонки монолітного адсорбенту для екстракорпоральних медичних приладів і біорозділення» (FP7 IAPP (PIAP-GA-2008-218242), 2010–2011)

Керівник В.М. Гунько

Створення мезопоруватих функціоналізованих мікросфер на основі гібридних кремнеземних наночастинок (Франція, 2010-2011)

Керівник Ю.Л. Зуб

Порівняльне спектральне дослідження перехідних та рідкоземельних іонів, інкорпорованих у тетраборатах та кремнеземі (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Розробка допованих іонами перехідних та рідкоземельних елементів тетраборатів та кремнезему, спектральні дослідження та ефект опромінення (Хорватія)

Керівник М.В. Ігнатович

 

2009

7РП «Люди» FP7-IRSES Гібридні нанокомпозити та їх використання „Compositum” (2009-2012)

Керівник В.М. Гунько

Функціоналізовані сілсеквіоксанові полімери: контрольований синтез, будова, властивості та використання в екоаналітичній хімії і сорбційних технологіях (Польща, 2009-2010)

Керівник Ю.Л. Зуб

Оптичні сенсори на основі золь-гель матриць, які доповані люмінісцентними комплексами лантаноїдів (Словенія, 2009-2010)

Керівник Ю.Л. Зуб

Направлений синтез функціональних матеріалів на основі мезопористих оксидних плівок на пористому анодному оксиді алюмінію для оптичного дизайну та екологічного фотокаталізу (Білорусь)

Керівник Н.П. Смірнова

Дослідження і керування організацією нанокластерів фулерену С60 в полярних розчинниках для біомедичних застосувань (Росія)

Керівник В.О. Покровський

Вивчення стохастичних та детерміністичних механізмів виникнення направленого руху нанооб’єктів поблизу границі розділу фаз із орієнтаціонно-структурованим адсорбатом (Тайвань)

Керівник В.М. Розенбаум

Мезопористі гібридні сорбційні матеріали з фосформісними функціональними групами для селективного вилучення йонів стронцію, лантаноїдів та актиноїдів (Білорусь, 2009-2010)

Керівник І.В. Мельник

Азотвмісні вуглецеві нанотрубки - матеріали та носії для каталітичних та медичних застосувань (М/24-2009, Міннаука, Угорщина)

Керівник М.Т. Картель

 

2008

Біонанокомпозити з переносом заряду між біомолекулами та наноматері­алами: розробка та нові мас-спектрометричні методи контролю №4918 (УНТЦ)

Керівник В.О. Покровський

Комплексні наноматеріали для адсорбції і каталізу та вивчення впливу нанорозмірних ефектів на їх характеристики № 4481 (УНТЦ)

Керівник В.М. Гунько

Розробка стабільних систем контрольованого усунення нікотину на основі супрамолекулярних структур в організованих середовищах для замінної терапії нікотинової залежності (Швеція)

Керівник В.М. Гунько

Функціоналізовані мезопористі кремнеземи: синтез, будова, властивості та використання (№ М/168) (Корейська Народна Республіка)

Керівник Ю.Л. Зуб

Синтез та дослідження мезопоруватих мікросфер з біфункціональним поверхневим шаром (Франція, 2008-2009)

Керівник І.В. Мельник

Фізичні та хімічні методи синтезу плівок напівпровідників чутливих до видимого світла для застосування в фотокаталізі (Румунія)

Керівник Н.П. Смірнова

Модернізація нанотехнології виробництва фармацевтичного препарату СИЛІКС (УНТЦ)

Керівник П.П. Горбик

Розвиток фундаментальних основ актуальних фізико-хімічних процесів на поверхні високодисперсних оксидів та наноматеріалів (США)

Керівник Л.Г. Гречко 

Вивчення оптичних та структурних характеристик нанорозмірних частинок золота, срібла, палладію (США)

Керівник Л.Г. Гречко, В.В. Гоженко 

Релаксаційні процеси в супрамолекулярних структурах з низько- і високомолекулярних органічних сполук, які взаємодіють із складними нанооксидами і вуглецевими матеріалами у різних середовищах (Росія)

Керівник Л.Г. Гречко 

Газотранспортні та текстурні властивості функціоналізованих мезопористих кремнеземів (Чехія, 2008-2010)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2007

Монокристалічні та аморфні тетраборати літію, леговані іонами перехідних та РЗ металів: синтез та спектральні характеристики (Угорщини)

Керівник М.В. Ігнатович

Нові екологічно безпечні матеріали для захисту металів від корозії (УНТЦ) (2007-2012)

Керівник Т.В.Чернявська

Мезопористі кремнеземи з сірковмісними функціональними групами: синтез, будова, властивості і застосування (Білорусь, 2007-2008)

Керівник Ю.Л. Зуб

Синтез та дослідження біметалічних (Ag, Au, Pt, Pd) наночастинок для фотокаталітичного та антибактеріального застосування. (Туреччина)

Керівник Г.М. Єременко

Розробка медичного підходу для дослідження протеоми печінки щурів за допомогою мас-спектрометріі (УНТЦ)

Керівник В.О. Покровський

Золь-гель технології матеріалів, які застосовуються для контроля забруднення, очищення води та грунту (ARW NATO)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2006

Границі розподілу полімер та полімер/оксид і адсорбція шкідливих сполук

Керівник В.М. Гунько

Вивчення сорбційних властивостей модифікованих оксидних мембранних матеріалів (ПАР, 2006–2008)

Керівник Л.О. Бєлякова

Функціоналізовані мезопористі кремнеземи: синтез, будова, властивості, використання (КНР, 2006-2007)

Керівник Ю.Л. Зуб

Нанохімія: синтез і фізико-хімічна характеристика поліфункціоналізованих магнітних нанокомпозитів та їх застосування в біомедичній практиці (УНТЦ)

Керівник П.П. Горбик

 

2005

Розробка поверхні наноструктурованих покриттів на алюмінію для екологічно безпечного антикорозійного захисту

Керівник Ю.В. Плюто

6РП Реорганізація виробничого ланцюга переробки природного каміння з використанням процесів, основаних на знаннях, еко-іноваціях і нових організаційних підходах

Керівник Ю.В. Плюто

Наукові основи синтезу нанострукторованих склокерамічних систем золь-гель методом з використанням модифікованих пірогенних кремнеземів (Білорусь)

Керівник М.В. Борисенко

Теоретична і прикладна хімія поверхні і наноматеріалів для безпеки життя та захисту навколишнього середовища (ARW NATO)

Керівник О.О. Чуйко, В.М. Гунько

 

2004

Спектральне дослідження легованих фосфорів для клінічної дозиметрії та довкілля (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Адсорбція оксоаніонів на поверхні гетиту (Німеччина)

Керівник Н.М. Власова

Високодисперсні композиції: шлях до оптимізації середовищ для репродуктивних клітин (УНТЦ)

Керівник Н.П. Галаган

Угода про наукові дослідження між PPG Industries, Inc та Інститутом хімії поверхні (2004-2006)

Керівник Т.В. Чернявська

 

2003

Моделювання біологічно активних сполук та їх взаємодії з різними поверхнями (грант Королівського Наукового товариства Великої Британії)

Керівник В.М. Гунько

Вуглецеві і гібридні сорбенти для токсичних і вибухонебезпечних сполук (NATO CLG PST.CLG 979895, 2003-2005) (Польща)

Керівник В.М. Гунько

Електродинамічні властивості наноструктурованих впорядкованих мезопористих структур (Швеція)

Керівник Л.Г. Гречко, В.А. Тьортих

Фітосорбційне очищення ґрунту від важких і радіоактивних металів (NATO EST.CLG 979845, 2003-2005) (ІСПЕ НАН України, Велика Британія, 2003-2005)

Керівник В.М. Гунько

Конструювання активних центрів на поверхні керамічних мембранних матеріалів (ПАР, 2003–2005)

Керівник Л.О. Бєлякова

ЯМР-спектроскопічне дослідження нанорозмірних частинок як льодоутворюючих агентів в атмосфері (США)

Керівник В.В. Туров

 

2002

Функціоналізовані полісилаксанові суперадсорбенти: одержання та використання (НАТО «Наука заради миру», 2002-2006)

Керівник Ю.Л. Зуб

 

2001

Дослідження просторових та електронних структур прекурсорів та похідних оксикалікс[п]аренів (грант Королівського Наукового товариства Великої Британії)

Керівник В.М. Гунько

Спектральні і дозиметричні характеристики Cu, Eu-вмісних кристалофосфорів (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Фотоіндукований пернос електрону у наноструктурних колоїдах TiO2/SiO2 (Польща)

Керівник Г.М. Єременко

Коливальна спектроскопія адсорбатів (Тайвань)

Керівник В.М. Розенбаум

Механізми адсорбції сполук арсену оксидами заліза при підвищених температурах (Німеччина)

Керівник Н.М. Власова

 

2000

5РП Створення екологічно безпечної технології глибокого вилучення елементарної сірки з технологічних газів заводів коксування вугілля і хімічної переробки нафти

Керівник Ю.В. Плюто

Синтез і дослідження багатокомпонентних оксидних систем як перспективних каталізаторів та адсорбентів (Польща)

Керівник В.В. Брей

Синтез та дослідження гібридних вуглицево-мінеральних адсорбентів (НАТО, Польща)

Керівник В.М. Гунько

Вивчення лазерноіндукованих процесів в геторогенних середовищах на основі титановмісних фотокаталізаторів (Великобританія)

Керівник Г.М. Єременко

Дослідження взаємодії електромагнітного випромінювання з поверхні напівпровідників (Швеція)

Керівник О.Ю. Семчук

Дослідження анізотропії електричних і оптичних властивостей моношарів сферичних наночастинок на поверхні твердих тіл (США)

Керівник Л.Г. Гречко

Сучасні структуровані волокнисті каталізатори селективного окислення вуглеводнів (Швейцарія)

Керівник М.В. Борисенко

Дослідження процесів модифікування оксидних матеріалів (ПАР, 2000–2002)

Керівник Л.О. Бєлякова

Дослідження оптичних властивостей металічних кластерів на поверхні твердого тіла (Швеція)

Керівник В.М. Пустовіт

 

1999

Фотофіксація молекулярного азоту на титанових плівкових каталізаторах (Німеччина)

Керівник Г.М. Єременко

Дизайн, вивчення і випробування немодифікованих і модифікованих вуглець/мінеральних адсорбентів (NATO CLG: No.EST.CLG.976890, 1999-2002) (Польща)

Керівник В.М. Гунько

 

1998

Дослідження рентгенолюмінесцентних та дозиметричних характеристик кристалофосфорів для візуалізації іонізуючого випромінювання (Угорщина)

Керівник М.В. Ігнатович

Спектроскопія та структура ванадієвих центрів, інкорпорованих в аморфні та кристалічні оксидні матриці (Чехія)

Керівник М.В. Ігнатович

Активовані кремнеземні матриці для приготування нових хіральних нерухомих фаз для хроматографії (США)

Керівник В.А. Тьортих

4РП Цілеспрямоване створення нових монолітних матеріалів для комбінованої десульфуризації/денітрогенізації гарячого вугільного газу

Керівник Ю.В. Плюто

Дослідження сонячних елементів за допомогою методів ультразвукової та люмінесцентної діагностики (США)

Керівник І.Г. Тарасов

Масспектрометрія промислових аерозолів України (УНТЦ)

Керівник В.О. Покровський

 

1997

Екологічно безпечні транспортні палива із зменшеним вмістом сірки: цілеспрямоване створення нанесених модельних каталізаторів гідродесульфуризації на основі фосфату алюмінію (Нідерланди, Іспанія)

Керівник Ю.В. Плюто

Розробка каталізаторів для глибокої гідродесульфуризації палива для дизельних двигунів (Нідерланди)

Керівник Ю.В. Плюто

Синтез матеріалів для утилізації сонячної енергії в екологічному окислювальному фотокаталізі (Німеччина)

Керівник Г.М. Єременко

Самоорганізуючі наноструктурні плівки на основі шаруватих халькогенідів та оксиду графіту: синтез, морфологія, транспортні властивості і електролюмінесценція (США)

Керівник Н.І. Ковтюхова

Дослідження іонообмінних та протолітичних властивостей поверхні оксидних матеріалів (ПАР, 1997–1999)

Керівник Л.О. Бєлякова

 

1996

Діагностика поверхні кремнезему та створення фоточутливих матеріалів за допомогою ексиплексів (США)

Керівник Г.М. Єременко

 

1995

Потрійні поверхневі комплекси (Росія, Білорусь, Швейцарія, Франція)

Керівник Н.К. Давиденко

 

 

 

 

Наукова Рада з проблеми "Хімія і технологія модифікування поверхні"

Наукова рада з проблеми "Хімія і технологія модифікування поверхні" створена при Відділенні хімії НАН України як науково-консультативний та експертний орган з питань розвитку і координації фундаментальних наукових досліджень з хімії і технології модифікування поверхні на Україні.

 

Мета роботи - сприяння Відділенню хімії НАН України у визначенні пріоритетних напрямів фундаментальних досліджень з хімії і технології модифікування поверхні, проведення координаційної роботи та підготовка експертних висновків з наукового напряму.

Завдання - висококваліфікована оцінка стану та перспектив розвитку з хімії і технології модифікування поверхні на Україні, визначення пріоритетних наукових досліджень, підготовка пропозицій щодо їх підтримки та участь у формуванні і реалізації державної науково-технічної політики.

Наукова рада щорічно складає підсумковий звіт про виконані фундаментальні дослідження, здійснює організаційно-інформаційне забезпечення робіт по хімії і технології модифікування поверхні.

Наукова рада бере участь в організації та проведенні наукових конференцій, симпозіумів, шкіл, сесій, семінарів, сприяє поглибленню взаємодії науки та освіти, встановлює зв'язки між науковими установами та вченими як в Україні, так і за її межами.

 СКЛАД РАДИ

Голова ради:

Картель Микола Тимофійович, академік НАН України, професор,

доктор хімічних наук, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

заступник Голови ради:

Тьортих Валентин Анатолійович, доктор хімічних наук, професор,

завідувач відділу Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

заступник Голови ради:

Гунько Володимир Мусійович, доктор хімічних наук, професор,

завідувач відділу Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вчений секретар:

Бакалінська Ольга Миколаївна, кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник,

старший науковий співробітник Інституту хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Секція 1: Кремнеземні та органокремнеземні системи і наноматеріали

Керівник секції - доктор хімічних наук, професор В.А. Тьортих 

 

1. Д.х.н., проф. Л.О. Бєлякова, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

2. Д.фарм.н., проф. І.І. Геращенко, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

НАН України.

3. Чл.-кор. НАН України В.М. Зайцев, Київський національний університет

імені Тараса Шевченка.

4. Д.х.н., проф. В.В. Лобанов, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

5. Д.х.н., проф. І.Ф. Миронюк, Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника.

6. Г.В. Тарас,  ДП «Калуський дослідно-експериментальний завод ІХП

НАН України».

7.Чл.-кор. НАН України В.В. Туров, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

НАН України.

 

Секція 2: Оксидні системи та наноматеріали

Керівник секції - доктор хімічних наук, професор В.М. Гунько

 

1. К.х.н., с.н.с. М.В. Борисенко, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

2. Чл.-кор. НАН України В.В. Брей, Інститут сорбції та проблем ендоекології

НАН України.

3. Д.ф.-м.н., проф. П.П. Горбик, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

4. Д.ф.-м.н. Б.М. Горєлов, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

5. Д.х.н., проф. Г.М. Єременко, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

6. Чл.-кор. НАН України В.О. Зажигалов, Інститут сорбції та проблем ендоекології

НАН України.

7. Д.х.н. С.О. Кириллов, Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики. 

8. Чл.-кор. НАН України С.Я. Кучмій, Інститут фізичної хімії

ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

 

Секція 3: Вуглецеві системи та наноматеріали

Керівник секції - доктор хімічних наук, професор,

академік НАН України М.Т. Картель

 

1. Д.х.н., проф. Ю.А. Малєтін, Інститут сорбції та проблем ендоекології

НАН України.

2.Чл.-кор. НАН України В.М. Огенко, Інститут загальної та неорганічної хімії

ім. В.І. Вернадського НАН України.

3. К.х.н. Ю.В. Плюто, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

4. Д.х.н., проф. Ю.В. Савельєв, Інститут хімії високомолекулярних сполук

НАН України.

5. К.ф.-м.н., с.н.с. Ю.І. Семенцов, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

НАН України.

6. Чл.-кор. НАН України П.Є. Стрижак, Інститут фізичної хімії

ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

7. Д.х.н., проф. Ю.О. Тарасенко, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України.

8. Д.х.н., проф. Т.Г. Шендрик, Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії

НАН України.

9. К.х.н., с.н.с. Д.В. Щур, Інститут проблем матеріалознавства

ім. І.М. Францевича НАН України.

 

Адреса Ради:

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка  НАН України 

вул. Генерала Наумова, 17, Київ 164, Україна 03164 

Tел.: (+380-44) 422-96-02

Факс: (+380-44) 424-35-67

Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Дисертації

 

2021 

 

1. Мельник Інна Василівна. Створення гібридних сорбційних матеріалів з контрольованим дизайном поверхні на основі кремнезему з N- та S-вмісними групами: Дис.., доктора хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. –  Київ, 2021. - 462 с.

 

2. Ковальчук Ірина Андріівна. Селективна сорбція важких металів і радіонуклідів природними та модифікованими шаруватими силікатами: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. - Київ, 2021. - 342 с.

 

3. Ліннік Оксана Петрівна. Фізико-хімічні підходи до створення гібридних напівпровідникових плівок для екологічного фотокаталізу: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 310 с.

 

4. Потапенко Ганна Валентинівна. Вплив морфології і стану поверхні на властивості елект- родних матеріалів для літій-іонних акумуляторів високої потужності: Дис.., докт. хім. наук. - Київ, 2020. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. – 316 с.
 

5. Ніколайчук Аліна Анатоліївна.  Синтез і фізико-хімічні властивості лігноцелюлозних матеріалів: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 156 с.

 

6. Куксенко Сергій Петрович. Конверсійні електроди та функціональні електроліти для літієвих джерел струму: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 312 с.

 

7. Ушакова Людмила Миколаївна. Адсорбційні комплекси N-ацетилнайрамінової кислоти з моно- і дисахаридами та високодисперсним кремнеземом: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 150 с.

 

8. Крупська Тетяна Василівна. Функціональні біокомпозити на основі гідрофільних і гідрофобних високодисперсних кремнеземів: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 474 с.

 

9. Сірош Віталій Анатолійович. Сіль-сольватні електроліти для високоємнісних літієвих акумуляторів з сірковмісними катодними матеріалами: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 185 с.

 

10. Карпенко Оксана Сергіївна. Квантово-хімічне моделювання графеноподібних нанокластерів: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 199 с.

 

11. Муха Юлія Петрівна. Фізико-хімічні закономірності формування, стабілізації та функціонального використання наносистем золота і срібла в біомедицині: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2021. - 310 с.

 

12. Шаповалова Марина Василівна. Вплив домішок вуглецю та сірки на фізико-хімічні та фотокаталітичні властивості діоксиду титану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 142 с.

 

13. Сапельнікова Олена Юріївна. Фотолюмінісценція та локальні електричні поля в двовимірних структурах макропористого кремнію з нанопокриттями: Дис.., канд. фіз.-мат наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 158 с.

 

14. Сігарьова Надія Володимирівна. Теплофізичні та механічні властивості полімерних композитів, наповнених високодисперсними оксидами і багатошаровим графеном: Дис.., канд. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 171 с.

 

15. Крищук Тарас Васильович. Електронна структура поверхні хімічно активних нанодисперсних сполук вольфраму та титану, синтезованих електричним вибухом провідників: Дис.., канд. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 148 с.

 

16. Махно Станіслав Миколайович. Електрофізичні властивості полімерних композиційних нанострукторованих матеріалів в НВЧ-діапазоні електромагнітного спектра: Дис.., докт. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2021. - 374 с.

 

   

 

2020

 

1. Кулик Тетяна Володимирівна. Закономірності каталітичного піролізу природних сполук на поверхні нанорозмірних оксидів елементів ІІІ і IV груп: Дис..., докт. хім. наук - Київ, 2020. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. – 316 с.  

 

2. Діюк Олена Адамівна. Фізико-хімічні властивості масивних та нанесених VPO-каталізаторів для процесів окиснення н-бутану та етану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2020. - 192 с.

 

 

 

2019

 

1. Ткачук Ольга Іванівна. Квантовохімічне моделювання поверхневих структур Ge на грані Si(001): Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 135 с.

 

2. Романова Ірина Вікторівна. Фізико-хімічні основи одержання функціональних оксидних матеріалів цитратним методом: Дис.., докт. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 297 с.

 

3. Семенцов Юрій Іванович. Формування структури та властивостей SP2-вуглецевих наноматеріалів і функціональних композитів за їх участі: Дис.., докт. фіз.-мат. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2019. - 364 с.

 

4. Гаврилюк Наталія Афанасіївна. Фізико-хімічні властивості політетрафторетилену та поліпропілену, наповнених багатошаровими вуглецевими нанотрубками: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 01.04.18 - фізика і хімія поверхні. - Київ, 2019. - 209 с.

 

5. Кізюн Олена Валеріївна. Вплив домішок на фізико-хімічні властивості VPO-каталізаторів окиснення н-пентану: Дис.., канд. хім. наук. Спеціальність 02.00.04 - фізична хімія. - Київ, 2019. - 170 с.

 

2018

 

1. Морозова Любов Петрівна. Кластерні структури води на міжфазних границях кремнезему та деяких тканин організму. Вплив сильних кислот та органічного середовища. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р..

 

2. Камінський Олександр Миколайович Адсорбційна іммобілізація цис-дихлордіамінплатини та йонних форм важких металів магніточутливими нанокомпозитами з різною природою поверхні. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р..

 

3. Кусяк Андрій Петрович Адсорбційна активність поверхні в концепції багаторівневих нанокомпозитів з функціями нанороботів. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 03.07.2018 р.

 

4. Сачук Олена Володимирівна Синтез та електрокаталітичні властивості модифікованого азотом та киснем активного вугілля. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2018. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 18.10.2018 р.

 

 

2017

 

1. Власова Наталія Миколаївна. Кількісна оцінка адсорбційних рівноваг як реакцій комплесоутворення на поверхні поділу фаз кремнезем – водний розчин. Дис… докт. хім. наук. – Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 14.09.2017 р.

 

2. Маркіна Альона Ігорівна. Взаємодія Si- та Al-вмісних ентеросорбентів з біогідрогелем полісахаридної природи. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 29.06.2017 р.

 

3. Рябченко Катерина Вікторівна Синтез та сорбційні властивості композитів на основі твердих носіїв з in situ іммобілізованим поліаніліном. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 30.06.2017 р.

 

4. Настасієнко Наталія Сергіївна Одержання і характеризація композитів високодисперсний кремнезем/поліол як компонент кріосередовищ. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 30.06.2017 р.

 

5. Журавський Сергій Вікторович Синтез та електрокаталітичні властивості модифікованого азотом та киснем активного вугілля. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 14.09.2017 р.

 

6. Кравченко Андрій Анатолійович Теоретичне моделювання взаємодії поверхні наночастинок кремнезему з водними розчинами електроліт. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 21.09.2017 р.

 

7. Чорної Наталії Олександрівни Вплив легування йонами металів на структуру та фотокаталітичні властивості азотвмісних плівок діоксиду титану. Дис. канд. хім. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 02.00.04 – фізична хімія. 21.09.2017 р.

 

8. Цьомик Оксана Євгенівна. Обертальна рухливість полярних поверхневих груп та її прояв у діелектричних вимірюваннях: Дис. канд. фіз. мат. наук.- Київ, 2017. Спеціальність 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. 29.06.2017 р.

 

2016

 

 1. Будняк Тетяна Миколаївни. Сорбція йонів перехідних металів композитами хітозан-мінеральний носій: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 189 с.

 

2. Погорілий Роман Петрович. Уреаза в гібридних полісилоксанових матрицях: іммобілізація,  властивості, застосування:  Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 174 с.

 

3. Процак Ірина Станіславівна. Хімічне модифікування поверхні кремнезему поліорганосилоксанами в присутності алкілкарбонатів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 119 с.

 

4. Пилипенко Ігор Володимирович. Синтез і сорбційні властивості мікро/мезопоруватих систем на основі пілар-монтморилоніту: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2016. – 147 с.

 

2015

 

 1. Бодюл Наталія Сергіївна. Олігомеризація тетрагідрофурану та бекманівське перегрупування циклогексаноноксиму в ε-капролактам на твердих кислотах: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 129 с.

 

2. Гаврилюк Олександр Олександрович. Лазер-індуковане наноструктурування нестехіометричних плівок SіOx: Дис..., канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2015. – 141 с.

 

3. Галиш Віта Василівна. Синтез і властивості селективних до радіоцезію целюлозних та лігноцелюлозних сорбентів, модифікованих нанокластерами фероціанідів 3d-металів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 165 с.

 

4. Мудрак Іван Михайлович. Синтез та властивості наноструктурних композитів на основі йодиду срібла та полімерів: Дис..., канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2015. – 164 с.

 

5. Назарковський Михайло Олександрович. Синтез та властивості нанокомпозитів на основі титанокремнеземів, допованих оксидами металів: Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. – 169 с.

 

6. Тичина Сергій Олександрович. Структурно-хімічна відповідність вуглецевих електродних матеріалів та електролітів для конденсаторів подвійного електричного шару:  Дис..., канд. хім. наук. - Київ, 2015. - 172 с.

 

2014

 

1. Бражник Д.В. Хімія поверхні та каталітичні властивості активованого вугілля КАУ, модифікованого оксидами V, Mn, Co, Fe та Mo: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 159 с.

2. Воронін Є.П. Особливості хімічного та адсорбційного модифікування пірогенного нанокремнезему: Дис…. докт. хім. наук. – Київ, 2014. – 383 с.

3. Галабурда М.В. Властивості залізовмісних кремнеземів, синтезованих з використанням ацетилацетонату заліза(III): Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 172 с.

4. Давиденко Л.О. Хімічні перетворення ацетилацетонатів хрому і мангану на поверхні оксидів алюмінію та кремнію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 139 с.

5. Дудік О.О. Адсорбція та хімічні перетворення аліфатичних амінів різної будови на поверхні пірогенних оксидів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 179 с.

6. Келип О.О. Синтез та фізико-хімічні властивості мезопористих каталізаторів на основі діоксиду титану, модифікованого іонами d-металів (Mn, Co, Ni): Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 164 с.

7. Козакевич Р.Б. Композити на основі кремнеземів та хітозану для контрольованого вивільнення активних речовин: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 151 с.

8. Левандовський І.А. Комп’ютерне моделювання і експериментальне дослідження хроматографічної поведінки алкілароматичних сполук на срібловмісній нерухомій фазі: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 209 с.

9. Сіора І.В. Вплив гідрофобізації та модифікування нанокремнеземів білками і сахаридами на біосумісність композитів на їх основі: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 173 с.

10. Федяніна Т.В. Вплив біосумісних організованих середовищ на фізико-хімічні властивості флавоноїдів у розчинах та на поверхні високодисперсного кремнезему: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 157 с.

11. Фесенко Т.В. Лазерна десорбція/іонізація фотоактивних органічних молекул на поверхні мезопористих оксидних золь-гель плівок: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 143 с.

12. Філоненко О.В. Теоретичне дослідження структури та властивостей фулереноподібних молекулярних форм діоксину кремнію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 144 с.

13. Угнівенко А.П. Кластероутворення води на поверхні композитів на основі нанокремнезему та біополімерів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2014. – 170 с.

14. Яновська Г.О. Фізико-хімічні особливості формування кальцій фосфатних покриттів на титанових та магнієвих модельних імплантатах: Дис…. канд. хім. наук. – Суми, 2014. – 194 с.

 

2013

 

1. Азізова Л.Р. Адсорбція та термічні перетворення аліфатичних карбонових кислот, гепарину та мурамоїлдипептиду на поверхні оксидів кремнію та алюмінію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 166 с.

2. Василенко А.П. Вплив геометричного, адсорбційного та хімічного модифікування високодисперсного нанорозмірного кремнезему на адсорбцію желатину: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 193 c.

3. Гончаров В.В. Фізико-хімічні властивості покриття, одержаного методом іонної імплантації на поверхні нержавіючої сталі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 187 c.


4. Дадашев А. Д. Іммобілізовані на кремнеземах полігексаметиленгунідин та його похідні в твердофазній реакції йонів: Дис….канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 160 с.


5. Дем'яненко Є.М. Квантовохімічне дослідження деструкції ацетилсаліцилової та аскорбінової кислот і гістаміну, адсорбованих на поверхні кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 149 c.

6. Іващенко Н.А. Формування наночастинок паладію та  платини на поверхні хімічно модифікованих кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 150 c.

7. Ковальська Є.О. Каталітичний CVD-синтез вуглецевих нанотрубок, їх модифікування та застосування: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 167 с.

8. Кузнецова Т.Ю. Антирадикальна активність мелатоніну і глутатіону за результатами квантовохімічних та електрохімічних досліджень: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 137 с.

9. Лобода О.А. Квантово-хімічне дослідження електронної будови та нелінійні оптичні властивості порфіринів і фулеренових похідних : Дис…. д. хім. наук. – Київ, 2012. – 288 с.

10. Муха Ю.П. Особливості взаємодії наночастинок срібла та золота з триптофаном і родаміном 6Ж на поверхні кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 170 c.

11. Пенделюк О.І. Змішані гідратовані оксиди мангану і титану як сорбенти для вилучення стронцію та каталізатори газофазного окиснення органічних сполук: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 134 с.

12. Пилипчук Є.В. Синтез та властивості магніточутливих гадолінійвмісних нанокомпозитів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 111 с.

13. Прокопенко С.Л. Фотоозоноліз органічних молекул на поверхні високодисперсних діоксидів кремнію та титану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 147 c.

14. Телегеєв І.Г. Синтез та властивості модифікованих метилметакрилатвмісними сполуками нанокремнеземів як наповнювачів поліепоксидних композитів: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 196 с.

15. Теребінська М.І. Квантовохімічне моделювання адсорбції кисню, води та піридоксину на поверхні силіцію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2013. - 152 c.

16. Фарбун І.А. Цитратний синтез і фізико-хімічні властивості дисперсних оксидів 3d-металів (Zn, Cu, Ni, Mn) та церію: Дис…. канд. хім. наук. – Київ, 2013. – 144 с.

2012

1. Жуковський М.А. Синтез та фотокаталітичні властивості нанокомпозитів на основі плівок діоксиду титану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 141 c.

2. Лющенко М.О. Взаємодія електромагнітного випромінювання з багатошаровими наночастинками та нанопокриттями: прямі та обернені задачі: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2012. - 144 c.

3. Маркітан О.В. Адсорбція біогенних амінів та споріднених сполук на поверхні високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 155 c.

4. Семчук О.Ю. Особливості електричних, оптичних та теплових процесів, обумовлених лазерним опроміненням поверхні конденсованого середовища: теоретичні аспекти: Дис…. д. фіз.-мат. наук. – Київ, 2012. – 307 с.


5. Турелик М.П. Хімічне конструювання наноструктур із функціями медико-біологічних нанороботів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2012. - 162 c.

2011

1. Бородавка Т.В. Адсорбція та хімічні перетворення на поверхні кремнеземів, модифікованих хітозаном: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 185 c.

2. Войтко К.В. Каталазоподібні властивості нанопоруватих та нанорозмірних вуглецевих матеріалів: Дис. канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 191 c.

3. Головань А.П. Нанокомпозити матеріали на основі високодисперсного гідроксіапатиту та біополімерів як модель кісткової тканини: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 198 c.

4. Грищук О.Ю. Діелектричний підхід до опису взаємодії малих частинок в розчині електроліту та під дією електромагнітного випромінювання: Дис.... канд.фіз.-мат. наук. - Київ, 2011. - 129 c.

5. Керусь С.В. Самоорганізація водно-органічних систем в розчинах, пористихз матеріалах та біологічних об'єктах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 163 c.

6. Клименко Н.Ю. Взаємодія аміноцукрів із поверхнею модифікованих альбуміном високодисперсних оксидів та властивості нанокомпозитів на їх основі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 161 с.

7. Кулик К.С. Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками церію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2011. - 133 c.

2010

1. Андрійко Л.С. Фізико-хімічні властивості модифікованих полівініловим спиртом, поліетиленгліколем та лецитином високодисперсних бінарних оксидів на основі кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 174 с.

2. Вітюк Н.В. Синтез та фізико-хімічні властивості золь-гель плівок TiO2/ZrO2/SiO2, модифікованих наночастинками золота та срібла: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 155 с.

3. Зуб Ю.Л. Функціоналізовані органокремнеземи: синтез, будова, фізико-хімічні властивості: Дис.... докт. хім. наук. - Харків, 2010. - 603 с.

4. Крупська Т.В. Будова і властивості нанокомпозитів дисперсний кремнезем/левоміцетин: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 166 с.

5. Мануйлов Є.В. Плівкові фотокаталізатори на основі діоксиду титану, легованого наночастинками благородних металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 179 с.

6. Поліщук Л.М. Іммобілізовані на кремнеземних матрицях полііонени: синтез і властивості: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 138 с.

7. Севериновська О.В. Адсорбція білірубіну із індивідальних та сумісних з біологічно активними сполуками розчинів на поверхні кремнеземних адсорбентів: Дис.... канд. хім. наук. - Івано-Франківськ, 2010. - 140 с.

8. Смірнова О.В. Вплив природи адсорбата та розчинника на взаємодію феноксикарбонових кислот з поверхнею нанодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 165 с.

9. Цендра О.М. Моделювання взаємодії кремнезему з деякими компонентами біологічних мембран: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 142 с.

10. Яшан Г.Р. Синтез та фізико-хімічні властивості біметалічних наночастинок благородних металів в водному середовищі та в кремнеземній матриці: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2010. - 140 с.

2009

1. Дударко О.А. Синтез, будова та властивості полісилоксанових сорбентів, функціоналізованих похідними фосфонової кислоти: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 157 с. 

2. Снегір С.В. Лазерно-десорбційна мас-спектрометрія комплексів біометалів з органічними лігандами на поверхні вуглецьвмісних матеріалів: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2009. - 127 с. 

3. Турова А.А. Взаємодія біоактивних кремнеземних матриць з водою та макромолекулами: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 170 с. 

4. Шмиголь І.В. Хімічно модифікований пористий кремній як підкладка для лазерної десорбції/іонізації низькомолекулярних органічних сполук: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2009. - 125 с.

2008

1. Березовська І.С. Кремнеземи із сферичною морфологією частинок і впорядкованою мезопористою структурою: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 135 с.  

2. Гічан О.І. Нерівноважні поверхневі структури рекційно-дифузійних систем типу активатор-інгібітор: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2008. - 166 с. 

3. Кичкирук О.Ю. Застосування реакції амінометиювання для іммобілізації комплексотвірних аналітичних реагентів на поверхні кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 145 с. 

4. Ліннік О.П. Фотокаталітична фіксація азоту в присутості тонких плівок титанатів металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. (переатестація)

5. Ругаль А.О. Гідратація білкових компонентів крові, їх самоорганізація та ефекти взаємодії з нанорозмірними частинками високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. - 164 с. 

6. Усов Д.Г. Перебудова морфології і хімічного складу поверхні подвійних полімерних щіток внаслідок зовнішніх впливів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2008. (переатестація)

2007

1. Гнатюк Ю.І. Структура та фотокаталітичні властивості мезопористих плівок діоксиду титану, модифікованих діоксидом цирконію та сріблом: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 162 с.

2. Каток К.В. Іммобілізація наночастинок металів в поверхневому шарі мезопористих кремнеземних матриць: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 136 с.

3. Кучма О.В. Кремнеземи з супрамолекулярним кремнеземним шаром: синтез, будова, властивості. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 219 с.

4. Нечипор О.В. Вплив адсорбованих молекул на гідратаційні властивості кремнезему та сироваткового альбуміну людини: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 172 с.

5. Носач Л.В. Особливості взаємодії деяких біологічно активних сполук та полімерів з поверхнею високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 218 с.

6. Сторожук Л.П. Синтез та властивості поліфункціональних магніточутливих нанокомпозитів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 164 с.

7. Сулим І.Я. Синтез та властивості кремнеземів, модифікованих сполуками цирконію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2007. - 159 с.

8. Ханіна О.А. Процеси міжмолекулярного фотоіндукованого перенесення електрона в наноструктурних титанокремнеземах: Дис.... канд.хім. наук. - Київ, 2007. - 142 с.

2006

1. Гончарук О.В. Електрофізичні та структурні властивості моно- та біфазних оксидів кремнію, титану та алюмінію. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. -192 с.

2. Кондакова Л.В. Іммобілізована на кремнеземах галактозооксидаза: одержання, властивості, застосування: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 121 с.

3. Корочкова Т.Є. Фізичні моделі виникнення направленого руху нано-частинок у низькорозмірних системах. Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2006. - 134 с.

4. Крилова Г.В Фотосенсібілізоване відновлення іонів благородних  та перехідних металів в гетерогенних системах на основі кремнезему, модифікованого бензофеноном. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 169 с.

5. Петрик І.С. Структура та електронні явища в нанокристалічних плівках TiO2 та TiO2/Fe2O3. Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2006. -194 с.

6. Роїк Н.В. Конструювання центрів адсорбції холевої кислоти на поверхні високодисперсного кремнезему. Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2006. - 134 с.

7. Туранська С.П. Дослідження міжфазних взаємодій у системі вода - клітини - білок - кремнезем методоми 1Н ЯМР спектроскопії: Дис....канд. хім. наук. - Івано-Франківськ, 2006. - 168 с.

2005

1. Дацюк А.М. Квантово-хімічне дослідження взаємодії поверхні нанодисперсного кремнезему та вуглецевих нанотрубок з біологічно активними молекулами: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2005. - 151 с.

2. Мазуренко Р.В. Властивості систем з розвиненою поверхнею на основі поліхлортрифторетилену, йодиду срібла та діоксиду кремнію: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 135 с.

3. Рубежанська М.Ю. Вплив пружних деформацій у епітаксійному гетеропереході Si-Ge з квантовими точками Ge на ефект розмірного квантування: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 157 с.

4. Шкода Н.Г. Розсіяння і поглинання електромагнітного випромінювання малими багатошаровими частинками та матричними дисперсними системами на їх основі: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2005. - 160 с.

2004

1. Больбух Ю.М. Кремнійгідридні групи поверхні кремнезему в реакціях гідросилілювання та полімеризації олефінів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 167 с.

2. Гоженко В.В. Взаємодія електромагнітного випромінювання з регулярними та нерегулярними структурами на поверхні твердих тіл: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2004. - 130 с.

3. Казакова О.О. Квантово-хімічне дослідження взаємодії амінокислот, поліфенолів, поліпептидів та білків з поверхнею кремнезему у водному середовищі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 137 с.

4. Кузема П.О. Властивості хімічно модифікованих високодисперсних кремнеземів з гідрофільно-гідрофобною поверхнею: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 167 с.

5. Левицька С.І. Олігомеризація вінілових мономерів на поверхні високодисперсних оксидів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 144 с.

6. Прудіус С.В. Синтез та фізико-хімічні властивості суперкислотного вольфрамат-вмісного діоксиду цирконію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 139 с.

7. Скоробогатий Т.В. Вплив гетерофазних реакцій на формування весняної озонової аномалії в Антарктиді: Дис.... канд. фіз.-мат наук. - Київ, 2004. - 133 с.

8. Старокадомський Д.Л. Вплив високодисперсних пірогенних кремнеземів на процеси фотополімеризації олігоефіракрилатів та властивості одержаних композитів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2004. - 180 с.

9. Філоненко М.М. Синтез та властивості п'єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2004. - 134 с.

2003

1. Бричка А.В. Піролітичний синтез та властивості поверхні вуглецевих нанорозмірних трубок: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 156 с.

2. Гаркуша О.М. Властивості матричної системи поліхлотрифторетилен - йодид срібла: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2003. - 127 с.

3. Гузенко Н.В. Вплив модифікування полівінілпіролідоном на властивості високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 158 с.

4. Дяченко А.Г. Взаємодія органосилоксанів з поверхнею пірогенного кремнезему, модифікованого оксидами металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 133 с.

5. Мельник І.В. Синтез та дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 150 с.

6. Михайлова І.В. Адсорбція катіонних поверхневоактивних речовин і білків та її вплив на стабільність суспензій високодисперсного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 138 с.

7. Морозов О.М. Монте-карлівське моделювання орієнтаційних фазових переходів у граткових системах адсорбованих молекул: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2003. - 109 с.

8. Сидоренко І.Г. Процеси формування наносистем на основі терморозширеного графіту та кластерів металів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 138 с.

9. Старух Г.М. Фотоніка органічних флуорофорів на поверхні титано-кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 183 с.

10. Стеченко О.В. Синтез, будова та структурно-адсорбційні характеристики поліаміносилоксанових адсорбентів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 189 с.

11. Павленко А.М. Синтез та модифікування мезопористих кремнеземів шляхом супрамолекулярної самоорганізації в органомінеральних системах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2003. - 180 с.

2002

1. Береза-Кіндзерська Л.В. Реакції каталітичного гідросилілювання в синтезі функціональних органокремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2002. - 165 с.

2. Брей В.В. Кислотність і реакційна здатність оксидних систем на основі елементів ІІІ-ІV груп: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2002. - 310 с.

3. Давидова О.О. Оптичні властивості композитів на основі нелінійних діелектриків та металів: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2002. - 147 с.

4. Махно С.М. Дослідження дисипації електромагнітної енергії в дисперсних системах з електропровідними інгредієнтами: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2002. - 142 с.

5. Туров В.В. Спектроскопія ЯМР адсорбованих молекул: будова адсорбційних комплексів та гідратних шарів: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2002. - 309 с.

2001

1. Миронюк І.Ф. Наукові основи керованого синтезу пірогенного кремнезему та його фізико-хімічні властивості: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2001. - 265 с.

2000

1. Абрамов М.В. Дослідження властивостей дисперсних систем на основі високотемпературних надпровідних фаз (PbxBi1-х)2Sr2Ca2Cu3Оy і Тl2Ba2Ca2Cu3Оу; Диc.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2000. - 147 c.

2. Комащенко О.В. Вплив стану міжфазної поверхні на властивості гетероструктури сульфід міді - сполука А2В6 при збудженні ультрафіолетовим та бета-випромінюванням: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 2000. - 143 c.

3. Кулик Т.В. Mac-спектрометрія вуглеводних фрагментів - термінальних груп рецепторних молекул в адсорбованому на поверхні високодисперсного кремнезему та конденсованому станах: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 135 c.

4. Лагута І.В. Синтез і властивості керамічних та дисперсних оксидних систем з фазовими переходами провідник-високотемпературний надпровідник, напівпровідник метал: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 146 с.

5. Паховчишин С.В. Роль природи поверхні змочування та структуроутворення: Дис.... докт. хім. наук. - Київ, 2000. - 398 с.

6. Чернявська Т.В. Хемосорбція пропіленоксиду на поверхні анатазу та високодисперсних титан- та алюмінійвмісних кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 2000. - 153 с.

1999

1. Пустовіт В.М. Оптичні властивості матричних дисперсних систем у наближенні ефективного середовища: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1999. - 119 с.

1998

1. Бричка С.Я. Синтез та властивості кристалічних оксогалогенборатів алюмінію: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1998. - 123 с.

2. Лобанов В.В. Електростатичні аспекти хімії поверхні оксидів кремнію та титану: Дис.... док. хім. наук. - Київ, 1998. - 403 с.

3. Пінчук А.О. Розсіяння та поглинання світла композитами з однорідними та неоднорідними частинками: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1998. - 127 с.

4. Семко Л.С. Основні принципи побудови кластерів та закономірності формування властивостей полімерних композиційних систем: Дис.... докт. техн. наук. - Київ, 1998. - 506 с.

5. Ставинська О.М. Синтез і дослідження магнітних залізовмісних адсорбентів на основі синтетичного активного вугілля: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1998. - 180 с.

1997

1. Єфанов B.C. Вплив стану поверхні на процеси електро- та масопереносу в керамічних високотемпературних надпровідниках Tl2Ba2Can-1СunO2n+4+δ (n=1, 2 і 3) і YBa2Cu3O7-δ.: Дис.... канд. фіз.-мат. наук. - Київ, 1997. - 184 с.

1996

1. Жмудь Б.В. Особливості протолітичних та іонних реакцій на поверхні жорстких матриць: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 121 с.

2. Киризій Т.Я. Синтез та дослідження властивостей модифікованої білої сажі: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 108 с.

3. ІІахлов Є.М. Вплив стану поверхні кремнезему на хемосорбцію триметилхлорсилану і γ-амінопропілтриметоксисилану: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1996. - 154 с.

1995

1. Борисенко М.В. Газофазний синтез та адсорбційні властивості високодисперсних хромвмісних кремнеземів: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 119 с.

2. Гуменюк А.А. Хімічні перетворення оксотетрахлориду та пентахлориду молібдену в поверхневому шарі пірогенного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 117 с.

3. Гунько В.М. Механізми хімічних реакцій на поверхні дисперсних оксидів. Дис.... докт. хім. наук. - Киів, - 1995. - 483 с.

4. Дубровін І.В. Взаємодія в напівпровідникових системах, утворених сполуками AIVBVI, АIIВIV і AIVB2VI: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1995. - 163 с.

5. Ляшенко Д.Ю. Синтез и адсорбционные свойства органокремнеземов с β-дикетонными и азотсодержащими группами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1995. - 144 с.

1994

1. Белякова Л.А. Особенности синтеза и химия поверхности функциональных органокремнеземов. Дисс.... док. хим. наук. - Киев, 1994. - 411 с.

2. Громовой Т.Ю. Реакции протеиногенных аминокислот на поверхности оксидов кремния и алюминия: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 106 с.

3. Миколайчук В.В. Валентные и координационные превращения ионов хрома в процессе формирования хром(III)-оксидной фазы на поверхности SiO2: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 125 с.

4. Мутовкин П.А. Особенности хемосорбции на поверхности пирогенного кремнезема пентахлоридов фосфора и вольфрама: Дисс.... канд. хим. наук: - Киев, 1994. - 117 с.

5. Симуров А.В. Реакции каталитического гидросилилирования с участием поверхности модифицированных кремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1994. - 148 с.

6. Терець М.І. Хімічні перетворення органосилоксанів і моноетаноламіну на поверхні пірогенного кремнезему та алюмокремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1994. - 161 с.

7. Тертишна О.В. Біосорбційні властивості високодисперсного кремнезему та експериментальне обгрунтування його використання в біохімічній практиці: Дис.... канд. біол. наук. - Київ, 1994. - 163 с.

1993

1. Богатирьов В.М. Синтез, властивості та застосування фосфорвмісного кремнезему: Дис.... канд. хім. наук. - Київ, 1993. - 203 с.

2. Погорелый К.В. Исследование структуры адсорбционных комплексов на графитизированных поверхностях методом ЯМР-спектроскопии и численного моделирования: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 158 с.

3. Розенбаум В.М. Ориентационные и колебательные состояния двумерных дипольных систем: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1993. - 375 с.

4. Сильченко С.С. Иммобилизация тетраазамакроциклических комплексов на поверхности дисперсых кремнеземов, редокс-свойства закрепленных реагентов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 133 с.

5. Синельник А.П. Химические превращения азиридина на поверхности пирогенного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1993. - 146 с.

6. Штатько О.І. Експериментальне обгрунтування використання полісорбу як засобу лікування гострих кишкових інфекцій та вірусних гепатитів: Дис.... канд. мед. наук. - Київ, 1993. - 161 с.

1992

1. Ильченко А.В. Иммобилизация некоторых алкалоидов на поверхности дисперсных кремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 125 с.

2. Козик О.И. Масс-спектрометрическое изучение термической деструкции гетероароматических катионных красителей в твердой фазе и на поверхности дисперсного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 175 с.

3. Кузема О.С. Mac-аналізатори з аксіально-симетричними магнітними призмами: Дис.... докт. фіз.-мат. наук. - Київ, 1992. - 285 с.

4. Матковский А.К. Формирование пористой структуры ксерогелей полититанметилсилоксанов и их адсорбционные свойства: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 149 с.

5. Оранская Е.И. Влияние блочного и компонентного состава на микрофазовую структуру полимерных композиций различной топологии: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 139 с.

6. Полеся Т.Л. Экспериментальное исследование гиполипидемического действия и безвредности энтеросорбента "Полисорб": Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 159 с.

7. Риттер А.Я. Влияние адсорбции на бимолекулярные процессы тушения флуоресценции: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 134 с.

8. Усенко Ю.Д. Технология получения и использования высокодисперсных лекарственных средств в профилактике заболеваний органов дыхания на основе популяционно-экологического подхода: Дисс.... докт. техн. наук в форме научного доклада. - Киев, 1992. -66 с.

9.  Хоменко К.Н. Строение, свойства и применение соединений графит-бром: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. - 180 с.

10. Черныш И.Г. Физико-химические аспекты технологии получения, модифицирования и свойств терморасширенного графита: Дисс.... докт. техн. наук. - Киев, 1992. - 355 с.

11. Яцюк О.П. Синтез модифицированного оксидами металлов терморасширенного графита и исследование его фазового состава, структуры и свойств: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1992. -146 c.

1991

1. Исаров А.В. Закономерности формирования хром(VІ)-оксидного слоя на поверхности пирогенного кремнезема: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 117 с.

 

2. Касперский В.А. Хемосорбция эфиров борных кислот на высоко-дисперсном кремнеземе: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 149 с.

3. Котляр С. С. Физико-химические свойства ряда закрепленных на поверхности кремнезема лигандов хелатного типа : Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1991. - 163 с.

1990

1. Бондаренко Л.И. Закономерности формирования и свойства гелевых сорбентов на основе окислов сурьмы. Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 142 с.

2. Бурая И.Д. Исследование процесса получения и свойств терморасширенного графита: Дисс.. канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 126 с.

3. Варварин А.М. Взаимодействие поверхности кремнезема с монофункциональными соединениями, содержащими триметил-силильную группу: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 173 с.

4. Горлов Ю.И. Электронные аспекты химии поверхности кремнезема: Дисc.... докт. хим. наук. - Киев, 1990. - 457 с.

5. Гречко Л.Г. Влияние структуры и внешних воздействий на процессы взаимодействия электромагнитного излучения с гетерогенными системами: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 297 с.

6. Кундиренко Д.В. Молекулярно-статистические исследования хемосорбции на аморфных поверхностях: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 151 с.

7. Перминова О.Г. Сравнительные исследования фотоизомеризации провитамина D в гомогенных и гетерогенных средах: Дисc.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 139 с.

8. Покровский В.А. Десорбционная масс-спектрометрия и ее применение в химии поверхности: Дисс.... докт. физ.-мат. наук. - Киев, 1990. - 347 с.

9. Полонская И.Н. Синтез и физико-химические свойства азотсеросодержащих органокремнеземов: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 192 с.

10. Устюжанин П.Ф. Природа центров на поверхности тонких пленок, полученных на основе диоксида кремния: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1990. - 153 с.

1989

1. Алексеенко Б.В. Отрицательное дифференциальное сопротивление островковых металлических пленок: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1989. - 140 с.

2. Смирнова Н.П. Влияние легирующих добавок металлов (Аl, Zn, Mn) в кремнеземе на электронные спектры адсорбционных комплексов красителей: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1989. - 144 с.

1988

1. Вовченко Л.Л. Структура и свойства мелкокристаллического графита, интеркалированного хлоридами металлов: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1988. - 148 с.

2. 3арко В.И. Физико-химические свойства диоксида титана и титанокремнезема, полученных различными промышленными способами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 150 с.

3. Игнатченко А.П. Иммобилизация некоторых антибиотиков и ферментов на поверхности диоксида кремния: Дисс.... канд. техн. наук. - Киев, 1988. - 147 с.

4. Колотуша Т.П. Направленный синтез и свойства кремнеземов с закрепленными β-дикетонными и азотсодержащими гетеро- и макроциклическими лигандами: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 169 с.

5. Огий С.А. Физико-химические свойства папаина, иммобилизованного на поверхности органокремнеземов, и его использование в синтезе пептидов: Дисс... канд. хим. наук. - Киев, 1988. - 151 с.

1987

1. Бойко В.Г. Особенности физических свойств гомогенных и дисперсных сред, включая область метастабильных состояний: Дисс.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1987. - 143 с.

2. Бондарь Л.А. Геометрическое и химическое модифицирование силикагелей небольшими добавками оксидов алюминия и циркония: Дисс.... канд. хим. наук. - Киев, 1987. - 167 с.

3. Хабер М.В. Розробка технологічних процесів одержання аеросилів з хімічно модифікованою поверхнею: Дис.... док. тех. наук. - Киев, 1987. - 337 с.

1986

1. Басюк В.А. Иммобилизация азотсодержащих гетероциклических соединений на поверхности дисперсных кремнеземов: Дисc.... канд. хим. наук. - Киев, 1986. - 151 с.

2. Розенбаум В.М. Исследование поворотных переориентации и фазовых переходов в системе структурных групп поверхности твердого тела: Дисc.... канд. физ.-мат. наук. - Киев, 1986. - 147 с.

 

Монографії, книги, підручники

 

 

 

Хімія. Микола Тимофійович Картель. Бібліографія вчених України. – Київ, Академперіоди-ка. – 2018.

 

ISBN 978-966-360-107-6 

 

У виданні висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності визначного вченого в галузі фізичної хімії та фізико-хімічної медицини, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсного члена Національної академії наук України М.Т. Картеля. Хронологічні покажчики друкованих праць та авторських свідоцтв і патентів знайомлять з науковим доробком вченого.

 

Функціональні біо- та наноматеріали медичного призначення: монографія / С.В. Горобець, О.Ю. Горобець, П.П. Горбик, І.В. Уварова. – Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 480 с.

 

ISBN 978-617-7582-77-8 

 

У монографії наведено загальні характеристики біо- та наноструктурних обʼєктів, медико-біологічні підгалузі нанотехнологій, основні напрями біо- і наномедицини, яка застосовує результати цих технологій у медичному приладобудуванні при створенні різних пристроїв та препаратів, а також для обробки контрольних даних про стан здоровʼя та для діагностики. Визначено місце біо- і наноматеріалів у загальному матеріалознавстві, сформульовано головні вимоги до них, схарактеризовано основні концепції та методології хімічного конструювання магніточутливих нанокомпозитів із багаторівневою ієрархічною архітектурою та функціями медико-біологічних нанороботів, а також явища біомагнетизму і роль біоген-них магнітних наночастинок. Йдеться, крім того, про широкий спектр застосування магніт-них технологій, і в т.ч із використанням природних магнітних властивостей живих організмів і впливу їхніх власних магнітних полів на біохімічні процеси, мембранне транс-портування та міжклітинну взаємодію, які відбуваються у цих організмах. Монографія розрахована на широке коло науковців, інженерів-практиків, викладацький корпус, студентів, аспірантів та докторантів профільних ВНЗ, які спеціалізуються у різних галузях матеріалознавства і застосування біо- і наноматеріалів у медицині.

 

 

Нанохимия в решении проблем эндо- и экзоэкологии: учебно-теоретическое издание / В.В. Туров, И.И. Геращенко, Т.В. Крупская, Л.А. Суворова; [под ред. Н.Т. Картеля]. - Ставро-поль: Издательство «Зебра», 2017. - 316 с

 

ISBN 978-5-9907747-8-0 

 

У монографії систематизовано основні види нанорозмірних ефектів за участю міжфазной води, локалізованої на межі розділу фаз з твердими адсорбентами, біополімерами, клітин-ними і надклітинними структурами, виявленими переважно з використанням методу низь-котемпературної ЯМР-спектроскопії. Детально вивчені властивості води, яка формує клас-терні структури, розмір яких не перевищує 100 нм. Показано вплив кластеризованої води на біологічну активність нанорозмірних оксидів. Розглянуто основні типи використовуваних в даний час біосорбентів і біологічно активних добавок. Наведено результати по використан-ню нанокремнеземів для лікування різних типів захворювань. Книга є науковим посібником для студентів і аспірантів медичних, біологічних і хі-мічних спеціальностей, а також фармацевтів і лікарів.

 

 

УДК 538.971

ББК  22.37

Ф 48 

 

Физика и химия поверхности. Книга II. Химия поверхности (в 3-х томах) / Под ред. Картеля Н.Т. и Лобанова В.В. – Киев: Институт химии поверхности им. А.А.Чуйко НАН Украины; ООО «НПП «Интерсервис», 2018.

 

 

Т.1. – 2018. – 636 с. 

 

ISBN 978-617-696-841-2 

ISBN 978-617-696-842-9 

 

 

 

 

Т.2. – 2018. – 476 с. 

 

ISBN 978-617-696-841-2 

ISBN 978-617-696-843-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.3. – 2018. – 720 с. 

 

ISBN 978-617-696-841-2 

ISBN 978-617-696-844-3 

 

 

У другій книзі (в 3-х томах) видання «Фізика і хімія поверхні» викладено сучасні уявлення про хімію поверхні твердого тіла відповідно до паспорта затвердженої ВАК України спеціальності 01.04.18 «фізика і хімія поверхні». У першому томі висвітлено хімічна термодинаміки рівноважних і нерівноважних процесів, структурно-адсорбційні характеристики мате-ріалів, основні положення макроскопічної теорії поверхні, адсорбції і каталізу, а також описані термодинамічні та структурні властивості наносистем. У другому томі книги безпосередньо розглянуті хімія поверхні кремнезему, алюмосилікатів і вуглецевих матеріалів і фотохімічні процеси на твердофазной поверхні. Третій том присвячений медико-біологічним проблемам поверхні і опису хімічних і фізичних методів дослідження поверхні твердих тіл. Книга призначена для аспірантів, викладачів, наукових співробітників і фахівців, що займаються фундаментальними і прикладними аспектами поверхні твердого тіла, міжфазної явищами, а також дослідженнями в галузі фізики, хімії та технології квантово-розмірних систем.

 

Квантова хімія: медико-фармацевтичний аспект (монографія) / Чекман І.С., Сирова Г.О., Ка-закова О.О., Горчакова Н.О., Беленічев І.Ф., Загородний М.І., Левашова О.Л., Чаленко Н.М., Поготова Г.А., Довгань Р.С., Нагорна О.О. − Х.: ТОВ «Планета-принт», 2017. – 139 с.

 

ISBN 978-617-7229-75-8 

 

В монографії висвітлені проблеми для дослідження відомих та нових лікарських засобів і можливі шляхи їх вирішення за допомогою методів, які використовує квантова медична хімія. Узагальнено дані літератури про походження квантової медичної хімії, квантової фар-макології та їх зв‘язок з іншими науками та значення у медичній та фармацевтичній практиці. Вченими кафедри фармакології та клінічної фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; кафедри фармакології, патологічної фізіології, клінічної фармакології, клінічної фармації та аптечної технології Київського медичного університету Української асоціації народної медицини; кафедри медичної та біоорганічної хімії Харківського національного медичного університету; а також Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України проведені дослідження по вивченню квантово-хімічних і кванто-во-фармакологічних властивостей препаратів різних хімічних груп та механізму їх фарма-кологічної дії: адреноміметиків, альфа- і бета-адреноблокаторів, ацетилхоліну, дигоксину, інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, карбамазепіну, метаболітних, нестероїдних, стероїдних препаратів, похідних ксантину та інших медикаментів.

 

 

Бричка С.Я. Химия галлоизитных и имоголитных нанотрубок. Видавничий дім «Кий», 2016, 258 с, ум. арк. 16

 

ISBN 978-617-7177-10-3 

 

В книзі відсутнє резюме

 

 

Комп’ютерні технології в матеріалознавстві / Лобанов В.В., Теребінська М.І., Бойко Т.В., Безносик Ю.О. / Київ: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка; Національний технічний уні-верситет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 2016. - 212 с. (13,0 ум. друк. арк.)

 

ISBN 978-617-696-541-1 

 

У навчальному посібнику викладені основні сучасні положення розрахункових схем квантової хімії. Зважаючи на відсутність у навчальному плані студентів-хіміків достатньої фізико-математичної підготовки, посібник містить декілька розділів (розділи 1-3), в яких наведені початкові відомості про електромагнітне випромінювання, постулати квантової механіки та необхідні для подальшого засвоєння матеріалу дані щодо будови воднеподібного атома. Розділи з четвертого по тринадцятий включно присвячені опису необхідної для систематичного засвоєння методології квантової механіки молекул. Чотирнадцятий розділ дає коротку інструкцію щодо умов роботи з однією з найбільш поширених на даний час кванто-вохімічних програм - GAMESS US. В останніх двох розділах викладені результати розрахунків особливостей перетворення молекулярного кисню на поверхні кристалічного кремнію, які ілюструють можливості застосування викладених в попередніх розділах положень квантової хімії. Навчальний посібник розрахований на студентів хімічних факультетів університетів і хімікотехнологічних вищих учбових закладів, аспірантів, наукових та науково-технічних співробітників і викладачів фізичної та квантової хімії.

 

 

Optics and Spectroscopy of Exciton States in Quasi-Zero-Dimensional Nanosystems Sergey I. Pokutnyi, Yuri N. Kulchin, Vladimir P. Dzyuba, and Wlodzimierz Salejda. Nova Science Publish-ers, New York. – 2016. – 177 p.

 

ISBN 978-1-63484-493-2 

 

У цій монографії авторів розглядаються експериментальні і теоретичні дослідження фізичних характеристик наночасток, відповідальних за специфічні оптичні властивості діелек-тричних нанокомпозитів. В ході теоретичного опису і пояснень експериментальних даних, автори розглядають наночастинки як багаточасткову квантову систему зарядів, які поєднують в собі елементи багатоатомних молекул, квантових структур і об'ємного кристала. Крім того, представлено теоретичний опис нелінійності. Теорія включає в себе нелінійний коефіцієнт пропускання, поглинання і розсіяння низької інтенсивності ви-промінювання в діелектричних наноструктурах і передбачає, що нелінійність має фотоініційованого характер. В цілому, ця монографія містить багатий набір важливих результатів, що стосуються поточних досліджень в галузі теоретичної та експериментальної оптики і спектроскопії наносистем. Багато питань, порушені в цій книзі, практично раніше не розглядалися в літературі. У зв'язку з цим, автори впевнені, що ця книга буде корисна і сприятиме подальшому прогресу у вивченні нанофізики.

 

Семенцов Ю.І., Рево С.Л., Іваненко К.О Терморозширений графіт / Під редакцією академік НАН України М.Т. Картель. НАН України М.Т. Картеля. Київ: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. -241 с., іл. 156, табл. 66, бібл. 266 назв. (14,9 ум. др.арк.)

 

ISBN 978-617-696-477-3 

 

В книзі розглянуто науково обґрунтовані способи одержання й очищення інтеркальованих сполук графіту (ІСГ) та термічно розширеного графіту (ТРГ) шляхом окиснення й термічної обробки природного графіту. Надані результати досліджень структурних особливостей ІСГ та ТРГ. Проаналізовано основні методи формування суцільних матеріалів з порошку ТРГ, їх фізико-хімічні та електрофізичні характеристики, сфери використання. Розглянуто також основні методи отримання модифікованих форм ТРГ їх адсорбційні характеристики та сфе-ри застосування. Викладено фізико-хімічні основи формування нанокомпозиційних матері-алів ТРГ-вуглець та полімер-ТРГ, результати дослідження їх мікроструктури та її впливу на фізико-механічні, фізико-хімічні, електрофізичні та інші властивості композитів, включаю-чи перколяційні ефекти. Запропоновані можливі шляхи практичного використання одержаних матеріалів. Монографія призначена для студентів, магістрів, аспірантів, викладачів і наукових співробітників у області фізико-хімічного матеріалознавства, фізичної хімії, фізики конден-сованого стану, фізико-хімії поверхні, матеріалознавства вуглецево-графітових матеріалів.

УДК 544.032.65 : 621.315.59

ББК 22.379

В 26

 

Венгер Є.Ф., Семчук О.Ю., Гаврилюк О.О. Лазер-індуковані наноструктури у твердих тілах / НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України. - К.: Академперіодика, 2016. - 236 с.

 

ISBN 978-966-360-323-0

 

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу лазерного випромінювання на конденсоване середовище. Основну увагу приділено вивченню особливостей електричних, оптичних і теплових процесів, зумовлених лазерним опроміненням поверхні напівпровідників та нестехіометричних плівок на основі оксиду кремнію. Зокрема, побудовано кінетику взаємодіючих квазічастинок у напівпровідниках у полі інтенсивного лазерного випромінювання, досліджено процес лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiO2, вивчено властивості нанокомпозитної плівки SiO2(Si). Для студентів, аспірантів фізичних факультетів, а також науковців, які працюють у галузі фізики твердого тіла та лазерної фізики.

T1 1

 

T2

УДК 538.971

Физика и химия поверхности. Книга I.

Физика поверхности (в 2-х томах) 

/ Под ред. М.Т. Картеля, В.В. Лобанова

- Киев: Институт химии поверхности

им. А.А. Чуйко НАН Украины;

ООО "Интерсервис", 2015.

Т.1.- 2015.- 588 с.

ISВN 978-617-696-302-8

Т.2.- 2015.- 522 с.

ISВN 978-617-696-305-9

У книзі I (в 2-х томах), що є першою книгою видання «Фізика і хімія поверхні», викладено сучасні уявлення фізики поверхні твердого тіла відповідно до паспорта спеціальності 01.04.18 «фізика і хімія поверхні». Розглянуто фізичні властивості та особливості нуль-, одно-, дво-, і тривимірних квантово-розмірних систем, складених із атомів неорганічних елементів або карбону, та їх відмінності від властивостей масивних зразків.

Книга призначена для аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються фізикою та хімією твердого тіла, міжфазними явищами та дослідженнями в галузі технології квантово-розмірних систем.

УДК 615.246.2

Геращенко І.І. Ентеросорбенти: лікарські

засоби і дієтичні добавки (науково-довідкове

видання). – К.: Ін-т хімії поверхні

ім. О.О. Чуйка НАН України, 2014. – 248 с.

ISBN 978-966-02-7172-2

У першому розділі довідника наведені теоретичні відомості з адсорбції, обговорюються фізико-хімічні основи лікувальної дії ентеросорбентів та питання, що стосуються фармацевтичного аналізу сорбентів. У другому, спеціальному, розділі розглядаються ентеросорбенти – сертифіковані лікарські засоби і дієтичні добавки, які представлені на фармацевтичному ринку України, а також окремі зарубіжні препарати. Джерелом для анотацій на кожний препарат послужили офіційні документи МОЗ України, наукові монографії, періодична література та інтернет-ресурси. Видання розраховане на фармацевтів та лікарів, що прагнуть до науково обґрунтованого призначення ентеросорбентів. Книга може бути цікавою і для хіміків – фахівців у галузі адсорбційних явищ. Корисну інформацію знайдуть для себе особи, котрі бажають поліпшити власне здоров’я шляхом вживання дієтичних добавок.

 Nuclear Magnetic Resonance Studies of Interfacial Phenomena book cover

 

V.M. Gun’ko, V.V. Turov.

Nuclear Magnetic Resonance

Studies of Interfacial Phenomena. -

New York: 

Taylor & Francis, 2013. - 1072 p.

This book describes the applications of important new NMR spectroscopic methods to a variety of useful materials and compares them with results from other techniques such as adsorption, differential scanning calorimetry, thermally stimulated depolarization current, dielectric relaxation spectroscopy, infrared spectroscopy, optical microscopy, and small-angle and wide-angle x-ray scattering. The text explores the application of NMR spectroscopy to examine interfacial phenomena in objects of increasing complexity,beginning with unmodified and modified silica materials. It then describes properties of various mixed oxides with comparisons to individual oxides and also describes carbon materials such as graphite and carbon nanotubes.

 

 

П.П. Горбик, М.П. Турелик,

С.В. Горобець, О.Ю. Горобець,

І.В. Дем’яненко. 

Біофункціоналізовані

наноматеріали і нанокомпозити: 

наукові основи та напрями

застосування. 

Навчальний посібник

(електронне видання НМУ

№Е 12/13-090). - 

Киев: НТТУ (КПІ), 2013. - 480 с.

 
 nanomat

УДК 539.1.074+539.2.621-022.532

Наноматериалы и нанокомпозиты в

медицине, биологии, экологии

/ Под ред. А.П. Шпака, В.Ф. Чехуна.

(Составители Горбик П.П., Туров В.В.) -

Киев: Наукова думка, 2011. - 444 с.

 

ISВN 978-966-00-1113-7

У монографії розглянуто низку актуальних проблем фізико-хімії наноматеріалів, нанокомпозитів та супрамолекулярних структур, призначених для використання у галузях медицини, біології, екології. Наведено результати розробок нанокомпозитів на основі високодисперсного кремнезему і магнетиту, сорбційних матеріалів, захисно-стимулюючих сумішей для рослин у початковий період росту, структур для використання в "електромагнітній" екології, дослідження впливу низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на біологічні системи різного рівня організації тощо. Проаналізовано процеси формування пірогенних наноструктурних оксидів в умовах промислової виробничої лінії. Обговорюється методика діагностики ока з використанням інноваційної технології ІЧ-трансілюмінації біонаносистем.

Для фахівців галузей нанохімії, нанофізики, матеріалознавства, хімії та фізики поверхні, які займаються синтезом нових наноструктурних функціональних матеріалів та їх практичним застосуванням, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.

 

 phys cours

УДК 544(075.8)

Картель М., Лобанов В.,

Гороховатська М. 

Курс фізичної хімії

(лекції, лабораторний практикум та

задачі). - 

Київ: Академперіодика, 2011. - 382 с.

 

ISBN 978-966-2465-71-6

У підручнику викладені основні розділи фізичної хімії: хімічні термодинаміка та рівновага, теорія розчинів, фазові рівноваги, явища переносу, хімічна кінетика та каталіз, поверхневі явища та адсорбція, електрохімія, хімія високих енергій. Подано визначення основних понять фізичної хімії наносистем. Книга містить детальний опис лабораторних робіт з класичних напрямків фізичної хімії, а також велику кількість задач та вправ, класифікованих по темам відповідних лекцій.

Підручник розрахований на студентів хімічних факультетів університетів і хіміко-технологічних, біологічних та медичних вищих учбових закладів, аспірантів, наукових та науково-технічних співробітників і викладачів фізичної хімії.

 

 biofunc

УДК 539.2:541:302

П.П. Горбик, С.В. Горобець,

М.П. Турелик, 

В.Ф. Чехун, А.П. Шпак.

Біофукціоналізація наноматеріалів

і нанокомпозитів. - 

Київ: Наукова думка, 2011. - 294 с.

 

ISBN 978-966-00-1104-5

Посібник є впровадженням результатів новітніх наукових досліджень: нанотематики, виконаних в НАН України, у навчальний процес вітчизняної вищої школи. Наведені актуальні приклади синтезу та застосування біофункціоналізованих наноматеріалів і нанокомпозитів у медицині, біології біотехнології. Наукові дані, цикл лабораторних робіт та методичні вказівки можуть бути використані при формуванні навчальних програм за відповідними спеціальностями та їх виконанні. Теоретичне висвітлення та опис основних експериментальних стадій створення магніточутливих нанокомпозитів з функціями медико-біологічних нанороботів спрямовані на одержання навичок у галузі нанотехнологій.

Для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців хімічних, біологічних та суміжних технологічних і медичних спеціальностей.

 

 clast water

УДК 538.95+541.45А459

В.В. Туров, В.М. Гунько.

Кластеризация воды и пути ее

использования. - 

Киев: Наукова думка, 2011. - 313 с.

 

ISBN 987-966-00-1116-8

У монографії систематично викладено результати досліджень кластерного стану води, який реалізується в гетерогенних системах, сформованих твердою та рідкою фазами в заморожених розчинах з границями розділу тверде тіло-рідина в мезо- и мікропористих твердих тілах, агрегатах наночастинок оксидів або між структурними елементами біомакромолекул и органел в клітинних об'єктах. Основні результати одержані методами низькотемпературної 'Н ЯМР спектроскопії, ЯМР-кріопорометрії, термічного аналізу, адсорбції и ІЧ-спектроскопії. Ретельно вивчено ефекти самоорганізації водно-органічних систем в обмеженому просторі зв'язаних між собою пор різного розміру чи пустот між елементами дегідратованих біополімерних, білкових і клітинних структур. Знайдені ефекти враховано при розробці принципів підвищення адсорбційної ємності накопичувачів горючих газів, створенні нових засобів спрямованої доставки лікарських препаратів та селективних адсорбентів - носіїв лікарських речовин, стимуляторів активності клітинного метаболізму и композитів - аналогів природної кісткової тканини.

Для наукових працівників, аспірантів та студентів вищої школи, які цікавляться вивченням явищ, що відбуваються на межі розділу фаз.

 

 med phys

УДК 577.3(075.8)

Л.А. Булавін, Л.Г. Гречко,

Л.Б. Лерман, А.В. Чалий.

Медична фізика: підручник. У 4 т.

Т.1. 

Динамічні та статистичні моделі. -

Київ: Видавничо-поліграфічний центр

«Київський університет»,

2011. - 478 с.

 

ISBN 978-966-439-259-1

Розглянуто динамічні системи і досліджено нелінійний осцилятор із квадратичною та кубічною нелінійностями. Описано методи розв'язання нелінійних диференціальних рівнянь і сформульовано відповідні теореми. Викладено елементи якісної теорії диференціальних рів­нянь, подано класифікацію особливих точок і введено поняття стійкості з відповідними тео­ремами. Розглянуто граничні цикли і таке важливе явище, як біфуркація. Досліджено автоколивання в нелінійних динамічних системах, синхронізацію та виникнення хаосу. Вивчено математичні моделі, які слід розуміти як системи нелінійних диференціальних рівнянь, що відповідають певним процесам і широко використовуються в біології та медицині. Продемонстровано принцип побудови математичних моделей у біології, біофізиці та медицині, а також сфери їх застосування.

Для аспіратів і науковців, які починають свою професійну діяльність із вивчення медич­ної фізики, і всіх, кого цікавить сучасний стан викладених проблем.

 

 m b ef

УДК 001. 8: 539. 21: 574

В.П. Терещенко, Н.Т. Картель.

Медико-биологические эффекты

наночастиц: реалии и прогнозы. -

Киев: Наукова думка, 2010. - 240 с.

 

ISBN 978-966-00-1077-2

У монографії вміщено оригінальні результати аналітичних розробок та авторських експериментальних досліджень медкко-біологічних ефектів наночастинок. Для інтерпретації наукових фактів широко використовується багаторічний досвід дослідження впливу на людський організм техногенних полютантів у малих дозах низької інтенсивності, які є наслідком Чорнобильської катастрофи. Книга адресована широкій аудиторії дослідників - лікарів, біологів, фармакологів та хіміків.

 

 bef clin

Доклиническое изучение

энтеросорбентов. 

Методические рекомендации. -

Київ: ТОВ «ДІА», 2010. - 55 с.

   
 water betw

УДК53.01+538.95+541.45/.459/.8+

544.01/.03/.72.05/.722/.723/.744+

57.012/.013

В.М. Гунько, В.В. Туров, П.П. Горбик.

Вода на межфазной границе. -

Киев: Наукова думка, 2009. - 694 c.

 

ISBN 978-966-00-1005-2

У монографії систематизовано особливості поведінки води на різних межах поділу в широкому температурному діапазоні на основі досліджень оксидних, вуглецевих, полімер­них і гібридних адсорбентів, біоматеріалів, біомакромолекул, клітин, мікроорганізмів, тка­нин, насіння тощо з використанням спектральних (ЯМР, ІЧ, УФ, РФА), релаксаційних (термостимульована деполяризація, діелектрична релаксаційна спектроскопія), адсорбційних (адсорбція низькомолекулярних сполук, полімерів, біомакромолекул), десорбційних (термопрограмована десорбція МС та ТГ/ДТА), кореляційних (фотон-кореляційна спектроскопія, електрофорез), квантово-хімічних та інших методів.

Для науковців, студентів і аспірантів, які цікавляться явищами на межах поділу.

 

 

Sol-Gel Methods for Materials Processing

/Eds. Plinio Innocenzi, Yuriy L. Zub,

Vadim G. Kessler. - 

Dordrecht: Springer, 2008. - 505 р.

 

ISBN 978-1-4020-8521-5

Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Sol-Gel Approaches to Materials for Pollution Control, Water Purification and Soil Remediation Kyiv. Ukraine 25-27 October 2007. Series: NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. The book offers a wide and updated overview of the most advanced sol-gel methods for materials processing and at the same time presents several case studies concerning possible solutions for environmental issues. General articles on sol-gel from the invited speakers and focused research articles allow getting inside sol-gel applications on this very important field.

 

 

Физико-химия наноматериалов

и супрамолекулярных структур.

Том 1. 

/Под. ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика.

- Киев: Наукова думка, 2007.-431 с.

 

ISBN 978-966-00-0654-6

Книга містить наукові статті, що охоплюють широке коло проблем фізико-хімії наносистем і супрамолекулярних структур. Особлива увага приділяється вивченню взаємодії медико-біологічних нанокомпозитів на основі кремнезему і магнетиту з компонентами біологічних середовищ; процесам самоорганізації водно-органічних систем в нанорозмірному просторі пористої структури твердих тіл; умовам іммобілізації на поверхні наноструктур біополімерів та антиоксидантів без втрати їхніх нативних властивостей. Описані методики хімічної функціоналізації наноматеріалів, зокрема мезопористих кремнеземних наностуктурних плівок. Розглянуті питання синтезу та дослідження фізико-хімічних властивостей фотоактивних структур із розвинутою поверхнею, нанотрубок і вуглецевих наноструктурних матеріалів. Узагальнені результати досліджень в галузі хімії супрамолекулярних структур на поверхні високодисперсного кремнезему, що містять біомолекули. Приділено увагу питанням теоретичного моделювання поверхневих структур та різних фізико-хімічних процесів на поверхні з використанням аналітичних підходів та обчислювальних методів. Для спеціалістів в галузі нанохімії, нанофізики, хімії і фізики поверхні, які займаються синтезом нових наноструктурних функціональних матеріалів та їх практичним застосуванням. Стане в нагоді студентам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів.

 

 

Физико-химия наноматериалов

и супрамолекулярных структур.

Том 2. 

/Под. ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика.

- Киев: Наукова думка, 2007.-440 с. 

 

ISBN 978-966-00-0654-6

У монографії розглядається широке коло проблем фізико-хімії наносистем і супрамолекулярних структур. В першому томі увага приділяється вивченню особливостей взаємодії медико-біологічних нанокомпозитів на основі кремнезему і магнетиту з компонентами біоло­гічних середовищ; процесам самоорганізації водно-органічних систем у нанорозмірному просторі пористої структури твердих тіл; оптимізації умов іммобілізації на поверхні наноструктур біополімерів та антиоксидантів без втрати їхніх нативних властивостей. Описані методики хімічної функціоналізації наноматеріалів, зокрема, мезопористих кремнеземних наностуктурних плівок. Розглянуті питання синтезу та результати дослідження фізико-хімічних властивостей фотоактивних структур із розвинутою поверхнею. Другий том присвячено теоретичному моделюванню різних фізико-хімічних процесів за участю поверхні з використанням аналітичних підходів та обчислювальних методів, узагальненню результатів досліджень в галузі хімії, фізики і технології нанотрубок та вуглецевих наноструктурних матеріалів, супрамолекулярних структур на поверхні високодисперсного кремнезему, що містить біомолекули. Для спеціалістів у галузі нанохімії, нанофізики, хімії і фізики поверхні, які займаються синтезом нових наноструктурних функціональних матеріалів та їх практичним застосуванням. Стане в нагоді аспірантам, а також викладачам і студентам відповід­них спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

УДК 544.183

Лобанов В.В., Стрижак П.Є.

Курс лекцій з теорії хімічного

зв’язку та основ хемосорбції. - 

Київ: Наукова думка, 2007. - 284 с.

 

ISBN 978-966-00-0653-9

У курсі лекцій викладено теорію хімічного зв'язку в молекулах і твердих тілах та теоретичні аспекти адсорбції на поверхні твердих тіл. Детально розглянуто підходи до опису міжмолекулярних взаємодій.

Для широкого загалу читачів - хіміків і фізиків: науковців, викладачів вузів, аспірантів і студентів старших курсів, що вивчають або цікавляться квантовою хімією чи адсорбцією на поверхні твердих тіл. Книгу можна використовувати як навчальний посібник при вивченні курсів „Хімічний зв'язок і будова молекул", „Хімія твердого тіла", „Теорія адсорбційних процесів".

 

 

Surface chemistry in biomedical and

environmental science

/ Ed. J.P. Blitz, V. M. Gun’ko. -

Dordrecht: Springer, 2006. - 444 р.

 

ISBN 978-1-4020-4741-1

This volume details work presented at the NATO Advanced Research Workshop entitled “Pure and Applied Surface Chemistry and Nanomaterials for Human Life and Environmental Protection” held in Kyiv, Ukraine, September 14-17, 2005. A total of 39 selected works have been compiled detailing research in three categories all related to the surface chemistry of nanomaterials: fundamentals, biomedical applications for human life, and environmental protection.

 

 

УДК 544.723

Чуйко А.А., Горлов Ю.И,

Лобанов В.В. 

Строение и химия поверхности

кремнезема /Под ред. П.П. Горбика.

-Киев: Наукова думка, 2006. - 354 с.

 

ISBN 966-00-0800-7

У монографії узагальнено результати основних праць наукового спадку О.О. Чуйка у галузі хімії поверхні дисперсних кремнеземів та великий масив літературних даних з цієї проблеми. Детально розглянуто структуру й властиво­сті кристалічних та аморфних фаз, основні методи синтезу найбільш розпов­сюджених дисперсних форм, будову поверхні, гідроксильного та гідратного покриву, природу адсорбційних центрів, механізми адсорбції та хемосорбції полярних молекул, реакції хімічного модифікування поверхні кремнезему. На основі розвинутого авторами підходу до розгляду елементарних перетворень у поверхневому шарі оксидів з єдиних позицій проаналізовано великий обсяг екс-периментальних даних, запропоновано несуперечливе пояснення закономірно-стей перебігу хімічних реакцій на поверхні SiO2 і наведено їх тлумачення. Стане в нагоді студентам, аспірантам, викладачам, науковцям, інженерам та технологам, які є фахівцями в галузі хімії, фізики та технології поверхні твердого тіла, адсорбції, гетерогенного каталізу і хроматографії.

 

 

УДК 536:669 ББК 22.379

Козырев Ю.Н., Рубежанская М.Ю.,

Чуйко А.А. 

Структурные особенности

эпитаксиальных гетероструктур с

квантовыми точками Ge на Sі. - 

Киев.: Інституту металофізики 

ім. Г.В. Курдюмова НАН України,

2004. - 89 с.

 

 ISBN 966-8002-54-8

Рассмотрены вопросы получения и исследования гетероструктур с квантовыми точками Gе на подложках Si(100) и Si(111) методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Изложены технологические особенности эпитаксиального роста и исследования структуры монослоев Si1-хх методом дифракции быстрых электронов. Показано, что применение промежуточных слоев Si1-хх позволяет регулировать размеры и плотность распределения квантовых точек по поверхности подложки. Для специалистов в области нанофизики и наноэлектроники, физической химии поверхности и конденсированного состояния, а также аспирантов и студентов соответствующих специальностей.

 

 1127

УДК (615 + 544.7) : 546.284.31

Медицинская химия и клиническое

применение диоксида кремния

/ Под ред. О.О. Чуйко. -

Киев: Наукова думка, 2003. - 416 с.

 

ISBN 966-00-0185-1

Монографія є першим узагальненням результатів фундаментальних фізико-хімічних і біо-медичних досліджень адсорбційних взаємодій високодисперсного кремнезему з біоактивними молекулами, біополімерами, біомембранами, клітинами, мікроорганізмами, вірусами. Викладено наукові принципи й окреслено сфери клінічного застосування кремнезему у вигляді індивідуального й композитних лікувальних засобів детоксикаційної, антимікробної, гемостатичної та антиатеросклеротичної дії. Описано властивості й структуру реакційних центрів поверхні Sі02, що зумовлюють специфічну взаємодію з біооб'єктами. Схарактеризовано методи модифікування поверхні з метою підвищення селективності адсорбційних взаємодій. Проаналізовано основні закономірності змін термодинамічних та кінетичних характеристик адсорбції. Обґрунтовано причини фармакологічної дії препарату і дози його використання. Детально викладено технології лікування токсикоінфекційних захворювань, гнійно-запальних процесів, хвороб серцево-судинної системи, патологій іншого походження.

Для фізикохіміків, біохіміків, фармакологів, медиків, які працюють у галузі створення й застосування нових лікарських засобів еферентної терапії.

 

 

УДК 536:669 ББК 34.2

Горбик П.П., Чуйко А.А.,

Бакунцева М.В.

Системы с развитой поверхностью и

фазовыми переходами

/ ИХП НАН Украины. Сер.

Проблемы поверхности. -

Киев: Наукова думка, 2003. - 403 с.

 

 ISBN 966-00-0058-8

На прикладах систем з розвиненою поверхнею і фазовими переходами провідник - високотемпературний надпровідник, напівпровідник - метал, діелектрик -суперіонік узагальнено результати фундаментальних і приклад­них експериментальних досліджень в напрямку створення широкого класу матеріалів з динамічно керованими за допомогою зовнішніх впливів елект­рофізичними характеристиками.

Монографія видана за сприяння Державного фонду фундаментальних досліджень України (проект 04.07/00035).

Для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспіран­тів і студентів, які спеціалізуються в галузях фізики, хімії і технології повер­хні, фізичного та хімічного матеріалознавства.

 

 

V.M. Rozenbaum, S.H. Lin.

Spectroscopy and Dynamics of

Orientationally Structured Adsorbates. -

Published by World Scientific

Publishing Co. Pte. Ltd, 2002. - 205 р.

The book covers a variety of questions related to orientational mobility of polar and nonpolar molecules in condensed phases, including orientational states and phase transitions in low-dimensional lattice systems and the theory of molecular vibrations interacting both with each other and with a solid-state heat bath. Special attention is given to simple models which permit analytical solutions and provide a qualitative insight into physical phenomena. A detailed and rigorous treatment offered by the book is intended mostly for specialists and graduate students in solid state theory and surface physics. It may likewise be attractive for scientists studying the properties of impurity subsystems incorporated in a solid-state bulk or adsorbed on a solid surface, as for instance, intercalated compounds. The researchers in academic institutions or industry who are not strictly surface-oriented but are interested in the subjects mentioned can also take advantage of the material, as a special emphasis on methodological essentials and mathematical tools is provided, thus saving a reader from seeking them elsewhere in the literature. On the other hand, to make the book readable also for neophytes in surface science, the authors tried to keep possibly lucid presentation form throughout the main material (with specific mathematical facets put away into appendices) and to offer a wealth of references on orientational surface structures and vibrational excitations in them. The book is supported by two indices; besides an alphabetical listing of subjects and authors, cross-references will enable a reader to easily access the information both on principal concepts involved and on specific adsorbate compositions.

 

 

 

УДК 539.192; 541.183

Химия поверхности кремнезема 

/Под ред. А.А.Чуйко. - Киев:

УкрИНТЭИ, 2001. - Т.1, Ч.1. - 736 с. 

 

Химия поверхности кремнезема

/Под ред. А.А.Чуйко. - Киев:

УкрИНТЭИ, 2001. - Т.1, Ч.2. -500 с.

 

ISBN 966-7505-08-1

В монографии обобщены результаты экспериментальных и теоретических исследований по химии поверхности монокристаллических и дисперсных оксидов на основе кремния. Описаны получения чистых и допированных алюминием, титаном, железом, хромом кремнеземов и способы модификации их поверхности. Изложены оригинальные методики исследования свойств, полученных эффективных и высокоселективных сорбентов. Представлена самосогласованная квантовохимическая модель поверхности кремнезема, позволяющая предвидеть структуру первичных адсорбционных комплексов, оценить энергетику преобразования молекул на поверхности твердого телаи определить свойства образующихся поверхностных соединений. Приведены примеры использования новых материалов в различных областях промышленности, техники, науки, а также в фармакологии и медицине.

Книга будет полезна студентам, аспирантам, преподавателям, научным работникам, а также инженерам-технологам, занимающимся химией поверхности, адсорбцией, катализом и межфазными явлениями.

 

 

УДК 539.192; 541.183

В.В. Лобанов, Ю.И. Горлов,

А.А. Чуйко, В.М. Пинчук,

Ю.С. Синекоп, Ю.И. Якименко. 

Роль электростатических

взаимодействий в адсорбции на

поверхности твердых оксидов. - 

Киев: ВЕК+, 1999. - 240 с.

 

ISBN 966-7140-10-5

Монография посвящена выяснению влияния внешнего электрического и электростатического поля поверхностного слоя ионного кристалла на структуру адсорбционных комплексов, а также исследованию их роли в протекании физико-химических процессов на границе раздела твердое тело - газ. Показано, что учет распределения приповерхностного электро­статического поля позволяет предсказать структуру первичных адсорбци­онных комплексов, оценить энергетику преобразований молекул на по­верхности твердого тела и определить свойства образующихся поверхностных соединений.

 

 

УДК 539.192 + 541.183

В.В. Лобанов.

Квантовохимическое исследование

электростатических свойств 

поверхности кремнезема и цеолитів. -

Киев: ТОРГМАРК, 1998 г. - 237 с.

 

ISBN 5-7763-4544-8

(Монография/Национальный

технический университет Украины

«КПИ»).

Описаны теоретические методы, используемые при рассмотрении электронного строения поверхности твердых оксидов, а также результаты их применения для изучения электростатических аспектов адсорбции на поверхности дисперсных кремнеземов и цеолитов.

 

 

Adsorption on New and Modified Inorganic

Sorbents /Ed. A. Dabrowski, V.A. Tertykh. -      

Elsevier, 1996. – V.99. – 926 p.  

 

ISBN: 978-0-444-82179-9

There has been a lack of authoritative, current information on the structure, investigation and preparation of inorganic sorbents, their numerous applications as well as the adsorption from gaseous and liquid phases on new and chemically modified inorganic solids. This volume deals with the above-mentioned themes and presents 34 up-to-date comprehensive and critical reviews written by well-recognized authorities. The sorbents discussed are primarily mineral ones. Each contribution treats a problem critically by showing its development, presenting documentation on the state-of-the-art and identifying subjects for further research.

The book will be of interest to researchers in academic institutes and industrial laboratories engaged in the fields of surface chemistry, inorganic chemistry, adsorption, ion-exchange, catalysis, chromatography and spectroscopy of the surface phenomena, as well as to students attending graduate and postgraduate courses.

 

 

УДК546.22' 181.1+546.23' 181.1

Воронин Б.М., Приходько Г.П.,

Кириллов С.А. 

Слоистые соединения в системах

металл – фосфор – халькоген. - 

Киев: Наукова думка, 1992. - 208 с.

 

ISBN 5-12-002820-7

В монографии рассмотрен сравнительно новый класс слоистых соединений, образующихся в системах металл—фосфор—халькоген. Изложены данные о методах их синтеза, структуре, физических и химических свойствах. Значительное внимание уделено особенностям химического и электрохимического интеркалированяя подобных соединений различными ионами и молекулами. Обсуждаются вопросы практического использования соединений внедрения, в частности при создании новых химических источников тока.

Для специалистов, интересующихся вопросами химии и физики твердого тела, а также преобразования аккумулирования энергии.

 

 

УДК541.183+539.192

Чуйко А.А., Горлов Ю.И.

Химия поверхности кремнезема.

Строение поверхности, активные

центры, механизмы сорбции. - 

Киев: Наукова думка, 1992. - 248 с.

 

ISBN 5-12-002568-4

В монографии обобщены обширный литературный материал и результаты собственных исследований авторов в области химии поверхности дисперсных кремнеземов. Рассмотрены строение поверхностного слоя SiO2, топография его гидроксильного покрова и природа активных центров. Большое внимание уделено анализу электронной структуры фрагментов поверхности и адсорбционных комплексов полярных молекул, энергетике комплексообразования, изучению на молекулярном уровне элементарных актов поверхностных процессов. На этой основе с единых позиций анализируется строение гидратного покрова, а также механизмы адсорбционных взаимодействий, ре- и дегидратации и элементарных химических превращении в поверхностном слое кремнезема.

Для научных работников, инженеров-технологов, студентов и аспирантов, занимающихся вопросами химии поверхности твердых веществ, адсорбции и катализа.

 

 

УДК 536.3 : 535.342 + 536.758 :

541.183

Огенко В.М., Розенбаум В.М.,

Чуйко А.А.

Теория колебаний и переориентаций

поверхностных групп атомов. - 

Киев: Наукова думка, 1991. - 352 с.

 

ISBN 5-12-001438-0

Монография посвящена систематическому изложению теории колебаний и переориентаций групп атомов, адсорбированных на поверхности или входящих в структуру поверхности твердого тела, но содержащих инородные атомы. Исследуются колебательные и ориентационные состояния этих объектов в силовом поле подложки при учете взаимодействия с фононами подложки и дипольного взаимодействия между полярными группами атомов. Рассматривается теория ориентационных фазовых переходов и экситонных возбуждений в упорядоченных и неупорядоченных двухмерных дипольных системах. Подробно обсуждаются теоретические методы изучения основных состояний взаимодействующих диполей с поворотной степенью свободы и колебательных спектров многочастичных систем, характеризующихся пространственной и ориентационной неупорядоченностью элементов.

Для специалистов по физике твердого тела. химической физике и химиков, занимающихся изучением химически-активных поверхностных центров, а также студентов соответствующих специальностей.

 

 

УДК 541.183

Тертых В.А., Белякова Л.А.

Химические реакции с

участием поверхности кремнезема.

- Киев: Наук. думка, 1991. - 264 с.

 

ISВN 5-12-002328-2

В монографии рассмотрено современное состояние исследований закономерностей и механизма химических реакций с участием поверхности дисперсных кремнеземов. Проанализированы особенности протекания хемосорбционных процессов в зависимости от состояния гидратного покрова, природы активных центров, электронного и геометрического строения модифицирующих поверхность реагентов. Обсуждены перспективные пути получения и физико-химические свойства основных классов функциональных органокремнеземов.

Для исследователей и технологов, работающих в области химии поверхности, адсорбции, катализа, хроматографических методов анализа, спектроскопии поверхностных явлений.

 

 

УДК 546.26 . 162

И.Г. Черныш, И.Е.Карпов,

Г.П. Приходько, В.М. Шай.

Физико-химические свойства

графита и его соединений. - 

Киев: Наукова думка, 1990. - 200 с.

 

ISBN 5-12-001430-5

В монографии рассмотрены способы синтеза донорных и акцепторных соединений интеркалирования графита, ковалентных соединений графита, способы получения термографенита, характерные особенности исследования их физико-химических свойств. Проведено сопоставление механизмов и кинетики газо-, жидкофазного, а также электрохимического интеркалирования графита и физико-химических свойств соединений интеркалирования графита и термографенита. Изложены сведения по ИК-, КР-спектроскопии, импедансной спектроскопии, циклической вольтамперометрии и кривим заряжения. Проанализированы результаты исследований химических, рентгеноструктурных, электрофизических, магнитных оптических свойств соединений графита. Рассмотрены примеры применения соединений графита в преобразователях энергии в качестве новых катализаторов для получения на их основе многофункциональных композиционных материалов и др.

Для широкого круга специалистов, работающих в области физики и химии поверхности, электрохимии, физической химии и материаловедения.

 

   
 
 

Дочірні категорії

Новини

 

Вибори директора Інституту!

 

18 квітня 2024 р. Національна академія наук України, відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посади директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (відповідно до постанови Президії НАН України «Про проведення виборів директора Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка Національної академії наук України» від 17.04.2024 № 158.

 

Детальніше...

Шановні колеги!

Колектив Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України щиро вітає завідувача відділу наноматеріалів, доктора фізико-математичних наук, професора ГОРБИКА Петра Петровича з його обранням в член-кореспонденти НАН України за спеціальністю "хімія функціональних матеріалів" (вибори відбулися 22.04.2024, затвердження - сьогодні, 25.04.2024).

 

Зичимо Петру Петровичу подальших успіхів в його роботі, нових здобутків та вагомих внесків в розвиток вітчизняної і світової науки!

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

 • завідувача відділу фізики та хімії наносистем.
 • завідувача відділу фотоніки поверхні. 

  

Детальніше...

 

11 березня 2024 року у вестибюлі Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України відбулося відкриття пам’ятної дошки на честь кандидата хімічних наук Андрія Кравченка – наукового співробітника відділу квантової хімії та хімічної фізики наносистем, захисника України, який віддав своє життя у боротьбі проти російських окупантів, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

  

9 березня Андрію Кравченку виповнилося б 43 роки.

 

Детальніше...

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантних посад:

 • наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
 • старшого наукового співробітника (відділ квантової хімії та хімічної фізики наносистем – 1 вакансія).
 • завідувача лабораторії «Центр колективного користування науковими приладами «Центр мас-спектроскопії та рідинної хроматографії» (відділ біомедичних проблем поверхні – 1 вакансія).
 • молодшого наукового співробітника (відділ композиційних матеріалів – 1 вакансія).

  

Детальніше...

Захист дисертації (Д 26.210.02)

Конференції

 

Всеукраїнська конференція з міжнародною участю

«ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ»

 

  

29-30 травня, 2024 р. Київ 

 

clipboard-list-outlineCONFERENCE PROGRAM

 

  

Детальніше...

Спільне звернення НАН і МОН

Спільне звернення Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, народних депутатів до міжнародної наукової спільноти

download-pdf-icon

Реєстр наукових фахових видань України

Покажчик друкованих праць